SHANBE TV https://shanbemag.com رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران Sun, 29 Nov 2020 14:38:03 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Shanbe Magazine clean serial Shanbe Magazine radio@shanbemag.ir radio@shanbemag.ir (Shanbe Magazine) Shanbe Magazine تلویزیون شنبه SHANBE TV http://shanbemag.ir/wp-content/uploads/2018/08/Radio-Shanbe.jpg https://shanbemag.com Iran Daily گفتگو با مهرداد فاخر، کارآفرین جوان ایران https://shanbemag.com/interview-with-mehrdad-fakher-a-young-iranian-entrepreneur/ Sat, 21 Nov 2020 07:46:03 +0000 https://shanbemag.com/?p=47797 مهرداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس و هم‌بنیان‌گذار هلدینگ فاخر در ابتدای دهه 80 پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و به شرکت خانوادگی‌شان (تیپاکس) پیوست تا با کسب تجربه در زمینه پست و لجستیک و نیز انتقال دانش روز دنیا به داخل کشور، تحولی دیجیتال در این صنعت بوجود آورد. او در ابتدا مدیریت شعب تهران شرکت تیپاکس را برعهده گرفت و سپس سعی کرد با جداسازی این بخش از سایر قسمت‌ها، سیاست‌های کاری‌اش را به بوته آزمایش بگذارد و ضمناً تواناییهای مدیریتی‌اش را به خانواده نشان دهد؛ یکپارچه‌سازی شعب و پرسنل، ایجاد یک برند تجاری و استفاده از مارکتینگ و تبلیغات از جمله کارهایی هستند که او در این دوره انجام داد. بعد از این دوره او به عنوان معاون مدیرعامل و در نهایت در سال ١٣٩٠ به عنوان مدیرعامل شرکت تیپاکس انتخاب شد. مهرداد فاخر ٣ سال پیش با تدوین یک استراتژی تجاری تازه، با شرکت بویمر آلمان مذاکره کرد و توانست با ایجاد یک مرکز مکانیزه و طراحی نرم افزار JET توسط زبدگان حوزه آی تی، انقلابی دیجیتال در فرآیند تیپاکس به وجود آورد. او معتقد است در دوران دیجیتالی امروز، تیپاکس ناگزیر بوده است که این تحول دیجیتال را از سر بگذراند. با این تحول، خدمات این شرکت از ٨۶ شعبه به ۵٠٠ شعبه و از ۶٠٠ نفر پرسنل به ٣۵٠٠ نفر پرسنل توسعه یافت. او با جدا کردن خدمات مختلف شرکت تحت مدیریت‌اش از بدنه اصلی و راه‌اندازی کسب‌و کارهای تازه، گامی برای تکمیل زنجیره تأمین لجستیکی خود برداشت و ضمناً به صنایع دیگری مثل مبلمان و پوشاک نیز ورود کرد؛ خوگر، خوگر پلاس، اکتیران پلاس، مهان پوش، تی هاب، تی نکست، تی اکسپرس، ایفا، لجستیک بازار، تی تک و... از جمله شرکت‌هایی هستند که در زیرمجموعه هلدینگ فاخر فعالیت می‌کنند. هلدینگ فاخر که از سال ١٣٩۵ راه اندازی شده با نزدیک به ۵ هزار نفر پرسنل یکی از مجموعه‌های پویا در زمینه پست و لجستیک، بازرگانی و تجارت الکترونیک است. مهرداد فاخر در این گفتگوی دوستانه با هفته‌نامه شنبه از رموز موفقیت‌اش در زمینه کارآفرینی و اهمیت کار تیمی در پیشبرد اهداف یک سازمان می‌گوید... مهرداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس و هم‌بنیان‌گذار هلدینگ فاخر در ابتدای دهه 80 پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و به شرکت خانوادگی‌شان (تیپاکس) پیوست تا با کسب تجربه در زمینه پست و لجستیک و نیز انتقال دانش روز دنیا به داخل کشور، تحولی دیجیتال در این صنعت بوجود آورد.

او در ابتدا مدیریت شعب تهران شرکت تیپاکس را برعهده گرفت و سپس سعی کرد با جداسازی این بخش از سایر قسمت‌ها، سیاست‌های کاری‌اش را به بوته آزمایش بگذارد و ضمناً تواناییهای مدیریتی‌اش را به خانواده نشان دهد؛ یکپارچه‌سازی شعب و پرسنل، ایجاد یک برند تجاری و استفاده از مارکتینگ و تبلیغات از جمله کارهایی هستند که او در این دوره انجام داد.

بعد از این دوره او به عنوان معاون مدیرعامل و در نهایت در سال ١٣٩٠ به عنوان مدیرعامل شرکت تیپاکس انتخاب شد.

مهرداد فاخر ٣ سال پیش با تدوین یک استراتژی تجاری تازه، با شرکت بویمر آلمان مذاکره کرد و توانست با ایجاد یک مرکز مکانیزه و طراحی نرم افزار JET توسط زبدگان حوزه آی تی، انقلابی دیجیتال در فرآیند تیپاکس به وجود آورد.

او معتقد است در دوران دیجیتالی امروز، تیپاکس ناگزیر بوده است که این تحول دیجیتال را از سر بگذراند. با این تحول، خدمات این شرکت از ٨۶ شعبه به ۵٠٠ شعبه و از ۶٠٠ نفر پرسنل به ٣۵٠٠ نفر پرسنل توسعه یافت.

او با جدا کردن خدمات مختلف شرکت تحت مدیریت‌اش از بدنه اصلی و راه‌اندازی کسب‌و کارهای تازه، گامی برای تکمیل زنجیره تأمین لجستیکی خود برداشت و ضمناً به صنایع دیگری مثل مبلمان و پوشاک نیز ورود کرد؛ خوگر، خوگر پلاس، اکتیران پلاس، مهان پوش، تی هاب، تی نکست، تی اکسپرس، ایفا، لجستیک بازار، تی تک و… از جمله شرکت‌هایی هستند که در زیرمجموعه هلدینگ فاخر فعالیت می‌کنند.

هلدینگ فاخر که از سال ١٣٩۵ راه اندازی شده با نزدیک به ۵ هزار نفر پرسنل یکی از مجموعه‌های پویا در زمینه پست و لجستیک، بازرگانی و تجارت الکترونیک است.

مهرداد فاخر در این گفتگوی دوستانه با هفته‌نامه شنبه از رموز موفقیت‌اش در زمینه کارآفرینی و اهمیت کار تیمی در پیشبرد اهداف یک سازمان می‌گوید…

]]>
مهرداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس و هم‌بنیان‌گذار هلدینگ فاخر در ابتدای دهه 80 پس از پایان تحصیلاتش به ایران بازگشت و به شرکت خانوادگی‌شان (تیپاکس) پیوست تا با کسب تجربه در زمینه پست و لجستیک و نیز انتقال دانش روز دنیا به داخل کشور، تحولی دیجیتال در این صنع...
او در ابتدا مدیریت شعب تهران شرکت تیپاکس را برعهده گرفت و سپس سعی کرد با جداسازی این بخش از سایر قسمت‌ها، سیاست‌های کاری‌اش را به بوته آزمایش بگذارد و ضمناً تواناییهای مدیریتی‌اش را به خانواده نشان دهد؛ یکپارچه‌سازی شعب و پرسنل، ایجاد یک برند تجاری و استفاده از مارکتینگ و تبلیغات از جمله کارهایی هستند که او در این دوره انجام داد.

بعد از این دوره او به عنوان معاون مدیرعامل و در نهایت در سال ١٣٩٠ به عنوان مدیرعامل شرکت تیپاکس انتخاب شد.

مهرداد فاخر ٣ سال پیش با تدوین یک استراتژی تجاری تازه، با شرکت بویمر آلمان مذاکره کرد و توانست با ایجاد یک مرکز مکانیزه و طراحی نرم افزار JET توسط زبدگان حوزه آی تی، انقلابی دیجیتال در فرآیند تیپاکس به وجود آورد.

او معتقد است در دوران دیجیتالی امروز، تیپاکس ناگزیر بوده است که این تحول دیجیتال را از سر بگذراند. با این تحول، خدمات این شرکت از ٨۶ شعبه به ۵٠٠ شعبه و از ۶٠٠ نفر پرسنل به ٣۵٠٠ نفر پرسنل توسعه یافت.

او با جدا کردن خدمات مختلف شرکت تحت مدیریت‌اش از بدنه اصلی و راه‌اندازی کسب‌و کارهای تازه، گامی برای تکمیل زنجیره تأمین لجستیکی خود برداشت و ضمناً به صنایع دیگری مثل مبلمان و پوشاک نیز ورود کرد؛ خوگر، خوگر پلاس، اکتیران پلاس، مهان پوش، تی هاب، تی نکست، تی اکسپرس، ایفا، لجستیک بازار، تی تک و... از جمله شرکت‌هایی هستند که در زیرمجموعه هلدینگ فاخر فعالیت می‌کنند.

هلدینگ فاخر که از سال ١٣٩۵ راه اندازی شده با نزدیک به ۵ هزار نفر پرسنل یکی از مجموعه‌های پویا در زمینه پست و لجستیک، بازرگانی و تجارت الکترونیک است.

مهرداد فاخر در این گفتگوی دوستانه با هفته‌نامه شنبه از رموز موفقیت‌اش در زمینه کارآفرینی و اهمیت کار تیمی در پیشبرد اهداف یک سازمان می‌گوید...]]>
Shanbe Magazine 10:17
در دوران کوتاهی می‌توانیم دوباره به وضعیت عادی برگردیم https://shanbemag.com/interview-with-adel-talebi/ Sun, 15 Nov 2020 09:30:35 +0000 https://shanbemag.com/?p=47642 توصیه عادل طالبی به کسب‌وکارهای سنتی که می‌خواهند فروشگاه آنلاین راه بیندازند: کسی که در ابتدای کار است و تخصص و تجربه دیجیتال مارکتینگ ندارد و رفتار مصرف‌کننده آنلاین را نمی‌شناسد، سراغ مارکت‌پلیس‌ها برود. نهایتا اگر خیلی اصرار دارد که خودش فروشگاه بزند، سراغ فروشگاه‌سازها برود. خودش تیم توسعه فنی جمع نکند و دنبال CMS و طراحی اینها نباشد که احتمال موفقیتش بسیار پایین می‌آید، بنابراین باید یکی دو سال اول را روی محتوا تمرکز کند صحبت‌های عادل طالبی همیشه شنیدنی است؛ خودش معتقد است در هیچ کاری بهترین یا اولین نبوده و نیست اما تنها ویژگی متمایزش این است که از کار کردن خسته نمی‌شود و برای رسیدن به هدف‌هایش و هم‌مسیرهایی که با هم بودن را انتخاب کرده‌اند، ممارست می‌کند تا وقتی به نتیجه برسد.

آخرین‌بار شهریور ۱۳۹۸ بود که در هفته‌نامه شنبه با عادل طالبی مصاحبه کرده‌بودیم. اما از آن زمان تاکنون اتفاقات مهمی در بازار افتاده آست، از قطع‌شدن اینترنت در آبان ۹۸ تا دلار ۳۳هزار تومانی. اما مهم‌تر از همه همه‌گیری کرونا بود که دنیای کسب‌وکارها را متحول کرد و به تجارت الکترونیک رونقی بسیار زیاد بخشید. در مورد این موضوعات و روندهای جهانی با عادل طالبی به گفتگو نشستیم. صحبت‌ها گاهی حاشیه‌های جذابی هم پیدا کرد و طالبی به نکات مهم و از دریچه‌هایی که کمتر به آنها توجه شده نگاه کرد. این صحبت‌ها را در ادامه می‌خوانید.

* مهم‌ترین عامل موثر بر روندها در همه امور در دنیا، این همه‌گیری است که خیلی چیزها را تغییر داده؛ از منابع انسانی، محل شرکت، بازاریابی، عملیات و… در دوران کلاسیک وقتی جامعه دچار رکود می‌شد، شرکت‌ها از هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و… می‌زدند و بر محصول تمرکز می‌کردند و تلاش می‌کردند فرآیندهای تولید را بهینه کنند، اما الان به نظر می‌رسد در دوران رکود بودجه‌های دیجیتال مارکتینگ افزایش یافته یا حداقل اینطور به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌ها در این زمینه پررنگ شده. این به‌خاطر چیست؟
من اینطور فکر نمی‌کنم. دیجیتال مارکتینگ نسبت به روش‌های کلاسیک بازاریابی بسیار کوچک و نابالغ‌تر است و هنوز درحال رشد است…

* در ایران یا در جهان؟

هم در ایران و هم در جهان؛ یعنی نظر من این است که کلا دیجیتال‌مارکتینگ درحال رشد است، بنابراین اگر می‌بینیم که در این شرایط ناشی از رکود کرونا، دیجیتال‌مارکتینگ دارد رشد می‌کند، قضیه این است که هنوز به اندازه اصلی خودش نرسیده‌است که حالا بخواهد به‌خاطر رکود کوچک شود.

اگر به حالت اشباع رسیده‌بود، مطمئن باشید که این هم دچار رکود و مشکل می‌شد و کوچک می‌شد. درحقیقت باید اینطور نگاه کنیم که «اگر کرونا نبود، دیجیتال‌مارکتینگ چقدر رشد می‌کرد؟» قطعا خیلی بیشتر.

البته کرونا به کسب‌وکار در فضای آنلاین کمک کرد. فاصله‌گذاری اجتماعی و عدم تماس مستقیم برای کنترل همه‌گیری باعث شد ابزارهایی که امکان ارتباط غیرمستقیم را برای زندگی مردم فراهم می‌کند، فراگیر شود. فضای دیجیتال ابزار بسیار مناسبی برای ارتباط غیرمستقیم است.

به‌این ترتیب کسب‌وکارهای زیادی که در بخش سنتی و آفلاین کار می‌کنند، دارند به سمت فضای آنلاین می‌آیند. رشد «دیجیتال مارکتینگ» در دوران رکود ناشی از کرونا، اینجا محقق شده‌است. رکود ناشی از کرونا با رکود اقتصادی ناشی از سقوط بازار اساسا فرق می‌کند چون مدل‌شان فرق دارد.

* این افتراق را کجا می‌توان دید؟

شاید کلمه هجوم یک مقدار بار منفی داشته باشد ولی این موضوع را می‌توان در هجومی که از کسب‌وکارهای آفلاین به سمت پلتفرم‌های آنلاین صورت گرفته، یا در رشد فروش‌های اینترنتی دید. مثلا در فروشگاه اینترنتی خودمان آنقدر با رشد تقاضا مواجه شدیم که بخش لجستیک و تامین و عملیات ما دچار مشکل شد. ما تصورمان این بود که این رشد را حداقل در ۳ سال آینده ببینیم ولی در عرض ۳ ماه این محقق شد. در جامعه‌ای که رکود حاکم است، این افت در تمام بخش‌های کسب‌وکار دیده می‌شود. الان هنوز در ایران ما شاهد افزایش فروش هستیم.

* ولی این رشد باقی نمی‌ماند، چون اقتصاد که در حال کوچک‌شدن است، به‌هرحال جیب مردم هم کوچک می‌شود و این رونق کسب‌وکارهای آنلاین هم به سبب کوچک‌شدن سبدهای خرید، با مشکل مواجه می‌شود. اینطور فکر نمی‌کنید؟ مثلا آمازون ممکن است تارگت‌های ۲۰۲۵ را هم زده باشد ولی فکر نمی‌کنم این تصور وجود داشته‌باشد که تا ۲۰۲۵ وضع همین‌طور باقی بماند. ما می‌شنویم که کشورهای توسعه‌یافته از انقباض ۲۰‌درصدی برای ۲۰۲۱ صحبت می‌کنند.

نکته تمرکز ما برای حل این مسئله «نیاز» است. نیاز یک چیز ذاتی است. مثلا ما به غذا احتیاج داریم و باید سیر شویم. بعد از نیاز (Needs) ما وارد مسئله Wants و Demands می‌شویم. مثلا من چه چیزی را دوست دارم بخورم و یا در فرهنگ ما چه چیزی خوراکی محسوب می‌شود. ما مبانی بازاریابی را با این مسئله شروع می‌کنیم. این درست است که با کوچک‌شدن اقتصاد، Wants و Demands کوچک می‌شود، اما Needs تغییر نمی‌کند. اگر قبلا کباب می‌خوردم، حالا باید آش بخورم. نوعش عوض می‌شود.

البته جاهایی هم هست که سایز بازار کوچک می‌شود. مثلا من اگر سالی 2 دست کت و شلوار می‌خریدم، حالا باید یک دست بخرم. این طبیعت این رکود است. من نوعی شروع می‌کنم هزینه‌های غیرضروری را از بالای هرم مزلو حذف ‌کنم، اما فکر می‌کنم که جامعه جهانی نمی‌تواند این کوچک‌شدن را برای مدت طولانی تحمل کند. کوچک می‌شود و بعد دوباره فشار می‌آورد و مانند فنری فشرده به‌جای خودش برمی‌گردد.

ما نمونه‌های رونق زیادی را بعد از رکود شدید شاهدیم مثلا رکود بزرگ (Great Depression) یا سه‌شنبه سیاه ۱۹۲۹ در آمریکا را ببینید. این رمان «خوشه‌های خشم» را اگر خوانده باشید، آدم شرایط رکود اقتصادی را با گوشت و خون و استخوانش حس می‌کند.

* فیلم جان فورد را دیده‌ايد…

بله، من به همه توصیه می‌کنم فیلم را ببینند یا رمان [خوشه‌های خشم (The Grapes of Wrath) نوشته جان اشتاین‌بک و ترجمه شاهرخ مسکوب] را بخوانند. حالا ببینید بعد از آن سقوط، آمریکا به کجا رفت. رکودهای مشابه در آمریکا یا کشورهای اروپایی یا شرق آسیا را که می‌بینید، ۳ یا ۴ سال طول می‌کشد ولی بیشتر از آن جامعه تحمل نمی‌کند. یک حرکتی اتفاق می‌افتد و آن فنری که در اثر این فشار اقتصادی جمع شده، دوباره باز می‌شود.

* پتانسیل این فنر چقدر است؟

نمی‌دانیم واقعا جامعه جهانی چقدر می‌تواند این وضعیت را تحمل کند، ۶ ماه دیگر یا ۶ سال دیگر. کشور به کشور هم فرق می‌کند. مثلا ما ایرانی‌ها چهل و چند سال است که داریم فشار این فنر را تحمل می‌کنیم! ولی ممکن است ظرفیت مردم آمریکا ۳ سال باشد.

نمی‌دانم ولی می‌گویم که بعد از این رکود، ما شاهد یک فصل شکوفایی و رونق خواهیم بود که همزمان با عادت‌کردن مردم به استفاده از سرویس‌های آنلاین، آینده روشنی را برای دیجیتال‌مارکتینگ نوید می‌دهد. من اهل این تحلیل‌ها و دینامیک سیستم و اینها نیستم اما می‌دانم که این اتفاق می‌افتد. دوباره حرکت شروع می‌شود و روندها به شرایط قبل برمی‌گردد.

* حالا برگردیم به وضعیت ایران در دوران کرونا…

ببینید، کرونا که آمد، ما برای آن آماده نبودیم. یک چیزی شنیده‌بودیم که در چین یک بیماری آمده است اما خیلی دور به‌نظر می‌آمد تا سوم اسفند ۱۳۹۸ که حضور آن را درک کردیم. من یادم است که در ششم اسفند در مجموعه خودمان همه را جمع کردم و یک جلسه اضطراری تشکیل دادیم و مجموعه اقداماتی را شروع کردیم که خودمان را با شرایط جدید وقف بدهیم. مثلا برای همکاران لپ‌تاپ تهیه کردیم که دورکاری را شروع کنند.

کار ما که فروشگاه آنلاین است، ضوابطی دارد که همه نمی‌توانند دورکار باشند و باید حضوری باشند. تنها بعضی از همکاران ما که بازاریابی محتوایی می‌کنند، می‌توانند دورکار باشند. این شرایط باعث شد که ما در پیاده‌سازی دورکاری شکست بخوریم.

بالاخره در اردیبهشت‌ماه بود که به همه گفتیم که ادامه این روند ممکن نیست و همه سرکار بیایند، چون بلد نبودیم با هم هماهنگ باشیم. بلد نبودیم از راه دور با هم کار کنیم. یاد نگرفته‌بودیم از ابزارهای خوب و مناسبی که وجود دارد، برای هماهنگی از راه دور استفاده کنیم. ولی سه چهار ماه تمرین کردیم و تابستان را با هم کار کردیم.

حالا دوباره دورکاری را شروع کردیم. الان فکر می‌کنم آمادگی لازم را داریم که اگر همان‌طور که می‌گویند این شرایط تا ۲سال آینده هم ادامه پیدا کند، ما 2سال دورکار باشیم. ما خودمان را با این شرایط وقف دادیم و این خیلی طول کشید. البته ناگفته نماند که فروشگاه اینترنتی ما هم رشد کرد‌ حتی تاجایی که در بخش تامین دچار مشکل شدیم.

* کشور ما علاوه بر رکود ناشی از کرونا، دچار مسائل ناشی از تحریم‌های یکجانبه است. درست است که الان فقط آمریکا ما را تحریم کرده اما عملا سیستم اقتصادی دنیا در دست آمریکاست. در چنین شرایطی، آینده کسب‌وکارهای آنلاین در ایران را چطور می‌بینید؟

چیزی که من می‌بینم، این است که به‌جز فروشندگان مواد مخدر، بقیه تحریم هستند! ما امیدواریم در ایران، تصمیم‌گیران تغییر کنند؛ خودشان یا نگاه‌شان یا روش‌شان یا تفکرشان. تا ابد نمی‌توان اینطور ادامه داد. چیزی که من امروز در اقتصاد ایران می‌بینم، خانه‌ای است که کاملا روپاست، اما پایه‌های آن را موریانه از درون کاملا خورده و پوک شده‌است.

اگر تصمیم عاجل گرفته نشود، ممکن است اقتصاد ناگهان فروبپاشد. البته تصور می‌کنم تصمیم‌گیران این را فهمیده‌اند. حداقل بوهای خوبی به مشام می‌رسد که «خواست تغییر بنیادی و اساسی» در ایران جدی است.

* معمولا وقتی صحبت از خوب‌شدن اوضاع بعد از تغییر می‌شود، این انتظار در ذهن ما ایجاد می‌شود که با تغییر رویکردها با شرایط اقتصادی شبیه غرب اروپا مواجه می‌شویم، اما واقعیت نشان داده که در همه جاهایی که تغییر اتفاق افتاده مثلا پس از شوروی می‌‌بینیم که یک الیگارشی بر فضای اقتصادی سایه انداخته؛ یعنی در بهترین حالت در بازه زمانی به اندازه کسری از قرن ما شبیه کشورهای شرق اروپا می‌شویم تا بعد از آن آرام‌آرام پیشرفت کنیم و… خلاصه به عمر کاری ما ممکن است قد ندهد. برای همین بسیاری از فعالان استارتاپی یا استعدادها را می‌بینیم که دارند به مهاجرت فکر می‌کنند. توصیه شما در این شرایط به کسانی که دارند کار دیجیتال مارکتینگ می‌کنند، چیست؟

ببینید، من یک مثال از خودم بزنم. من را سال ۱۳۷۶ گرفتند و یک شب خواباندند یک جایی! چون داخل یک پیکان با دو باند خربزه‌ای داشتم داریوش گوش می‌دادم. یک سال بعد از آن دوران خاتمی را به خوبی به‌یاد دارم. فکر نمی‌کنم در آمریکا بتوان در عرض یکی دو سال چنین کن‌فیکونی ایجاد شود، ولی ایران چنین پتانسیلی دارد.

این اتفاق می‌تواند در ایران بیفتد.

چیزی که ما نداریم «امید و انگیزه» است. پس در ایران اینکه سرعت تغییرات به عمر من و شما قد بدهد، امکان‌پذیر است. اگر آن تغییر روش به‌درستی اتفاق بیفتد، ما در دوران کوتاهی می‌توانیم دوباره به وضعیت عادی برگردیم. کما اینکه در چین هم اینطور شد؛ یعنی در بازه زمانی کمی پس از کشتار تیان‌آن‌من آمدند و روش‌های‌شان را تغییر دادند و در عرض 5سال تغییرات جدی نهادینه شد و امروز دارند نتیجه آن را می‌بینند.

ایران هم می‌تواند در این مسیر برود. ضمن اینکه سابقه آن را هم در زمان خاتمی داشتیم و فراموش نکردیم که هم تورم کنترل شد، هم رشد اقتصادی بسیار بالایی را در کشور دیدیم و همه خوشحال و راضی بودند و حس خوبی هم داشتیم.

باید توجه کنیم که در همه دنیا، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در روسیه و چه در چین و… به‌هرحال کسانی هستند که بیشتر از بقیه به منابع دسترسی دارند و رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی، منابع، داده، سیاسی و غیره دارند که با استفاده از آنها رشد می‌کنند. اما میانگین جامعه هم در بازه زمانی کوتاه می‌تواند به‌درستی و به‌خوبی رشد کند. امیدی که من دارم به اینجاست‌ وگرنه اگر بخواهیم ناامید باشیم، عملا باید دست از کار بکشیم.

* گزینه مهاجرت چطور؟

مهاجرت یک انتخاب است. من یک زمانی می‌گفتم بمانیم و بسازیم و می‌مانیم و می‌سازیم. اما الان دیگر این را نمی‌گویم.

الان آن حس میهن‌پرستانه یک مقداری رنگ باخته‌است. شاید با 5سال قبلم بسیار تفاوت پیدا کرده‌ام. الان به صحبت رضا قربانی رسیده‌ام: «نه آنکه مانده قهرمان است و نه آنکه رفته خائن، نه آنکه رفته خوشبخت است و نه آنکه مانده بدبخت.»

فقط یک انتخاب شخصی است. این حق من است که انتخاب کنم کجا زندگی کنم، کجا حس بهتری دارم و … بحث موفقیت و پول و اینها نیست. بحث حس خوب زندگی است. پس مهاجرت یک انتخاب است، اما در مورد اینکه مهاجرت به کشور ضربه می‌زند، پاسخ بله است.

مهاجرت ضربه می‌زند و بعضی از این ضربه‌ها هم در طول سال‌ها غیرقابل جبران است و سرمایه‌هایی از دست می‌رود. من امیدوارم روی سرمایه‌های مانده برنامه‌ریزی شود.

* شما در موسسه‌ای بودید که یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزشی تاثیرگذار در مدیریت کشور است…

سازمان مدیریت صنعتی.

* بله،‌ این وضعیت را در آن موسسه چطور می‌بینید؟

حجم مهمی از سرمایه‌های انسانی ما رفته‌اند. منتهی به این باید توجه کرد که فوجی از منابع انسانی دارد می‌آید و اینها هم می‌خواهند بروند. اینها را حفظ کنیم. دهه ۸۰‌ای‌ها هم که بروند، دیگر به این زودی‌ها سرمایه انسانی نخواهیم داشت. اینها را حفظ کنیم.

* به‌هرحال شرایط تا‌حدودی ناامید‌کننده است.

یک مقداری از این ناامیدی در جامعه تزریق می‌شود. نمی‌گویم که ناامیدی معلول شرایط نیست، به‌هرحال شرایط خوب نیست. من دوستی دارم که مدتی در هند زندگی کرده‌بود و حرف جالبی زد. البته کاری ندارم چقدر این حرف درست است یا علمی و مبتنی بر آمار است یا نه. جامعه‌شناس هم نیستم که این حرف را ارزیابی کنم.

او گفت: ۸۰درصد جمعیت ما از ۸۰درصد جمعیت هند بهتر زندگی می‌کنند. غذای بهتری می‌خورند، شرایط زندگی بهتری دارند. ما از زیبایی‌های هند و تاج‌محل و اینها زیاد دیده‌ایم. من هند را با سینمایش می‌شناسم. ما بچه بودیم فیلم شعله را برای‌مان می‌گذاشتند كه جبارسینگ دور ستون می‌‌رقصید! اما اینها چیزهایی است که ما از راه دور می‌بینیم و با واقعیت خیلی متفاوت است. کیفیت و سطح زندگی خیلی پایین‌تر از ایران است.

از او پرسیدم مردم هند هم اینقدر ناامید هستند؟ گفت من اهل توهم توطئه نیستم و از این عزیزان «عرزشی» و اهل این شعارهای «آی استکبار جهانی و اینها» هم نیستم. اما می‌تواهم بگویم تاثیر رسانه‌های خارجی و کانال‌های ماهواره‌ای که ناامیدی را تزریق می‌کنند را دست‌کم نگیرید. به‌خاطر اینکه رسانه‌های داخلی ما در این سال‌ها کم‌کاری و دروغگویی کرده‌اند، دیگر مردم به آنها توجه نمی‌کنند و اعتماد مردم را ازدست داده‌اند. تنها رسانه‌هایی که مردم به آنها توجه می‌کنند رسانه‌های خارجی هستند و آنها هم ناامیدی را تبلیغ می‌کنند.

از طرف دیگر ما فرهنگ عجیبی هم در جامعه داریم که حالا جامعه‌شناسان باید در مورد ریشه‌های آن صحبت کنند و من تخصصی ندارم، اما ما وقتی حال‌مان خوب است، می‌گوییم نکند ما را چشم بزنند؟! برای همین می‌گویم: آقا اوضاع خراب است و پول نیست و فلان. نمی‌دانم این به‌خاطر خرافات است، به‌خاطر ضرب‌المثل‌هایی است که مفهومش در زندگی ما نهادینه شده‌است یا هر چیز دیگر.

اینطوری است که ما داریم پیاپی بین خودمان هم ناامیدی را تزریق می‌کنیم. خب، وقتی از همه‌طرف فیدبک‌ها و بازخوردهای منفی می‌آید، در نتیجه یک فضای ناامیدی و عدم انتظار بهبود اوضاع به‌وجود می‌آید. یعنی ما در آبی که داریم خودمان می‌ریزیم، غرق می‌شویم. این استخر خالی است. خودمان داریم آن را با آب پر می‌کنیم و بعد در آن غرق می‌شویم.

نمی‌گویم شرایط خوب نیست، ولی احساس من این است. بدتر از ما هم هست. شیلی و آرژانتین را ببینید. ونزوئلا را ببینید. هرکدام از اینها در یک بازه‌ای از تاریخ‌شان با وضعیتی بسیار بدتر از وضعیت امروز ما مواجه بودند. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را ببینید. توهین و تحقیری که مردم آلمان بعد از جنگ متحمل شدند را ببینید. اما همه اینها بلند شدند. ما باید به آن همیت و اراده بیشتر توجه کنیم. هنوز اوضاع ما آنقدر که اوضاع آنها بد بوده، بد نشده. من فکر می‌کنم که اگر به ناامیدی کمتر فکر کنیم، هنوز هم روزنه امید هست.

هر آدمی بالاخره یک جایی تمام می‌شود. قدرت ما که بی‌نهایت نیست. من هم می‌دانم بالاخره یک جایی هست که من هم ممکن است بگویم دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم. اصطلاحا به آن می‌گویند «حد یقف». من نمی‌دانم الان چقدر با آن فاصله دارم، اما می‌دانم که تاجایی که می‌توانم جلو خواهم رفت و قبل از اینکه انرژی‌ام تمام شود، متوقف نمی‌شوم و جلوی عوامل بیرونی را می‌گیرم و دربرابر شرایط بد زانو نمی‌زنم، ولی می‌دانم ممکن است شرایطی پیش بیاید که من هم نتوانم ادامه بدهم ولی الان به آن فکر نمی‌کنم.

من دلار ۳۰۰ تومانی را یادم می‌آید، دلار ۷۰۰ تومانی را یادم می‌آید و با دلار ۱۰۱۵ تومانی هم کار کرده‌ام. در این چهل و چند سالی که عمر گرفته‌ام، آنقدر از این اتفاقات و کاهش ارزش ریال را دیده‌ام که دلار ۳۳هزار تومانی پیش آن هیچ است. البته نمی‌گویم به این مقدار هم باید دلخوش بود، ولی کسانی که برای‌شان اتفاقات وحشتناک افتاده، به این راحتی دلسرد نمی‌شوند.

