راهنمای راه‌اندازی استارتاپ در بازار پوشاک ایران

15,000 تومان

راهنمای راه‌اندازی استارتاپ در بازار پوشاک ایران

15,000 تومان

موضوع این كتاب الكترونیك، بازار پوشاك ایران است؛ بازاری كه بنا به اطلاعات موجود تا 50هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه دارد. با وجود چنین گردش مالی‌، متوجه می‌شویم كه در این بازار، جای كار بسیاری وجود دارد.