محمدرضا فرحی، هم بنیانگذار بیمه بازار در یلدا_2021

150,000 تومان

فرحی
محمدرضا فرحی، هم بنیانگذار بیمه بازار در یلدا_2021

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: محمدرضا فرحی

سمت: هم بنیانگذار بیمه بازار

مدت زمان تقریبی: 17دقیقه