پنل کارآفرینان استارتاپی در سال 97

30,000 تومان

پنل کارآفرینان استارتاپی در سال 97

30,000 تومان

موضوع پنل:

انحصار،رقابت یا همکاریهای مشترک در سال ۹۸

افراد حاضر در این پنل:

– نازنین دانشور بنیانگذار تخفیفان

– مهدی نایبی بنیانگذار الوپیک

– رضا صادقیان بنیانگذار نت‌برگ

– رضا اربابیان بنیانگذار شیپور

– پشوتن پورپزشک بنیانگذار بامیلو