زنان استارتاپی

32,000 تومان

زنان استارتاپی

32,000 تومان

مباحث مطرح شده در این پنل:

– نت برگ و تخفیفان در مسیر ادغام چه چالش هایی را در پیش رو داشته و دارند ؟

– ایران تلنت چگونه متولد شد و استارت اولیه آن از کجا نشات گرفت ؟

– ایران تلنت و تخفیفان چگونه از هوش مصنوعی بهر میبرند؟