فرزین فردیس، هیات مدیره صبا سل و علیرضا کیانپور، مدیرعامل گلرنگ سیستم و عضو هیات مدیره اکالا یلدا_1400

150,000 تومان

خرده فروشی
فرزین فردیس، هیات مدیره صبا سل و علیرضا کیانپور، مدیرعامل گلرنگ سیستم و عضو هیات مدیره اکالا یلدا_1400

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: فرزین فردیس و علیرضا کیانپور

سمت: هیات مدیره صبا سل و مدیرعامل گلرنگ سیستم و عضو هیات مدیره اکالا

مدت زمان تقریبی: 18دقیقه