مدیریت استارتاپها در بحران اقتصادی

108,000 تومان

مدیریت استارتاپها در بحران اقتصادی

108,000 تومان

دیدن این دوره به چه کسانی توصیه می شود؟

– اگر قصد راه اندازی یک کسب و کار را دارید

– اگرکارآفرین هستید و در فکر بهبود اوضاع کسب و کارتان هستید

– اگر به شنیدن تجربه افراد موفق علاقه مند هستید