مریم نجفی، مدیرعامل فینووا در یلدا_1400

110,000 تومان

مریم نجفی
مریم نجفی، مدیرعامل فینووا در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: مریم نجفی

سمت: مدیرعامل فینووا

مدت زمان تقریبی: 15دقیقه