ویدئو ارائه علیرضا صادقیان، معاون استراتژی گروه اسنپ در یلدا_1400

110,000 تومان

صادقیان
ویدئو ارائه علیرضا صادقیان، معاون استراتژی گروه اسنپ در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: علیرضا صادقیان

سمت: معاون استراتژی گروه اسنپ

مدت زمان تقریبی: 7دقیقه