گفت و گوی بابک کبیری و حامد ولی پوری در یلدا_1400

150,000 تومان

گفت و گوی بابک کبیری و حامد ولی پوری در یلدا_1400

150,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: ابک کبیری و حامد ولی پوری

سمت: هم بنیانگذار کوچتو و مدیرعامل ازکی

مدت زمان تقریبی: 35دقیقه