سعید طاهری، مدیرعامل بسینا یلدا_2021

110,000 تومان

سعید طاهری
سعید طاهری، مدیرعامل بسینا یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده:سعید طاهری

سمت:مدیرعامل استارت اپ بسینا

مدت زمان تقریبی:11دقیقه