میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در یلدا_1400

110,000 تومان

منشی پور
میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: میلاد منشی پور

سمت: هم بنیان گذار و مدیرعامل تپسی

مدت زمان تقریبی: 39دقیقه