کتاب منحنی دوم

70,000 تومان

4 در انبار

کتاب منحنی دوم

70,000 تومان

نویسنده: چارلز هندی

مترجم: دکتر محمد صائبی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری: ۲۶۰ صفحه

موضوع : آینده نگری اجتماعی

انتشارات: کتاب معنا