آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران‌تلنت یلدا_2021

110,000 تومان

آسیه حاتمی
آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران‌تلنت یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: آسیه حاتمی

سمت: مدیرعامل ایران تلنت

مدت زمان تقریبی: 14دقیقه