من سال ۱۳۷۹ که ورشکست شدم، احساس می‌کردم که دنیا برایم تمام شده‌است. امروز که آن روز را یادم می‌آید، لبخند می‌زنم. فردا دلار ۵۰هزار تومان هم بشود، من هم شوکه می‌شوم. اما فاصله بین شوکه‌شدن و غلبه بر آن شوک، به‌خاطر تجربه‌ای که دارم بسیار کم شده‌است. به کسانی که اندکی از من جوان‌تر هستند هم توصیه می‌کنم که به سیر اتفاقاتی که برای پدران‌شان و نسل قبلی افتاده‌است نگاه کنند و امیدوار باشند که ما هم می‌توانیم از این رویدادها عبور کنیم.

* غیر از مهاجرت، یک گزینه دیگر هم کارکردن در زمینه دیجیتال مارکتینگ از ایران برای شرکت‌های خارجی است؛ یعنی دلاری کار کنیم و ریالی خرج کنیم. با توجه به وضعیت دورکاری در دنیا شرایطش هم مهیاست و خیلی هم جذاب است.

به نظرم این روش خیلی ایده خوبی است. مزیت ما این است که هزینه‌ها به نسبت کشورهای توسعه‌یافته در ایران خیلی پایین‌تر است. بنابراین اگر تحریم‌ها و این ماجرای نقل و انتقال نبود، ایران پتانسیل بالایی برای میزبانی خدمات از راه‌دور برای کسب‌وکارهای آنلاین در دنیا دارد.

ما تنها در یک جا مزیت نداریم آن هم «بازاریابی محتوایی» است. ببینید، من ترک هستم. در خانه هم با خانواده و بزرگان فامیل و بچه‌ها ترکی حرف می‌زنیم، اما من توان تولید محتوای ترکی ندارم. من بازاریابی محتوایی فارسی بلد هستم. محتوا خون در رگ‌های بازاریابی دیجیتال است.

من عادلی طالبی ممکن است بتوانم تکنیک‌های SEO را در سایت خارجی پیاده کنم، ممکن است توان نوشتن اپلیکیشن و نرم‌افزار داشته باشم، اما نمی‌توانم دیجیتال‌مارکتینگ به‌معنای عام بکنم. بیشتر درجایی موفق هستم که با رفتار مردم و فرهنگ مصرف‌کننده ارتباط مستقیم ندارد.

خرید بلیط یلدا سامیت

* یکی از چیزهایی که در دوران رکود، رونق می‌گیرد، مطالعه و آموزش است. با توجه به اینکه شما در زمینه آموزش بازاریابی دیجیتال هم بسیار فعال هستید، روندها در زمینه آموزش چه تغییری کرده‌است؟

قبل از قطع‌شدن اینترنت در آبان ۹۸ در حوزه آموزش با آقای شعبانعلی (موسس سایت متمم) یک جلسه‌ای داشتیم که بخشی از آن را ضبط کردیم و منتشر کردیم که در اینترنت هست. آقای شعبانعلی یک چیزی گفت که الان داریم می‌بینیم.

او گفت: «در آینده اصالت از آن آموزش آنلاین است.» یعنی در گذشته مردم برای آموزش، از روش‌های حضوری استفاده می‌کردند و آنهایی که مشکلی داشتند و نمی‌توانستند، به روش‌های آنلاین روی آورده‌اند. اما در آینده مردم از روش‌های آنلاین آموزش می‌بینند و آنهایی که نمی‌توانند (مثلا تمرکز ندارند) مجبورند دنبال روش‌های حضوری بگردند.

آن روزی که ما این حرف‌ها را می‌زدیم، نه کرونا بود و نه چنین شرایطی. کرونا الان برای این موضوع نقش کاتالیزور را پیدا کرده‌است. ما مجبور شدیم از این فضای آنلاین استفاده کنیم و اتفاقا جواب هم داد. پارسال به من می‌گفتند این اتفاق یک سال دیگر می‌افتد، باور نمی‌کردم. الان می‌گویم بله می‌شود.

یکی از دوستان من مدرسه‌ای در تهران دارد که شرایط خوبی دارد. امسال ۱۸۰‌نفر بیشتر از ظرفیت میز و نیمکت‌های مدرسه ثبت‌نام کرده‌است. خیلی هم از شهرستان شاگرد دارد. اصلا باورنکردنی است. مدرسه‌ای در تهران است و چون کیفیت معلمانش خوب است، حتی از بوشهر هم شاگرد دارد. یك زمانی می‌خواستید در یک مدرسه ثبت‌نام کنید، باید می‌رفتید اجاره‌نامه با هولوگرام می‌آوردید که در آن منطقه زندگی می‌کنید.

باورم نمی‌شود که چنین تحول عظیمی به این سرعت در آموزش اتفاق افتاده است. البته شخصا اعتقاد دارم که کلاس حضوری، چیزهایی دارد که در کلاس آنلاین نیست، مثلا تمرکز.

شما برای شرکت در یک کلاس حضوری، باید مسیری را بروید. همین حرکت در شهر تا رسیدن به محل کلاس باعث می‌شود که ذهن شما برای شرایط کلاس آماده شود و تمرکز پیدا کنید. حتی اگر تمرکز را از دست بدهید، من مدرس یک بشکن می‌زنم و حواس شما را جمع می‌کنم. در آموزش آنلاین این را نداریم.

استاد دارد حرف می‌زند، شما بلند می‌شوید یک چای می‌ریزید و … ما باید این را هم یاد بگیریم که چطور روی محتوای آموزش آنلاین هم تمرکز کنیم. آن‌وقت آن پیش‌بینی آقای شعبانعلی ظرف یک یا دو سال محقق می‌شود.

* برگردیم به تجارت الکترونیک در ایران. با توجه به شرایط موجود و ایجاد پلتفرم‌های فروش مانند سلر دیجی‌کالا یا دیوار فروشندگان و … توصیه می‌کنید در این هجوم کسب‌وکارهای آفلاین به فضای آنلاین، مردم بروند سراغ استفاده از این پلتفرم‌ها یا خودشان زیرساخت تولید کنند؟

جوابی که می‌خواهم بدهم، صحبت امروز من نیست. ویدئوهای کلاس‌های من در دانشگاه تهران و علامه و اینها هست. سال‌ها پیش گفته‌ام.

اصل ماجرای کسب‌وکار در فضای آنلاین این است که شما بتوانید ارتباط موثری با مشتریان پیدا کنید. رفتار مصرف‌کننده در فضای آنلاین با رفتار مصرف‌کننده در فضای آفلاین بسیار متفاوت است. در مغازه من اول جنس را می‌گیرم بعد پول را می‌دهم. در فروشگاه آنلاین اول پول را می‌دهم بعد جنس را می‌گیرم. اینها خیلی تفاوت عظیمی ایجاد می‌کند. فضای آنلاین تنها با حس بینایی در ارتباط است. درحالی که در بازاریابی در فضای آفلاین شما حس بسیار مهم لامسه را دارید. خیلی فروشنده آنلاین هنر بکند، ویدئو هم بگذارد و حس شنوایی من را هم درگیر کند.

من به‌عنوان صاحب کسب‌وکار که ارائه‌دهنده خدمت و محصول هستم، باید این تفاوت را درک کنم. اگر روز اول بروم مستقیما سایت بزنم، درگیر توسعه و مسائل فنی و کدنویسی و چیزهایی می‌شوم که اصلا تخصصش را نداشته‌ام. درحالی که برای فروش آنلاین، مشکل من «محتوا» است. چطور محتوایی تولید کنم که بتواند جای آن حس‌ها را بگیرد و مخاطب من بدون اینکه به محصول دست‌بزند و آن را از نزدیک درک کند، بتواند مزیت‌های آن را از پشت موبایل بفهمد و به من اعتماد کند كه از من خرید کند.

بحث بعدی اعتبار است. در فضای آفلاین شما یك مغازه یا دفتری دارید و مشتری می‌داند که به‌هرحال می‌تواند به آنجا مراجعه کند و مسائلش را حل کند. همین وجود مغازه فیزیکی، تا حدودی اعتبار ایجاد می‌کند. البته نمی‌گویم این اعتبار درست است یا نه. چه بسیارند افرادی که دارند از خانه در اینستاگرام کار می‌کنند و به‌خاطر خدمات خوب‌شان بسیار هم معتبر هستند.

من اگر سایت بزنم باید مدت‌ها کار کنم تا برای آن اعتبار خلق کنم. برای همین در بسیاری از موارد توصیه من این است که فروشندگان سنتی که می‌خواهند وارد تجارت الکترونیک بشوند با این پلتفرم‌ها کار کنند. چون آن مارکت‌پلیس برای اعتبار خودش، بسیاری از کارها و کنترل‌ها را انجام می‌دهد، ‌چه مارکت‌پلیس‌های عمومی مانند دیجی‌کالا و باسلام و دیوار و‌… و چه مارکت‌پلیس‌های تخصصی حوزه‌های مختلف. مثلا در بین یک‌سری از مردم این جا افتاده که برای خرید عتیقه و تمبر و اینها به سراغ ایسام بروند چون یک روال کنترلی دارد و تا خریدار جنس را تایید نکند، پول را پیش خودش نگه می‌دارد. به‌این ترتیب پیش خریداران اعتبار دارد.

تولید محتوا

* ولی در عوض من تولیدکننده، روی محتوا تسلط دارم.

بله، روی تولید محتوا تمرکز می‌کنم و دغدغه فنی ندارم.

* منظورم برعکس است. مثلا مارکت‌پلیس، من فروشنده را به قالب‌های محتوایی خودش محدود می‌کند. می‌گوید مثلا ۲۵۰ لغت شرح بده و چند تا تصویر یا نهایتا یک ویدئو بده با این کیفیت و فلان حجم محتوا و تمام.

درست می‌گویید ولی من اول همین را یاد بگیرم بعد که در بازاریابی محتوایی مسلط شدم، وقت هست که سایت خودم را هم بزنم. سایت زدن مثل این است که من بروم ته یک کوچه بن‌بست کافی‌شاپ بزنم. اول باید پاخور برای کوچه ایجاد کنم تا بعد مشتری برای کافی‌شاپم بیاید.

وقتی سایت شما درست راه‌اندازی شد، کار تازه شروع می‌شود. حالا باید بروید SEOکنید، سوشال مدیا را راه بیندازید، تبلیغات بنری کنید، SMS مارکتینگ و ایمیل مارکتینگ و … بکنید. ببینید من در دوره دیجیتال مارتینگم فقط ۱ سال طول می‌کشد که ابزارها را آموزش دهم. تازه همه را نمی‌گویم. یا در دوره مدیریت صنعتی، ۶ماه حدود ۹۰ ساعت فقط مقدمات دیجیتال مارکتینگ را درس می‌دهم. خب صاحب کسب‌وکار باید همه این ابزارها را بشناسد و بعد تشخیص دهد که کدام ابزار مناسب کسب‌وکار اوست. همه اینها تمرکز او را از کسب‌وکار اصلی‌اش دور می‌کند.

توصیه می‌کنم کسی که در ابتدای کار است و تخصص و تجربه دیجیتال مارکتینگ ندارد و رفتار مصرف‌کننده آنلاین را نمی‌شناسد، سراغ مارکت‌پلیس‌ها برود. نهایتا اگر خیلی اصرار دارد که خودش فروشگاه بزند، سراغ فروشگاه‌سازها برود. خودش تیم توسعه فنی جمع نکند و دنبال CMS و طراحی اینها نباشد که احتمال موفقیتش بسیار پایین می‌آید.

بنابراین باید یکی دو سال اول را روی محتوا تمرکز کند. همان پلتفرم‌هایی که شما مثال زدید که می‌گوید یک عکس بده من را مجبور می‌کند که بفهمم که عکس و تصویر خوب از محصولم اصلا چی هست. آن استانداردها عمومی است. حتی اگر سایت خودم را هم بخواهم بزنم باید آن استاندارد عکاسی که مارکت‌پلیس دیجی‌کالا می‌خواهد را داشته باشم. پس باید وقتم را برای توسعه تلف نکنم و به‌دنبال این باشم که چطور از محصولم عکس خوبی بگیرم که مصرف‌کننده به من اعتماد کند و جنس من را بخرد.

وقتی هم به اندازه‌ای رشد کردی که تصمیم‌گرفتی سایت خودت را بزنی، ایده‌پردازی‌های تخیلی نکن. برو با فروشگاه‌سازها کار کن. اول مستقیما با مشتری تماس داشته باش تا ذهنیت او را درک کنی و بفهمی چه می‌خواهد بعد به این فکر باش که فلان ابزار را می‌خواهی و … وقتی رفتار مصرف‌کننده آنلاین را درک کردی، برو ۲۰۰ میلیون بده برای خودت سایت بزن یا تیم فنی مستقر کن سالی ۱ میلیارد حقوق بده. ولی کسب‌وکار سنتی هرچقدر هم قوی باشد، برای شروع در چند سال اول باید سراغ پلتفرم‌های موجود برود وگرنه احتمال موفقیتش بسیار کم می‌شود.

چون به این ترتیب اول اهمیت محتوا را درک کرده‌ای، ارتباط در فضای دیجیتال را یاد گرفته‌ای و همین‌طور فرآیندهای فروش در بستر دیجیتال را یاد گرفته‌ای، حالا می‌روی برای بهبود شاخص‌های رشد کسب‌وکار آنلاین، سایت فروش خودت را با ایده‌های ناب خودت که چکش‌کاری هم شده‌اند، می‌زنی. به‌نظر من این مسیر باعث می‌شود که کسب‌وکارها در مسیر تجارت الکترونیک کمتر شکست بخورند.

من چند وقت پیش برای مشاوره در همین موضوع پیش یک شرکت بسیار بزرگ اما آفلاین رفتم. طرح آنها برای آنلاین‌شدن کسب‌وکارشان را دیدم. ساختاری که چیده بودند بسیار عظیم بود. فقط ۳۰ پوزیشن را برای بخش تولید محتوا درنظر گرفته بودند.

از من می‌خواستند که ببینم طرح‌شان چیزی کم ندارد؛ یعنی من را نمی‌خواستند برای اینکه طرح‌شان را کوچک و عملیاتی کنم. می‌خواستند ببینند چیزی را از قلم نینداخته‌اند. در این تیم محتوایی ۲ نفر عکاس درنظر گرفته بودند. ما اینجا خودمان یک سایت فروش آنلاین داریم که کسب‌وکار موفقی هم هست و عکس هم جزء حیاتی از محتوای ما برای فروش است اما یک عکاس هم نداریم.

یک عزیزی داریم که هم عکاسی می‌کند هم ویدئو تدوین می‌کند، هم فیلمبرداری می‌کند دوتا دوره هم رفته و تدوین می‌کند و برای سوشال مدیاي ما محتوا تولید می‌کند. آن شرکت می‌خواست کارش را تازه شروع کند و ۲ تا عکاس، ۳ نفر فوتوشاپ‌کار برای روتوش عکس، یک مدیر هنری … ببینید یک وقت هست شما پول دارید و دارید برای خواباندن چند میلیارد برای چند سال صحبت می‌کنید، خب ممکن است قضیه فرق کند.این دیگر بیگ‌پروداکت است.

هرچند پول به‌هیچ‌وجه جای دانش انباشته از رفتار مشتریان در فضای آنلاین را نخواهد گرفت. اما اگر شما کسب‌وکاری هستید که امروز اگر نفروشید، در گذران ماه بعد دچار مشکل می‌شوید، به‌هیچ وجه سراغ راه‌اندازی سایت نروید. چون تمرکز شما را از محصول و خدمت‌تان می‌گیرد و به‌ جایی می‌برد که سال‌ها کارکردن در آن هم باعث نمی‌شود موفقیت شما تضمین شود.

تیک تاک

* موضوع آخری که می‌خواهم با شما در میان بگذارم TikTok است. این روزها با توجه به رکوردشکنی‌های این اپلیکیشن، متخصصان خارجی توصیه می‌کنند که بازاریابان دیجیتال این پلتفرم نسل جدید را فراموش نکنند. اما در ایران تیک‌تاک علاوه بر اینکه فیلتر است، از طرف سرویس‌دهنده هم محدود است. نظر شما در مورد دیجیتال‌مارکتینگ با توجه به ظرفیت‌های تیک‌تاک در ایران چیست؟

من تیک‌تاک را در همان اول که آمد، عضو شدم. یک عادتی دارم که وقتی سوشال‌نتورک جدیدی می‌آید، همان اول می‌روم و حساب «عادل طالبی» را در آن ایجاد می‌کنم، حتی در بله و سروش و اینها هم این‌کار را کرده‌ام (با خنده)! تیک‌تاک ابزار جذاب و بسیار سرگرم‌کننده‌ای است.

قاعده کلی دیجیتال‌مارکتینگ هم این است که وقتی توجه مصرف‌کننده آنلاین در جایی جمع می‌شود و متمرکز می‌شود، بازاریاب دیجیتال هم باید برود و در آنجا کسب‌وکار را در معرض دید قرار دهد.

این قاعده کلی است:

مخاطب من کجا می‌رود، من هم باید همانجا در معرض دید او باشم.

اما اینکه تیک‌تاک در ایران می‌گیرد یا نه، من کمی مشکوک هستم. چون تجربه نشان می‌دهد ابزارهایی که از همان ابتدای کار فیلتر شده‌اند نتوانسته‌اند تاثیر مهمی در محیط دیجیتال‌مارکتینگ ایران بگذارند. تلگرام از ابتدا فیلتر نبود. یا اینستاگرام فیلتر نیست. ولی یوتیوب که یکی از مهم‌ترین ابزاهای دیجیتال‌مارکتینگ دنیاست، از همان ابتدا در ایران فیلتر بود و می‌بینیم که تاثیر بسزایی در کسب‌وکارهای ایرانی ندارد.

یوتیوب وقتی به ایران آمد که رئیس جمهوری ما آقای «دکتر» محمود احمدی‌نژاد (با تمرکز بر لغت دکتر) وزیر مخابراتی داشت که می‌گفت ۱۲۸‌کیلوبایت برای کاربر ایرانی کافی است…

* البته من داخل پرانتز بگویم که محدودیت کاربر خانگی به ۱۲۸‌کیلوبایت، سال‌۱۳۸۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد خاتمی تصویب شد.

بله، البته او گفته بود که مردم را باید به ۱۲۸‌کیلوبایت برسانید. توجه کنید که در آن زمان ما خط E1 داشتیم و کارت ۳۶ کیلوبایت می‌فروختیم.

* درست می‌گویید. من منظورم این بود که اینترنت به معنای واقعی سال۱۳۹۳ با آمدن 3G به ایران آمد و پیش از آن فقط یک دمو از اینترنت داشتیم و ابزارهایی که قبل از این تاریخ فیلتر شده‌اند، مشمول حرف شما می‌شوند. برگردیم به بحث تیک‌تاک…

بله، البته قبل از آن ADSL و یک مگابایت و اینها هم آمد اما منظورم طرز فکر مسئولان در دوره احمدی‌نژاد بود. من از خاتمی دفاع نمی‌کنم چون امیدهای ما را به‌باد داد. این را خواستی منتشر کن! به‌هرحال، رشد این پلتفرم‌ها اگر بعد از فیلترشدن اتفاق افتاده‌باشد، تاثیرشان در بازار ایران بسیار کم است.

در مورد تیک‌تاک هم اینطور فکر می‌کنم. تلگرام هم فیلتر شده‌است. بعد از ۳ سال ببینید الان تنها ابزاری شده‌است که گاهی شما به آن سر می‌زنید. همه در تلگرام هستند ولی خیلی به آن سرنمی‌زنند. این اتفاق می‌افتد و تیک‌تاک در ایران رشد نخواهد کرد.

* و کسب‌وکارهای ایرانی هم یک ابزار را از دست خواهند داد.

کسب‌وکارهای ایرانی که خیلی چیزها را از دست داده‌اند!

* بله! مرسی از وقت‌تان.

 

]]>
توصیه عادل طالبی به کسب‌وکارهای سنتی که می‌خواهند فروشگاه آنلاین راه بیندازند: کسی که در ابتدای کار است و تخصص و تجربه دیجیتال مارکتینگ ندارد و رفتار مصرف‌کننده آنلاین را نمی‌شناسد، سراغ مارکت‌پلیس‌ها برود. Shanbe Magazine 3:53
۱۲ ترند جذاب ویدیو مارکتینگ در سال ۲۰۲۰ https://shanbemag.com/12-video-marketing-trends-2020/ Sun, 08 Nov 2020 13:18:11 +0000 https://shanbemag.com/?p=46089 بازاریابی ویدیویی یا همان ویدیومارکتینگ‌ مانند سایر مباحث بازاریابی و فروش به صورت مداوم و بدون توقف، شاهد ظهور ترندهای جدید و از بین رفتن ترندهای قدیمی است و همین نشان از پویایی این مبحث کاربردی در جهان پیش‌روست.اگرچه موج‌سواری بر ترندهای کسب‌و‌کار همیشه کار عاقلانه‌ای نیست، اما همانطور که برای بالابردن سطح دانشتان و جلوگیری از عقب‌ماندن از سرعت فوق‌العاده پیشرفت علم بازاریابی ویدیویی، به کنکاش و جست‌وجو ادامه می‌دهید، بهتر است که همواره ترندهای ویدیومارکتینگ را نیز رصد کنید. از ابتدای سال‌2020 تاکنون، برخی از این ترندها رواج بیشتری یافته‌اند و برخی به‌تدریج از کارزار رقابتی در تولید محتوای ویدیویی خارج شده‌اند. برای راحتی بیشتر در این مطلب به 12ترند اساسی ویدیومارکتینگ می‌پردازیم که همواره باید دنبالشان کنید و عاقلانه است در سال‌های آینده نیز چشم از آنها برندارید.

1. ویدیوهای لایو

شاید استقبال از ویدیوهای پخش زنده یا لایو فیس‌بوک به‌شدت کاهش یافته باشد، اما لایو ویدیوها در پلتفرم‌های مختلف در حال ایجاد تجربه‌های جدید و هیجان‌انگیز برای کاربران خود هستند.

یکی از جنجالی‌ترین ترندها سال‌‌2017 در دنیای ویدیومارکتینگ، ویدیوهای پخش زنده فیس‌بوک (FacebookLive) بود. حقیقت این بود که ‌بسیاری از ابتکارات ویدیویی فیس‌بوک برای تیم سازنده آن نتایج خوبی در‌برنداشت. فیس‌بوک لایو، فیس‌بوک واچ و پخش خودکار و منظم ویدیوهای فیس‌بوک برای تغییر دیدگاه کاربران به پخش زنده ویدیویی ارائه شدند اما در ادامه و به مرور زمان این کار بدون دستیابی به نتایج چشمگیر به صورتی پایان یافت که در نتیجه برخی از این پخش‌های زنده به طور کامل تعطیل شدند.

ویدیوهای لایو
اما لایو ویدیو و یا پخش زنده روندی نیست که به کلی از بین برود. برعکس، پخش زنده جایگاه محکم و مطمئنی در اکوسیستم تولید محتوای ویدیویی دارد، اما اینکه دقیقا بهترین پلتفرم استفاده آن چیست و کی باید از آن بهره برد، جای تامل زیاد و برنامه‌ریزی دقیقی دارد.
پخش زنده همیشه ایده‌ای فوق‌العاده جذاب برای برقراری تعامل با دیگران است. راز بزرگ تاثیر پخش زنده بر دیگران این است: تعاملات زنده از طریق پخش زنده ویدیویی، با افراد واقعی که در لحظه از شما اثرپذیرند.

2. خرید از ویدیو

یکی دیگر از ترندهای این روزهای ویدیومارکتینگ که تبدیل به جریان بسیار بزرگی در این زمینه نیز شده‌، ویدیوهایی هستند که بسته به پلتفرم انتشار به مخاطب امکان خرید مستقیم محصول یا خدمات را حین تماشای ویدیو می‌دهند. بسیار ساده حین تماشای ویدیو می‌توانید با لینکی که روی ویدیو قرار دارد، به صفحه خرید منتقل شوید؛ بدون هیچ تشریفات اضافی!

این قابلیت جذاب که در استوری‌ اینستاگرام و البته به صورت شناور در ویدیوهای یوتیوب بسیار پرکاربرد است، معادلات تعیین استراتژی برای برنامه‌ریزی تولید و انتشار ویدیو را در سال‌های پیش‌رو تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، بهتر است در کنار تولید محتوای ویدیویی با استفاده از این ترند و به فراخور امکانات پلتفرم انتشاری که انتخاب می‌کنید، برای فروش مستقیم محصول یا خدمات‌تان نیز از طریق ویدیو برنامه‌ریزی کنید.

ویدیوهای 360‌درجه

3. ویدیوهای 360‌درجه

ویدیوهای 360‌درجه اگرچه در بازاریابی ویدیویی کم‌سن و سال و البته پرهزینه هستند، اما به جرات می‌توان گفت که رقیبی پرمدعا برای سایر ترندهای حیطه ویدیومارکتینگ به‌شمار مي‌روند که اگرچه تاکنون بیشترین کاربرد را در ویدیوهای ورزشی و نمایش همایش‌های بزرگ موسیقی داشته‌اند اما به‌زودی با قدرتی باورنکردنی ارائه محصول و خدمات از طریق ویدیو را دستخوش تحولات بزرگی خواهند كرد.

پس بهتر است در طراحی کمپین‌های ویدیومارکتینگ پیشرو نیم‌نگاهی به این ترند نوبنیان و جذاب هم داشته باشید، به هرحال این نوع از ویدیوها به دلیل نوظهور‌بودنشان برگ برنده‌ای متمایز در تولید محتوای ویدیویی برای مخاطبان به‌روز و همراه همیشگی نوآوری‌های تکنولوژی خواهند بود.

ویدیو با قاب یک به یک یا مربع

4. ویدیو با قاب یک به یک یا مربع

ویدیو با قاب‌بندی مربع در پست‌های اینستاگرامی و اقبال گسترده کاربران این شبکه اجتماعی به این نوع از ویدیو به خصوص برای تولید و انتشار ویدیوهای شخص‌محور، استانداردی جدید در تولید محتوای ویدیویی ایجاد کرد که ناقض کلیشه همیشگی ویدیو با قاب‌بندی افقی شد و استاندارد ابعاد محتوای ویدیویی را منطبق بر امکانات پلتفرم انتشار آن كرد.

اگرچه این سنت‌شکنی در ابتدا با استقبال منفی فعالان فیلم و سینما که به یقین صاحبان اصلی ویدیو هستند مواجه شد، اما به‌تدریج جایگاه ویژه‌ای در تولید محتوای ویدیویی برای شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و خط نمودار روند استفاده از آن همچنان در شیب صعودی قرار دارد. اگر تا‌به‌حال از این نوع قاب‌بندی استفاده نکرده‌اید، بهتر است برای همراه‌شدن با ترندهای ویدیومارکتینگ برای یک‌بار هم که شده ویدیوي خود را در قاب یک به یک و یا همان مربع تولید و منتشر کنید.

ولاگر

5. ولاگر

چه چیزی جذاب‌تر از روایت ویدیویی از دلمشغولی و روزمرگی‌هایی است که همراه با انتقال دانش و تجربه هم هست.
ولاگری از آن ژانرهای دلچسب تولید محتوای ویدیویی است که به‌خاطر خاصیت سرگرم‌کنندگی که دارد، به هیچ عنوان نمی‌توان از آن چشم‌پوشی كرد. ولاگری با یوتیوب شناخته شد و به مرور با اینستاگرام و اسنپ‌چت جایگاه ویژه‌ای در میان ترندهای ویدیومارکتینگ پیدا کرد.

هرچند کیفیت ویدیو، صدا، زیبایی محیط و… در استقبال به ویدیوهای یک ولاگر تأثیر‌گذار است، اما مهم‌ترین موضوع برای ساخت یک ویدیو در ژانر ولاگری، محتوا و پیامی است که به مخاطب منتقل می‌کنید.
حقیقت این است که امروز‌ عده‌ای به چشم شغل اصلی به این ترند ویدیویی نگاه می‌کنند و اگرچه اینکه ولاگری می‌تواند شغل محسوب شود یا خیر قابل بحث است، اما چیزی که مشخص است، این است که ولاگر و ولاگری به این زودی‌ها از ترندهای ویدیومارکتینگ حذف‌شدنی نیستند.

ویدیو در صدر جست‌وجوها

6. ویدیو در صدر جست‌وجوها

اینکه ویدیوها بسیار راحت‌تر از قبل در نتایج موتورهای جست‌وجو دیده می‌شوند، حکایت از تحول الگوریتم‌های موتورهای جست‌وجوست که انرژی مضاعفی را برای تولیدکنندگان محتوای ویدیویی فراهم می‌آورد. این ترند وقتی جذاب‌تر می‌شود که به کمک هوش مصنوعی امروز بخش اعظمی از پیشنهادهای شبکه‌های اجتماعی را نیز ویدیوهای متنوع به خود اختصاص داده‌اند‌، پس برای دیده‌شدن بهتر است هرچه سریع‌تر به سراغ تولید محتوای ویدیویی بروید و کسب‌و‌کارتان را در معرض کشف دیگران قرار دهید.

آموزش‌های ویدیویی

7. آموزش‌های ویدیویی

شاید قبلا هرگز به ویدیوهای آموزشی- این ترند پرکاربرد ویدیومارکتینگ- فکر نکرده بودید، شاید هم برای مدتی کوتاه به آن فکر کرده‌اید ولی نتیجه عملی در پی نداشته است، به هر حال اگر فکر می‌کنید که در تولید ویدیوهای آموزشی و انتقال تجربیات و علومی که برآن مسلط هستید به دیگران موفق خواهید بود، شروع کنید؛ این مسیری ساده و البته پرمنفعت برای کسب درآمد از طریق تولید ویدیو است. این ترند به شکلی توسعه یافته ‌که امروز‌ هر برند کوچک و بزرگی برای استفاده بهتر از محصولات و خدماتش‌، یک ویدیوي آموزشی نیز همراه آن می‌کند.بدیهی است از کوچک‌ترین موضوعات نیز می‌توان ویدیوهای آموزشی تولید کرد و مطمئن باشید که به تعداد جواب‌های یک سوال می‌توان برای پرسشگران آن سوال ویدیوي آموزشی تولید کرد، پس این ترند هیچ‌وقت دچار نزول نخواهد شد مگر با حذف ویدیو.

ویدیوهای عمودی

8. ویدیوهای عمودی

با ظهور ویدیوهای استوری که به صورت تمام‌صفحه و عمودی تولید شدند و روی پلتفرم‌هایی چون اسنپ‌چت و اینستاگرام قرار گرفتند، مخاطبان هم آهسته‌آهسته با این نوع از ویدیو خو گرفتند و از عجیب‌بودنشان نسبت به ابعاد متداول افقی آهسته آهسته آنقدر کاسته شد تا حتی علاقه‌مندان خاص خودش را هم پیدا كرد و دلیلی شد بر راه‌اندازی آی‌جی‌تی‌وی اینستاگرام که امروز به یکی از پرطرفدارترین قاب‌های انتشار محتوای ویدیویی نیز بدل شده است. می‌توان گفت با استقبال رو به رشد کاربران آی‌جی‌تی‌وی، دیوار بزرگی که میان ابعاد متفاوت انتشار ویدیو تمایز قائل می‌شد، فروریخت و پس از آن چشمان بینندگان ویدیو، هر نوع قابی را برای تماشای تصاویر متحرک به رسمیت می‌شناسد. این ترند نیز در آینده پیش روی خود بسیار مورد توجه است و بروز اتفاقات متحول‌کننده دیگری مشابه ظهور آی‌جی‌تی‌وی هیچ دور از انتظار نیست.

تبلیغات ویدیویی طولانی‌تر

9. تبلیغات ویدیویی طولانی‌تر

به لطف ورود داستانسرایی به فروش و بازاریابی، تبلیغات ویدیویی هم با تمرکز بیشتری بر روایت داستان‌گونه برای معرفی خدمات و محصولات برندها به مشتریان به مرحله تولید و انتشار می‌رسند. آمارها نشان‌دهنده کاهش استفاده تبلیغات 6‌ثانیه‌ای در مقایسه با تبلیغات 30‌ثانیه‌ای و بیشتر است و همین نشانگر داستان‌محور‌بودن تبلیغات در اغلب موارد با زمان بیشتر است. ویدیوهای تبلیغاتی داستان‌محور این توانایی را دارند که به کاربران این مفهوم مهم را منتقل کنند که زندگی آنها پس از خرید یا استفاده از یک محصول خاص چگونه خواهد بود. برای بهره‌گیری درست از این ترند جذاب دانش‌محور که بر پایه تلفیق هوش مصنوعی و روانشناسی مشتری استوار شده است به زمانی که برای ویدیوهای تبلیغاتی خود اختصاص می‌دهید، دقت بیشتری کنید .

