علی هزاوه، معاون امور فناوری پارک علم وفناوری پردیس در یلدا_2021

110,000 تومان

هزاوه
علی هزاوه، معاون امور فناوری پارک علم وفناوری پردیس در یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: علی هزاوه

سمت: معاون امور فناوری پارک علم وفناوری پردیس

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه