ذهنیت موسس

73,000 تومان

ذهنیت موسس

73,000 تومان

نویسندگان: کریس زوک، جیمز آلن

مترجمان: نادر سیدکلالی، الهام حیدری

رویای همۀ شرکت‌هایی که تازه متولد می‌شوند این است که روزی به سازمانی بزرگ و حرفه‌ای تبدیل شوند و سری توی سرها درآورند. اما پس از مدتی گرفتار پارادوکس رشد می‌شوند.