اوج‌ گیری – قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

69,000 تومان

اوج‌ گیری – قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

69,000 تومان

ویسنده: ریچ هورواث

مترجم: نادر سیدکلالی، بابک وطن‌دوست

کتاب اوج‌گیری ابزارها و تکنیک‌هایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد که با استفاده از آنها می‌توانند قابلیت‌های تفکر استراتژیک پیشرفته را کسب کنند و به رهبران استراتژیک واقعی تبدیل شوند. چارچوب ارائه‌شده در قالب «قواعد سه‌گانه تفکر استراتژیک پیشرفته» رهبران را قادر به ترکیب استراتژی و نوآوری خواهد ساخت و برایشان رشدی سودآور به ‌همراه مزیت رقابتی به ارمغان خواهد آورد.