فیلم های استارتاپی
کتاب استارتاپی

کتاب‌های استارتاپی

در این بخش، کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلف استارتاپی در بازار نشر ایران به صورت تالیف یا ترجمه ارائه شده‌اند را به شما عرضه می‌کنیم. شما با توجه به سلیقه و حوزه فعالیتتان در اکوسیستم استارتاپی ایران می‌توانید کتاب یا کتاب‌هایی را انتخاب و خریداری کنید.

ویدئوها

در این بخش، ویدئوهای رویداد مهم یلدا سامیت و مباحث آموزشی حوزه‌ی استارت اپ را به شما عرضه می‌کنیم. شما با توجه به سلیقه و حوزه فعالیتتان در اکوسیستم استارتاپی ایران می‌توانید ویدئو یا ویدئوهایی را انتخاب و خریداری کنید.

دسته بندی ها