#مبارز_مثل_ما

همه ما تو زندگیمون موقعیت‌هایی رو تجربه کردیم که توش تا مرز ناامیدی رفتیم، اما دست نکشیدیم و ادامه دادیم. شاید زمین خورده باشیم اما دست گذاشتیم روی زانوهامون و دوباره بلند شدیم. توی این کمپین می‌خوایم شما رو دعوت کنیم تا داستان مبارزه‌هاتون و دوباره بلند شدنتون رو برامون بگید. مهم نیست داستان شما چقدر بزرگ یا کوچیک باشه مهم اینکه این فرصت رو به هم بدیم تا تجربه‌های همدیگر رو بشنویم و یاد بگیریم.