تجربه شکست از زبان آن‌ها که این راه را طی کرده‌اند

32,000 تومان

تجربه شکست از زبان آن‌ها که این راه را طی کرده‌اند

32,000 تومان

مباحث مطرح شده در این پنل:

– چرا شتاب‌دهنده‌ها‌ شکست خورده‌اند

– نقش دولت در تامین مالی استارتاپ‌ها و مدل‌هایی که برای ورود غیرمستقیم دولت به سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد

– آیا شکست ننگ است؟

– دلایل شکست استارتاپ بقچه از زبان بنیانگذارش

– اینکه شکست تقصیر کی یا چیست؟

– شوآف‌بودن فضای شتاب‌دهی اکوسیستم ایران و کپی‌پیست‌بودن مدل‌های اجراشده و…