مذاکره حرفه ای

38,000 تومان

1 در انبار

مذاکره حرفه ای

38,000 تومان

نویسنده: مایکل بنولی یل، وی هوآ

مترجم: مریم عرضی

تاریخ انتشار: بهار 96

با توجه به اینکه طرف مذاکره کننده شما کیست و سبک مذاکره اش چیست، به فراخور از همۀ سبک های مذاکره یعنی توزیعی، منسجم و تلفیقی بهره بگیرید.