اخلاق حرفه ای

37,000 تومان

1 در انبار

اخلاق حرفه ای

37,000 تومان

نویسنده: لیندا فِرِل، اُ. سی. فِرِل

مترجم: مظفر ایراف، ناهید ایراف

تاریخ انتشار: بهار 96

با وارد کردن اخلاق به محل کار خود، روحیۀ تیم را تقویت کنید. کارکنان شما از احساس مثبت کار کردن در سازمانی منصف سود خواهند برد.