داستان‌های کوتاه و متوالی

10. داستان‌های کوتاه و متوالی

با توسعه نرم‌افزاری شبکه‌های اجتماعی انتشار ویدیوهایی کوتاه که در دل خود داستانی ولو کوتاه جای داده‌اند، به یکی از پرمخاطب‌ترین ترندهای ویدیویی تبدیل شده و به همین دلیل زیبنده‌ترین نام، یعنی استوری را به خود اختصاص داده‌اند. تولید ویدیوهای کوتاه از لحظات جذاب زندگی روزانه می‌تواند تمرین بسیار خوبی برای چشیدن طعم ولاگری و حتی تبدیل‌شدن به یک ولاگر پس از مثبت‌بودن اقبال مخاطبان به استوری‌هایتان باشد. جذابیت این ویدیوهای کوتاه به‌سادگی و بدون ادیت‌بودن آنهاست؛ چیزی که در ویدیوهای حرفه‌ای انتظار مواجه‌شدن با آن را نخواهید داشت. چه‌بسا ویدیوهای استوری برای برقراری تعادل میان شکوه و سادگی یک برند یا شخصیت ماموریت یافته‌اند و شاید این ترند نقطه شروع و به‌عبارتی دروازه ورود به تولید محتوای ویدیویی است، پس اگر تا‌به‌حال از ترس قضاوت پا‌ به دنیای ویدیومارکتینگ نگذاشته‌اید، با ویدیوهای کوتاه استوری، داستان خود را به مخاطبان شبکه اجتماعی‌تان منتقل کنید. مطمئن باشید با دیدن استوری کسی انتظار مواجه‌شدن با ویدیوهای حرفه‌ای و بدون نقص را ندارد؛ داستان پشت تصاویر مهم است.

11. ویدیو بدون طعم صدا

ویدیو بدون صداهنگامی که فیس‌بوک قابلیت پخش خودکار ویدیو بدون صدا را رونمایی کرد، مشخص بود که به‌زودی یکی از ویژگی‌های تمامی پلتفرم‌های انتشار ویدیو قابلیت کنترل صد‌در‌صد کاربران ‌روی پخش ویدیو با صدا یا بدون صدا خواهد بود و همین اتفاق هم افتاد؛ همان طور که در فید اکثر شبکه‌های اجتماعی ویدیوها بدون صدا در حال پخش هستند. خوب یا بد، باز هم باید از این ترند کمال استفاده را برد و بهترین راه آن نیز، تولید ویدیو به صورتی است که در صورت پخش بدون صدا هم روایتگری درستی از محتوای خود به مخاطب ارائه کند و در مرحله بعدی استفاده از زیرنویسی که در صورت عدم امکان پخش صدا بر اساس شرایط مخاطب، ویدیو در انتقال محتوا به بیننده ناکام نباشد.

 

نمایش به‌جای توضیح

12. نمایش به‌جای توضیح

این ترند مهم در تولید محتواهای ویدیویی سال‌های اخیر به‌شدت مورد توجه قرارگرفته است. در حقیقت، ویدیو در حال بازگشت به ماهیت اصلی خود است و آن چیزی نیست جز کاستن از توضیحات و بیان عبارات و در مقابل افزودن به تولید تصاویری که خود بیانگر واژه‌های نادیده برای تشکیل یک ویدیوي تاثیرگذار هستند؛ آن هم بدون هیچ توضیح اضافه و کسل‌کننده.در واقع اگر نمی‌توانیم با کمترین توضیح ممکن ویدیو را به مرحله انتشار برسانیم، نقص بزرگی در فهم ماهیت ویدیو و استفاده درست از آن داریم که در آینده ممکن است تبدیل به پاشنه آشیلی شود که ما و کسب‌وکارمان را از تسلط بر ترندهای تاثیرگذار دنیای رو به جلو و سریع ویدیومارکتینگ دور می‌کند.

]]>
بازاریابی ویدیویی یا همان ویدیومارکتینگ‌ مانند سایر مباحث بازاریابی و فروش به صورت مداوم و بدون توقف، شاهد ظهور ترندهای جدید و از بین رفتن ترندهای قدیمی است و همین نشان از پویایی این مبحث کاربردی در جهان پیش‌روست. Shanbe Magazine 1:40
Never splite the difference https://shanbemag.com/never-splite-the-difference-book-summary/ Mon, 07 Sep 2020 13:00:36 +0000 https://shanbemag.com/?p=45191 ارائه راهکارهای گفتگوی موثر ارائه راهکارهای گفتگوی موثر Shanbe Magazine 2:52 مشتری خودکار | چگونه مشتریان را به مشترکین تبدیل کنیم؟ https://shanbemag.com/automated-customer/ Sat, 05 Sep 2020 10:46:23 +0000 https://shanbemag.com/?p=45108 فرضیه اساسی کتاب مشتری خودکار این است که مشترکین بهتر از مشتریان هستند... فرضیه اساسی کتاب مشتری خودکار این است که مشترکین بهتر از مشتریان هستند... Shanbe Magazine 5:12 لین استارتاپ https://shanbemag.com/lean-startup-book-summary/ Thu, 03 Sep 2020 11:06:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=45092 کارآفرینان امروزی چطور از نوآوری های مداوم برای خلق استارتاپ های بسیارموفق استفاده می کنند؟ کارآفرینان امروزی چطور از نوآوری های مداوم برای خلق استارتاپ های بسیارموفق استفاده می کنند؟ Shanbe Magazine 3:55 فنوکراسی، تبدیل طرفداران به مشتری ، و مشتریان به طرفدار https://shanbemag.com/fanocracy-book-summary/ Tue, 01 Sep 2020 12:30:57 +0000 https://shanbemag.com/?p=45035 فنوکراسی چیه؟ شما هر لحظه ممکنه حتی مشتری هایی که از شما راضی هستن رو از دست بدین و درباره ی رضایت از شما هم به کسی چیزی نگن. خب پس چطور میشه ارتباط وفادار و پایداری با مشتریان برقرار کرد و اونها رو تبدیل به طرفدارهای پر و پا قرص کرد؟ دیوید میرمن Fanocracy, turning fans into اسکات و دخترش رِیکو اسکات توی کتابشون به اسم چهارچوبی رو معرفی میکنن که بر طبق اون customers and customers into fans میشه بصورت مرحله به مرحله برای هر بیزینسی طرفدار پیدا کرد. اونها مثال های زیادی رو تو این کتاب بررسی کردن، از گروه راِک گرِیت فول ِدد و هری پاتر گرفته تا مایکروسافت و بیمه ی هاگِرتی. در واقع فنوکراسی آینده ی بیزینسه و این یعنی تاسیس یک شرکت که ارتباط انسانیِ خوبی با مشتریانش برقرار میکنه.  اصلا چرا فنوکراسی مهمه؟ امروزه معیار ارتباط با مشتریان خیلی از یه پشتیبانیِ آنلاین ساده فاصله گرفته. ما روزانه چند ساعت رو در شبکه های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام یا فیسبوک میگذرونیم؟ ما اغلب متوجه نمیشیم که توی این شبکه ها گاهی با بات ها درحال تعامل هستیم. انسان ها مشتاق به ارتباط با هم هستند. پس این امر که شرکت ها بتونن رابطه ی خوبی با مشتریانشون برقرار کنن خیلی مهمتر از محصولات و خدماتشونه. Fanocracyخب، حالا یک راه برای پیدا کردن طرفدار: دیوید، یکی از نویسنده های کتاب طرفدار دو آتیشه ی موزیکِ زنده اس. یکی از بهترین لحظاتش توی هزاران اجرای زنده ای که رفته وقتی بوده که سِن وینسِنت از استیج اومد پایین تا تک نوازیِ گیتارش رو کنار طرفداراش اجرا کنه. این جنجالی ترین لحظه ی اون فستیوال موسیقیِ سه روزه بود. فقط بخاطر ایجاد یک ارتباط پویاِی ساده که درعین حال اغلب افراد اهمیتشو نادیده میگیرن, یعنی صمیمیت فیزیکی. متر رو 1,5 تا 3,5 متر فاصله ی عمومی و بین 3,5 محققان عصب شناسی به فاصله ی بیش از تا 3,5 فاصله ی اجتماعی میگن. افراد عادی توی این فاصله از هم می ایستن. فاصله فردی بین متره، مثل فاصله با دوستای عادیه و نزدیکتر از این مقدار هم فاصله ی صمیمیته. افراد تو این 1,5 حالت همدیگه رو بغل میکنن، لمس میکنن یا تو گوشی حرف میزنن. یکی از راههای ایجاد فنوکراسی، برقراری صمیمیت با مشتری هاست. یا حتی میشه مثل شرکت ماشین های کاروان عمل کرد که برای محصول جدیدش یک کمپین راه انداخت. شعار این کمپین این بود شما میتونید با ماشین های کاروان با دوستاتون به پیک نیک برید و لحظات خوبی رو سپری کنید. از 2008این کمپین خیلی موفق بود و تعداد ماشین های کاروان فروخته شده در آمریکا در سال رسید. علاقه داشتن به مسائل خارج از کار و 2017 هزارتا در سال 500 هزارتا به بیشتر از 200 نشون دادن این علاقه به شما و بیزینستون در ایجاد یک ارتباط پایدار با افراد کمک میکنه. این ارتباط عمیق تر هم به موفقیت بیشتر در بیزینس کمک میکنه و هم شما رو به افراد هم سلیقه با شما نزدیکتر میکنه و منجر به یک زندگِی شادتر میشه. فنوکراسی چیه؟

شما هر لحظه ممکنه حتی مشتری هایی که از شما راضی هستن رو از دست بدین و درباره ی رضایت از شما هم به کسی چیزی نگن. خب پس چطور میشه ارتباط وفادار و پایداری با مشتریان برقرار کرد و اونها رو تبدیل به طرفدارهای پر و پا قرص کرد؟ دیوید میرمن Fanocracy, turning fans into اسکات و دخترش رِیکو اسکات توی کتابشون به اسم چهارچوبی رو معرفی میکنن که بر طبق اون customers and customers into fans میشه بصورت مرحله به مرحله برای هر بیزینسی طرفدار پیدا کرد. اونها مثال های زیادی رو تو این کتاب بررسی کردن، از گروه راِک گرِیت فول ِدد و هری پاتر گرفته تا مایکروسافت و بیمه ی هاگِرتی. در واقع فنوکراسی آینده ی بیزینسه و این یعنی تاسیس یک شرکت که ارتباط انسانیِ خوبی با مشتریانش برقرار میکنه.

 اصلا چرا فنوکراسی مهمه؟

امروزه معیار ارتباط با مشتریان خیلی از یه پشتیبانیِ آنلاین ساده فاصله گرفته. ما روزانه چند ساعت رو در شبکه های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام یا فیسبوک میگذرونیم؟ ما اغلب متوجه نمیشیم که توی این شبکه ها گاهی با بات ها درحال تعامل هستیم. انسان ها مشتاق به ارتباط با هم هستند. پس این امر که شرکت ها بتونن رابطه ی خوبی با مشتریانشون برقرار کنن خیلی مهمتر از محصولات و خدماتشونه. Fanocracyخب، حالا یک راه برای پیدا کردن طرفدار: دیوید، یکی از نویسنده های کتاب طرفدار دو آتیشه ی موزیکِ زنده اس. یکی از بهترین لحظاتش توی هزاران اجرای زنده ای که رفته وقتی بوده که سِن وینسِنت از استیج اومد پایین تا تک نوازیِ گیتارش رو کنار طرفداراش اجرا کنه. این جنجالی ترین لحظه ی اون فستیوال موسیقیِ سه روزه بود.
فقط بخاطر ایجاد یک ارتباط پویاِی ساده که درعین حال اغلب افراد اهمیتشو نادیده میگیرن, یعنی صمیمیت فیزیکی. متر رو 1,5 تا 3,5 متر فاصله ی عمومی و بین 3,5 محققان عصب شناسی به فاصله ی بیش از تا 3,5 فاصله ی اجتماعی میگن. افراد عادی توی این فاصله از هم می ایستن. فاصله فردی بین متره، مثل فاصله با دوستای عادیه و نزدیکتر از این مقدار هم فاصله ی صمیمیته. افراد تو این 1,5 حالت همدیگه رو بغل میکنن، لمس میکنن یا تو گوشی حرف میزنن. یکی از راههای ایجاد فنوکراسی، برقراری صمیمیت با مشتری هاست.
یا حتی میشه مثل شرکت ماشین های کاروان عمل کرد که برای محصول جدیدش یک کمپین راه انداخت. شعار این کمپین این بود شما میتونید با ماشین های کاروان با دوستاتون به پیک نیک برید و لحظات خوبی رو سپری کنید. از 2008این کمپین خیلی موفق بود و تعداد ماشین های کاروان فروخته شده در آمریکا در سال رسید. علاقه داشتن به مسائل خارج از کار و 2017 هزارتا در سال 500 هزارتا به بیشتر از 200 نشون دادن این علاقه به شما و بیزینستون در ایجاد یک ارتباط پایدار با افراد کمک میکنه. این ارتباط عمیق تر هم به موفقیت بیشتر در بیزینس کمک میکنه و هم شما رو به افراد هم سلیقه با شما نزدیکتر میکنه و منجر به یک زندگِی شادتر میشه.

]]>
فنوکراسی چیه؟ شما هر لحظه ممکنه حتی مشتری هایی که از شما راضی هستن رو از دست بدین و درباره ی رضایت از شما هم به کسی چیزی نگن. خب پس چطور میشه ارتباط وفادار و پایداری با مشتریان برقرار کرد و اونها رو تبدیل به طرفدارهای پر و پا قرص کرد؟ دیوید میرمن Fano... شما هر لحظه ممکنه حتی مشتری هایی که از شما راضی هستن رو از دست بدین و درباره ی رضایت از شما هم به کسی چیزی نگن. خب پس چطور میشه ارتباط وفادار و پایداری با مشتریان برقرار کرد و اونها رو تبدیل به طرفدارهای پر و پا قرص کرد؟ دیوید میرمن Fanocracy, turning fans into اسکات و دخترش رِیکو اسکات توی کتابشون به اسم چهارچوبی رو معرفی میکنن که بر طبق اون customers and customers into fans میشه بصورت مرحله به مرحله برای هر بیزینسی طرفدار پیدا کرد. اونها مثال های زیادی رو تو این کتاب بررسی کردن، از گروه راِک گرِیت فول ِدد و هری پاتر گرفته تا مایکروسافت و بیمه ی هاگِرتی. در واقع فنوکراسی آینده ی بیزینسه و این یعنی تاسیس یک شرکت که ارتباط انسانیِ خوبی با مشتریانش برقرار میکنه.
 اصلا چرا فنوکراسی مهمه؟
امروزه معیار ارتباط با مشتریان خیلی از یه پشتیبانیِ آنلاین ساده فاصله گرفته. ما روزانه چند ساعت رو در شبکه های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام یا فیسبوک میگذرونیم؟ ما اغلب متوجه نمیشیم که توی این شبکه ها گاهی با بات ها درحال تعامل هستیم. انسان ها مشتاق به ارتباط با هم هستند. پس این امر که شرکت ها بتونن رابطه ی خوبی با مشتریانشون برقرار کنن خیلی مهمتر از محصولات و خدماتشونه. Fanocracyخب، حالا یک راه برای پیدا کردن طرفدار: دیوید، یکی از نویسنده های کتاب طرفدار دو آتیشه ی موزیکِ زنده اس. یکی از بهترین لحظاتش توی هزاران اجرای زنده ای که رفته وقتی بوده که سِن وینسِنت از استیج اومد پایین تا تک نوازیِ گیتارش رو کنار طرفداراش اجرا کنه. این جنجالی ترین لحظه ی اون فستیوال موسیقیِ سه روزه بود.
فقط بخاطر ایجاد یک ارتباط پویاِی ساده که درعین حال اغلب افراد اهمیتشو نادیده میگیرن, یعنی صمیمیت فیزیکی. متر رو 1,5 تا 3,5 متر فاصله ی عمومی و بین 3,5 محققان عصب شناسی به فاصله ی بیش از تا 3,5 فاصله ی اجتماعی میگن. افراد عادی توی این فاصله از هم می ایستن. فاصله فردی بین متره، مثل فاصله با دوستای عادیه و نزدیکتر از این مقدار هم فاصله ی صمیمیته. افراد تو این 1,5 حالت همدیگه رو بغل میکنن، لمس میکنن یا تو گوشی حرف میزنن. یکی از راههای ایجاد فنوکراسی، برقراری صمیمیت با مشتری هاست.
یا حتی میشه مثل شرکت ماشین های کاروان عمل کرد که برای محصول جدیدش یک کمپین راه انداخت. شعار این کمپین این بود شما میتونید با ماشین های کاروان با دوستاتون به پیک نیک برید و لحظات خوبی رو سپری کنید. از 2008این کمپین خیلی موفق بود و تعداد ماشین های کاروان فروخته شده در آمریکا در سال رسید. علاقه داشتن به مسائل خارج از کار و 2017 هزارتا در سال 500 هزارتا به بیشتر از 200 نشون دادن این علاقه به شما و بیزینستون در ایجاد یک ارتباط پایدار با افراد کمک میکنه. این ارتباط عمیق تر هم به موفقیت بیشتر در بیزینس کمک میکنه و هم شما رو به افراد هم سلیقه با شما نزدیکتر میکنه و منجر به یک زندگِی شادتر میشه.]]>
Shanbe Magazine 3:38
خلاصه کتاب Ideas, Influence, and Income https://shanbemag.com/book-summary-ideas-influence-and-income/ Tue, 25 Aug 2020 13:00:12 +0000 https://shanbemag.com/?p=44796 خلاصه کتاب ایده، تاثیر و درآمد نوشته تانیا هال تانیا هال مدیر ارشد انتشارات Green Leaf چندین ساله که به رهبران فکری در این مورد مشاوره می‌ده که چرا باید کتاب بنویسن و چطوری بهترین استفاده رو ازش داشته باشن. پس خودش باید به حرفش عمل می‌کرد و اول کتاب خودش رو می‌نوشت. اون توی کتاب Ideas, Influence, and Income  توصیه ها و مواردی رو در این باره ذکر می‌کنه که چطوری ایده هاتونو تبدیل به کتاب کنید، چطور یک پلتفرم برای داشتن مخاطبان مناسب داشته باشید و چطوری خارج از کتابفروشی ها هم از کتابتون درآمد داشته باشید کتاب بهتون کمک میکنه که از رقباتون خیلی بهتر باشید.

بعنوان یک رهبر تفکری، شما دانش و مهارت هایی برای به اشتراک گذاشتن دارید اما چطوری میتونید از رقباتون متمایزتر و خاصتر باشید؟
تو دنیای بیزینس امروز، کتاب معادل کارت ویزیت پلاتینیومیه هرکسی میتونه یه مشاور باشه، ورکشاپ و وبینار برگزار کنه و دانشش رو بصورت آنلاین به اشترک بذاره اما چاپ کتاب خیلی سریع تر به شما اعتبار و موقعیت یک رهبر فکری رو می‌ده کتاب نوشتن فرآیند مشکلی داره، مثل خوردن یه فیل توی یه لقمه پس باید تقسیمش کنید به تیکه های کوچیکتر یه کتاب معمولا از شش هزار تا کلمه تشکیل شده درحالیکه یه پست وبلاگ یا حتی لینکدین حدودا چهار ماه طول می‌کشه ، فقط هفتصد تا کلمه داره. یعنی اگر هفته ای پنج تا مطلب بنویسین تا اولین پیشنویس کتابتون رو بنویسید. و این یعنی همه چی بستگی به منظم بودن و اختصاص دادن یه زمانِ روزانه برای نوشتن داره هیچ چیز دیگه ای مهم نیس و هیچ چیزی هم نمیتونه حواستون رو هم پرت کنه خیلی از نویسنده ها اغلب از خودشون میپرسن: من اصلا ایده ی خوبی برای کتاب نوشتن دارم؟
مشخص کردن طرح کلّیِ کتابتون بهتون نشون می‌ده که آیا ایده هاتون برای نوشتن یه کتاب کافی هستن یا نه. بعضی ایده ها فقط مناسب یه پست وبلاگ یا یه ویدیوی کوتاه هستن و بعضی از ایده های خیلی احساساتی، بهتره که گفته بشن تا اینکه نوشته بشن چیزی که باید ازش اجتناب کنین اینه که فقط چندتا فصلِ خوب توی کتابتون بنویسین و بقیه فصل ها فقط نقش پُرکننده داشته باشن همه از این حالت متنفرن و از این کار انتقاد میکنن نوشتن کتاب در واقع یه مسیره برای راه اندازی بیزینس مربوط به اون. برای موفقیت باید به فراتر از فروش توی کتابفروشی ها فکر کنید اما مرحله ی بعد از چاپ کتاب چیه؟ میتونین با بنگاه های سخنرانی مذاکره کنید تا بتونین از طریق سخنرانی های انگیزشی کسب درآمد کنید برای افراد مشتاق، دوره ها و ورکشاپ های آنلاین برگزار کنید و یا یه سایت عضویابی راه بندازید که اعضا بتونن به جلسات پرسش و پاسخ و وبینارهای انحصاری دسترسی داشته باشن. داشتن یه تیم مناسب میتونه توی رسیدن به این هدف کمکتون کنه با خلاصه های ویدیوییِ بهترین کتاب‌های بیزینس، فردی و حرفه ای رشد کنید.

]]>
خلاصه کتاب ایده، تاثیر و درآمد نوشته تانیا هال Shanbe Magazine 3:21
داستان تسلا – از شروع نیکولا تسلا گرفته تا پایان ایلان ماسک https://shanbemag.com/tesla-story/ Tue, 14 Jul 2020 06:47:34 +0000 https://shanbemag.com/?p=42870 داستان تسلا ، داستانی پر از پستی و بلندی و هیجان است. نام تسلا امروز برای همگان پیش و بیش از آن‌که یادآور نام نیکولا تسلا، دانشمند و مخترع صرب‌تبار امریکایی و روایت‌های گوناگون حول سیستم برق‌رسانی بر پایه جریان متناوب یا دوستی و همکاری وی با توماس ادیسون باشد، یادآور یک برند بزرگ در جهان خودروسازی است. برند تسلا که پیش‌تر با نام «تسلا موتورز» شناخته می‌شد یکی از نامدارترین شرکت‌ها در زمینه ساخت خودروهای برقی، باتری‌های سنگین ذخیره انرژی، پنل‌های خورشیدی و به طور کلی تکنولوژی‌های مبتنی بر سوخت آلترناتیو یا پاک‌سوز است. برند تسلا برندی جوان است که کم‌تر از سه دهه از عمرش می‌گذرد.

نکته مهم در این است که تسلا در دوره‌ای کوتاه، مسیری طول و دراز را با موفقیت‌های غیر قابل انکار پیموده است و نام خود را در کنار برندهای بزرگی چون تویوتا، جنرال‌موتورز و فولکس واگن قرار داده است. باید دقت داشت این جوانی تنها مربوط به برند تسلا نیست بلکه مربوط به ماهیت راهی است که شرکت‌هایی چون تسلا در آن قدم گذاشته و به نوعی در حال ساختن آن هستند. از آن‌جا که پرداختن به تکنولوژی‌های آلترناتیو و مشخصاً خودروهای پاک‌سوز از ضرورت‌های زندگی امروز در کره خاکی هستند و این ضرورت هر روز بیش‌تر نمایان می‌شود، شاید بتوان این‌گونه پیش‌بینی کرد که هنوز به طور کامل شاهد بالفعل شدن تمامی پتانسیل شکوفایی و استیلا در شرکت‌هایی چون تسلا  نبوده‌ایم و می‌توان انتظار آینده‌ای به مراتب چشم‌گیرتر برای این صنعت داشت. اما به راستی داستان تسلا از کجا شروع شد و چه مسیری را پشت سر گذاشت؟

تسلا در سیلیکون ولی

خط داستان تسلا هم مثل بسیاری دیگر از برندها به سیلیکون‌ولی می‌رسد!

تسلا هم به مانند بسیاری دیگر از شرکت‌های سرشناس در زمینه تکنولوژی، پایی در سیلیکون‌ولی و رشد انفجاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های متنوع در بستر دوران شکوفایی اقتصادی‌ـ‌سیاسی امریکای پس از جنگ جهانی دارد. اما داستان تسلا در حقیقت به دهه ۱۹۹۰ و گروهی از مهندسان جوان بازمی‌گردد که مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ در این میان دو نام کلیدی به شمار می‌رود. یکی از نخستین تولیدات ایشان در زمینه کتاب‌‌خوان‌های الکترونیکی زیر نام شرکت کوچکی به نام NuvoMedia در سال ۱۹۹۸ بود. اما ایده ساخت خودروهای مبتنی بر سوخت آلترناتیو چیزی بود که ذهن آن‌ها را به شدت به خود مشغول ساخته بود. ساخت خودروی برقی مخلوق ذهن مارتین ابرهارد و همکارانش نبود. در همان زمان شرکت‌های مختلفی به این مسئله مشغول  بودند و ابرهارد و تارپنینگ به‌طور مستمر به بررسی تجربیات این شرکت‌ها می‌پرداختند.

یکی از این موارد مربوط به شرکتی با عنوان AC Propulsion بود که ایده‌هایی در این زمینه آزموده بود. ابرهارد و تارپنینگ در نهایت در سال ۲۰۰۳ با حفظ همکاری با شرکت مذکور دست به راه‌اندازی شرکتی کردند تا به‌طور تخصصی به ساخت خودروهای پاک‌سوز برقی با باتری‌هایی قوی بپردازد که نقایص و مشکلات نمونه‌های پیشین را نداشته باشد.

جذب سرمایه ۷.۵ ملیون دلاری سرمایه‌گذاری چون ایلان ماسک که بعدتر سمت ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز کسب کرد برای آن‌ها از اصلی‌ترین گام‌ها بود. به این ترتیب تیم تسلاموتورز در سال ۲۰۰۴ با اعضای اصلی خود یعنی جی‌بی استرابل، یان رایت، ایلان ماسک، مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ طرح اولین خودروی برقی خود تحت عنوان رودستر را به مرحله کمال رساند.

تسلا رودستر-اولین خودرو کمپانی تسلا

داستان اولین خودرو کمپانی تسلا

اولین خودرو تسلا باید برقی بودن خود را فریاد می‌زد. همه اعضای تیم، خودرویی رودستر می‌خواستند که نشان‌دهنده ایده مهم تسلا باشد. ابرهارد که در آن زمان مهم‌ترین شخصیت تسلا بود، جلسات مختلفی را با افراد و شرکت‌های طراحی خودرو برگزار کرد که یک طراحی ایده‌آل برای اولین خودرو تسلا پیدا کنند. در نهایت بیل مگریج و شرکت IDEO توجه ابرهارد را به خود جلب کردند. ابرهارد یک مهمانی برگزار کرد که همه بنیان‌گذاران و اعضای شرکت و مشاوران در آن شرکت کردند و از آن‌ها در مورد طرح‌های اولیه نظرسنجی شد. طرح نهایی همان روز انتخاب شد.

نمونه اولیه خودرو تسلا رودستر(Tesla Roadster) در نوامبر سال 2004 آماده شد. تست‌های اولیه انجام شد و موفقیت آمیز هم بود؛ اما تسلا تلاش کرد که تا حد امکان از هیاهوی خبرها دور بماند. تا سال 2006 که یک رویداد عمومی با هدف معرفی اولین محصول تسلا برگزار شد. در آن روز ماسک و ابرهارد تسلا رودستر را معرفی کردند.

در این رویداد از سلبریتی‌های هالیوود گرفته تا دوستان و آشنایان بنیان‌گذاران شرکت کردند. رویدادی که تبدیل به یک نقطه عطف در صنعت خودروسازی برقی شد. دو هفته بعد از این رویداد عمومی، 127 خودرو تسلا رودستر پیش‌فروش شده بود.

از سال 2006 تا 2008 که اولین خودرو به صورت رسمی به اولین مشتری تحویل داده شود، کمپانی تسلا تغییرات زیادی را تجربه کرد. ابرهارد از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد تا یک فرد باتجربه‌تر کارش را ادامه دهد. خود او به عنوان مدیر کل بخش فناوری مشغول به کار شد. مایک مارکس مدیرعامل بعدی بود که خیلی هم خوب چالش‌های اولیه یک شرکت نوپا را برطرف کرد. بعد از او زیو دروری، مدیرعامل شد و اولین خودروی تسلا رودستر در سال 2008 به اولین مشتری تحویل داده شد.

مشکلات تسلا رودستر

تسلا رودستر یک ورود جنجالی داشت اما اوضاع خیلی خوب پیش نرفت. خیلی زود کمپانی مجبور شد مهندسانش را برای تعمیرات خودرو به جاهای مختلف بفرستد. حدود سه چهارم خودروهای فروخته شده با مشکل مواجه شدند و بدتر این که بسیاری از مشتریان اولیه از افراد سرشناس بودند. جورج کلونی یکی از بازیگران محبوب هالیوود از جمله این افراد بود. مایوس شدن مشتریان اولیه می‌توانست اعتبار تسلا را به شدت به خطر بیاندازد اما ماسک نگذاشت این اتفاق بیافتد.

ایلان ماسک با پیگیری شکایت‌ها و سعی در جلب رضایت مشتریان، اعتبار شرکت را حفظ کرد. او با استفاده از توییتر  تسلا را در صدر اخبار نگه داشت و در کارش موفق هم بود. او معتقد بود هر محصول اولیه‌ای می‌تواند با مشکل مواجه شود و طبیعی است و از مشتریانش خواست که صبور باشند. در این مقطع او دیگر مدیرعامل تسلا شده بود.

ایلان ماسک بنیانگذار تسلاچهره جنجالی داستان تسلا – ایلان ماسک کیست؟

ایلان ماسک این روزها تبدیل به یک افسانه شده است. او مدیرعامل تسلا و از بنیان‌گذارن اصلی این شرکت است. ماسک یک مخترع، یک طراح صنعتی، یک ایده‌پرداز و یک سرمایه‌گذار است. در حقیقت زندگی ماسک خیلی هیجان‌انگیزتر از یک برند خودروسازی فوق‌العاده است. او در سال 1971 به دنیا آمده و حالا 49 سال دارد. او اولین بازی کامپیوتری‌اش را در 12 سالگی طراحی کرد و فروخت و همین چندماه پیش دو انسان را با یک فضاپیما به فضا فرستاد.

ماسک چندین برند بزرگ را مانند پی‌پل و اسپیس‌اکس را پایه گذاری کرده و پیش از این‌ها برندهایی مثل zip2  و X.com را راه انداخته و البته فروخته بود. ایلان ماسک با یک سهم 7.5 میلیون دلاری، وارد داستان تسلا  شد و شریک جدید مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ شد.

تسلاموتورز به دنیا آمده بود تا رویای اتوموبیل‌های بی‌نیاز از بنزین را واقعی کند و این یکی از آرزوهای ماسک هم بود. او وارد تسلاموتورز شد و اولین خودور با طراحی او به نام تسلا روداستر در سال 2007 وارد مرحله تولید شد. اما قیمت‌گذاری دقیق آن با شکست مواجه شد و شرکت با بحرانی بزرگ مواجه شد. ماسک تا آن روز 55 میلیون دلار وارد کمپانی کرده بود و به نظر خودش دیگر وقتش رسیده بود که مدیرعامل شود. پس زیو دروری هم کناره‌گیری کرد تا ماسک بر سر کار بیاید. در این مدت او نه تنها ابرهارد و چند شخص کلیدی دیگر را اخراج کرد، بلکه با کاهش موثر هزینه‌ها، تعدیل نیرو و تزریق مبلغ قابل توجهی پول، توانست تسلا را حفظ کند. کارهایی که ماسک برای تسلاموتورز کرد شجاعت زیادی می‌طلبید و او هم کم شجاعت نشان نداد.

