چه مدل درآمدی در شرایط سخت اقتصادی بیشتر می تواند به ما کمک کند؟

108,000 تومان

چه مدل درآمدی در شرایط سخت اقتصادی بیشتر می تواند به ما کمک کند؟

108,000 تومان

دیدن این ویدئو به چه کسانی پیشنهاد می شود:

– اگرقصد راه اندازی یک کسب و کار رادارید

– اگر کارآفرین هستید و در فکر بهبود اوضاع کسب و کارتان هستید

– اگر به شنیدن تجربیات افراد موفق علاقه مند هستید