دوره جامع مذاکره اثربخش

120,000 تومان

دوره جامع مذاکره اثربخش

120,000 تومان

آنچه در این دوره می آموزید:

– مهارت‌های لازم برای مذاکره اثر بخش

– برنامه‌ریزی برای مذاکره

– ترفند‌های مذاکره و نحوه مواجهه با آنها

– تکنیک‌های متقاعد‌سازی و تاثیر‌گذاری

– روانشناسی مذاکره

– استراتژی‌های برقراری رابطه اثر‌بخش با هر تیپ در زندگی کاری و شخصی

– طراحی تبلیغات و برنامه بازاریابی متناسب با تیپ شخصیتی گروه‌های مشتریان