چگونه با تعیین KPI صحیح نیروهای انسانی می توان بهر‌وری را افزایش داد؟

108,000 تومان

چگونه با تعیین KPI صحیح نیروهای انسانی می توان بهر‌وری را افزایش داد؟

108,000 تومان

دیدن این دوره به چه کسانی پیشنهاد می شود:

– اگر قصد راه اندازی یک کسب و کار را دارید

– اگر کارآفرین هستید و در فکر بهبود اوضاع کسب و کارتان هستید

– اگر به شنید تجربه افراد موفق علاقه مند هستید