رونمائی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی یلدا_1400

تومان

رونمائی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی یلدا_1400

تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: نیما قاضی

سمت: هم‌بنیان‌گذار علی‌بابا و رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران

مدت زمان تقریبی: 16دقیقه