اختلافات درونی سرمایه‌گذار با بنیان‌گذاران

در بازگو کردن داستان تسلا اگر وسواس بنیادین و حرفه‌ای تیم تسلاموتورز برای ارائه رسمی و رونمایی از نسخه نهایی و فروش محصول را کنار بگذاریم، اختلافات داخلی که بین بنیان‌گذاران ایده تسلاموتورز، به خصوص مارتین ابرهارد و سرمایه‌گذار اصلی آن یعنی ایلان ماسک به وجود آمد نیز در به تعویق افتادن عرضه عمومی خودروی رودستر نقش داشت. این اختلافات که در کناره‌گیری یا اخراج ابرهارد از سمت مدیریت عامل شرکت نیز بی‌تأثیر نبود، عرضه عمومی خودروی رودستر را به سال ۲۰۰۸ کشاند. این اختلافات به مرحله‌ای رسیدند که در نهایت شرکت در سال ۲۰۰۸ به‌طور کامل به دست ایلان ماسک افتاد و تارپنینگ و ابرهارد، دو عامل اصلی ایده تسلاموتورز از شرکت بیرون رفتند. محصول اولیه تسلا موتورز نقایص فنی عدیده‌ای داشت که ضرر بازگشت و  تعمیر و اصلاح بیش از ۷۰ درصد خودروهای فروخته‌شده را به گردن شرکت قرار داد.

همکاری تسلا موتورز با کمپانی‌های بزرگ

در پی بحران‌های داخلی شرکت و نیز بحران عمومی اقتصادی، داستان تسلا نیز با فراز و نشیب‌های بی‌شماری روبه‌رو می‌شود. ایلان ماسک برای رها شدن از وضعیت پیش رو تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ کرد. یکی از این تصمیمات جذب سرمایه‌گذاران جدید در سال ۲۰۰۸ از جمله سرشناس‌ترین آن‌ها یعنی کمپانی آلمانی دایملر آگ (Daimler AG) و دیگری شرکت تویوتا بود که هر یک حداقل مبلغ ۵۰ میلیون دلار به سرمایه تسلا افزودند. شرکت تسلا همچنین با گرفتن وام ۴۶۵ میلیون دلاری از وزارت انرژی ایالات متحده امریکا توانست در سال ۲۰۱۰ کارخانه‌ای در کالیفرنیا خریداری نماید که سری جدید خودروهای خود یعنی Model X  و  Model 3 و نیز سری خودروهای Model S را که سال پیش یعنی ۲۰۰۹ رونمایی کرده بود را به مرحله تولید انبوه رسانَد و در سال ۲۰۱۱ به بازار عرضه کنند. تسلاموتورز در سال ۲۰۱۲ شبکه‌ای به نام سوپرشارژر تسلا برای برق‌رسانی به خودروهای خود در امریکا و باقی نقاط جهان ساخت که ظرف چهار سال به ۸۷۵ ایستگاه در سراسر جهان رسید.

تسلا Tesla-Model-X
تسلا مدل X
تسلا مدل S
تسلا مدل 3

 

در این مدت تسلا تولیدات خود را گسترش داد و علاوه بر ورود به آپشن‌هایی چون auto-pilot در زمینه اتومبیل‌های خود، از محدوده خودروهای برقی هم فراتر رفت. از جمله اصلی‌ترین تولیدات غیر خودرویی تسلا، تولید پاوروال‌های خانگی و پنل‌های خورشیدی تسلا برای ذخیره انرژی برق در قالب خانگی و صنعتی بود. پاوروال‌های تولیدی تسلا دارای باتری‌های لیتیوم یون عظیمی هستند که امکان تولید و مصرف برق مستقل از برق شهری را به وجود می‌آورند. ایلان ماسک در این راستا بعد از گرفتن سمت ریاست هیئت مدیره شرکت SolarCity  در سال ۲۰۱۶ اقدام به خرید این شرکت و نیز شرکتGrohem Engineering  کرد و فعالیت خود را هرچه بیش‌تر در زمینه سوخت پاک و تکنولوژی‌های مبتنی بر انرژی خورشیدی گسترش داد.

جزیره تائو محلی برای قدرت‌نمایی تسلا

تسلا در همین سال پروژه بلندپروازانه‌ای در جزیره‌ای با نام «تائو» در ایالت ساموآی امریکا کلید زد. برق مورد نیاز این جزیره که ۶۰۰  نفر سکنه داشته و پیش از آن با استفاده از ژنراتورهای دیزلی تأمین می‌شد، با پروژه تسلا و سولارسیتی و با استفاده از ۵۳۲۸ پنل خورشیدی سولارسیتی و ۶۰ باتری پاورپک تسلا از سوخت ۱۱۰ هزار گالونی دیزل و هزینه حمل و انتقال آن بی‌نیاز می‌شود. پروژه تائو تنها پروژه بزرگ تسلا در تأمین برق منطقه‌ای با کاهش هزینه‌ها نبود و می‌توان از پروژه مشابه شرکت تسلا در سال ۲۰۱۷ در جنوب استرالیا و نیز پروژه تأمین برق بیمارستانی بزرگ در پورتوریکو به وسیه مجموعه عظیم ۷۰۰ پنلی آن اشاره کرد.

توییت 14 میلیارد دلاری ایلان ماسک

جدیدترین داستان تسلا هم به نام ایلان ماسک گره خورده است. در ماه می سال 2020، ایلان ماسک در توییتر نوشت که به نظرش قیمت سهام تسلا بسیار بالاست! تنها چند دقیقه بعد ارزش سهام تسلا در بورس وال‌استریست 10.3 درصد کاهش یافت و تسلا حدود 14 میلیارد دلار ضرر کرد. ماسک که قبلا هم در سال 2018 یک توییت اشتباه دربارۀ خصوصی کردن تسلا نوشته بود، تعهد داده بود که بدون تایید بخش حقوقی تسلا در ارتباط با سهام شرکت توییت نکند. اما خب ماسک در سال 2020 تعهدش را فراموش کرد.

این اظهارنظر ماسک از آنجا شروع شد که تسلا، برخلاف دیگر خودروسازان، اعلام کرد که در سه ماهه اول سال 2020 سود کرده است. شیوع ویروس کرونا باعث شد سهام بسیاری از شرکت‌های خودروسازی با افت شدیدی مواجه شود و تسلا هم بی‌نصیب نماند. اما سهام تسلا دوباره جان گرفت و قیمتش 120 درصد افزایش یافت.

ماسک در ماه‌های اول سال 2020 کم اخبار جنجالی درست نکرد. او پیش از اظهارنظرش در مورد ارزش سهام تسلا هم گفته بود که به نظرش تعطیلی کارخانه‌ها برای مبارزه با ویروس کرونا یک تصمیم فاشیستی است که برای شرکت تسلا ریسک زیادی دارد. او در برابر دستور مقام‌های محلی برای تعطیلی کارخانه خیلی مخالفت کرد. همه‌ی این کارها باعث شدند که خبر سود تسلا در سال 2020 با حاشیه برود و در عوض نام ماسک بر سر زبان‌ها بیافتد. این همه گره خوردن داستان تسلا با یک نام اهمیت زیاد ایلان ماسک را در این شرکت نشان می‌دهد.

طرفداران ایلان ماسک با این توییت احساس کردند که قهرمانشان را از دست داده‌اند و ناراحتی‌شان را از او به شدت نشان‌ دادند. بعد از همه این داستان‌ها ماسک گفت تمام دارایی‌هایش را می‌فروشد و با مشکلات خانوادگی مواجه شده است.

داستان تسلا با وجود بحران‌ها ادامه می‌یابد

با وجود فراز و نشیب‌های مدیریتی و اقتصادی زیادی که شرکت تسلا در طول دوره کوتاه فعالیت خود به آن برخورده است، از جمله خروج دو بنیان‌گذار اصلی نام‌برده یعنی مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ و بلندپروازی‌های ایلان ماسک که در نهایت با مشکلات حقوقی پیش‌آمده برای وی، مجبور به کناره‌گیری از ریاست هیئت مدیره شرکت و جایگزین شدن رابین دنهولم با وی نیز شد، تسلا به عنوان شرکتی با زیرمجموعه‌های قدرتمند و نیز ضرورت واقعی پرداختن به اموری چون سوخت‌های آلترناتیو به کار خود ادامه می‌دهد. تسلا در سال‌های اخیر به تولید خودروهای شاسی‌ بلند مدل وای، وانت‌های سایبرتراک و کامیون‌های ویژه خود ادامه می‌دهد و همچنان به عنوان شرکتی قدرتمند با درآمد سالانه ۲۴.۵ میلیارد دلار با ریاست رابین دنهولم به کار خود ادامه می‌دهد.

]]>
داستان تسلا ، داستانی پر از پستی و بلندی و هیجان است. نام تسلا امروز برای همگان پیش و بیش از آن‌که یادآور نام نیکولا تسلا، دانشمند و مخترع صرب‌تبار امریکایی و روایت‌های گوناگون حول سیستم برق‌رسانی بر پایه جریان متناوب یا دوستی و همکاری وی با توماس ادیس... Shanbe Magazine 5:51
خلاصه کتاب منحنی جی در استارتاپ ها https://shanbemag.com/the-startup-j-curve/ Thu, 18 Jun 2020 13:28:54 +0000 https://shanbemag.com/?p=42417 ایده اصلی کتاب: روی جایی از مسیر که هستی تمرکز کن. کتاب منحنی جی در استارتاپ ها مسیر شروع استارتاپ از مرحله ایده تا فروش یا وارد بورس شدن آن را به نمایش می گذارد.ایده عمده کتاب این است که شناخت این ۶ مرحله و تشخیص جایگاه خود در مسیر می تواند به تمرکز شما و انجام کار درست کمک کند.برای مثال نگران مدل درآمدی خود نباشید آن هم وقتی که هنوز مطمئن نشدید... ایده اصلی کتاب: روی جایی از مسیر که هستی تمرکز کن. کتاب منحنی جی در استارتاپ ها مسیر شروع استارتاپ از مرحله ایده تا فروش یا وارد بورس شدن آن را به نمایش می گذارد.ایده عمده کتاب این است که شناخت این ۶ مرحله و تشخیص جایگاه خود در مسیر می تواند به تمرکز شما و انجام کار درست کمک کند.برای مثال نگران مدل درآمدی خود نباشید آن هم وقتی که هنوز مطمئن نشدید…

]]>
ایده اصلی کتاب: روی جایی از مسیر که هستی تمرکز کن. کتاب منحنی جی در استارتاپ ها مسیر شروع استارتاپ از مرحله ایده تا فروش یا وارد بورس شدن آن را به نمایش می گذارد.ایده عمده کتاب این است که شناخت این ۶ مرحله و تشخیص جایگاه خود در مسیر می تواند به تمرکز ش... Shanbe Magazine 3:45
خلاصه کتاب روش های تفکر نوآورانه https://shanbemag.com/summary-of-innovative-thinking-methods/ Sat, 23 May 2020 10:03:22 +0000 https://shanbemag.com/?p=41764 کتاب روش های تفکر نوآورانه نوشته اوثاما هاش می, روش های فکری ای که به شما کمک می کند تا در صنایع جدید تجدید نظر کنید و راه حل هایی که ده برابر بهتر هستند را کشف کنید... کتاب روش های تفکر نوآورانه نوشته اوثاما هاش می, روش های فکری ای که به شما کمک می کند تا در صنایع جدید تجدید نظر کنید و راه حل هایی که ده برابر بهتر هستند را کشف کنید…

]]>
کتاب روش های تفکر نوآورانه نوشته اوثاما هاش می, روش های فکری ای که به شما کمک می کند تا در صنایع جدید تجدید نظر کنید و راه حل هایی که ده برابر بهتر هستند را کشف کنید... Shanbe Magazine 2:46
خلاصه کتاب کار عمیق https://shanbemag.com/summary-of-deep-work/ Fri, 22 May 2020 09:41:50 +0000 https://shanbemag.com/?p=41717 كتاب كار عميق درباره اهميت فعاليت همراه با تمركز در اين دنياي پر از حواس پرتي است كه توسط كال نيوپرت نوشته شده است. او مؤلف پنج كتاب ديگر در زمينه خودياری و يك وبلاگ در زمينه مسير شغلی است. دونوع فعاليت داريم، يكي كار سطحی كه وقت و تمركز كمی نياز دارد مثلا جواب به تلفن و ايميل و ديگری كار عميق به عنوان مثال وقتی كه پنج ساعت خودتان را در يك اتاق حبس ميكنيد و فقط يك فعاليت انجام می دهيد ، شما در حال انجام كار عميق هستيد بطوريكه كه از هر حواس پرتی پرهيز ميكنيد. يك مثال معروف در اين زمينه (هفته تفكر) بيل گيتس است كه خودش را از بقيه جدا ميكند و تنها به مطالعه و تفكر مشغول می شود يا نويسنده ای را در نظر بگيريد كه  می تواند خودش را مدتی محبوس كرده و كتابی خلق كندكه بر روی هزاران نفر تاثير می گذارد به جاي اينكه وقت خود را صرف فعاليت كم فايده همچون پاسخ به ايميل يا پرسه زدن در سوشال مديا كند. مشكل كار سطحی اين است كه تنها شامل كارهای كم ارزش و روزمره می شود كه كم و بيش هر كسي می تواند آن را انجام دهد. بدتر اينكه هر چه بيشتر كار سطحی انجام دهيد كمتر توان انجام كار عميق را خواهيد داشت. تكنولوژی و رسانه های اجتماعی توجه مارا خيلي كم كرده اند به طوريکه با مشغول نگه داشتن دائمی، توهم انجام فعاليت سازنده به ما می دهند. بر عكس ، كار عميق مربوط به اين است كه چقدر ارزش خلق ميكنيم و چقدر مهارت‌ها يمان را افزايش مي دهيم. مساله مهم اين است كه حواس پرتي زياد و تمركز روي كار هاي سطحی وقت كمی براي انجام كار عميق باقي می گذارد كسانی كه می توانند تمركز خود را مديريت كنند كارهای بيشتر و با كيفيت تری در زمان كمتر انجام ميدهند. همين موضوع وقت بيشتری به آن ها ميدهد تا نتيجه بيشتر بگیرند و كار پر بازده تری انجام بدهند و در نتيجه در كار های رقابتی پيشرو باشند. ما بايد خودمان را عادت دهيم به كار عميق، متمركز و بدون وقفه. حتي شايد لازم باشد چند هفته ای در سال ارتباطمان را با فضاي مجازی كاملا قطع كنيم يا لااقل آن را محدود نماييم مثلا هر روز زمان خاصی براي پاسخگويی به ايميل و كار های مشابه اختصاص دهيم.منظور اين است كه اين حواس پرتی ها مانع از انجام كار با ارزش و بهبود سريع مهارت هايمان مي شود. متأسفانه در بيزينس، كارهاي روزمره و سطحی به نمادهای كار مؤثر تبديل شده اند. هر چه ايميل بيشتر جواب دهيد يا جلسات بيشتری برگزار كنيد پر بازده تر به نظر ميرسيد. ولی كار عميق چيزی است كه از مغز شما به بهترين نحو استفاده ميكند و به زندگيتان معنا مي دهد. هر چند كار عميق در حال كمياب شدن است ولي در حال با ارزش تر شدن هم مي باشد. به همين دليل كار عميق به سرعت در حال تبديل شدن به وجه تمايز و قدرت برتر افراد در قرن بيست و يك است. كتاب كار عميق درباره اهميت فعاليت همراه با تمركز در اين دنياي پر از حواس پرتي است كه توسط كال نيوپرت نوشته شده است. او مؤلف پنج كتاب ديگر در زمينه خودياری و يك وبلاگ در زمينه مسير شغلی است.

دونوع فعاليت داريم، يكي كار سطحی كه وقت و تمركز كمی نياز دارد مثلا جواب به تلفن و ايميل و ديگری كار عميق به عنوان مثال وقتی كه پنج ساعت خودتان را در يك اتاق حبس ميكنيد و فقط يك فعاليت انجام می دهيد ، شما در حال انجام كار عميق هستيد بطوريكه كه از هر حواس پرتی پرهيز ميكنيد. يك مثال معروف در اين زمينه (هفته تفكر) بيل گيتس است كه خودش را از بقيه جدا ميكند و تنها به مطالعه و تفكر مشغول می شود يا نويسنده ای را در نظر بگيريد كه  می تواند خودش را مدتی محبوس كرده و كتابی خلق كندكه بر روی هزاران نفر تاثير می گذارد به جاي اينكه وقت خود را صرف فعاليت كم فايده همچون پاسخ به ايميل يا پرسه زدن در سوشال مديا كند.

مشكل كار سطحی اين است كه تنها شامل كارهای كم ارزش و روزمره می شود كه كم و بيش هر كسي می تواند آن را انجام دهد. بدتر اينكه هر چه بيشتر كار سطحی انجام دهيد كمتر توان انجام كار عميق را خواهيد داشت. تكنولوژی و رسانه های اجتماعی توجه مارا خيلي كم كرده اند به طوريکه با مشغول نگه داشتن دائمی، توهم انجام فعاليت سازنده به ما می دهند. بر عكس ، كار عميق مربوط به اين است كه چقدر ارزش خلق ميكنيم و چقدر مهارت‌ها يمان را افزايش مي دهيم.

مساله مهم اين است كه حواس پرتي زياد و تمركز روي كار هاي سطحی وقت كمی براي انجام كار عميق باقي می گذارد كسانی كه می توانند تمركز خود را مديريت كنند كارهای بيشتر و با كيفيت تری در زمان كمتر انجام ميدهند. همين موضوع وقت بيشتری به آن ها ميدهد تا نتيجه بيشتر بگیرند و كار پر بازده تری انجام بدهند و در نتيجه در كار های رقابتی پيشرو باشند.

ما بايد خودمان را عادت دهيم به كار عميق، متمركز و بدون وقفه. حتي شايد لازم باشد چند هفته ای در سال ارتباطمان را با فضاي مجازی كاملا قطع كنيم يا لااقل آن را محدود نماييم مثلا هر روز زمان خاصی براي پاسخگويی به ايميل و كار های مشابه اختصاص دهيم.منظور اين است كه اين حواس پرتی ها مانع از انجام كار با ارزش و بهبود سريع مهارت هايمان مي شود. متأسفانه در بيزينس، كارهاي روزمره و سطحی به نمادهای كار مؤثر تبديل شده اند.

هر چه ايميل بيشتر جواب دهيد يا جلسات بيشتری برگزار كنيد پر بازده تر به نظر ميرسيد. ولی كار عميق چيزی است كه از مغز شما به بهترين نحو استفاده ميكند و به زندگيتان معنا مي دهد. هر چند كار عميق در حال كمياب شدن است ولي در حال با ارزش تر شدن هم مي باشد. به همين دليل كار عميق به سرعت در حال تبديل شدن به وجه تمايز و قدرت برتر افراد در قرن بيست و يك است.

]]>
كتاب كار عميق درباره اهميت فعاليت همراه با تمركز در اين دنياي پر از حواس پرتي است كه توسط كال نيوپرت نوشته شده است. او مؤلف پنج كتاب ديگر در زمينه خودياری و يك وبلاگ در زمينه مسير شغلی است. - دونوع فعاليت داريم، يكي كار سطحی كه وقت و تمركز كمی نياز دا...
دونوع فعاليت داريم، يكي كار سطحی كه وقت و تمركز كمی نياز دارد مثلا جواب به تلفن و ايميل و ديگری كار عميق به عنوان مثال وقتی كه پنج ساعت خودتان را در يك اتاق حبس ميكنيد و فقط يك فعاليت انجام می دهيد ، شما در حال انجام كار عميق هستيد بطوريكه كه از هر حواس پرتی پرهيز ميكنيد. يك مثال معروف در اين زمينه (هفته تفكر) بيل گيتس است كه خودش را از بقيه جدا ميكند و تنها به مطالعه و تفكر مشغول می شود يا نويسنده ای را در نظر بگيريد كه  می تواند خودش را مدتی محبوس كرده و كتابی خلق كندكه بر روی هزاران نفر تاثير می گذارد به جاي اينكه وقت خود را صرف فعاليت كم فايده همچون پاسخ به ايميل يا پرسه زدن در سوشال مديا كند.

مشكل كار سطحی اين است كه تنها شامل كارهای كم ارزش و روزمره می شود كه كم و بيش هر كسي می تواند آن را انجام دهد. بدتر اينكه هر چه بيشتر كار سطحی انجام دهيد كمتر توان انجام كار عميق را خواهيد داشت. تكنولوژی و رسانه های اجتماعی توجه مارا خيلي كم كرده اند به طوريکه با مشغول نگه داشتن دائمی، توهم انجام فعاليت سازنده به ما می دهند. بر عكس ، كار عميق مربوط به اين است كه چقدر ارزش خلق ميكنيم و چقدر مهارت‌ها يمان را افزايش مي دهيم.

مساله مهم اين است كه حواس پرتي زياد و تمركز روي كار هاي سطحی وقت كمی براي انجام كار عميق باقي می گذارد كسانی كه می توانند تمركز خود را مديريت كنند كارهای بيشتر و با كيفيت تری در زمان كمتر انجام ميدهند. همين موضوع وقت بيشتری به آن ها ميدهد تا نتيجه بيشتر بگیرند و كار پر بازده تری انجام بدهند و در نتيجه در كار های رقابتی پيشرو باشند.

ما بايد خودمان را عادت دهيم به كار عميق، متمركز و بدون وقفه. حتي شايد لازم باشد چند هفته ای در سال ارتباطمان را با فضاي مجازی كاملا قطع كنيم يا لااقل آن را محدود نماييم مثلا هر روز زمان خاصی براي پاسخگويی به ايميل و كار های مشابه اختصاص دهيم.منظور اين است كه اين حواس پرتی ها مانع از انجام كار با ارزش و بهبود سريع مهارت هايمان مي شود. متأسفانه در بيزينس، كارهاي روزمره و سطحی به نمادهای كار مؤثر تبديل شده اند.

هر چه ايميل بيشتر جواب دهيد يا جلسات بيشتری برگزار كنيد پر بازده تر به نظر ميرسيد. ولی كار عميق چيزی است كه از مغز شما به بهترين نحو استفاده ميكند و به زندگيتان معنا مي دهد. هر چند كار عميق در حال كمياب شدن است ولي در حال با ارزش تر شدن هم مي باشد. به همين دليل كار عميق به سرعت در حال تبديل شدن به وجه تمايز و قدرت برتر افراد در قرن بيست و يك است.]]>
Shanbe Magazine 3:24
مصاحبه بیل گیتس با دیلی شو درباره کرونا https://shanbemag.com/billgates-talk-with-dailyshow/ Sat, 02 May 2020 11:17:28 +0000 https://shanbemag.com/?p=38450 مصاحبه بیل گیتس با دیلی شو درباره کرونا مصاحبه بیل گیتس با دیلی شو درباره کرونا Shanbe Magazine آینده بشریت | یووال نوح حراری https://shanbemag.com/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%aa-%db%8c%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c/ Wed, 22 Apr 2020 14:49:17 +0000 https://shanbemag.com/?p=35976 سخنرانی یووال نوح حراری درباره آینده بشریت و تاثیر هوش مصنوعی و مزایای آن در زندگی بشر سخنرانی یووال نوح حراری درباره آینده بشریت و تاثیر هوش مصنوعی و مزایای آن در زندگی بشر Shanbe Magazine 28:19 کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده فروش اینترنتی https://shanbemag.com/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%b5%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88/ Tue, 14 Apr 2020 09:30:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=35687 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین با هدف حمایت از کسب و کارهای فیزیکی در دوره شیوع کرونا و قرنطینه نسبی، طرح های حمایتی متفاوتی را در دستور کار خود قرارداده است؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین با هدف حمایت از کسب و کارهای فیزیکی در دوره شیوع کرونا و قرنطینه نسبی، طرح های حمایتی متفاوتی را در دستور کار خود قرارداده است؛

http://shanbemag.com/178/files/pageConfig/01-22.mp3

این طرح‌ها علاوه بر اینکه شامل برنامه های کوتاه مدت و بلند‌مدت برای برگزاری بازارگاه های فروش کالای فروشگاه‌های فیزیکی در فضای مجازی می شود، در نظر دارد تا با اختصاص برخی از تخفیف‌های مالیاتی از جمله تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده یا مشوق‌های مالیاتی از جمله تخصیص اعتبار مالیاتی در طی سال ۹۹، مردم و کسب و کارها را به سمت استفاده از این بستر برای انجام فعالیت‌های خود تشویق کند.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک جلسه مطبوعاتی آنلاین که امروز ۱۸فروردین ماه برگزار شد، با اعلام اینکه جشنواره مجازی داری ۳ رکن خریداران اینترنتی، فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های آفلاین است،

گفت: «با توجه به کاهش فروش برخی از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای بخش کیف، کفش، پوشاک و همچنین آجیل و خشکبار در نظر داریم تا با ترغیب مردم به خریدهای اینترنتی از یک سو و همچنین آماده کردن بستر عرضه کالا از سوی فروشگاه‌های فیزیکی در فضای مجازی، ریسک ورشکستگی این کسب و کارها را کاهش دهیم.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به مذاکرات این مرکز با وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای در نظر گرفتن یکسری از تسهیلات مالیاتی برای فعالان بخش فروش اینترنتی

گفت: «ما پیشنهاد داده‌ایم تا فروش اینترنتی از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شود، چرا که این تصمیم در نهایت موجب کاهش هزینه عرضه کالا و در نهایت کاهش قیمت می‌شود و مردم را به خرید از این بستر سوق می‌دهد».

او همچنین اعلام کرد: «این مرکز پیشنهاد داده ‌است که اعتبار مالیاتی برای کسب و کارهای فعال در فضای مجازی در نظر بگیرند.

در این‌صورت اگر افراد با توجه به فروش اینترنتی‌‌شان به حساب اعتبار مالیاتی‌شان واریز شود، در نهایت درپایان سال و هنگام تسویه مالیات از آن اعتبار مالیاتی کاسته می‌شود».

او گفت: «این پیشنهادها از سمت ما ارائه شده است؛ اما تصمیم‌گیری آن با ما نیست. نهادهای تصمیم‌گیر با توجه به شرایط کشور باید نسبت به آن تصمیم بگیرند؛ درحالیکه ما فواید این طرح را به آنها ارائه خواهیم کرد.او تاکید کرد که این یک طرح بلند مدت است و شاید تا پایان سال ۹۹ به نتیجه برسد».

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از چالش‌های تجارت الکترونیکی در این دوره را حمل و نقل کالا و لجستیک عنوان کرد؛

او با اشاره به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است گفت: «پست وعده داده است تا بتواند تخفیف‌های خود در بخش ارسال مرسوله پستی را افزایش دهد و اگر ارسال کالا به اندازه‌ای معین رسید، تخفیف‌های درنظر گرفته را به ۳۰ درصد برساند».

او اشاره به افزایش تقاضا در بخش حمل کالا و کاهش تقاضا در بخش حمل مسافر گفت: «طبق مصوبه وزارت کشور، تاکسی ها و مخصوصا تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند در این دوره به حمل بار بپردازند.

این تصمیم علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل حمل بار را تا حدودی برطرف کند، موجب کاهش زیان در بخش حمل و نقل مسافر و تاکسی‌ها خواهد شد.

هم‌اکنون تعداد زیادی از تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی با فروشگاه های زنجیره‌ای شهروند و رفاه برای ارسال کالا در حال همکاری هستند.» تپسی و اسنپ نیز امروز اعلام کرده بودند که امکان حمل بار را در اپلیکشن‌های خود فعال کرده اند.

]]>
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین با هدف حمایت از کسب و کارهای فیزیکی در دوره شیوع کرونا و قرنطینه نسبی، طرح های حمایتی متفاوتی را در دستور کار خود قرارداده است؛ Shanbe Magazine 3:10
استارتاپ های سلامت در خط مقدم مقابله با کرونا هستند https://shanbemag.com/health-startups-are-at-the-forefront-of-the-fight-against-corona/ Sun, 05 Apr 2020 05:30:03 +0000 https://shanbemag.com/?p=35202 در طول بیش از یک ماه گذشته که ورود ویروس کرونا به کشور تایید شد،‌ استارتاپ‌های مختلفی سعی کرده‌اند به صورت شبانه‌روز کاربران خود را در حوزه‌های مختلف محتوا و آموزش، مشاوره آنلاین، تست آنلاین کرونا، چگونگی گذراندن دوره‌های نقاهت در این ایام راهنمایی و هدایت کنند. اوایل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ بود که برای مقابله با سیل و کمک به مناطق سیل‌زده نخستین‌ همکاری‌ استارتاپ ها با دولت شکل گرفت و برخی از استارتاپ ها با انواع هشدارها و ارائه سرویس‌های ویژه در تلاش بودند تا سطح خسارت و تلفات احتمالی را کاهش دهند.

حال پس از گذشت یک‌سال سخت و پرفراز و نشیب در این روزها کشور درگیر بحرانی دیگر به نام ویروس کرونا است که به سرعت در حال شیوع و گسترش است.

در طول بیش از یک ماه گذشته که ورود ویروس کرونا به کشور تایید شد،‌ استارتاپ ‌های مختلفی سعی کرده‌اند به صورت شبانه‌روز کاربران خود را در حوزه‌های مختلف محتوا و آموزش، مشاوره آنلاین، تست آنلاین کرونا، چگونگی گذراندن دوره‌های نقاهت در این ایام راهنمایی و هدایت کنند.

از سوی دیگر علاوه بر این استارتاپ ها بسیاری از سازمان‌های بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌هاییان نیز با عرضه سامانه‌ها و اپلکیشن‌هایی چون اپلکیشن ماسک و سامانه ۱۲۳ سعی کردند نقشی در مقابله با این ویروس ایفا کنند.

استارتاپ «دکترساینا» از جمله استارتاپ هایی است که در زمینه مشاوره پزشکی ونوبت‌دهی آنلاین فعالیت می‌کند. «دکتر ساینا» تست آنلاین کرونا و مشاوره رایگان ارائه می‌دهد.

به گفته مسئولان این استارتاپ، در یک ماه گذشته «دکتر ساینا» رشد ۷ برابری در تعداد کاربران داشته است و کاربرانی که از این پلتفرم خدمات دریافت می‌کنند از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته‌اند و این تیم در کنار این فعالیت‌ها، محتواهای گوناگونی در خصوص کرونا تولید می‌کنند.

همچنین تیم ساینا تست آنلاین کرونا را نیز در سایت خود قرار داده اند و پشتیبانی خود را از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب عرضه می‌کنند.

«هاسپیتل» هم که از دیگر استارتاپ های سلامت است، با شیوع ویروس کرونا تلاش کرده است تا با حجم بیشتری خدمات مشاوره‌ای به مردم ارائه دهند تا افراد از خانه خارج نشوند.

در این استارتاپ، پویشی در میان پزشکان به نام «تخصص من رایگان» ایجاد شده و آنها اعلام ‌کردند که دراین روزها مشاوره رایگان ارائه می‌دهند.

هدف این است تا افراد مشکلات سلامت خود را به صورت آنلاین یا تلفنی با پزشکان مطرح کنند بدون آنکه از خانه خارج شوند. در پلتفرم هاسپیتل، یک دسته‌بندی جدا برای ویروس کرونا تعریف شده است.

پزشکانی که دراین مورد به روز هستند، می‌توانند به نگرانی و سوالات مردم پاسخ دهند. همچنین در این زمینه تولیدمحتواهایی صورت گرفته است.

استارتاپ «شفاجو»، از دیگر پلتفرم‌هایی است که در زمینه مشاوره و رژیم آنلاین و معرفی مراکز درمانی فعالیت می‌کند.

این استارتاپ در زمان شیوع کرونا و انتشار اخبار گوناگون و شایعات، سعی کرده است تا با تکیه بر منابع معتبر و مقاله‌های علمی به منبع قابل اعتمادی برای کاربران تبدیل شود.

استارتاپ «زوپ» نیز در این روزها در زمینه مشاوره آنلاین و ویدیویی سعی می‌کند تا کاربران را راهنمایی کند و نگرانی آنها در مورد کرونا را کاهش دهد.

«بهزی» از دیگر استارتاپ های حوزه سلامت است که در زمینه آموزش خود مراقبتی، پیگیری و پایش مستمر بیماران فعالیت می‌کند.

در این روزها هم این تیم به بیمارانی که دوره نقاهت خود را می‌گذرانند و آنهایی که به کرونا مبتلا شدند؛ اما نیازی به بستری شدن در مراکز درمانی ندارند، آموزش‌های خود مراقبتی لازم را می‌دهد و وضعیت سلامت آنها را مدام پایش می‌کند.

