پنل نوآوری یلداسامیت ۲۰۱۸

25,000 تومان

پنل نوآوری یلداسامیت ۲۰۱۸

25,000 تومان

عنوان پنل:

پنل نوآوری یلداسامیت ۲۰۱۸

(آشنایی با مراکز نوآوری جدید)

افراد حاضر در این پنل:

– رضا کلانتری نژاد هم بنیانگذار هم آوا

– دکتر مجید دهبیدی پور از منطقه شریف

– علی موسوی از پارادایس هاپ

– روح الله رحمانی از دیجی نکست