پنل انتقال تجربه کمپین‌های موفق در یلدا_2021

150,000 تومان

کمپین
پنل انتقال تجربه کمپین‌های موفق در یلدا_2021

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: توحید علی‌اشرفی، علی رسولی، مهدی فروغی و مهدی حبیبی

سمت: مدیرمارکتینگ علی‌بابا،مدیرارشدبازاریابی دیوار و کارنامه،مدیرمارکتینگ ازکی و مدیر مارکتینگ اسنپ فود

مدت زمان تقریبی: 51دقیقه