طراحی ارزش پیشنهادی

148,000 تومان

طراحی ارزش پیشنهادی

148,000 تومان

طراحی ارزش پیشنهادی

نویسنده: الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت

مترجم: بابک وطن دوست، حسام الدین ساروقی، مینا نجفیان، اصغر عطایی

تاریخ انتشار: پاییز 94-چاپ سوم

کسب و کارهای نوپا با ایده ای که تصور می‌کنند مشتریان آن را می خواهند کار خود را آغاز می کنند و ماه ها یا حتی سال ها وقت صرف می کنند تا محصولشان را تکمیل کنند بدون اینکه حتی یک بار نظر مشتریان را پرسیده باشند و زمانی که در نهایت مشتریان توجهی به محصولشان نمی کنند متوجه می شوند که شکست خورده اند. در حالیکه می توان از دید مشتریان به موضوع نگاه کرد، نیاز را فهمید، ارزش را تعریف کرد و بعد از آن با آزمودن مرحله به مرحلۀ محصول در بازار و در میان گروه مشتریانِ هدف به اطمینانی رسید که در نهایت به موفقیت محصول منجر می شود.

خلاصه کتاب طراحی ارزش پیشنهادی (12.89 MB)

فهرست کتاب طراحی ارزش پیشنهادی (4.75 MB)