کتاب سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر

58,500 تومان

سرمایه گذار
کتاب سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر

58,500 تومان

نویسنده: اسکات کوپر

مترجم: وحید فخر

تعداد صفحات: 336

انتشارات: نوین