ویدئو ارائه گزارش عملکرد مارکیتو در یلدا_2021

تومان

مارکیتو
ویدئو ارائه گزارش عملکرد مارکیتو در یلدا_2021

تومان

یلدا سامیت1400

ارائه دهنده: سمیه گرجی‌ دوست

سمت: مدیر بخش تحقیق و توسعه مارکیتو

مدت زمان تقریبی: 8دقیقه