به تازگی اپلکیشن «ماسک» نیز با سرپرستی تیمی از استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر و با همکاری جمعی از متخصصان علوم پزشکی راه‌اندازی شده است.

عملکرد این اپلکیشن با دیگر سامانه‌ها و اپلکیشن‌های این حوزه متفاوت‌تر است و علاوه بر آگاهی‌بخشی و ثبت وضعیت سلامت افراد در زمینه ثبت «تماس‌های نزدیک» کاربران نیز فعالیت می‌کند.

در اپلکیشن «ماسک» موارد تماس نزدیک ثبت می‌شود تا در صورتی که فردی بیمار تشخیص داده شد، به اطرافیان او اطلاع داده شود.

گفتنی است با گذشت نزدیک به دو ماه از شیوع کرونا در کشور همکاری قابل توجهی میان دولت و استارتاپ ها شکل گرفته است و مردم نیز آرام آرام به این پلتفرم‌ها اعتماد کرده و افزایش کاربران آنها در این مدت بیانگر این حقیقت است.

با اینکه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این اوضاع چه زمان به پایان می‌رسد؛ اما شاید بتوان به ادامه این همکاری و ارائه سرویس‌های بهتر با زیرساخت‌‌های قویتر توسط استارتاپ ها به مردم امیدوار بود.

]]>
در طول بیش از یک ماه گذشته که ورود ویروس کرونا به کشور تایید شد،‌ استارتاپ‌های مختلفی سعی کرده‌اند به صورت شبانه‌روز کاربران خود را در حوزه‌های مختلف محتوا و آموزش، مشاوره آنلاین، تست آنلاین کرونا، چگونگی گذراندن دوره‌های نقاهت در این ایام راهنمایی و ه... Shanbe Magazine 3:48
روند نزولی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان https://shanbemag.com/downward-trend-of-foreign-direct-investment-worldwide/ Thu, 02 Apr 2020 09:30:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=34879 در گزارش زیر خلاصه‌ای از این گزارش ارائه می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح جهان بررسی شده است. طبق گزارش مذکور روند جریان‌های FDI در سال 2018 تا حدی کاهش پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌(FDI) یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی جهان به شمار می‌رود که اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهان را شکل می‌دهد.

نکته حائز اهمیتی که وجود دارد، کاهش این جریان‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است، به طوری که طبق تحقیقی که توسط یک تیم متخصص به رهبری James X. Zhan صورت گرفته‌، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌2018 نسبت به سال قبل از آن، کاهش یافته ‌و در نتیجه انتظار می‌رود که در دهه پیش‌رو، شتاب بیشتری در این بخش در سطح جهانی دیده شود.

در گزارش زیر خلاصه‌ای از این گزارش ارائه می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان بررسی شده است. طبق گزارش مذکور روند جریان‌های FDI در سال 2018 تا حدی کاهش پیدا کرده است.

در ادامه بعد از ارائه یک چشم‌انداز کلی از این روند کاهشی، دلایل این سقوط ذکر شده و در پایان نیز مهم‌ترین اقتصادهای جهانی که میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2017 و 2018 بودند، معرفی می‌شوند.

کاهش 13 درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال2018

گزارش سرمایه‌‌گذاری جهانی شامل بررسی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌(FDI) در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است، این گزارش نشان می‌دهد که روند سرمایه‌گذاری مستقیم در سال‌2018 نسبت به سال‌2017 تا 13 درصد کاهش داشته و به 1.3‌تریلیون دلار رسیده ‌که این رقم نشان‌دهنده بحران مالی و عدم رشد بین‌المللی جریان مذکور بوده و بر لزوم شتاب‌دهی سرمایه‌گذاری در دهه پیش‌رو تأکید می‌کند.

دلایل کاهش میزان FDI در سطح جهان

در سال‌2018، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌(FDI) در سطح جهان با یک افت 13 درصدی روبه‌رو شد و از 1.5‌تریلیون دلار در سال‌2017 به 1.3‌تریلیون دلار در سال‌2018 رسید.

این کاهش که سومین سقوط متوالی در روند FDI به شمار می‌رود، بیشتر ناشی از بازگشت‌های کلان درآمد خارجی انباشته‌شده توسط شرکت‌های چندملیتی ایالات متحده آمریکا در اوایل سال‌2018 بوده است، ضمن اینکه اصلاحات مالیاتی معرفی‌شده در پایان سال‌2017 و جبران ناکافی در روند صعودی این جریان در نیمه دوم سال 2018 نیز در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده‌اند.

بی‌توجهی به نوسانات ناشی از اصلاح مالیات و افزایش ادغام و مالکیت مرزی از جمله عواملی محسوب می‌شوند که روند اساسی FDI را منفی کرده‌اند، به طوری که متوسط رشد سالانه آن که در دهه قبل بالای 10 درصد بود، با کمتر از یک درصد رشد راکد مانده است.

این سقوط در حالی اتفاق افتاد که روند ادغام و مالکیت مرزی در سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌ها با افزایش 18‌درصدی روبه‌رو بود و از 694 میلیارد دلار در سال‌2017 به 816 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده بود.

ضمن اینکه ارزش سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد (greenfield) در سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی نیز یک جهش 41 درصدی داشت و از 698 میلیارد دلار به 981 میلیارد دلار رسیده بود؛ اما با این حال روند جهانی FDI با کاهش مواجه شد.

روند پایدار اقتصادهای در حال توسعه در میزان FDI جهانی

در این میان سهم کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان قابل توجه است، به طوری که در جریان کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین‌المللی، کشورهای در حال توسعه روند پایدارتری را نشان داده و با رشد 2 درصدی همراه بوده‌اند.

در نتیجه اقتصادهای در حال توسعه سهم فزاینده‌ای در روند FDI جهان داشتند و نسبت به سال 2017 که 46 درصد از این سهم را به خود اختصاص داده بودند، در سال 2018 به سهم 54 درصدی رسیدند.

سهم جغرافیایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان

اگرچه میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 در سطح جهان، با کاهش روبه‌رو بوده است، اما این جریان‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف جهان رویکردهای بعضا متفاوتی داشته‌اند؛ به طوری که علی‌رغم روند کلی نزولی آن، در برخی کشورها نیز افزایش‌هایی به چشم می‌خورد.

بر این اساس در ادامه روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در مناطق مختلف جهان از زاویه نزدیک‌تری بررسی می‌کنیم.

روند FDI در اروپا

طبق گزارش جهانی سرمایه‌گذاری، جریان سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی در اروپا در سال 2018 به 172میلیارد دلار رسید. در اروپا چند کشور مهم میزبان مانند ایرلند و سوئیس، به ترتیب، با 66 و 87 میلیارد دلار، روند منفی را در سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی ثبت کردند.

جریان FDI در انگلستان نیز با کاهش 36 درصدی روبه‌رو شد و به 64 میلیارد دلار رسید. البته علی‌رغم برخی بازپرداخت‌ها و بازگشت سرمایه‌ها، تکمیل تعدادی از معاملات بزرگ منجر به افزایش روند سرمایه‌گذاری مستقیم در هلند و اسپانیا شد، به طوری که هلند با افزایش 20 درصدی به 70 میلیارد دلار رسید؛ اسپانیا نیز با دو برابر شدن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود به 44 میلیارد دلار دست یافت.

روند FDI در ایالات متحده آمریکا

اگرچه معاملات ادغام و مالکیت (M&A) مرزی در سال 2018 همچنان فعال بود و ارزش آن نیز 21 درصد افزایش یافت، اما برای جبران روند منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده آمریکا که ناشی از اصلاحات مالیاتی بود، کافی نبود.

همچنین در آمریکای شمالی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با مقاومت بیشتری روبه‌رو بوده و با 4 درصد کاهش، به 291 میلیارد دلار رسید.

میزان جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده آمریکا 9 درصد کاهش یافت و به 252 میلیارد دلار رسید که عمدتا به دلیل سقوط یک‌سوم فروش در روند ادغام و مالکیت (M&A) مرزی بود.

در سال 2018، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌(FDI) در سطح جهان با یک افت 13 درصدی روبه‌رو شد و از 1.5‌تریلیون دلار در سال‌2017 به 1.3‌تریلیون دلار در سال‌2018 رسید

روند پایدار FDI در اقتصادهای در حال توسعه

جریان FDI در اقتصادهای در حال توسعه از سال 2004 به پایین‌ترین نقطه خود رسیده و 27 درصد کاهش داشته است. در این میان جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورها و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2018 پایدارتر بوده و با افزایش 2 درصدی به 706 میلیارد دلار رسیده است.

البته تفاوت‌های چشمگیری در این مناطق وجود دارد. به طوری که آسیا و آفریقای در حال توسعه افزایش بیشتری را در میزان سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی در سال 2018 نشان دادند، در حالی که این میزان در آمریکای لاتین و کارائیب کاهش داشته است.

در حال حاضر، آسیای در حال توسعه، بزرگ‌ترین منطقه دریافت‌کننده جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌رود، به طوری که در سال 2018 با داشتن یک رشد مثبت که در همه مناطق آن رخ داده است، یک افزایش 4 درصدی را در میزان FDI ثبت کرده و به 512 میلیارد دلار رسید.

چین نیز به عنوان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، 139 میلیارد دلار جذب کرد و 4 درصد افزایش داشت.

ضمن اینکه روند ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جنوب شرقی آسیا نیز برای سومین سال متوالی، 3 درصد افزایش یافت و رکورد جدید 149 میلیارد دلاری را در سال 2018 ثبت کرد.

جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در آفریقا با 11 درصد افزایش به 46 میلیارد دلار رسید که البته هنوز از میانگین سالانه 10 سال گذشته آن که حدود 50 میلیارد دلار بود، کمتر است.

افزایش جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا بیشتر ناشی از عواملی مانند تداوم سرمایه‌گذاری‌هایی برای جستجوی منابع، گسترش آهسته سرمایه‌گذاری‌های متنوع در چند اقتصاد و بیش از دو برابر شدن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقای جنوبی بوده است.

روند FDI در آمریکای لاتین و کارائیب با داشتن کاهش 6 درصدی در سال 2018 و رسیدن به 147 میلیارد دلار، یک روند کاهشی را نشان می‌دهد، به طوری که این مناطق نتوانستند حرکت صعودی را که در سال 2017 به دست آورده بودند، حفظ کنند.

در آمریکای جنوبی نیز روند سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی رو به کاهش بود که این امر به دلیل جریان‌های کمتر FDI در برزیل و کلمبیا بود؛ این درحالی است که روند این جریان‌ها در آمریکای مرکزی پایدار باقی مانده بود.

لازم به ذکر است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استرالیا نیز در سال 2018 به 60 میلیارد دلار رسید و شرکت‌های وابسته خارجی سود 25 میلیارد دلاری خود را دوباره در این کشور سرمایه‌گذاری کردند.

اقتصادهای برتر جهان در روند FDI

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان، پس از سقوط در سال 2017، روند نزولی خود را در اقتصادهای در حال گذار جهان در سال 2018 ادامه داد، به طوری که اقتصادهای در حال توسعه در ردیف 20 اقتصاد میزبان برتر جهان در روند FDIقرار گرفتند.

با این حال، علی‌رغم کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی در سال‌های 2017 و 2018، ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین دریافت‌کننده FDI بود و بعد از آن اقتصادهای چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار گرفتند.

نمودار زیر 20 اقتصاد برتر را از نظر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2017 و 2018 نشان می‌دهد که دریافت‌کننده جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند.

20 اقتصاد میزبان FDI در سال‌های 2017 و 2018
20 اقتصاد میزبان FDI در سال‌های 2017 و 2018

رنگ‌های سبز و آبی اقتصادهای توسعه‌یافته را در سال‌های 2018 و 2017 نشان می‌دهند و رنگ‌های نارنجی و صورتی نیز نشان‌دهنده اقتصادهای در حال توسعه در سال‌های مذکور هستند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم را در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 2017 و 2018 داشته است و به دنبال آن، در میان دیگر کشورهای توسعه‌یافته، انگلیس، هلند، استرالیا، اسپانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا قرار دارند.

در میان کشورهای در حال توسعه نیز همانطور که در نمودار دیده می‌شود، بیشترین سهم برای چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور است که به ترتیب، مقام‌های دوم، سوم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. (رتبه چهارم برای کشور انگلستان است).

از میان دیگر کشورهای در حال توسعه‌ای که در فهرست برترین میزبان‌های FDI جهان در سال 2017 و 2018 قرار داشتند، می‌توان به برزیل، هند، مکزیک، اندونزی، ویتنام و روسیه نیز اشاره کرد.

]]>
در گزارش زیر خلاصه‌ای از این گزارش ارائه می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح جهان بررسی شده است. طبق گزارش مذکور روند جریان‌های FDI در سال 2018 تا حدی کاهش پیدا کرده است. Shanbe Magazine 1:16
از دوچرخه‌سازی تا تولید خودروهای محبوب https://shanbemag.com/how-kia-automotive-company-forms-and-grows/ Thu, 02 Apr 2020 05:30:39 +0000 https://shanbemag.com/?p=35037 این شرکت مدعی تولید نخستین خودرو و نخستین صادرات خودرو در کشور کره‌جنوبی است. کیا در بین بازیگران بزرگ صنعت خودروی جهان قرار گرفته است و با استفاده از شبکه توزیع خود در 172 کشور دنیا و در اختیار گرفتن 40هزارکارمند خدمات خود را عرضه می‌کند. مدیران شرکت کیا خود را راهبران دومین خودروسازی کره معرفی کرده‌اند. آنها معتقدند که چند مدل از خودروهایشان بازار را منفجر کرده است. علاوه بر این، پاپ فرانسیس هنگام سفر به کره از خودروهای ساخت این شرکت استفاده کرده بود و همین تولیدات‌شان را مورد توجه بیشتری قرار داد.

خودروسازی کیا راه درازی طی کرده است؛ از ساخت دوچرخه تا تولید خودروهای محبوب شرکت خودروسازی کیا 76 سال قبل (یعنی سال 1944) در کره‌جنوبی تأسیس شد؛ ابتدا قطعات دوچرخه‌های دست‌ساز و لوله‌های فولادی تولید می‌کرد و به تدریج (سال 1951) به تولیدکننده دوچرخه بدل شد.

یک‌‌سال بعد، نام شرکت از کایونگ سانگ به کیا، به معنی برآمده از آسیا، تغییر یافت. «کیا» پس از ساخت دوچرخه‌های معروفِ Samchully به سمت تولید موتورسیکلت رفت و سال 1957 موتورسیکلت‌های کوچک شرکت هوندا را با اجازه این شرکت ژاپنی تولید کرد.

آنها از سال 1962 و با تولید خودروی وانت شرکت مزدا وارد چرخه تولید خودرو شدند و سال 1974 به تولید خودروهای شرکت مزدا ادامه دادند. کیا از سال 1973 نخستین مرکز تولید خودروی متعلق به خود را [با نام Sohari] افتتاح کرد.

این مرکز تا سال 1981 مشغول تولید خودروهای کوچک موسوم به Brisa بود. مسیر فعالیت تولیدی شرکت کیا با شروع برنامه تثبیت صنعتی در دوره دیکتاتوری نظامی چوندوهوان دچار وقفه شد.

شرکت طی این دوره موظف شد که تولید خودروهای سواری را متوقف کند و به تولید کامیون‌های سبک همت گمارد. با این حال، کیا در سال 1985 موفق به تولید 95هزار خودرو شده بود.

این تعداد بعد از یک‌سال به 26 عدد کاهش یافت و شرکت ناگزیر شد به شرکت فورد ملحق شود. همان موقع، آنها شروع به تولید خودروهای مزدا کردند، به‌منظور فروش در بازار داخلی و صادرات. تولیدات این دوره شرکت که تحت اجازه مزدا انجام می‌شد شامل مزدا 121، آولا و پراید بود.

بخش جدید شرکت، به نام شرکت کیاموتورز آمریکا، سال 1992 شروع به کار کرد. آنها عرضه خودرو را در این کشور به آرامی و با احتیاط و در 4مرکز فروش در اورگان شروع کردند و نخستین خودرویی که در این دوره عرضه شد Sephia بود.

آنها تا سال 1995 بیش از 100 مرکز فروش را در 30 ایالت ایجاد کردند و 24،740 خودرو را به فروش رساندند. اما کیا پس از بحرانِ سال 1997 در بازارهای آسیایی اعلام ورشکستگی کرد.

از این رو، سال بعد، با شرکت هیوندایی به توافق رسیدند و مشارکت این دو خودروساز شروع شد. هیوندایی 51درصد از سهام کیا را در اختیار گرفت و کیا نیز 22 شرکت تابعه هیوندایی را صاحب شد.

این دو شرکت از سال 2005 به بازار اروپا نزدیک شدند. سال بعد، آنها احداث مرکز تولید جورجیا را کلید زدند. این مرکز با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری احداث و سال 2010، پس از 15 سال حضور موفق در بازار آمریکا، افتتاح شد.

توجه جهانی به شرکت کیا از سال 2014 آغاز شد. آن موقع، پاپ فرانسیس در سفری پنج روزه به کره‌جنوبی سوار خودروی تولیدی این شرکت شد، به جای آنکه سوار خودروی شرکت هیوندایی شود.

از طرفی شرکت از سال 2013 عرضه خودروهای برقی را شروع کرد و نخستین شرکتی بود که تأییدیه آزمایشگاه‌های محیط زیست را در این زمینه به دست آورد. پس از آن، کیا خودروهای برقی خود را به 4 ایالت آمریکا صادر کرد و محصول جدیدی نیز به فهرست خودروهای برقی بازار افزود.

آنها چند سال بعد (سال 2017) و در جریان نمایشگاه خودرو نخستین خودروی دوگانه‌سوزشان را معرفی کردند. کیا پس از هیوندایی دومین تولیدکننده خودرو در کره‌جنوبی است.

کیا پس از هیوندایی دومین تولیدکننده خودرو در کره‌جنوبی است. سال 2015، این دو خودروساز 3.5 میلیون خودرو به سراسر دنیا صادر کردند و بخش بزرگی از بازار تولید خودروهای سدان، شاسی‌بلند و ترکیبی را در اختیار دارند

سال 2015، این دو خودروساز 3.5 میلیون خودرو به سراسر دنیا صادر کردند و بخش بزرگی از بازار تولید خودروهای سدان، شاسی‌بلند و ترکیبی را در اختیار دارند. کیا در سال 2002 مجموع تولیدات خود را به سطح 10میلیون خودرو رساند و یک‌سال بعد، تنها در آمریکا، یک میلیون خودرو فروخت.

آنها مرکز تحقیق‌وتوسعه خود را نیمه اول همان سال افتتاح کردند. سال 2003 برای کیا موفقیت‌آمیز بود، چه در برنامه‌ریزی چه در اجرا. زیرا برنامه‌ریزی برای محیط زیست آغاز شد و از طرفی تعداد صادرات خودرو به مرز 500هزار دستگاه رسید.

شرکت در ابتدای سال 2004 کارخانه تولید خود را در اسلوواکی تأسیس و پس از آن توافقنامه تأسیس دومین مرکز تولید خود را در چین امضا‌ کرد.

روند توسعه و موفقیت کیا در سال 2005 نیز ادامه داشت و شرکت تعداد تولیدات صادرشده خود را به بیش از 5میلیون عدد ‌رساند.

در ادامه و در سال 2006، کیا برنامه راهبردی خود را برای حضور در بازار اروپا اعلام کرد و در پایان همین سال موفق به دریافت جایزه مدیریت زیست‌محیطی شد.

از طرفی، برنامه ساخت مراکز تولید در اسلوواکی و چین خاتمه یافت و این دو کارخانه در سال 2007 شروع به کار کردند. موفقیت شرکت توجه مراکز مختلف جهانی را به خود جلب کرد و CarBook کیا را در فهرست بهترین‌ها قرار داد.

سال 2008 برای کیا با موفقیت‌های بیشتری همراه بود، زیرا طی ماه‌های پایانی سال جایزه ریاست‌جمهوری را برای مدیریت استثنایی به دست آورد و AutoCar هم کیا را به عنوان بهترین شرکت خودروسازی سال معرفی کرد.

کیا در ادامه با مشکلاتی نیز مواجه شد. مثلا سال‌2012 ناگزیر شد که اشتباهش را در زمینه اعلام میزان مسافت طی‌شده خودروهایش بپذیرد. همچنین، سال 2014 درگیر چالش‌های قانونیِ خرید زمین برای احداث کارخانه در مکزیکو بود.

اما کسب جوایز و افتخاراتی بابت برترین میزان فروش و بهترین نشان تجاری جهانی و معرفی خودروی Cadenza به عنوان بهترین خودروی خانواده در آمریکا نشان داد که کیا همچنان راه کسب موفقیت را می‌داند. سال 2017 بخش آمریکایی کیا موفق به فروش 589،658 خودرو شد.

علاوه بر آن، آنها حضور خود را در بازار خودروهای الکتریکی ثبت کردند و 27،237 خودرو را طی مدتی کمتر از یک‌سال فروختند. به این ترتیب، در سال 2017 رتبه سوم پرفروش‌ترین خودروی الکتریکی را در آمریکا به دست آوردند.

این در حالی است که با ایجاد بخشی به نام Kia Defense به تولید و عرضه خودروهای نظامی هم توجه دارند. کیا از نخستین سال‌های حضورش در عرصه ساخت دوچرخه تا تبدیل‌شدن به دومین تولیدکننده خودرو در کره‌جنوبی و در طول 6دهه اخیر موتور محرک صنعت خودروی این کشور بوده است.

این شرکت مدعی تولید نخستین خودرو و نخستین صادرات خودرو در کشور کره‌جنوبی است. کیا در بین بازیگران بزرگ صنعت خودروی جهان قرار گرفته است و با استفاده از شبکه توزیع خود در 172 کشور دنیا و در اختیار گرفتن 40هزارکارمند خدمات خود را عرضه می‌کند.

]]>
این شرکت مدعی تولید نخستین خودرو و نخستین صادرات خودرو در کشور کره‌جنوبی است. کیا در بین بازیگران بزرگ صنعت خودروی جهان قرار گرفته است و با استفاده از شبکه توزیع خود در 172 کشور دنیا و در اختیار گرفتن 40هزارکارمند خدمات خود را عرضه می‌کند. Shanbe Magazine 2:43
رویکرد برندهای معروف جهان در مواجهه با کووید-۱۹ https://shanbemag.com/the-approach-of-the-worlds-famous-brands-in-the-face-of-kovid-19/ Wed, 01 Apr 2020 11:30:42 +0000 https://shanbemag.com/?p=35023 برندها دیگر نمی‌توانند بازاریابی پر‌فشار خود را مانند سال‌های قبل پی بگیرند و با استفاده از رویکردهای تبلیغاتی عاطفی مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند. همه‌گیری ویروس کرونا در سال جاری ضربه بزرگی را به اقتصاد جهانی و کسب‌وکارها وارد کرد، به طوری که در وضعیت فعلی، تمرکز اصلی دولت‌ها در سراسر جهان صرف مقابله با این ویروس می‌شود.

در چنین شرایطی برندها و نام‌های تجاری نیز به چالش کشیده شده‌اند و با توجه به اینکه مخاطبان و مشتریان آنها اکثرا در منازل خود قرنطینه هستند، با شرایط سختی روبه‌رو شده‌اند.

برندها دیگر نمی‌توانند بازاریابی پر‌فشار خود را مانند سال‌های قبل پی بگیرند و با استفاده از رویکردهای تبلیغاتی عاطفی مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند، در مقابل رویکرد اجتماعی و مسئولیت‌پذیرانه برندها، بیش از پیش برجسته می‌شود.

از این منظر بسیاری از نام‌های تجاری در فرایند تبلیغاتی خود به مسئولیت مشارکت اجتماعی (CSR) روی آورده و سعی می‌کنند رویکردهای بازاریابی خود را بر اساس رسالت اجتماعی که در قبال این تهاجم همه‌گیر می‌توانند داشته باشند، پی بگیرند.

با توجه به تأثیری که کووید-19 بر روند بازاریابی و تبلیغاتی برندهای جهانی دارد، در ادامه برخی از کمپین‌های تبلیغاتی را که تحت تأثیر این شیوع همگانی ایجاد شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برخی از آنها به صورت مستقیم به این موضوع پرداخته و برخی دیگر نیز راهکارهای خلاقانه‌ای را در این زمینه ارائه می‌دهند که در هر دو حالت، هم برنامه بازاریابی برندها ادامه پیدا می‌کند و هم مسئولیت اجتماعی آنها در قبال پرداختن به این بحران جهانی، نشان داده می‌شود.

فورد، مانند همیشه در کنار جهان

فوردبرند خودروساز آمریکایی فورد، همزمان با شیوع کرونا در جهان، ویدئوی کوتاه و چندثانیه‌ای را ارائه داده که مفهوم اصلی آن حمایت از مشتریان و جامعه جهانی در مواجهه با این بیماری همه‌گیر است.

این ویدئوی کوتاه با تأکید بر روند حمایتی و اجتماعی برند فورد در سال‌های گذشته، در گام اول، رسالت اجتماعی این برند را یک شاخصه قدیمی معرفی می‌کند که همیشه در کنار جامعه حضور داشته است.

در ادامه نیز با اشاره غیرمستقیم خود به وضعیت کنونی جهان، نوید کمک به مشتریان را برای پرداخت هزینه خودروهای آنها می‌دهد. این کمپین ویدئویی کوتاه، با نام ‌Built to Lend a Hand‌ یعنی ساخته‌شده برای قرض‌دادن، ارائه شده است.

نکته مهمی که در این پیام ویدئویی کوتاه وجود دارد، سیاه و سفید‌بودن آن است که از یک‌سو، با رنگ‌های تیره غالب، همدردی خود را با مردم جهان نشان می‌دهد و از سوی دیگر، سیاه و سفید‌بودن نشان‌دهنده قدمت این برند در رابطه با حضور فعال و تأثیرگذار آن در بحران‌های اجتماعی است.

پیام نایک: در خانه بمانید!

نایکبرند نایک که به عنوان یک برند ورزشی در جهان شناخته می‌شود، در قالب یک پیام متنی مخاطبان ورزشکار خود را مورد هدف قرار می‌دهد و به طور غیرمستقیم روی حضور در منازل تأکید می‌کند.

در واقع نایک در کمپین تبلیغاتی مذکور، در ظاهر ورزشکاران را مورد هدف قرار داده است، اما به طور کلی مخاطب آن تمام مردم جهان هستند تا بر اهمیت حضور در خانه‌های خود واقف شوند.

این پیام به مخاطبان خود می‌گوید: اگر رؤیای بازی‌کردن برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را دارید، شانس به شما رو کرده‌ است؛ در خانه بمانید و بازی کنید: برای تمام جهان بازی کنید.

این پیام با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت‌های ورزشی و رویدادهای بزرگ جهان به طور موقت کنسل شده‌اند، می‌تواند بسیار معنادار باشد، به این معنا که اگر می‌خواهید دوباره فعالیت‌های ورزشی جهانی از سر گرفته شود، باید در منزل بمانید و در خانه خودتان ورزش کنید، پس به نوعی مفهوم ماندن در خانه در کنار مفهوم بازی کردن برای تمام جهان قرار گرفته است.

برند نایک با پیام مذکور، هم به صورت غیرمستقیم مخاطبان ورزشکار خود را مورد هدف قرار داده ‌و هم به طور غیرمستقیم، ‌مهم‌ترین راهکار مبارزه با ویروس کرونا را که ماندن در خانه است، تأکید کرده است.

جدایی دو بال مک‌دونالد

مکدونالدرویکرد برند مک‌دونالد در مواجهه با کووید-19، بسیار خلاقانه بوده و می‌تواند توجه مخاطبان زیادی را در سراسر جهان به سوی خود جلب کند. این برند بارزترین مشخصه خود را برای اشاره به ویروس کرونا انتخاب کرده ‌که همان لوگوی آن است.

همه مردم جهان ‌M‌ معروف مک‌دونالد را می‌شناسند و کوچک‌ترین تغییری را که در آن ایجاد شود، خواهند فهمید. بر همین مبنا، برند مک‌دونالد یکی دیگر از راهکارهای مبارزه با کووید-19 را انتخاب کرده و از طریق دستکاری در لوگوی خود، بر آن تأکید می‌کند.

این نام تجاری با جدا‌کردن دو بال لوگوی خود، مفهوم فاصله گرفتن افراد را برجسته کرده است. از آنجایی که ویروس کرونا یک ویروس واگیردار است و طبعا فاصله داشتن افراد از یکدیگر می‌تواند از شیوع آن تا اندازه‌ای جلوگیری کند.

برند مک‌دونالد نیز مانند بسیاری از برندهای خلاق جهان، به صورت غیرمستقیم به این مفهوم پرداخته و با به چالش‌کشیدن ذهن مخاطبان، نتیجه‌گیری را بر عهده خود آنها گذاشته است.

در واقع بیننده این لوگو، در وهله اول یک خصیصه متمایز را مشاهده می‌کند و طبیعتا بعد از تجزیه و تحلیل آن، اشاره مذکور را درمی‌یابد.

چنین رویکرد چالش‌برانگیزی، با درگیر‌کردن ذهن مخاطب، هم برند مک‌دونالد را در ذهن آنها پررنگ‌تر می‌کند و هم رعایت فاصله با دیگر افراد را به صورت عمیق‌تری بیان می‌کند که طبیعتا تأثیر بیشتری روی رفتار افراد خواهد داشت.

کوکاکولا مستقیما حمایت خود را اعلام کرد

کوکاکولابرند کوکاکولا از جمله برندهایی است که در زمان شیوع ویروس کرونا به صورت مستقیم و خیلی ساده به این موضوع پرادخته و با انتشار بیانیه‌ای، کاملا مستقیم به این مشکل جهانی اشاره کرده و در نهایت، راه‌حل مدنظر خود را در قالب کمک‌های مالی تشریح کرده است.

این رویکرد را کوکاکولا در فیلیپین اتخاذ و اعلام کرده است که آنها هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف مبارزه با کووید-19 می‌کنند.

در واقع برند کوکاکولا، به عنوان یک برند قدیمی و شناخته‌شده در جهان، مسئولیت اجتماعی خود را به صورت حذف تبلیغات در این دوره نشان داده و ترجیح می‌دهد به جای صرف هزینه‌ تبلیغات، به طور کاملا مستقیم حمایت‌های مالی خود را در راستای مبارزه با این بیماری همه‌گیر جهانی اعلام کند.

کوکاکولا، به عنوان یک برند قدیمی و شناخته‌شده در جهان، مسئولیت اجتماعی خود را به صورت حذف تبلیغات در این دوره نشان داده و ترجیح می‌دهد به جای صرف هزینه‌ تبلیغات، به طور کاملا مستقیم حمایت‌های مالی خود را اعلام کند‌

کرونا حلقه‌های آئودی را جدا کرد

آئودیبرند آئودی نیز مانند مک‌دونالد، تغییر در لوگو را در دستور کار خود قرار داده و به منظور برجسته‌کردن مفهوم فاصله، به عنوان یک راهکار عمده برای جلوگیری از شیوع بیماری، حلقه‌های متصل خود را جدا کرده است.

هم برای برند مک‌دونالد و هم برای برند آئودی، دستکاری لوگو، یک اقدام خلاقانه به شمار می‌رود که نظر بینندگان بسیاری را به سوی خود جلب خواهد کرد؛

زیرا هر دو برند از جمله نام‌های تجاری معروف جهان به شمار می‌روند که چشم بینندگان به آنها عادت کرده و از این رو هر گونه تغییر در لوگوی آنها، از دید مخاطبان دور نخواهد ماند.

ضمن اینکه این دستکاری، منوط به تفکر است و بینندگان در صورت فکر‌کردن و در نظر گرفتن تغییرات جهانی ناشی از ویروس کرونا، متوجه دلیل چنین تغییری می‌شوند که طبیعتا چنین روندی، هم برای ری‌برندینگ آنها مفید است.

زیرا این نام‌های تجاری دوباره در ذهن مخاطبان مورد بازبینی قرار می‌گیرند و هم روی فاصله‌گرفتن افراد از یکدیگر تأثیرگذار خواهد بود، زیرا باعث می‌شود به صورت عملی و حتی ناخودآگاه، فاصله مناسب را در محیط‌های شلوغ رعایت کنند.

