مدیریت بازاریابی

34,000 تومان

مدیریت بازاریابی

34,000 تومان

نویسنده: دانشگاه کسب و کار هاروارد- فیلیپ کاتلر

مترجم: پیام نورصالحی، نگین شهامتی فرد

تاریخ انتشار: زمستان 1390-چاپ پنجم

مدیریت بازاریابی؛ فارغ از اينكه در چه سازمانی کار می‌کنید یا مسئولیت شغلی شما چیست، دانستن بازاریابی بسیار ضروری است. چرا که بازاریابی، درک مشتریان و خشنود ساختن آنهاست و بدون مشتریان، سازمانی وجود نخواهد داشت.این کتاب شما را با مفاهیم اساسی بازاریابی و ابزارهای آن آشنا می‏سازد و یاد می‏دهد چگونه در هر جایگاه سازمانی در مسیر رشد و توسعه بازار سازمان فعالیت کنید.