رضا کلانتری نژاد،هم بنیان گذار هم آوا یلدا_2021

110,000 تومان

رضا کلانتری نژاد
رضا کلانتری نژاد،هم بنیان گذار هم آوا یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده:رضا کلانتری نژاد

سمت: هم بنیان گذار هم آوا

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه