بررسی موردی هزینه جذب مشتری جدید و ارزش طول عمر مشتری در «ازکی»

بازاریابی؛ آن‌هم در روزگاری که بخش دیجیتالی آن،‌ خیلی جدی شده‌، پُر است از سنجه‌های مختلف. به قول یکی از اساتید عزیزم، محیطی که یک بازاریاب دیجیتال در آن فعالیت می‌کند،‌ شبیه یک…
مطالعه مطلب ...