سخنرانی انگیزشی بنیان‌گذار علی‌بابا در یلداسامیت ۹۸

58,000 تومان

سخنرانی انگیزشی بنیان‌گذار علی‌بابا در یلداسامیت ۹۸

58,000 تومان

مباحث مطرح شده در این پنل:

– مقصر پنداشتن دیگران در وضعیت کنونی مان چه اثرات مخربی در آینده خود و سازمان مان دارد ؟

– در راهبری فردی یا سازمانی راکت به چه معناست و چگونه سرنوشت موفقیت یا شکست یک سازمان را رقم میزند ؟

– مرگ هیجان ، اشتیاق ، میل به پیشرفت ، کامیابی و دستیابی به موفقیت چه ارتباطی با راهبری فردی و ذهنی دارد ؟

– چگونه آنچه در جریان است ولی به آن تمایل نداریم را پایان دهیم و به ایده آل خود و سازمانمان نائل شویم ؟