رسالت اجتماعی یک برند آسیایی

amulدر ادامه معرفی برندهایی که کمپین‌های تبلیغاتی خود را همگام با رسالت اجتماعی‌شان در رابطه با کووید-19 شکل دادند، خالی از لطف نخواهد بود اگر یک برند آسیایی را نیز در این راستا معرفی ‌کنیم.

برند Amul یک شرکت لبنیاتی هندی است که رویکرد خلاقانه‌ای را در ارتباط با ویروس کرونا اتخاذ کرده است. نکته مهمی که در کمپین چاپی برند Amul وجود دارد، استفاده از ملزومات ویروس کرونا در تصویر است.

دختربچه‌ای که در این تصویر مشاهده می‌شود، روی یک بالکن قرار گرفته و ماسک زده است، ضمن اینکه با بر هم زدن دو صفحه دایره‌ای، در حال خواندن شعر و آواز است.

اگرچه آن چیزی که این شخصیت در حال گفتن آن است، در تصویر دیده نشده و حتی گفته نمی‌شود، اما در خارج از کادری که این دختر بچه قرار دارد، 3تصویر کوچک کشیده شده‌اند که به طور ضمنی محتوای گفته‌های او را نشان می‌دهند: صورتی که عطسه کرده و با دستمال جلوی بینی خود را گرفته است، علامت ممنوع روی عکس دست‌دادن و همچنین یک تصویر از شست‌وشوی دست‌ها. بر این اساس، تصویر برند Amul با زدن ماسک و اشاره به شستن دست‌ها، دست ندادن و گرفتن صورت هنگام عطسه و سرفه، 3 مفهوم اصلی و متناظر با ویروس کرونا را برجسته کرده و همه آنها را به صورت تصویری و با کمترین کلمات نشان می‌دهد.

Lifebuoy؛ برندی که از رقیبان خود نام می‌برد

Lifebuoyبرند Lifebuoy که یک شرکت تولیدکننده صابون و محصولات بهداشتی است، به عنوان یک نام تجاری که در ارتباط مستقیم با کووید-19 قرار دارد، مسئولیت اجتماعی خود را با تبلیغات ترکیب کرده و به صورت کاملا مستقیم به این موضوع می‌پردازد.

این نام تجاری در قالب یک آگهی چاپی، پیام متنی مد نظر خود را ارائه می‌دهد که به صورت ساده و مؤثر اطلاعات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با ویروس کرونا بیان می‌کند.

این برند بهداشتی که مهم‌ترین محصول آن نیز صابون است، ضمن برشمردن راهکارهای مقابله با ویروس کرونا، به شست‌وشوی دست‌ها، به عنوان یک راه‌حل کاربردی، اشاره کرده و از صابون‌های Lifebuoy نیز یاد می‌کند؛ اما نکته خلاقانه‌ای که در کمپین چاپی مذکور وجود دارد، این است که برند Lifebuoy تنها از صابون‌های خود نام نمی‌برد، بلکه از برندهای رقیب خود مانند Lux ، Dettol و Santoor نیز نام برده و تأکید می‌کند که این نوشته یک تبلیغ برای آنها نیست، بلکه در حوزه پیام‌هایی قرار می‌گیرد که در زمینه خدمات عمومی ارائه شده و سلامت جامعه را مد‌نظر دارند.

شاید بتوان گفت این نام تجاری با آوردن اسم برندهای رقیب خود، به نوعی مفاهیم همدلی و دوستی را برجسته می‌کند که در شرایط بحرانی کنونی، می‌تواند یک تسکین قوی برای حفظ روحیه مردم به شمار رود.

]]>
برندها دیگر نمی‌توانند بازاریابی پر‌فشار خود را مانند سال‌های قبل پی بگیرند و با استفاده از رویکردهای تبلیغاتی عاطفی مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند. Shanbe Magazine 56
درس‌های کارآفرینی از زبان اپرا وینفری https://shanbemag.com/entrepreneurship-lesson-from-opera-winfrey/ Mon, 30 Mar 2020 11:30:53 +0000 https://shanbemag.com/?p=34702 به گفته اپرا وینفری انسان تنها باید بر روی خود شرط‌بندی کند و خودش را دست کم نگیرد. وینفری خودش را مسئول همه موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی‌اش می‌داند. او معتقد است وقتی به جای گوش سپردن به حرف‌های دیگران، توانایی‌های خودت را باور داشته باشی، قطعا موفق خواهی شد.

اپرا وینفری یکی از مجریان شناخته‌شده‌ امریکایی است که خود را محدود به مجری‌گری نکرده و مسیرهای متفاوتی را در زندگی‌اش پیموده است.

اپرا با نام کامل اپرا گیل وینفری 29 ژانویه 1954 در یکی از مزارع می‌سی‌سی‌پی به دنیا آمد. پس از تولد او والدینش از هم جدا شدند و اپرا به ناچار کودکی‌اش را با مادربزرگ مادری خود گذراند.

از آنجا که استعداد اپرا صحبت و مذاکره بود؛ از همان دوران کودکی در جمع صحبت می‌کرد. دوران کودکی اپرا با تلاطم‌های بسیاری همراه بود.

وقتی اپرا وینفری به 6 سالگی رسید به خاطر زندگی با مادرش مجبور شد به شمال امریکا سفر کند. تا ۱۲ سالگی که پدرش برای مدت کوتاهی او را پذیرفت پیش مادر و برادران ناتنی‌اش زندگی کرد.

در دورانی که اپرا با پدرش زندگی می‌کرد توانست پانصد دلار برای یک سخنرانی به دست آورد. همین مسئله جرقه‌ای را در ذهن او ایجاد کرد تا از این راه کسب‌ درآمد کند.

اپرا که از مهارت سخنوری خود آگاه بود؛ در طی دوران تحصیلش این مهارت را پرورش داد. برای پرورش استعدادهایش در دوران مدرسه فعالیت فوق‌برنامه‌ای چون بحث‌وتبادل نظر، تئاتر را انجام می‌داد.

ورود اپرا به دانشگاه نیز به واسطه یکی از همین فعالیت‌های فوق‌برنامه انجام شد. اپرا وینفری در یک مسابقه سخنرانی شرکت کرد و موفق به دریافت بورسیه کامل دانشگاه دولتی تنسی شد.

این تهیه‌کننده امریکایی همواره در مسابقات سخنرانی شرکت می‌کرد و به راه خود ادامه می‌داد. زمانی‌که برای کنفرانسی به کاخ سفید دعوت شده بود، توانست نظر برنامه‌سازان رادیو محلی نشویل را جلب کند و به عنوان گوینده اخبار عصر انتخاب شود.

اپرا در 19 سالگی توانست یکی از گوینده‌های موفق خبر شود. این در حالی‌است که او اولین زن امریکایی- افریقایی تا آن زمان بود که می‌توانست اخبار عصرگویی را بازگو کند.

اپرا وینفری پس از فارغ‌التحصیلی به برنامه‌ای گفت‌وگو محور دعوت می‌شود. حضور در این برنامه تلویزیونی نقطه عطفی در زندگی این میلیونر رنگین‌پوست بود.

پس از موفقیت برنامه گفتگو محور، اپرا وینفری به دنیای بازیگری رو آورد. بازی در فیلم «رنگ بنفش» نقطه عطفی در زندگی کاری اپرا بود.

اپرا که به خاطر دوران سخت زندگی‌ و تجاوز جنسی در دوران کودکی‌اش به یکی از حامیان حقوق زنان تبدیل شده بود و با مشکل تبعیض نژادی هم همواره روبه‌رو بود؛ تصمیم گرفت شرکت خود را راه‌اندازی کند. وینفری در نهایت شرکت هارپو را تاسیس و شروع به تولید برنامه‌هایی کرد که دلمشغولی‌هایش بود.

وینفری کارش را با نمایش‌هایی از زندگی نویسندگان رنگین‌پوست شروع کرد و سپس به این نتیجه رسید که باید باشگاه کتابخوانی خود را راه‌اندازی کند.

باشگاه کتابخوانی اپرا وینفری نه تنها فرهنگ کتابخوانی را در امریکا توسعه داد بلکه کمک قابل توجهی به بازار نشر کتاب در امریکا کرد. تلاش‌های اپرا وینفری به پیش‌فروش کتاب‌ها و خوانش کتاب‌هایی که کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، انجامید.

در واقع باشگاه کتاب‌خوانی برای اپرا وینفری یادگیری هر چه بیشتر بازاریابی بود. اپرا وینفری، مجری، بازیگر، تهیه‌کننده، برگزارکننده تاک شو و خیرخواهی است که توانسته در سن 66 سالگی به یکی از موفق‌ترین زنان کارآفرین جهان تبدیل شود.

وینفری از پردرآمدترین تهیه‌کنندگان حوزه‌ی سرگرمی و برنامه‌سازی در جهان است که در برنامه‌های خیرخواهانه و کمک به سازمان‌های خیریه فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهد.

شاید تصور کنید که افراد مشهوری چون اپرا وینفری تنها به کسب درآمد و شهرتشان اهمیت می‌دهند در حالی‌که اینطور نیست. اپرا وینفری در مسائل سیاسی کشورش نیز مشارکت می‌کند و در 75 مین مراسم گلدن گلوب درباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 سخنرانی کرد.

او همچنین درباره آمار تجاوزات جنسی در هالیوود اظهار نگرانی کرد و خواستار انجام اعمال انسانی‌تری بود. سخنرانی اپرا وینفری بیش از 1.5 میلیون بار تماشا شد. با وجود حرف‌های انتقادی وینفری، محبوبیتش پس از سخنرانی در گلدن گلوب بیشتر شد.

به گزارش سایت فوربز دارایی‌های اپرا وینفری چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار است که نشان می‌دهد او علاوه بر اینکه به فکر تحولات فرهنگی در امریکا است و به بهبود رسانه‌ای می‌اندیشد؛ فضایی را برای تجارت در نظر گرفته است.

۴ درس اپرا وینفری به کارآفرینان و صاحبان مشاغل کوچک

۱- خودت را دست کم نگیر

اپرا وینفری در یکی از سخنرانی‌هایی که در جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان یک دانشگاه بود از عوامل تاثیرگذار در زندگی‌اش گفت. به گفته اپرا، انسان تنها باید بر روی خود شرط‌بندی کند و خودش را دست کم نگیرد.

وینفری خودش را مسئول همه موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی‌اش می‌داند. او معتقد است وقتی به جای گوش سپردن به حرف‌های دیگران، توانایی‌های خودت را باور داشته باشی، قطعا موفق خواهی شد. دست کم نگرفتن خود و بی‌اعتنایی به حرف دیگران شامل موارد زیادی می‌شود.

به عنوان مثال زمانی‌که دیگران به تو می‌گویند «این کار را نکن، ریسکش زیاد است» بهتر است به آن‌ها توجه نکنی و به ندای درونی‌ات که می‌گوید «‌می‌توانی از پس تمام خطرات موجود بر بیایی» گوش دهی.

اپرا وینفری بر این باور است که آدم‌هایی که زمان بیشتری را صرف صحبت با خود می‌کنند موفق‌ترند. حتما با خود می‌گویید تنها دیوانگان با خود خلوت می‌کنند.

اما اگر چنین عقیده‌ای دارید سخت در اشتباهید. انسان‌هایی که وقتی را برای یادداشت اهدافشان و بررسی توانایی‌های خود می‌کنند در زندگی عملکرد بهتری دارند.

همانطور که وینفری می‌گوید:« این بهترین راه برای تغییر از موقعیتی به موقعیت دیگر است. وقتی با خودت وقت بگذرانی متوجه می‌شوی به چه جایگاهی تعلق داری. هر تصمیمی که گرفته‌ام در آن فضای خلوتی بوده که با خودم داشتم.»

۲- نسبت به آسیب‌پذیری دیگران حساس باش

اپرا وینفری در سخنرانی مراسم گلدن‌گلوب درباره دوران کاری‌اش و فرایند پیشرفت در حرفه‌ خود گفت. او با اشاره به این موضوع که در طول این سال‌ها با افراد مختلفی درباره زمان‌هایی که آسیب دیده‌اند صحبت کرده ، از کارآفرینان و همه مردم خواست تا نسبت به آسیب‌پذیری دیگران حساس باشند.

وینفری همچنین به ساخت کمپینی برای حمایت از افراد آسیب‌دیده می‌اندیشد. علاوه بر این‌ها اپرا می‌گوید:« زمانی‌که قدرت صلح‌طلبی و اعتماد به خود را درک کنیم می‌توانیم تجربیات خوب و بد دیگران را نیز تشخیص دهیم. صحبت درمورد حقیقت وجودی بهترین ابزاری است که همه ما در اختیار داریم. »

۳- از معنای موفقیتت مطمئن شو

وینفری در سال 2008 سخنرانی‌ای در دانشگاه استنفورد داشت و در آن‌جا اعلام کرد:« بگذارید به شما بگویم، پول فوق‌العاده است.

اما داشتن پول زیاد به تنهایی و به صورت اتوماتیک شما را به فرد موفقی تبدیل نخواهد کرد؛ چیزی که شما می‌خواهید پول و معنا است.»

اپرا بارها درباره ایجاد کسب‌وکار و تصمیمات زندگی صحبت کرده است. نکته قابل توجه در سخنرانی‌های وینفری تعمیم دادن صحبت‌هایش به زندگی کاری و شخصی خود است.

از آنجا که در همه جای دنیا حرف دل و تجربه زیسته افراد، موثرتر است؛ وینفری از این ترفند استفاده می‌کند تا مفاهیم مورد نظرش را بیان کند.

در این میان اپرا وینفری به مفهوم ارزش‌های انسانی می‌پردازد. وینفری توصیه می‌کند ارزش‌های حقیقی خود و احساساتتان را در تجارت نادیده‌بگیرید زیرا آن‌ّها ناخودآگاه به سراغتان می‌آید. او می‌گوید:«‌اگر شما نجوایی را نادیده بگیرید خیلی زود به شکل فریاد سراغتان می‌آید.»

۴- در جاده‌های ناهموار آرامش خود را حفظ کن

برنامه اپرا وینفری یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌ها در دو دهه بود با این حال اپرا تصمیم گرفت در سال 2013 این برنامه را به اتمام برساند زیرا قصد داشت در شبکه شخصی خود کار دیگری را آغاز کند.

در همان سال اپرا سخنرانی در دانشگاه هاروارد را پذیرفت. در سخنرانی‌اش در دانشگاه هاروارد از اوقات سخت کاری‌اش گفت و آن زمان را بدترین دوره حرفه‌اش نامید.

مسئولین رسانه‌ای پس از تاسیس شبکه خصوصی‌اش به وینفری گفته بودند که از او ناامید شده‌اند. با این همه وینفری به کار خود ادامه داد و در نهایت از گذرگاه‌های سخت گذشت.

او در این زمینه گفت:«‌همه کارآفرینان در برهه‌ای از کارشان شکست را تجربه کرده‌اند اما من می‌خواهم از زمین بلند شوم و مطمئنم با ماجراجویی تازه‌ام بهتر خواهم شد.»

]]>
به گفته اپرا وینفری انسان تنها باید بر روی خود شرط‌بندی کند و خودش را دست کم نگیرد. وینفری خودش را مسئول همه موفقیت‌ها و شکست‌های زندگی‌اش می‌داند. Shanbe Magazine 3:21
۶ مدیر ارشد فناوری(CTO) در پشت یونیکورن‌های میلیارد دلاری https://shanbemag.com/6-chief-technology-officer-cto-behind-billion-dollar-unicorns/ Mon, 30 Mar 2020 09:30:21 +0000 https://shanbemag.com/?p=34719 مهم‌ترین نقشی که مدیران ارشد فناوری در روند توسعه و رشد استارتاپ‌ها دارند، انتقال این اطمینان به کاربران است که فناوری مورد نظر آنها منحصربه‌فرد بوده و مفید است. در پشت صحنه یونیکورن‌های فناوری چه می‌گذرد؟!

شناسایی، دستيابی و تحقق فناوری‌های خطرپذیر، مهم‌ترین کاری است که مدیران ارشد فناوری استارتاپ‌ها انجام می‌دهند. از این نظر، نقش CTO یا مدیر ارشد فناوری برای راه‌اندازی استارتاپ‌های مبتنی بر وب، بسیار حیاتی خواهد بود‌.

زمانی نه‌چندان دور، یونیکورن‌ها بسیار نادر بودند و خبرهای بزرگی در سیستم اقتصادی جهان به شمار می‌رفتند، اما اکنون دیگر اینطور نیست؛

یونیکورن‌ها همه جا حضور دارند، آنها به شما کمک می‌کنند جریان‌های موسیقی را دنبال کنید، شهر مورد نظرتان را برای مسافرت پیدا کرده، اتاقی را برای یک شب اجاره کنید و یا از طریق آنها بتوانید محتوای مورد نظرتان را با دوستان، آشنایان و خانواده خود به اشتراک بگذارید.

دیگر گذشت زمانی که کسب‌وکارهای میلیارد‌دلاری مانند یک بمب در بازارهای جهان سروصدا ایجاد می‌کردند. در اینجا صحبت ما درباره استارتاپ‌های میلیارد‌دلاری حضور تکنولوژی است.

اما در این حوزه نیز دیگر این تک‌شاخ‌های فناوری، خبر چندان بزرگی به شمار نمی‌روند؛ از اوبر 50‌میلیارد دلاری گرفته تا استارتاپ Spotify که ارزشی معادل 8.5‌میلیارد دلار دارد، همه در ردیف یونیکورن‌های تکنولوژیک جهان به شمار می‌روند که نمونه‌های زیادی در سطح دنیا دارند.

ما در اینجا نمی‌خواهیم از یونیکورن‌های بزرگ جهان که تعداد آنها نیز کم نیست، حرف بزنیم؛ بلکه می‌خواهیم یک گام به عقب برداریم و پشت پرده این استارتاپ‌ها را نشان دهیم، یعنی از مدیران ارشد فناوری (CTO) که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، صحبت کنیم؛

افرادی که در عصر پیشرفت روزافزون تکنولوژی، این غول‌های فناوری را هدایت کرده و آنها را در مقام یک یونیکورن بالا برده‌اند.

نکته‌ای که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، روند مدیریتی این افراد است، به این معنا که آنها چه فرایند‌های توسعه‌ای و مهارتی را اتخاذ کردند تا بتوانند کسب‌وکار خود را به یک غول تک‌شاخ تبدیل کنند.

نقش مدیر ارشد فناوری در رشد یک استارتاپ

مهم‌ترین نقشی که مدیران ارشد فناوری در روند توسعه و رشد استارتاپ‌ها دارند، انتقال این اطمینان به کاربران است که فناوری مورد نظر آنها منحصربه‌فرد بوده و مفید است.

مدیران ارشد فناوری در روند رشد و توسعه استارتاپ بر فناوری اصلی و جدید نظارت دارند، یعنی فرایند کاربرد فناوری را در راستای رفاه حال مخاطبان پیگیری می‌کنند. شناسایی، دستيابی و تحقق فناوری‌های خطرپذیر، مهم‌ترین کاری است که مدیران ارشد فناوری استارتاپ‌ها انجام می‌دهند.

از این نظر، نقش CTO برای راه‌اندازی استارتاپ‌های مبتنی بر وب، بسیار حیاتی خواهد بود. مهم‌ترین کاری که یک مدیر ارشد فناوری باید انجام دهد، این است که بین فناوری و یک محیط بزرگ‌تر ارتباط برقرار کند.

آنها باید در روند کدگذاری و مدیریت توسعه، چشم‌اندازهای حوزه فناوری را مد نظر داشته و در محیط رقابتی بازار، محصولی را ایجاد کنند که تنوع داشته باشد و در عین حال بتواند صرفه‌جویی‌های مناسب اقتصادی را نیز برای یک استارتاپ رقم بزند.

از این نظر، مدیران ارشد فناوری کسانی هستند که می‌توانند در تک‌شاخ‌شدن استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین بسیار تأثیرگذار باشند، بر همین اساس نیز گزارش این هفته صفحه یونیکورن، به مدیرانی اختصاص دارد که در پشت صحنه این شرکت‌های بزرگ فعالیت می‌کنند و قطعا مدیریت و توانمندی آنها باعث رسیدن به مراحل بزرگ‌تر شده است.

بابی مورفی منتظر فارغ‌التحصیلی نماند

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که تصور می‌کنید فارغ‌التحصیل‌شدن از دانشگاه‌های مشهور جهان می‌تواند موفقیت شما را تضمین کند، باید در این تفکر خود تجدید‌نظر کنید.

کافی است همراه ما نگاهی به روند زندگی مدیران فناوری کسب‌وکارهای معروف بیندازید. بسیاری از آنها در سنین 18 تا 20 سالگی، یعنی زمانی که تازه وارد دانشگاه شده بودند، راه موفقیت خود را پیدا کردند.

باب مورفی از آن دست مدیرانی است که منتظر نماند تا با پایان دوره تحصیلی خود به عنوان یک کدنویس موفق در شرکتی معتبر استخدام شود، بلکه آشنایی او با Evan Spiegel و Reggie Brown در دانشگاه استنفورد، یک استارتاپ بزرگ جهان را شکل داد؛ به طوری که توانستند استارتاپ اسنپ‌چت را در سال 2011 راه‌اندازی کنند.

بروان و اشپیگل، ایده این کسب‌وکار را به عنوان یک پروژه دانشگاهی و بخشی از تکالیف درسی خود توسعه دادند و سرانجام با در میان گذاشتن ایده مذکور با مورفی، کد‌نویسی و برنامه‌نویسی این پروژه را به او واگذار کردند.

طبیعتا نقش باب مورفی در شکل‌گیری و رشد این ایده بسیار زیاد است، چراکه او توانست از طریق کدنویسی، این استارتاپ را از دنیای ذهنی دوستان خود به دنیای واقعی وارد کند.

مورفی را با دو خصیصه ساکت بودن و پرشور بودن می‌شناسند؛ یعنی در عین حال که فرد ساکت و آرامی است، نسبت به کار خود بسیار پرشور و هیجان‌زده است.

جالب است بدانید این مدیر ارشد فناوری که به عنوان «مغز اسنپ‌چت» شناخته می‌شود، پیشنهاد 3 میلیارد دلاری فیس‌بوک را رد کرد و کماکان در اسنپ‌چت فعالیت می‌کند.

چشم‌انداز جهانی Thuan Pham

مدیر ارشد فناوری اوبر در صفحه لینکدین خود مطلبی را ذکر می‌کند که می‌توان به نوعی طرز تفکر او را نسبت به محیط‌های استارتاپی درک کرد: هنگامی که یک نیروی کار سالم، با‌استعداد و درگیر با کار داشته باشیم و این نیرو نیز توسط لیدرهایی رهبری شود که صداقت و شفافیت جزء اصول اصلی آنها باشد، احتمال دست‌یافتن به موفقیت بسیار بالاتر خواهد رفت.

این جملات اعتقادات اصلی Thuan Pham به شمار می‌روند که سعی می‌کند به عنوان ارزش‌های اصلی خود آنها را رعایت کند.

Pham که یکی از مدیران مهندسی بزرگ‌ترین استارتاپ‌های جهان به شمار می‌رود، معتقد است که تیم او چشم‌انداز حمل‌ونقل شهری را مورد بازبینی قرار داده و ‌به دنبال معرفی جدیدی از این فرایند است، ضمن اینکه آنها کار خود را در مقیاس جهانی در نظر می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان دو نکته مهم را درباره مدیر ارشد فناوری اوبر در نظر گرفت؛ اول اینکه او به دنبال بازبینی یک مفهوم بزرگ در جوامع بشری است و می‌خواهد با استفاده از فناوری‌های نوین، به درکی دوباره از سیستم حمل‌ونقل برسد و دوم اینکه یک چشم‌انداز جهانی را برای کسب‌وکار خود در نظر گرفته و به دنبال ارائه خدمات مبتنی بر فناوری در سیستم حمل‌ونقل جهان در مقیاسی بزرگ‌تر است.

مدیر ارشد فناوری Airbnb، یک گیک است

بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری استارتاپ ایر‌بی‌ان‌بی، ناتان بلچارزیک، (Nathan Blecharczyk) مدرک خود را در رشته کامپیوتر از دانشگاه هاروارد اخذ کرد. او علاوه بر اینکه بینانگذار این استارتاپ اقامتی است، نظارت بر استراتژی‌های فنی این شرکت را نیز بر عهده دارد و خصوصا تربیت و ساختن تیمی از مهندسان متخصص در سطح جهان را در دستور کار خود قرار داده است.

هدف اصلی این مدیر فناوری از شکل‌دادن به گروهی از مهندسان خبره، این است که بتواند استارتاپ خود را در خط مقدم صنعت گردشگری و سفر جهان حفظ کند.

مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان در روند مدیریتی بلچارزیک مشاهده کرد، اهمیتی است که به فناوری می‌دهد؛ چراکه به زعم او، موفقیت یک استارتاپ در دنیای امروز، در گرو همگام‌بودن با تکنولوژی‌های روز جهان است و عقب‌ماندن از این قافله، به معنای از‌دست‌دادن موقعیت منحصر‌به‌فرد خود است.

اگر نگاهی به پروفایل مدیر ارشد فناوری ایر‌بی‌ان‌بی بیندازید، رؤیای او را خواهید دید. رؤیای گیک (geek) می‌تواند به طور دقیق روند مدیریتی او را نشان دهد.

گیک اصطلاحی است که برای علاقه‌مندان بی‌حد و حصر رایانه و علوم کامپیوتر به کار می‌رود و از این نظر می‌تواند بلچارزیک را یک رایانه‌باز دانست؛ فردی که تخصص در علوم کامپیوتری و مجهز‌بودن به فناوری‌های پیشرفته را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده است و طبیعتا از این تخصص‌ها در کسب‌وکار خود نیز استفاده خواهد کرد.

رویکرد فناورانه آرش فردوسی در دراپ‌باکس

استارتاپ دراپ‌باکس که ارائه‌دهنده خدمات میزبانی پروند در وب است، مهم‌ترین رویکرد خود را کاربرد فناوری در کسب‌وکار قرار داده است و این نکته را می‌توان از روند بنیانگذار این استارتاپ نیز به خوبی دریافت.

آرش فردوسی به همراه درو هیوستن، دو هم‌بنیانگذار دراپ‌باکس هستند. نکته مهم در روند کاری این جوان کارآفرین ایرانی آمریکایی، توجه او به فناوری است؛ به طوری که تا سال 2016 سمت مدیر ارشد فناوری این استارتاپ را بر عهده داشت.

جالب است بدانید فردوسی در سال‌2011 از سوی مجله فورچون به عنوان یکی از 40 کارآفرین برتر زیر 40سال جهان انتخاب شد.

این جوان ایرانی نیز مانند بسیاری از کارآفرینان حوزه فناوری جهان، فعالیت استارتاپی خود را از دانشگاه آغاز کرد و همراه دوستان خود به مفهوم دراپ‌باکس نزدیک شد.

روند نوآورانه آنها در کنار شور و شوق به فناوری، منجر به راه‌اندازی کسب‌وکاری شد که فعالیت در فضای آنلاین و کاربرد تکنولوژی روز دنیا را در دستور کار خود قرار داده و در ردیف یونیکورن‌های پیشرو جهان در زمینه تجارت الکترونیک قرار گرفته است.

Oskar Stål: خود را آینه ببینید

اگر به پروفایل Stål در لینکدین مراجعه کنید، به‌ندرت متوجه این نکته می‌شوید که او مدیر ارشد فناوری یکی از استارتاپ‌های یونیکورن جهان در حوزه سرویس‌های پخش و صوت است.

معرفی او از خودش نیز به اندازه کسب‌وکاری که در آن فعالیت می‌کند، استارتاپی است. Oskar Stål از سن 12 سالگی شروع به نوشتن نرم‌افزار کرد و به‌تدریج توانست پروژه‌های بزرگ‌تری را در دست بگیرد.

روند موفقیت او در زندگی‌اش مانند طی‌کردن پله‌های یک نردبان بوده‌ که در نهایت در سمت مدیر فناوری یک یونیکورن دیده می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که در روند کاری این مدیر وجود دارد، تمرکز بر کار و عشق و علاقه به زندگی است، به طوری که می‌توان گفت کار نیز از دیدگاه او بخشی از زندگی است؛ در این راستا می‌توانیم بگوییم Stål، همانگونه در رابطه با کار خود حرف می‌زند که درباره زندگی شخصی و همسر و دو دخترش می‌گوید.

مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان در روند کاری او به عنوان یک مدیر نشان داد، روبه‌رو‌شدن با خود است. از نظر مدیر ارشد فناوری استارتاپ Spotify، هیچ چیزی بزرگ‌تر و قوی‌تر از قدرت درونی انسان‌ها نیست، به همین دلیل نیز به CTOها پیشنهاد می‌دهد به درون خود رجوع کنند.

او در این زمینه می‌گوید: من احساس می‌کنم مدیران ارشد فناوری وقت زیادی را صرف دیدن خود در آینه نمی‌کنند، در حالی که روبه‌رو‌شدن با خود، نشان می‌دهد که چیزی بزرگ‌تر از «من» وجود دارد و ما باید آن منِ بزرگ‌تر را پیدا کنیم تا بتوانیم موفقیت بیشتری کسب کنیم.

بر این اساس باید بگوییم نحوه مدیریت فناوری Stål بیشتر رویکرد روانشناسی دارد، به زعم او مدیران باید به قدرت درونی و بزرگ خود دست پیدا کنند تا برنامه‌نویس‌ها و مهندسان موفق‌تری باشند.

تمرکز Greg Brockman بر کار تیمی

استارتاپ Stripe که در زمینه پرداخت آنلاین فعالیت می‌کند، یکی از یونیکورن‌های مطرح در حوزه فناوری محسوب می‌شود.

مدیر ارشد فناوری این شرکت، گرگ برکمن بود که اخیرا برای راه‌اندازی کمپانی خود از این استارتاپ جدا شد؛ اما نقش این برنامه‌نویس در روند موفقیت Stripe انکارناپذیر است.

از آنجایی که برنامه‌نویسی و نوشتن کد در زمینه پرداخت از طریق اینترنت، فرایند دشواری است، نمی‌توان سهم این مدیر را در موفقیت استارتاپ مذکور نادیده گرفت.

برکمن در گفته‌های خود بارها به این نکته اشاره کرده ‌که چیزی را بیشتر از نوشتن کد دوست ندارد، اما با این حال نکته مهم‌تری که در فرایند مدیریتی او وجود دارد، اهمیت‌دادن به اعضای تیم برنامه‌نویسی است.

برکمن کدهای یک استارتاپ را به‌تنهایی نمی‌نویسد و به همین دلیل نیز مسئولیت خود را در قبال یک شرکت، از طریق استخدام افراد متخصص و حمایت از آنها نشان می‌دهد.

رویکرد این مدیر ارشد فناوری در استارتاپ Stripe، بر اساس تمرکز بر کار تیمی بود. او خود را در قبال شرکت و همینطور تیم، مسئول می‌دانست، به همین دلیل نیز مدیریت تیم برنامه‌نویسی و حمایت از آنها را در دستور کار خود قرار داد.

داشتن یک تیم متخصص در فناوری، مهم‌ترین نکته‌ای است که در فرایند موفقیت استارتاپی مانند Stripe تأثیرگذار بوده است، زیرا فعالیت در حوزه پرداخت‌های آنلاین، نیاز به یک تیم متخصص، به‌روز و کارآمد دارد و تنها زمانی که این نیروهای متخصص در کنار یک مدیر لایق قرار بگیرند، پرچم موفقیت بالا خواهد رفت.

6 درس یونیکورنی از استارتاپ‌هایی که این راه را رفته‌اند

امروز‌ تبدیل شدن به کسب و کار یونیکورن رؤیایی نیست که دستیابی به آن دور از انتظار باشد و این امر از افزایش روزافزون تک‌شاخ‌ها در جهان به‌خوبی پیداست.

بر این اساس، هر بنیانگذاری که کسب‌وکار نوپای خود را راه‌اندازی می‌کند، می‌تواند چنین رؤیایی را در سر داشته باشد، اما نکته مهم این است که از حد یک رؤیا عبور کرده و در دنیای واقعی نیز راه یونیکورن‌‌شدن را در پیش بگیرد.

