مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

93,000 تومان

مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

93,000 تومان

نویسندگان: کوری کوگن، سوزت بلیکمور، جیمز وود

مترجم: سید آرمین میر حسینی

این کتاب مناسب کسانی است که فارغ از مدارک و گواهینامه‌ها، واقعاً می‌خواهند بدانند پروژه یعنی چه و در جهت بهبود اوضاع حرف‌های خود قدمی بردارند.