دوره جامع مذاکره اثربخش

200,000 تومان

دوره جامع مذاکره اثربخش

200,000 تومان

آنچه در این دوره می‌آموزید:
مهارت‌های لازم برای مذاکره اثربخش

برنامه‌ریزی برای مذاکره

ترفندهای مذاکره و نحوه مواجهه با آن‌ها

تکنیک‌های متقاعدسازی و تاثیرگذاری