نیما نامداری، مدیرعامل جوانه یلدا_2021

110,000 تومان

نیما نامداری
نیما نامداری، مدیرعامل جوانه یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت 1400

ارائه دهنده: نیما نامداری

سمت: مدیرعامل جوانه

مدت زمان تقریبی: 23 دقیقه