عملکرد حرفه ای

43,000 تومان

1 عدد در انبار

عملکرد حرفه ای

43,000 تومان

نویسنده: مایک بورن، پیپا بورن

مترجم: محمدعلی معین فر

تاریخ انتشار: بهار 96

20% از افراد هدف های خود را برای سال جدید می نویسند؛ احتمال رسیدن این افراد به هدف هایشان 10 برابر کسانی است که هدف های خود را نمی نویسند.