آرین افشار، مدیر سرمایه‌گذاری جوانه و عطا افتخاری، مدیر مالی جوانه یلدا_2021

110,000 تومان

جوانه
آرین افشار، مدیر سرمایه‌گذاری جوانه و عطا افتخاری، مدیر مالی جوانه یلدا_2021

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: آرین افشار و عطا افتخاری

سمت: مدیر سرمایه‌گذاری جوانه و مدیر مالی جوانه

مدت زمان تقریبی:11دقیقه