6 درسی که در ادامه گفته می‌شوند، نتیجه مصاحبه‌هایی است که با بنیانگذاران کسب و کارهای یونیکورن انجام شده‌اند و قطعا توجه به آنها می‌تواند رؤیای تک‌شاخ شدن را برای کسب‌وکارهای نوین تا حدی تحقق بخشد.

هیچ دستورالعمل واحدی برای کسب و کار یونیکورن

یکی از نکاتی که هر استارتاپی در روند توسعه خود و تبدیل‌شدن به یک کسب و کار یونیکورن باید در نظر داشته باشد، این است که نمی‌توان یک دستورالعمل واحد را برای کسب‌وکار یونیکورن تجویز کرد، بلکه مجموعه‌ای از عناصر کلیدی وجود دارند که کفه ترازوی یک استارتاپ را به سمت موفقیت خم می‌کنند:

 • یافتن یک راه‌حل ساده برای یک مشکل واقعی
 • ارائه یک گزاره ارزشمند که قابلیت فروش داشته باشد
 • چشم‌انداز روشن برای آینده شرکت و محصول
 • شکل دادن به یک موقعیت متمایز
 • ارائه یک تجربه کاربری آسان و قابل استفاده که منجر به خرید و کاربرد محصول شود.

سرمایه‌گذاران روی ایده‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند

یک سرمایه‌گذار قبل از اینکه به ایده شما توجه کند، به محصول و تیم امیدوارکننده شما توجه خواهد کرد؛ پس به دنبال ارائه ایده‌ای باشید که بتواند با کمک یک تیم متخصص به محصولی قابل عرضه برسد.

در واقع ایده‌ها تا زمانی که نتوان کاری با آنها انجام داد، ارزشمند نیستند. آن چیزی که کسب و کارهای یونیکورن را از دیگر کسب‌وکارها متمایز می‌کند، افراد متخصص، مهارت‌ها، ابزارها و داده‌های مناسب آنهاست.

سرعت تکرار شما از گاه‌شماری که مشخص‌ می‌کنید، مهم‌تر است

عموما کسب و کار یونیکورن به عنوان شرکت‌هایی شناخته می‌شوند که به سرعت رشد می‌کنند، اما این امر بدان معنا نیست که یک شرکت بتواند یک‌شبه به یک تک‌شاخ تبدیل شود.

کسب و کارهای یونیکورن برای رسیدن به سرعت مورد نظر خود تلاش زیادی می‌کنند و حتی ممکن است این فرایند مدت زمان زیادی نیز به طول بینجامد.

شاید این جمله درست نباشد که پایداری، موفقیت را تضمین می‌کند؛ اما واقعیت این است که پایداری، موفقیت را ممکن می‌سازد.

اگر نتوانستید طبق تقویم رشد خود سرعت عمل داشته باشید، نگران نباشید، در عوض سعی کنید در فرایند رشد و توسعه خود، تکرار را فراموش نکنید و سعی کنید با سرعت بخشیدن به روند تکرار محصولات و خدمات خود، آنها را کامل کنید.

تناسب واقعی بازار و محصول در کسب‌وکارهای یونیکورن

آن چیزی که می‌تواند قدرت مشتریان و حتی مصرف‌کنندگان احتمالی را به سوی شما جلب کند، وجود یک تناسب واقعی بین محصول و بازار مصرف آن است.

مناسب‌بودن محصول در بازار که با نام اختصاری ‌PMF‌ شناخته می‌شود، نکته‌ای است که باید مدام مد‌نظر داشته باشید و سعی کنید محصولی را ارائه دهید که با نیاز بازار تناسب داشته باشد.

این نکته یکی از اهداف اصلی هر کسب‌وکاری جهت رشد و رسیدن به مرحله یونیکورنی محسوب می‌شود. البته این فرایند ثابت نیست و آن چیزی که امروز PMF کسب‌وکار شما‌ست، ممکن است فردا دیگر نباشد.

پس در تناسب بازار با محصول، به‌روز باشید و مطالعات مشتریان و بازار مصرف را در دستور کار خود قرار دهید.

قوی‌ترین استارتاپ‌ها برای رشد ساخته شده‌اند، نه سود

هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید برای رسیدن به مرحله تک‌شاخی، باید سودآورد بود. بسیاری از کسب و کارهای یونیکورن جهان، در مراحل اولیه خود، سود چندانی به دست نیاورده‌اند. واقعیت این است که دو فاکتور سود و رشد، همیشه در یک راستا حرکت نخواهند کرد.

به همین دلیل نیز توصیه می‌شود در مراحل اولیه شکل‌گیری یک استارتاپ، تمرکز خود را بر روند رشد آن قرار دهید، زیرا سود بعدتر اتفاق خواهد افتاد. حتی در مواقعی نیز دنبال‌کردن سود، توانمندی‌های یک استارتاپ را از بین خواهد برد.

رؤیای بزرگ داشته باشید

این یک پیام ساده اما در عین حال قدرتمند است. اگر می‌خواهید یک تک‌شاخ باشید، از همان شروع کار باید مانند یک کسب و کار یونیکورن عمل کنید.

اگرچه شکست در فرایند کار، اجتناب‌ناپذیر است و ممکن است در کسب‌وکار شما نیز اتفاق بیفتد، اما باید طوری رفتار کنید که موفقیت شما را تضمین کند.

به همین دلیل نیز استارتاپ‌های یونیکورن جهان توصیه می‌کنند که از رؤیاهای بزرگ خود دست نکشید و همواره آنها را پیش چشم داشته باشید.

بر این اساس، هر اقدامی که در راستای کسب‌وکار خود انجام می‌دهید، با دیدگاه بلند‌مدت شما (که همان رؤیای‌تان است) هماهنگ بوده و در نتیجه احتمال موفقیت شما را بالاتر خواهد برد.

منبع : techbeacon

]]>
مهم‌ترین نقشی که مدیران ارشد فناوری در روند توسعه و رشد استارتاپ‌ها دارند، انتقال این اطمینان به کاربران است که فناوری مورد نظر آنها منحصربه‌فرد بوده و مفید است. Shanbe Magazine 16:04
نمای کلی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران در سال ۲۰۱۹ https://shanbemag.com/risky-investment-status-in-year-2019/ Mon, 30 Mar 2020 05:30:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=34893 سخنرانی رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و شرح نمای کلی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۱۹ دکتر محمدمهدی فریدوند رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

آمار سال ۲۰۱۹ هنوز در حال به روز شدن است اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که سرعت رشد آن نسبت به سال ۲۰۱۸ تا حدودی کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط کرانچبیس حجم معاملات انجام شده در سه ماهه اول سال بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار بوده است که فقط رشدی حدود ۶٪ (نسبت به مدت مشابه سال 2018) را نشان می‌دهد. دلیل این کاهش نرخ در درجه اول به کاهش تمایل چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری ارتباط دارد.

سه ماهه دوم و سوم از نظر تاریخی فعال‌ترین دوره‌های سرمایه‌گذاری است، بنابراین به مرور زمان تصویر واضح‌تری از این ترندها دیده خواهد شد.

ترندهای اصلی سال ۲۰۱۸ سرمایه‌گذاری فراوان اما پر چالش

ترندهای اصلی سال ۲۰۱۸

432 میلیارد دلار مجموع سرمایه به‌دست‌آمده در سال ۲۰۱۸ بوده که 24٪ به نسبت رکورد 566 میلیارد دلاری سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.
۷۵٪ مدیران صندوق‌های مورد بررسی، تمایل سرمایه‌گذاری آن‌ها در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

سرمایه متمرکز باقی مانده است

سرمایه متمرکز

24٪ از کل سرمایه‌های به‌دست‌آمده در سال 2018 توسط 10 صندوق بزرگ این صنعت بسته شده است (مشابه سال 2017)
76٪ مدیران صندوق‌های مورد بررسی، رقابت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال 2017 داشته‌اند

رشدرشد این صنعت ادامه دارد

3.41 تریلیون دلار دارایی این صنعت بر اساس داده‌های موجود تخمین زده شده است.
82% مدیران صندوق‌های مورد بررسی، پیش‌بینی می‌کنند که میزان دارایی‌های تحت مدیریت در سال 2020 افزایش خواهد یافت.

رکورد جریان معاملاتجریان معاملات رکورد جدیدی ثبت کرده است

5106 معامله BUY OUT
14.889 معامله VC به طور کامل در سال 2018 انجام شده است
274 میلیارد دلار ارزش کل معاملات سرمایه‌گذاری در سال 2018

ارزش‌گذاری دارایی‌هانگرانی‌های اصلی ارزش‌گذاری دارایی‌ها

به ترتیب 68٪ و 63٪ سرمایه‌گذاران مورد بررسی و مدیران صندوق فکر می‌کنند ارزیابی دارایی یک چالش اساسی در سال 2019 خواهد بود.
به ترتیب 39٪ و 44٪ سرمایه‌گذاران مورد بررسی و مدیران صندوق مورد بررسی انتظار دارند اصلاحاتی در بازار سال آینده صورت بگیرد

عملکرد کلی اعضاء انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر کشور یک نهاد غیر انتفاعی است که در سال 1391 با هدف ترغیب سرمایه گذاران خصوصی به سرمایه گذاری بلندمدت بر روی فناوری‌های نوظهور و همچنین ترویج این صنعت مطابق استانداردهای بین‌المللی تاسیس شده است.

در حال حاضر60 عضو از 9 استان کشور شامل صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر خصوصی، صندوق‌های جسورانه بورسی، شرکت‌های تامین سرمایه، شتابدهنده‌ها، فرشتگان سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خدمات نوآور عضو این انجمن هستند.

در سال 1397 اعضا این انجمن بیش از 9،000 میلیارد ریال انواع خدمات مالی سرمایه‌گذاری، صدور ضمانت‌نامه و اعطای تسهیلات در قالب 4643 فقره خدمت مالی به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور ارائه کرده‌اند.

ارائه خدمات منتورینگ، ارزیابی طرح‌های نوآوری، اعتبارسنجی و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در تاسیس نهادهای مالی از دیگر خدمات انجمن و اعضا آن بوده است که به صورت خلاصه این خدمات به این شرح می‌باشند:

 • حجم کل خدمات مالی ارائه شده در 7 سال گذشته
 • بیش از 40،321 میلیارد ریال کل خدمات مالی ارائه شده اعضا انجمن در 7 سال گذشته
 • بیش از 14039 میلیارد ریال تسهیلات توسط اعضا انجمن
 • بیش از 10967 میلیارد ریال ضمانت‌نامه توسط اعضا انجمن
 • بیش از 10684 میلیارد ریال کارگزاری منابع توسط اعضا انجمن
 • بیش از 4629 میلیارد ریال مشارکت در سهام توسط اعضا انجمن
 • مقایسه خدمات اعضا انجمن در طی 7 سال گذشته

کل خدمات ارائه شده توسط اعضا انجمن در طی سال‌های گذشته با متوسط رشد 83 درصد همراه بوده است. از بین خدمات ارائه شده از طرف اعضا، سرمایه‌گذاری خطرپذیر بطور متوسط با رشد 414 درصدی همراه بوده، خدمات ضمانت‌نامه‌ای اعضا بیش از 7 برابر رشد داشته و همچنین تسهیلات ارائه شده رشد 44درصدی را برجای گذاشته است. آمارهای ارائه شده از طرف اعضا در تمامی سال‌ها همگن نبوده و آمارهای واقعی بالاتر از میزان یاد شده می‌باشد.

گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور 98
گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور 98
گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور 98
گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور 98
گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور 98
گزارش سالیانه انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور 98
گزارش عملکرد انجمن سرمایه گذاری خطرپذیرکشور 98
گزارش عملکرد انجمن سرمایه گذاری خطرپذیرکشور 98
متوسط حجم سرمایه‌گذاری در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته
متوسط حجم سرمایه‌گذاری در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته
متوسط حجم تسهیلات پرداختی در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته
متوسط حجم تسهیلات پرداختی در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته
متوسط حجم ضمانت‌نامه‌‌ها در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته
متوسط حجم ضمانت‌نامه‌‌ها در هر قرارداد در طی 7 سال گذشته

 

]]>
سخنرانی رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور و شرح نمای کلی وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۱۹ Shanbe Magazine 11:39
برای بهبود سئوی اینستاگرام این کارها را نکنید https://shanbemag.com/to-improve-seo-instagram-do-not-do-these/ Sun, 29 Mar 2020 05:30:10 +0000 https://shanbemag.com/?p=34715 ما در اینجا نمی‌خواهیم به شما بگوییم که برای بهبود رتبه صفحه اینستاگرام خود در موتورهای جستجو چه کاری انجام دهید، بلکه می‌خواهیم از جهت مخالف وارد شویم و اشتباهات رایجی را که ممکن است در فرایند سئوی اینستاگرام انجام دهید، گوشزد کنیم. اینستاگرام نیز مانند یک موتور جستجوی کوچک عمل می‌کند و در نتیجه بهینه‌سازی مناسب(سئو اینستاگرام) آن می‌تواند منجر به ارتقای حساب کاربری، افزایش فالوئرها، بالا رفتن نرخ تعامل و فروش بیشتر شود.

اگرچه بهینه‌سازی موتورهای جستجو ابزار قدرتمندی برای افزایش ترافیک وب‌سایت به شمار می‌رود، اما این فرایند تنها مختص وب‌سایت‌ها نیست؛ به این معنا که حساب‌های اینستاگرام (خصوصا حساب‌های کاری و تجاری) نیز با استفاده از ابزار سئو می‌توانند در صدر لیست موتورهای جستجو قرار گرفته و توجه مخاطبان را به سوی خود جلب کنند.

از این منظر، شبکه اجتماعی اینستاگرام تنها یک ابزار برای به‌اشتراگذاری عکس‌ها، ویدئوها و متون مورد علاقه افراد به شمار نمی‌رود، بلکه می‌تواند در فرایند تجاری‌سازی و بهبود کسب‌وکارها و در نتیجه فروش بیشتر آنها نیز تأثیرگذار باشد‌ به همین دلیل نیز رعایت اصول سئو در این شبکه اجتماعی، خصوصا برای کسانی که به دنبال ارتقای کسب‌وکار خود هستند، بسیار حائز اهمیت است.

در واقع اینستاگرام نیز مانند یک موتور جستجوی کوچک عمل می‌کند و در نتیجه بهینه‌سازی مناسب آن می‌تواند منجر به ارتقای حساب کاربری، افزایش فالوئرها، بالا‌رفتن نرخ تعامل و فروش بیشتر شود.

ما در اینجا نمی‌خواهیم به شما بگوییم که برای بهبود رتبه صفحه اینستاگرام خود در موتورهای جستجو چه کاری انجام دهید، بلکه می‌خواهیم از جهت مخالف وارد شویم و اشتباهات رایجی را که ممکن است در فرایند سئوی اینستاگرام انجام دهید، گوشزد کنیم.

قطعا توجه به این اشتباهات و اجتناب از آنها، می‌تواند فرایند بهینه‌سازی موتورهای جستجو را در رابطه با صفحه اینستاگرام شما بهبود ببخشد و در نتیجه، بتوانید به‌تدریج در میان نتایج جستجو ظاهر شوید.

عدم انسجام در صفحه اینستاگرام

یکی از اشتباهاتی که ممکن است افراد در فرایند تولید محتوای حساب اینستاگرام خود مرتکب شوند، عدم انسجام است؛ در حالی که رعایت این نکته در بهینه‌سازی جستجوی محتوای آنها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

بر همین اساس نیز توصیه می‌شود که یک ارتباط منطقی، منظم و منسجم را در صفحه اینستاگرام خود رعایت کنید. در نتیجه باید پست‌های شما از نظر بصری، زمان‌بندی، شرح متن و هشتگ‌گذاری، به گونه‌ای منطقی در کنار هم قرار بگیرند.

البته توجه داشته باشید که رسیدن به چنین ثباتی یک‌شبه حاصل نمی‌شود، یعنی شما نمی‌توانید بعد از خواندن این مقاله، پست‌های اینستاگرام خود را منسجم کنید.

برای این کار باید یک برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشید و در گام اول، اهداف اصلی خود را ترسیم کنید تا بتوانید بر اساس اهداف مورد نظرتان، یک محتوای منسجم را در مدت زمانی طولانی‌تر و به صورت هدفمند ارائه کنید.

انسجام در اینستاگرام به معنای برقراری یک ارتباط منطقی بین کپشن‌ها، هشتگ‌ها، تگ‌ها، سبک چیدمان صفحه، قالب‌ها، ارسال منظم و … است.

البته به لطف پیشرفت دنیای دیجیتال، ابزارهایی مانند Combin Scheduler برای برنامه‌ریزی محتوای اینستاگرام وجود دارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

با استفاده از چنین ابزارهایی حتی هفته‌ها یا ماه‌ها قبل از انتشار یک محتوا نیز می‌توانید برنامه‌ریزی آن را انجام دهید.

عدم استفاده از هشتگ‌های مرتبط

هشتگ‌ها در بهینه‌سازی صفحات اینستاگرام اهمیت زیادی دارند و به نوعی جستجوی کاربران را پوشش می‌دهند، به همین دلیل نیز استفاده از هشتگ مناسب در بهبود فرایند سئو اینستاگرام تأثیر زیادی دارد‌ اما بسیاری از کاربران، برندها و بازاریابان دو اشتباه اساسی را در روند انتخاب هشتگ مرتکب می‌شوند؛

یکی اینکه هشتگ‌های غیرمرتبط را انتخاب می‌کنند و دیگر اینکه اصلا از هشتگ استفاده نمی‌کنند که هر دوی این موارد در بهینه‌سازی جستجوی صفحات اینستاگرام تأثیر منفی خواهند گذاشت.

محتوایی که شما در صفحه اینستاگرام خود بارگذاری می‌کنید، باید با خواسته‌های مردم تطابق داشته باشد، یعنی کاربران از طریق هشتگ‌های مرتبط به آن دست پیدا کنند، به همین منظور باید در انتخاب هشتگ دقت بیشتری به خرج دهید.

اولین قدم شروع تحقیقات است؛ یعنی باید بررسی کنید که در رابطه با تجارت شما چه نیازهایی وجود دارد و مردم بیشتر دنبال چه مواردی هستند، در همین راستا می‌توانید از ابزار ‌Combin Growth‌ استفاده کنید که با توجه به نوع تجارت شما و محتوایی که ارائه می‌کنید، هشتگ‌های مرتبط را پیشنهاد می‌دهد.

همچنین در انتخاب هشتگ، از رقبای خود غافل نشوید، زیرا زمینه تجاری شما مشترک بوده و قطعا هشتگ‌های پیشنهادی آنها می‌تواند برای کسب‌وکار شما نیز مفید باشد.

نکته دیگری که بهتر است در فرایند هشتگ‌گذاری به آن توجه کنید، این است که از هشتگ‌های مشابه در زیر هر پست استفاده نکنید، زیرا این فرایند از سوی اینستاگرام به عنوان اسپم شناخته خواهد شد.

همانطور که استفاده از هشتگ غیرمرتبط یک اشتباه اساسی در فرایند سئوی اینستاگرام به شمار می‌رود، عدم استفاده از هشتگ نیز همان اندازه مخرب خواهد بود، چراکه هشتگ‌ها جریان محتوا را در رسانه‌های اجتماعی سازماندهی می‌کنند و بنابراین عدم کاربرد آنها به معنای عقب‌ماندن از قافله جستجوی شبکه‌های اجتماعی است.

عدم تغییر برچسب موقعیت مکانی

این اشتباه خصوصا از سوی مشاغلی که به صورت آنلاین اجرا می‌شوند و محصولات خود را از طریق حمل‌ونقل جهانی ارائه می‌دهند، بیشتر دیده می‌شود.

نکته اینجاست که یک تگ تکراری در مورد لوکیشن شما، به تدریج توجه مخاطبان را کم خواهد کرد و این در حالی است که تنوع برچسب‌های مکانی و خصوصا ارائه موقعیت‌های خلاق می‌تواند برای کاربران جالب توجه باشد.

در واقع اگر تجارت شما فراتر از یک مکان خاص است، می‌توانید با استفاده از تگ‌های متعدد مکانی، مخاطبان متنوعی را از شهرها و کشورهای مختلف به سوی خود جذب کنید.

به همین منظور نیز به کسب‌وکارهایی که در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود به طور مداوم برچسب موقعیت مکانی خود را تغییر دهند، زیرا با استفاده از این رویکرد، گروه بیشتری از کاربران را با خود همراه خواهند کرد.

نام کاربری شما قابل جستجو نیست

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که از طرف برخی حساب‌های اینستاگرام درخواست دوستی داشته باشید، اما نام آنها مشخص نباشد، یعنی ترکیبی از حروف، اعداد و یا نمادهایی باشند که برای شما معنادار نیستند.

طبیعتا در مواجهه با چنین حساب‌هایی، کمتر کسی وقت می‌گذارد و محتوای آنها را رصد می‌کند تا متوجه کارکرد اصلی آنها شود؛ به همین دلیل نیز توصیه می‌شود از انتخاب نام‌های کاربری نامرتبط و نامفهوم خودداری کنید.

حتی ممکن است محتوای حساب اینستاگرام شما بسیار جذاب و کاربردی نیز باشد، اما انتخاب یک نام اشتباه، باعث از دست دادن گروه زیادی از مخاطبان شما بشود.

در واقع نام کاربری در حساب اینستاگرام، حکم کلمه کلیدی اصلی را دارد و کاربران از طریق جستجو، می‌توانند به آن دست پیدا کنند، بنابراین باید نامی را برای حساب خود انتخاب کنید که چند ویژگی عمده داشته باشد؛ این ویژگی‌ها باید دارای سه مفهوم کوتاه، قابل خواندن و تمایز باشند؛ یعنی در عین حال که خاص هستند، بی‌ارتباط با تجارت شما نباشند.

از سوی دیگر کوتاه باشند، زیرا کاربران حوصله جستجوی یک نام کاربری طولانی را ندارند و در آخر اینکه قابل خواندن باشند، یعنی نامفهوم نبوده و خواندن آنها راحت باشد.

حال سؤال اینجاست که برای انتخاب یک نام کاربری سئوپسند، چه باید بکنیم؟ به نظر می‌رسد بهترین راه، مراجعه به قوانین قدیمی سئو اینستاگرام باشد؛ یعنی با توجه به مخاطبان هدف خود، باید به این نکته مهم دست پیدا کنید که بسامد جستجوی کدام کلمات در ارتباط با کسب‌وکار شما بیشتر است و بر اساس نتایج به دست آمده، نام کاربری خود را انتخاب کنید.

با این اوصاف، قبل از انتخاب نام کاربری، باید مخاطبان اصلی خود را شناسایی کنید و محتوای مورد نظر آنها را به دست بیاورید، به این معنا که خودتان را جای مخاطب قرار دهید و ببینید در چنین شرایطی، بیشتر چه کلماتی را در رابطه با کسب‌وکار شما جستجو خواهد کرد.

همانطور که گفته شد، استفاده از نمادهای بی‌ربط در نام کاربری نیز یک اشتباه رایج است، زیرا مخاطبان را گریزان کرده و در نتیجه توجهی به صفحه شما نخواهند کرد.

پس سعی کنید یک نام کاربری نه‌چندان طولانی انتخاب کنید که نمادهای عجیب و غریب از اعداد و حروف نداشته باشد، از سوی دیگر خوانا بوده و به نحوی نیز بتواند کسب‌وکار شما را به صورت متمایزتری نشان دهد.

عدم استفاده از Alt Text

شبکه اجتماعی اینستاگرام در دل خود ابزارهایی ‌دارد که می‌تواند در بهینه‌سازی موتورهای جستجو برای یافتن صفحات اینستاگرام کمک کند. یکی از این ابزارها، گزینه Alt Text یا متن جایگزین تصویر است.

برای استفاده از این ابزار، کافی است هنگام ارسال محتوای جدید به پایین صفحه بروید و در قسمت تنظیمات پیشرفته آن را پیدا کنید.

در قسمت مذکور می‌توانید یک توضیح مختصر راجع به تصویری که بارگذاری می‌کنید بنویسید و در نهایت بتوانید طبق توضیح مذکور برای صفحه خود ورودی بگیرید.

مثلا ممکن است کاربری در یکی از موتورهای جستجو کلمات کلیدی را سرچ کند که با توضیح عکس شما مرتبط بوده و در نتیجه وارد صفحه شما شود.

این رویکرد نه‌تنها رتبه صفحه اینستاگرام شما را بالاتر می‌برد، بلکه امکان اضافه‌شدن فالوئرهای جدید را نیز فراهم می‌کند.

از سوی دیگر بهینه‌سازی عکس‌های اینستاگرام را نیز نباید از نظر دور داشته باشید، چراکه این شبکه اجتماعی پست‌های مشابه را نیز در فرایند جستجو نشان می‌دهد، عکس‌های شما نیز می‌توانند یکی از پیشنهادهای اینستاگرام به کاربران باشد، البته در صورتی که بتوانید عکسی باکیفیت و نزدیک به موارد جستجوی کاربران منتشر کنید.

قرار ندادن کلمات کلیدی در بیو

گزینه bio در اینستاگرام یکی از بخش‌های مهم این شبکه اجتماعی محسوب می‌شود که قدرت مانور زیادی را به منظور بهینه‌سازی فرایند سئو اینستاگرام به شما ارائه می‌دهد.

در واقع این گزینه یک بخش ضروری در سئوی اینستاگرام به شمار می‌رود، زیرا می‌تواند در جستجوی کاربران تأثیر گذاشته و آنها را به سوی صفحه شما راهنمایی کند.

به منظور استفاده از ابزار بیو جهت بهبود سئو اینستاگرام می‌توانید کلمات کلیدی مناسب و مرتبط با کسب‌وکارتان را در آن بگنجانید؛ البته توجه داشته باشید که این گزینه مانند یک تیغ دو‌دم عمل می‌کند؛ یعنی در عین حال که می‌تواند برای سئوی اینستاگرام شما مفید باشد، همان اندازه نیز می‌تواند تأثیر منفی داشته باشد.

این نکته بدان معناست که نباید در گنجاندن کلمات کلیدی در قسمت بیو افراط کنید، قرار‌دادن کلمات کلیدی بیش از حد در قسمت بیوگرافی، آنها را ناخوانا می‌کند؛ یعنی مخاطبی که طبق جستجوی کلمات کلیدی به صفحه اینستاگرام شما وارد شده است، حوصله خواندن این کلمات طولانی را نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است بدون هیچ عکس‌العملی، صفحه شما را ترک کند.

در واقع اگر بتوانید از کلمات کلیدی مرتبط و قابل جستجوی کاربران، به طور مناسب استفاده کنید، امکان اینکه صفحه شما در بین نتایج جستجوی برتر ظاهر شود، بسیار بالا خواهد رفت.

قرار ندادن کلمات کلیدی در کپشن‌ها

کلمات کلیدی در بهینه‌سازی جستجوی صفحات اینستاگرام تأثیر زیادی دارند و به همین دلیل نیز باید علاوه بر قرار دادن آنها در کنار نام‌کاربری و بیو، کپشن‌ها را نیز فراموش نکنید؛ چراکه محتوای یک کپشن نیز توسط موتورهای جستجو رصد می‌شود و طبیعتا استفاده از کلمات کلیدی مناسب در آنها، می‌تواند باعث بالا رفتن رتبه صفحه اینستاگرام شما در موتورهای جستجو شود.

نکته مهمی که در رابطه با قرار‌دادن کلمات کلیدی در کپشن‌ها باید به آن توجه کنید، کاربرد به اندازه است، به این معنا که نباید کپشن‌های خود را پر از کلمات کلیدی کنید، چراکه استفاده بیش از حد از آنها در یک کپشن اینستاگرام که طبیعتا حجم کمی نیز دارد، تأثیر معکوس خواهد داشت.

برای این کار بهتر است از کلمات کلیدی، به صورت تصادفی، در خلال متن مورد نظر خود استفاده کنید. ضمن اینکه قرار‌دادن کلمات کلیدی در قالب یک برچسب در کنار نام کاربری‌تان نیز می‌تواند در بهینه‌سازی جستجوی صفحه اینستاگرام تأثیرگذار باشد.

منبع : searchengineland

]]>
ما در اینجا نمی‌خواهیم به شما بگوییم که برای بهبود رتبه صفحه اینستاگرام خود در موتورهای جستجو چه کاری انجام دهید، بلکه می‌خواهیم از جهت مخالف وارد شویم و اشتباهات رایجی را که ممکن است در فرایند سئوی اینستاگرام انجام دهید، گوشزد کنیم. Shanbe Magazine 3:31
شاخص شادی : ثروت شادی آفرین https://shanbemag.com/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86/ Sat, 28 Mar 2020 20:05:07 +0000 https://shanbemag.com/?p=34769 شاخص شادی(Happiness) برای اولین بار با برنامه توسعه‌‌‌‌‌ی کشوری کوچک در شمال شرقی هند، کشور بوتان مطرح شد. پادشاه بوتان اعلام نمود میزان پیشرفت یک کشور را نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی آن(GDP) محاسبه نمود؛ بلکه خوشحالی ناخالص ملی (GNH) ملاک توسعه یک کشور است. فلسفه‌ی توسعه بوتان با هدف افزایش میزان شاخص شادی ملی، هدفی بسیار ارزشمند و معنادار بود. با این حال بایستی به این نکته توجه شود که قرار دادن شادی ملی به عنوان یک هدف خطایی جدی خواهد بود. چراکه شادی ملی در واقع هدف غایی تمامی کشور ها با فرهنگ ها و آیین مختلف است. حتی آن حکومت هایی که در عمل موجب ایجاد رنج هایی عظیم شدند هم به دنبال شادی ملی می‌گشتند. در واقع، تمایل به خوشبختی و شادی در تمامی سنت‌های فلسفی غربی  با استثناهای اندکی وجود داشته و در تمامی دین‌های بزرگ جهان نیز وعده رسیدن به سعادت و شادی داده شده است که منجر به ایجاد طیف وسیعی از باورها و رویه‌های معنوی شده است. بنابراین می توان گفت فلسفه توسعه بوتان نیز با آرمان‌های سکولاریسم غربی، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و ... هم‌خوانی دارد. پس میل به خوشحالی موضوع جدیدی نیست. نکته اینجاست که چه زیرساخت‌ها و تدابیری باید برای یک کشور اندیشیده شود تا این شاخص شادی ملی بروز نماید. اقتصاددانان نئوکلاسیک در گذشته جهت اندازه‌گیری رفاه فردی، ثروت و دارایی آن فرد را در نظر می گرفتند اما در قرن بیست‌ویکم پس از ایجاد شاخص GNH توسط پادشاه بوتان، مفهومی به نام Happiness توسط سازمان ملل به وجود آمد و جایگاه مناسبی نیز در بین اقتصاددانان به عنوان شاخصی برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها پیدا کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که شاد بودن افراد در سطح فردی، در شاد بودن جامعه در سطح ملی نیز تاثیرگذار است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارناوال‌های شادی و موسیقی در خیابان‌ها نمودند تا بتوانند اندکی از اندوه و ناامیدی حاکم بر مردم را کاهش دهند. به عبارتی خوشحالی و شادکامی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورها دانست و به همین جهت این روزها محاسبه میزان شادکامی کشورها به پارامتری مهم در اقتصاد تبدیل شده است. و بیستم مارچ نیز روز جهانی خوشحالی نام‌گذاری شده است. با وجود اثبات اهمیت این موضوع در رشد و توسعه‌یافتگی کشورها، هنوز برخی محققان علوم رفتاری و اجتماعی معتقدند محاسبه میزان رضایت فردی در جامعه و شادی آن نیازمند تحقیقات بیشتری است و سطح واقعی رضایت و شادکانی از آمارهای کلان و سرشماری‌های آماری به دست نخواهد آمد. گزارش‌هایی در خصوص محاسبه شاخص شادی وجود دارد و در این گزارش‌ها عموما شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح درآمد معیار رتبه‌بندی کشورها است و در برخی دیگر معیارهایی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان، هزینه‌های آموزش و پرورش و... نیز در نظر گرفته می‌شوند و توسط چنین معیارهایی عموما کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی سوسیالیستی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد جزو شادترین کشورها شناخته می‌شوند. نظریه های متفاوتی در حوزه شادی ارائه شده است که به مرور چند مورد از مهمترین آنها می پردازیم: Giddens مدرنیته را عاملی تاثیرگذار بر شادمانی می‌داند. وی اعتماد را نیز عامل اثرگذاری دانسته و معتقد است عوامل تهدیدکننده شادکامی عبارتند از: تهدید‌های خشونت‌آمیز ناشی از صنعتی شدن، جنگ و احساس ناامنی و اضطراب. Gropper و همکارانش اطلاعات موجود بیش از 100 کشور را بررسی کرده و نتیجه گرفتند بین شادی و آزادی اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی نیز اثر قوی و مستقیم روی شادی مردم دارد. Veenhoveen شادکامی را ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی می‌داند. وی برای شادکامی حد و اندازه قائل می‌شود و این اندازه تمامی جوانب زندگی را در بر می‌گیرد و صرفا به یک بعد خاص توجه ندارد. Veenhoveen شادکامی را به کیفیت جامعه و عواملی همچون سلامتی، عدالت و آزادی وابسته می‌داند. او همچنین دریافت که میزان شادی در فرد، با حس خوشبختی درونی وی رابطه مستقیم دارد. Veenhoveen بررسی دیگری نیز انجام داد و آن رابطه بین ثروت ملی و شادکامی افراد می‌باشد. نتایج پژوهش او نشان داد که در جوامع اروپایی بعد از جنگ به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت از زندگی و خوشحالی نیز در این کشورها افزایش یافته است. در واقع او وجود یک رابطه مستقیم بین خوشحالی  و سطح اقتصادی را به اثبات رسانید. طبق نتایج وی در کشور‌های ثروتمند مردم خوشحال‌تر از کشورهای فقیر می‌باشند. سخنان  نظریه‌پردازان اخیر در خصوص رابطه GDP و شادی ملت‌ها بیانگر آن است که کشوری که GDPبالاتری داشته و به عبارتی ثروتمند‌تر باشد، مردمان شادتری نیز خواهد داش... شاخص شادی(Happiness) برای اولین بار با برنامه توسعه‌‌‌‌‌ی کشوری کوچک در شمال شرقی هند، کشور بوتان مطرح شد. پادشاه بوتان اعلام نمود میزان پیشرفت یک کشور را نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی آن(GDP) محاسبه نمود؛ بلکه خوشحالی ناخالص ملی (GNH) ملاک توسعه یک کشور است.

