عادل دهدشتی، عضو هیات مدیره مرکز نوآوری صبا در یلدا_1400

110,000 تومان

دهدشتی
عادل دهدشتی، عضو هیات مدیره مرکز نوآوری صبا در یلدا_1400

110,000 تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: عادل دهدشتی

سمت: عضو هیات مدیره مرکز نوآوری صبا

مدت زمان تقریبی: 17دقیقه