حسین خسروی، مدیرعامل ادونچر یلدا_2021

110,000 تومان

حسین خسروی
حسین خسروی، مدیرعامل ادونچر یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: حسین خسروی

سمت: مدیرعامل ادونچر و هم‌بنیان گذار مجموعه ویکست

مدت زمان تقریبی: 16دقیقه