محمدعلی محمدی، مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه یلدا_2021

110,000 تومان

محمدعلی محمدی، مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: محمدعلی محمدی

سمت: مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه

مدت زمان تقریبی: 9دقیقه