سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفائی در یلدا_1400

110,000 تومان

ملکی فر
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفائی در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت 1400

ارائه دهنده: سیاوش ملکی فر

سمت: معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفائی

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه