فناوری‌های آینده به زبان ساده

43,000 تومان

فناوری‌های آینده به زبان ساده

43,000 تومان

عنوان پنل:

پنجره رو به فردا

افراد حاضر در پنل:

– محمودرضا هاشمی، عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

– محسن ارجمندی، بنیانگذار و مدیرعامل استارت‌آپ میراث

– مجید دودهکی، بنیانگذار ECM

– رضا قربانی هم‌بنیانگذار راه‌پرداخت