گفت و گوی مجید حسینی‌نژاد و سعید طاهری در یلدا_1400

150,000 تومان

حسینی نژاد
گفت و گوی مجید حسینی‌نژاد و سعید طاهری در یلدا_1400

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: مجید حسنی نژاد و سعیدطاهری

سمت: هم‌بنیان گذار علی بابا و مدیرعامل بسینا

مدت زمان:39دقیقه