مدیریت تغییر

23,000 تومان

مدیریت تغییر

23,000 تومان

نویسنده: دانشکده کسب‌وکار هاروارد

مترجمان: حسین امین التجار، مرضیه فروتن

مدیریت تغییرات به صورت اثربخش امکان‌پذیر است. این کتاب با ایده‌ها، ابزارها و مثال‌ها از طریق آماده‌ کردن گروه‌ها برای تغییر، اجرای آن، گفت‌و گو درباره تغییر و مدیریت مقاومت در برابر آن و حفظ روحیه طی فرایند دشوار تغییر به شما کمک می‌کند تا تغییری مبتکرانه ایجاد کند.