کتاب راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب وکارهای نوپا

172,000 تومان

راه اندازی کسب و کار
کتاب راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب وکارهای نوپا

172,000 تومان

نویسنده: بیل اولت

مترجم: سعید روشنی- نفیسه رضایی نیک

نشر: آریاناقلم

تعداد صفحات: 324