فلسفه‌ی توسعه بوتان با هدف افزایش میزان شاخص شادی ملی، هدفی بسیار ارزشمند و معنادار بود. با این حال بایستی به این نکته توجه شود که قرار دادن شادی ملی به عنوان یک هدف خطایی جدی خواهد بود.

چراکه شادی ملی در واقع هدف غایی تمامی کشور ها با فرهنگ ها و آیین مختلف است. حتی آن حکومت هایی که در عمل موجب ایجاد رنج هایی عظیم شدند هم به دنبال شادی ملی می‌گشتند.

در واقع، تمایل به خوشبختی و شادی در تمامی سنت‌های فلسفی غربی  با استثناهای اندکی وجود داشته و در تمامی دین‌های بزرگ جهان نیز وعده رسیدن به سعادت و شادی داده شده است که منجر به ایجاد طیف وسیعی از باورها و رویه‌های معنوی شده است.

بنابراین می توان گفت فلسفه توسعه بوتان نیز با آرمان‌های سکولاریسم غربی، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و … هم‌خوانی دارد. پس میل به خوشحالی موضوع جدیدی نیست. نکته اینجاست که چه زیرساخت‌ها و تدابیری باید برای یک کشور اندیشیده شود تا این شاخص شادی ملی بروز نماید.

اقتصاددانان نئوکلاسیک در گذشته جهت اندازه‌گیری رفاه فردی، ثروت و دارایی آن فرد را در نظر می گرفتند اما در قرن بیست‌ویکم پس از ایجاد شاخص GNH توسط پادشاه بوتان، مفهومی به نام Happiness توسط سازمان ملل به وجود آمد و جایگاه مناسبی نیز در بین اقتصاددانان به عنوان شاخصی برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها پیدا کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که شاد بودن افراد در سطح فردی، در شاد بودن جامعه در سطح ملی نیز تاثیرگذار است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارناوال‌های شادی و موسیقی در خیابان‌ها نمودند تا بتوانند اندکی از اندوه و ناامیدی حاکم بر مردم را کاهش دهند.

به عبارتی خوشحالی و شادکامی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورها دانست و به همین جهت این روزها محاسبه میزان شادکامی کشورها به پارامتری مهم در اقتصاد تبدیل شده است. و بیستم مارچ نیز روز جهانی خوشحالی نام‌گذاری شده است.

با وجود اثبات اهمیت این موضوع در رشد و توسعه‌یافتگی کشورها، هنوز برخی محققان علوم رفتاری و اجتماعی معتقدند محاسبه میزان رضایت فردی در جامعه و شادی آن نیازمند تحقیقات بیشتری است و سطح واقعی رضایت و شادکانی از آمارهای کلان و سرشماری‌های آماری به دست نخواهد آمد.

گزارش‌هایی در خصوص محاسبه شاخص شادی وجود دارد و در این گزارش‌ها عموما شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح درآمد معیار رتبه‌بندی کشورها است و در برخی دیگر معیارهایی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان، هزینه‌های آموزش و پرورش و… نیز در نظر گرفته می‌شوند و توسط چنین معیارهایی عموما کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی سوسیالیستی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد جزو شادترین کشورها شناخته می‌شوند.

نظریه های متفاوتی در حوزه شادی ارائه شده است که به مرور چند مورد از مهمترین آنها می پردازیم:

Giddens مدرنیته را عاملی تاثیرگذار بر شادمانی می‌داند. وی اعتماد را نیز عامل اثرگذاری دانسته و معتقد است عوامل تهدیدکننده شادکامی عبارتند از: تهدید‌های خشونت‌آمیز ناشی از صنعتی شدن، جنگ و احساس ناامنی و اضطراب.

Gropper و همکارانش اطلاعات موجود بیش از 100 کشور را بررسی کرده و نتیجه گرفتند بین شادی و آزادی اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی نیز اثر قوی و مستقیم روی شادی مردم دارد.

Veenhoveen شادکامی را ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی می‌داند. وی برای شادکامی حد و اندازه قائل می‌شود و این اندازه تمامی جوانب زندگی را در بر می‌گیرد و صرفا به یک بعد خاص توجه ندارد.

Veenhoveen شادکامی را به کیفیت جامعه و عواملی همچون سلامتی، عدالت و آزادی وابسته می‌داند. او همچنین دریافت که میزان شادی در فرد، با حس خوشبختی درونی وی رابطه مستقیم دارد.

Veenhoveen بررسی دیگری نیز انجام داد و آن رابطه بین ثروت ملی و شادکامی افراد می‌باشد. نتایج پژوهش او نشان داد که در جوامع اروپایی بعد از جنگ به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت از زندگی و خوشحالی نیز در این کشورها افزایش یافته است.

در واقع او وجود یک رابطه مستقیم بین خوشحالی  و سطح اقتصادی را به اثبات رسانید. طبق نتایج وی در کشور‌های ثروتمند مردم خوشحال‌تر از کشورهای فقیر می‌باشند.

سخنان  نظریه‌پردازان اخیر در خصوص رابطه GDP و شادی ملت‌ها بیانگر آن است که کشوری که GDPبالاتری داشته و به عبارتی ثروتمند‌تر باشد، مردمان شادتری نیز خواهد داشت. بر آن شدیم تا با آمارهای موجود، بررسی نماییم که آیا این نظریات درست بوده است؟

موسسه Gallup برای اولین بار در سال 2012 شروع به انتشار گزارشاتی در خصوص میزان شادی کشورها با معیارهایی که شاید در آینده تغییر یابند اما در حال حاضر بهترین معیارها تعیین شده اند، کرد.

ارزیابی این شاخص به طور کلی شامل 6 زیرشاخص زیر می‌باشد: سرانه GDP، حمایت اجتماعی، سال هایی که فرد امیدوار است در سلامت زندگی کند، آزادی اجتماعی، سخاوت و نبود فساد دولتی.

خلاصه گزارش جهانی خوشحالی سال 2017 (WHR 2017):

در گزارش این موسسه در سال 2017، از مردم 155 کشور خواسته شده است که فرض کنند نردبانی در اختیار دارند که پله های آن با شماره های صفر تا 10 شماره گذاری شده (صفر: پایین ترین پله و بدترین وضعیت متصور در زندگی و 10: بالاترین پله و بهترین وضعیت ممکن)، حال با شرایط موجود و فعلی، خود را روی کدام پله می بینند؟ در این سال مناطقی که بیشترین میزان نابرابری در این شاخص را دارا هستند عبارتند از: آمریکای لاتین، آفریقای شمالی، جنوب صحرای غربی آفریقا و خاورمیانه.

در رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص، کشورهای نروژ، دانمارک و ایسلند در 3 رتبه برتر و تانزانیا، بروندی و آفریقای مرکزی ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص بوده‌اند. (از میان 155 کشور، ایران نیز در رتبه صد و هشتم قرار دارد.)

در این گزارش از طرفی به کشور چین توجه ویژه ای شده است به گونه ای که یک فصل مجزا با عنوان رشد و شادی در چین از سال 1990 تا 2015 اختصاص داده شده است.

علت این انتخاب می‌تواند رشد بیش از 5 برابری سرانه GDP در قرن اخیر این کشور باشد. از سوی دیگر قاره آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است تا دریابیم آیا حقیقتا مردم آفریقا ناراحت‌ترین افراد دنیا هستند؟ و اگر اینگونه است برای حل این معضل چه می‌توان کرد؟ آفریقا  قاره‌ای است که دائما اخباری در خصوص قحطی و فقر از آن می‌شنویم اما آفریقای قرن 21 دیگر فقط با قحطی بی‌پایان، بیماری‌ها و حکومت‌های استبدادی تعریف نمی‌شود.

اکنون با آفریقای در حال رشد رو به رو هستیم که در حال از میان بردن کلیشه‌های سابق خود است. این قاره هنوز ثروت معدنی غنی‌ای دارد و هنوز زمین‌های کشاورزی دارد که قابل بهره‌برداری هستند. پس امید وجود دارد که در آینده نه چندان دور این قاره پیشرفت‌های زیادی کند و رو به ثروتمند شدن برود.

خلاصه گزارش جهانی خوشحالی سال 2018 (WHR 2018):

تمرکز این گزارش در سال 2018  بر مهاجرت و اثر آن بر خوشحالی می‌باشد؛ به این صورت که کیفیت زندگی مهاجرین یک منطقه را با ساکنین بومی همان منطقه مقایسه کرده و موج مهاجرت‌هایی که در این سال‌ها شدت یافته و اثرات آن را بر کیفیت زندگی و میزان خوشحالی ملت‌ها بررسی می‌نماید.

در رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص، کشورهای فنلاند، نروژ و دانمارک در 3 رتبه برتر و سودان جنوبی، آفریقای مرکزی و بروندی ضعیف‌ترین کشورها در این شاخص بوده‌اند. (از میان 156 کشور، ایران نیز در رتبه صد و ششم قرار دارد.)

نکته قابل توجه در این گزارش این است که میانگین شاخص شادی در هر کشور به تنهایی نمی‌تواند معیار درستی برای سطح خوشحالی در کشورها باشد، بلکه بایستی به نحوه توزیع آن نیز توجه کرد.

با ارزیابی‌های صورت گرفته در زمینه نابرابری‌ها، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت یکی از بیشترین و مهمترین عامل‌ها ارزیابی شده است. آمریکای لاتین، آفریقای شمالی، جنوب صحرای غربی آفریقا و خاورمیانه جزو مناطقی هستند که در سال 2018 بیشترین نابرابری در رفاه را داشته اند.

نقدی بر گزارش های موجود در حوزه شادی:

اخیرا مطالعه‌ای از یک گروه محقق اقتصادی ارائه شده است که به طور خاص نشان می‌دهد رضایت از زندگی فردی می‌تواند از رضایت کلی جامعه مجزا باشد. این در حالیست که در گزارش‌های ذکر شده تاکنون، عموما رضایت جامعه نشان دهنده متوسط رضایت فرد در آن جامعه را نشان داده است.

در واقع کشورهای با تولید ناخالص داخلی بالاتر و نرخ فساد مالی کمتر، در زمره کشورهایی با رضایت جمعی بیشتر قرار گرفته‌اند و بالتبع نتیجه‌گیری خواهد شد که متوسط رضایت فردی نیز در این کشورها بیشتر می‌باشد.

این گروه محقق بیان می‌دارد که متغیر رضایت از زندگی فردی یک متغیر بسیار پیچیده است و فاکتورهای فردی بسیاری را در بر می‌گیرد و تنها با ترکیب چند شاخص اقتصادی همچون نرخ فساد مالی و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و از این دست قابل محاسبه نیست.

نتایج این تحقیق بسیار جالب است و گرچه ارتباط مستقیمی با ارتباط بررسی ما در حوزه وابستگی GDP و شاخص شادکامی ندارد، اما می‌تواند نشان دهد که گزارشات ارائه شده از سوی موسسه Gallup جهت استناد کردن به آن چندان کامل و همه جانبه نیست.

طی بررسی‌های انجام گرفته، از افراد خواسته شده بیان کنند با افزایش در کدامیک از زیرشاخص‌های قرار داده شده، سطح رضایت و شادکامی آنها (در سطح فردی و جمعی به طور مجزا) افزایش چشم گیری خواهد داشت و نتایج قابل تامل است.

اکثر معیارهای مد نظر این افراد عبارت بودند از: رهایی از بی‌عدالتی، فساد و سوءاستفاده از قدرت، سلامتی خود فرد و خانواده‌اش که در گزارشات منتشر شده حتی مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرند.

نکته دیگر از این تحقیق اینکه رتبه‌بندی میزان اهمیت زیرشاخص‌ها در سطح فردی و جمعی کاملا با هم متفاوت‌اند. 3تا از مهمترین زیرشاخص‌های موثر در رضایت و شادی فردی عبارتند از سلامت فرد و خانواده، شاد بودن خانواده و سلامت جسمی و روحی فرد؛ و این در حالیست که 3تا از مهمترین ریزمتغیرهای موثر در سطح جمعی عبارتند از: داشتن آزادی انتخاب، اینکه فرد بر اساس چهارچوب‌های اخلاقی خود بتواند به راحتی در جامعه زندگی کند و سلامت فرد و خانواده.

علاوه بر این پژوهش، Leitmann نیز در سال 2002  بیان داشت محاسبه میزان کیفیت زندگی برای کشورهای جهان سوم، نیازمند شاخص‌های مکملی نیز هست تا بتواند بهتر بیانگر واقعیات مربوط به آن کشورها باشد.

وی وضعیت سکونت، رقابت‌پذیری، نحوه حکمرانی و میزان ورشکستگی‌ها را نیز برای کشورهای جهان سوم لازم دانست. که اعتبار ناکافی معیارهای موجود را نشان می‌دهند. اما برای بررسی ارتباط مورد نظر ما در حال حاضر همین گزارش ها موجود است و می‌توان امید داشت در آینده معیارهای حقیقی‌تری به وجود آیند.

بررسی ارتباط بین GDP و شادی:

برای این منظور، درآخرین گزارش موجود 10 کشور ابتدایی در رتبه‌بندی شاخص شادی و10 کشور انتهایی مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر عددی GDP سرانه و شادی در این کشورها به شرح زیر است:

جدول 1: رتبه های 1 تا 10 در شاخص شادی
جدول 1: رتبه های 1 تا 10 در شاخص شادی
جدول 2: رتبه های 147 تا 156 در شاخص شادی
جدول 2: رتبه های 147 تا 156 در شاخص شادی

در نمودار شماره1 GDP های این دو دسته و در نمودار شماره 2 میزان شادی در این کشورها را با هم مقایسه کردیم:

نمودار 1: مقایسه شاخص GDP
نمودار 1: مقایسه شاخص GDP
نمودار شماره 2: مقایسه شاخص Happiness
نمودار شماره 2: مقایسه شاخص Happiness

 

 

نتایج مقایسه:

⦁ طبق مقایسه‌هایی‌ که از جداول به دست آمد، پر واضح است که 10 کشور شاد در مقایسه با کشور‌هایی که شاخص شادی کمتری دارند و در رتبه آخر هستند GDP بالاتری را نیز دارا می‌باشند و این را می‌توان از خط میانگین تولید ناخالص داخلی 10 کشور اول و 10 کشور آخر متوجه شد. اما نمی‌توان گفت لزوما رشد اقتصادی به معنای بهتر شدن شرایط برای همگان است؛ چراکه نابرابری‌های موجود در نحوه توزیع شادی را نباید نادیده گرفت.

⦁ با بررسی 10 کشور اول از نظر شاد بودن، از حیث GDP  به تضادهای نسبی برمی‌خوریم؛ به گونه‌ای که شادترین کشور(فنلاند)، در مقایسه با کشور‌های دوم تا پنجم، از GDP پایین‌تری برخوردار است. پس می‌توان نتیجه گرفت که ثروت لزوما به تنهایی شادی‌آور نمی‌باشد و عوامل دیگری هم در آن دخیل هستند.

⦁ با بررسی تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در آخر لیست کشورهای شاد هستند، به نکته‌ی قابل توجهی برمی‌خوریم. با بررسی عمیق‌تر پی می‌بریم کشورهایی که در فهرست کم‌درآمدترین کشورها هستند، در شاخص شادی نیز رتبه‌ی خوبی ندارند. با توجه به جمع‌بندی این نکته و نکات بالا می‌توان دریافت که کمبود ثروت قطعا موجب عدم شادی می‌شود و اثر آن به قدری زیاد است که سایر عواملی که شادی را ایجاد می‌کنند را خنثی می‌کند. در یک جمله می‌توان نتیجه گرفت که «ثروت لزوماً شادی‌آفرین نیست، اما فقر قطعا موجب فلاکت می‌شود.»

 

در جهت تکمیل این بحث، یک نشریه آنلاین تحت عنوان Our World In Data که توسط دانشگاه آکسفورد ایجاد شده و تمرکزش بر ارائه اطلاعاتی است که نشان می‌دهد شرایط دنیا هر روزه در حال تغییر است، میزان شادی مردم دنیا را اندازه گرفته است.

البته در این نشریه تمامی کشورهای دنیا بررسی نشده‌اند اما بنا بر اطلاعات موجود، 11 کشور از کشورهای مورد نظر ما بررسی شدند و نمودار میزان خوشحالی مردم این کشورها از سال 1984 تا سال 2014 به شکل زیر است:

نمودار شماره 3
نمودار شماره 3

 

با مشاهده این نمودار می توان دریافت که کشورهایی که در سال 2018 شادترین مردم دنیا را داشته‌اند،گرچه در برخی سال‌ها افول هایی داشته‌اند اما همواره جزء شادترین مردمان بوده‌اند و کشورهایی که در انتهای لیست گزارش سال 2018 قرار دارند، در این بررسی نیز رتبه پایینی داشته و جالب اینجاست که حتی آمار چندانی از این کشورها وجود ندارد. ثروت گرچه تنها عامل خوشحالی مردم یک کشور نیست، اما اهمیت آن را نیز نمی توان کتمان کرد.

]]>
شاخص شادی(Happiness) برای اولین بار با برنامه توسعه‌‌‌‌‌ی کشوری کوچک در شمال شرقی هند، کشور بوتان مطرح شد. پادشاه بوتان اعلام نمود میزان پیشرفت یک کشور را نمی‌توان از تولید ناخالص داخلی آن(GDP) محاسبه نمود؛ بلکه خوشحالی ناخالص ملی (GNH) ملاک توسعه یک ک...
فلسفه‌ی توسعه بوتان با هدف افزایش میزان شاخص شادی ملی، هدفی بسیار ارزشمند و معنادار بود. با این حال بایستی به این نکته توجه شود که قرار دادن شادی ملی به عنوان یک هدف خطایی جدی خواهد بود.

چراکه شادی ملی در واقع هدف غایی تمامی کشور ها با فرهنگ ها و آیین مختلف است. حتی آن حکومت هایی که در عمل موجب ایجاد رنج هایی عظیم شدند هم به دنبال شادی ملی می‌گشتند.

در واقع، تمایل به خوشبختی و شادی در تمامی سنت‌های فلسفی غربی  با استثناهای اندکی وجود داشته و در تمامی دین‌های بزرگ جهان نیز وعده رسیدن به سعادت و شادی داده شده است که منجر به ایجاد طیف وسیعی از باورها و رویه‌های معنوی شده است.

بنابراین می توان گفت فلسفه توسعه بوتان نیز با آرمان‌های سکولاریسم غربی، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و ... هم‌خوانی دارد. پس میل به خوشحالی موضوع جدیدی نیست. نکته اینجاست که چه زیرساخت‌ها و تدابیری باید برای یک کشور اندیشیده شود تا این شاخص شادی ملی بروز نماید.

اقتصاددانان نئوکلاسیک در گذشته جهت اندازه‌گیری رفاه فردی، ثروت و دارایی آن فرد را در نظر می گرفتند اما در قرن بیست‌ویکم پس از ایجاد شاخص GNH توسط پادشاه بوتان، مفهومی به نام Happiness توسط سازمان ملل به وجود آمد و جایگاه مناسبی نیز در بین اقتصاددانان به عنوان شاخصی برای میزان توسعه‌یافتگی کشورها پیدا کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که شاد بودن افراد در سطح فردی، در شاد بودن جامعه در سطح ملی نیز تاثیرگذار است. برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از دولت‌های اروپایی اقدام به برگزاری کارناوال‌های شادی و موسیقی در خیابان‌ها نمودند تا بتوانند اندکی از اندوه و ناامیدی حاکم بر مردم را کاهش دهند.

به عبارتی خوشحالی و شادکامی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر توسعه کشورها دانست و به همین جهت این روزها محاسبه میزان شادکامی کشورها به پارامتری مهم در اقتصاد تبدیل شده است. و بیستم مارچ نیز روز جهانی خوشحالی نام‌گذاری شده است.

با وجود اثبات اهمیت این موضوع در رشد و توسعه‌یافتگی کشورها، هنوز برخی محققان علوم رفتاری و اجتماعی معتقدند محاسبه میزان رضایت فردی در جامعه و شادی آن نیازمند تحقیقات بیشتری است و سطح واقعی رضایت و شادکانی از آمارهای کلان و سرشماری‌های آماری به دست نخواهد آمد.

گزارش‌هایی در خصوص محاسبه شاخص شادی وجود دارد و در این گزارش‌ها عموما شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح درآمد معیار رتبه‌بندی کشورها است و در برخی دیگر معیارهایی از جمله هزینه‌های بهداشت و درمان، هزینه‌های آموزش و پرورش و... نیز در نظر گرفته می‌شوند و توسط چنین معیارهایی عموما کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی سوسیالیستی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد جزو شادترین کشورها شناخته می‌شوند.
نظریه های متفاوتی در حوزه شادی ارائه شده است که به مرور چند مورد از مهمترین آنها می پردازیم:
Giddens مدرنیته را عاملی تاثیرگذار بر شادمانی می‌داند. وی اعتماد را نیز عامل اثرگذاری دانسته و معتقد است عوامل تهدیدکننده شادکامی عبارتند از: تهدید‌های خشونت‌آمیز ناشی از صنعتی شدن، جنگ و احساس ناامنی و اضطراب.

Gropper و همکارانش اطلاعات موجود بیش از 100 کشور را بررسی کرده و نتیجه گرفتند بین شادی و آزادی اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی نیز اثر قوی و مستقیم روی شادی مردم دارد.

Veenhoveen شادکامی را ارزیابی کلی و ذهنی فرد از زندگی می‌داند. وی برای شادکامی حد و اندازه قائل می‌شود و این اندازه تمامی جوانب زندگی را در بر می‌گیرد و صرفا به یک بعد خاص توجه ندارد.

Veenhoveen شادکامی را به کیفیت جامعه و عواملی همچون سلامتی، عدالت و آزادی وابسته می‌داند. او همچنین دریافت که میزان شادی در فرد، با حس خوشبختی درونی وی رابطه مستقیم دارد.

Veenhoveen بررسی دیگری نیز انجام داد و آن رابطه بین ثروت ملی و شادکامی افراد می‌باشد. نتایج پژوهش او نشان داد که در جوامع اروپایی بعد از جنگ به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی، رضایت از زندگی و خوشحالی نیز در این کشورها افزایش یافته است.

در واقع او وجود یک رابطه مستقیم بین خوشحالی  و سطح اقتصادی را به اثبات رسانید. طبق نتایج وی در کشور‌های ثروتمند مردم خوشحال‌تر از کشو...]]>
Shanbe Magazine 18:59
مصاحبه با مدیرعامل IBM https://shanbemag.com/interview-with-ibm-ceo/ Tue, 17 Mar 2020 06:30:19 +0000 https://shanbemag.com/?p=34552 IBM یک کمپانی بزرگ تکنولوژی در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و مشاوره IT است. بریجت ون کلینجمن دربرابر دوربین قرار گرفته و از عادات شخصی تا رازهای موفقیت در مدیریت می‌گوید. IBM یک کمپانی بزرگ تکنولوژی در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و مشاوره IT است. بریجت ون کلینجمن دربرابر دوربین قرار گرفته و از عادات شخصی تا رازهای موفقیت در مدیریت می‌گوید.

]]>
IBM یک کمپانی بزرگ تکنولوژی در زمینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و مشاوره IT است. بریجت ون کلینجمن دربرابر دوربین قرار گرفته و از عادات شخصی تا رازهای موفقیت در مدیریت می‌گوید. Shanbe Magazine clean 2:05
گفتگو با رید هافمن، بنیانگذار بزرگترین شبکه اجتماعی مخصوص مشاغل https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%d8%a7%d9%81%d9%85%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c/ Thu, 23 Jan 2020 11:02:06 +0000 https://shanbemag.com/?p=32356 ریدهافمن طی مصاحبه ای گفت: شب ها با فکر مشکلاتم به خواب می روم... ریدهافمن طی مصاحبه ای گفت: شب ها با فکر مشکلاتم به خواب می روم…

]]>
ریدهافمن طی مصاحبه ای گفت: شب ها با فکر مشکلاتم به خواب می روم... Shanbe Magazine 1:37
رویای یک مرد برای داشتن بهترین کفش https://shanbemag.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%81%d8%b4/ Mon, 20 Jan 2020 11:11:04 +0000 https://shanbemag.com/?p=32366 نایکی از کجا شروع شد... نایکی از کجا شروع شد…

]]>
نایکی از کجا شروع شد... Shanbe Magazine 7:21
من یاد گرفتم تا زمانیکه زنده ام باید بجنگم https://shanbemag.com/%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Sun, 05 Jan 2020 07:09:19 +0000 https://shanbemag.com/?p=31905 داستان میثم رجبی و تلاشی که در مسیر کارآفرینی انجام داده... داستان میثم رجبی و تلاشی که در مسیر کارآفرینی انجام داده…

]]>
داستان میثم رجبی و تلاشی که در مسیر کارآفرینی انجام داده... Shanbe Magazine 4:04
لازم بود بجنگم https://shanbemag.com/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 03 Jan 2020 07:00:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=31899 رضا تصمیم میگیره با کار خودش استقلالش رو پیدا کنه. تو این مسیر اتفاقات زیادی براش میفته که ناامیدش میکنه ولی هدفمند بودنش باعث میشه دوباره بلند بشه و ادامه بده. داستان رضا رو از زبون خودش توی ویدیو ببینید. رضا تصمیم میگیره با کار خودش استقلالش رو پیدا کنه. تو این مسیر اتفاقات زیادی براش میفته که ناامیدش میکنه ولی هدفمند بودنش باعث میشه دوباره بلند بشه و ادامه بده. داستان رضا رو از زبون خودش توی ویدیو ببینید.

]]>
رضا تصمیم میگیره با کار خودش استقلالش رو پیدا کنه. تو این مسیر اتفاقات زیادی براش میفته که ناامیدش میکنه ولی هدفمند بودنش باعث میشه دوباره بلند بشه و ادامه بده. داستان رضا رو از زبون خودش توی ویدیو ببینید. Shanbe Magazine 2:40
اینکه بخوایم فراتر از چیزی که تواناییشو داریم بریم کار آسونی نیست https://shanbemag.com/%d8%ba%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 10:42:47 +0000 https://shanbemag.com/?p=31946 گاهی کارهایی که می‌تونیم انجام بدیم به نظرمون سخت میان و به راحتی منصرف میشیم از انجامشون. غنچه معنای واقعی یه مبارزه، وقتی تصادف میکنه و میفهمه شاید نتونه دیگه راه بره از رویاهاش دست نمی‌کشه و زندگی رو با یه دید متفاوت شروع میکنه. گاهی کارهایی که می‌تونیم انجام بدیم به نظرمون سخت میان و به راحتی منصرف میشیم از انجامشون. غنچه معنای واقعی یه مبارزه، وقتی تصادف میکنه و میفهمه شاید نتونه دیگه راه بره از رویاهاش دست نمی‌کشه و زندگی رو با یه دید متفاوت شروع میکنه.

]]>
گاهی کارهایی که می‌تونیم انجام بدیم به نظرمون سخت میان و به راحتی منصرف میشیم از انجامشون. غنچه معنای واقعی یه مبارزه، وقتی تصادف میکنه و میفهمه شاید نتونه دیگه راه بره از رویاهاش دست نمی‌کشه و زندگی رو با یه دید متفاوت شروع میکنه. Shanbe Magazine 3:28
کساییکه همیشه منو مسخره می کردند حالا ردیف اول می نشینن برای تشویق من https://shanbemag.com/%d9%87%d9%88%d8%aa%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 08:59:49 +0000 https://shanbemag.com/?p=31916 در این ویدیو با هم بخشی از داستان مبارزه هوتن شکاری قهرمان طناب زنی ایران را بشنویم. در این ویدیو با هم بخشی از داستان مبارزه هوتن شکاری قهرمان طناب زنی ایران را بشنویم.

]]>
در این ویدیو با هم بخشی از داستان مبارزه هوتن شکاری قهرمان طناب زنی ایران را بشنویم. Shanbe Magazine 2:16
تجربه ناصر غانم زاده از مبارزه‌هایی که در کسب‌وکار و زندگی شخصی‌اش تجربه کرده است https://shanbemag.com/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 08:54:41 +0000 https://shanbemag.com/?p=31912 در سال ۹۲ دچار رکود اقتصادی شدیم، هم بنیانگذارم خسته شد و رفت، زندگی شخصیم دچار چالش شده بود و ... در سال ۹۲ دچار رکود اقتصادی شدیم، هم بنیانگذارم خسته شد و رفت، زندگی شخصیم دچار چالش شده بود و …

]]>
در سال ۹۲ دچار رکود اقتصادی شدیم، هم بنیانگذارم خسته شد و رفت، زندگی شخصیم دچار چالش شده بود و ... Shanbe Magazine 1:57
بنیانگذار تلاونگ از بزرگترین تجربه اش در مسیر کارافرینی‌ می‌گوید https://shanbemag.com/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 07:02:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=31902 خیلی زمان ها هست که آدم میگه خدایا دیگه خسته شدم و کم میاره اما ... در این ویدیو داستان مبارزه مهدی معصومی بنیانگذار تلاونگ رو می‌بینید.

]]>
خیلی زمان ها هست که آدم میگه خدایا دیگه خسته شدم و کم میاره اما ... Shanbe Magazine 4:13
عطیه عیان‌نژاد از کم نیاوردن مقابل بیماری‌ای می‌گوید که می‌توانست زندگی هرکسی را مختل کند https://shanbemag.com/%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 06:52:11 +0000 https://shanbemag.com/?p=31895 عطیه یه مادر شاغل و خانه‌داره که همیشه از بالا و پایین‌های زندگیش توی پیج اینستاگرام برای دنبال کننده‌هاش میگه ولی یه چیز توی داستان زندگیش میتونه توجه هر کسی رو جلب کنه، امیدی که به زندگی داره. مواجه شدن با یه بیماری سخت میتونه زندگی رو مختل کنه ولی وقتی عطیه سال‌ها پیش با یه بیماری سخت دست و پنجه نرم کرد همه چیز براش عوض شد. داستان عطیه رو توی این ویدیو از زبون خودش بشنوید.

]]>
عطیه یه مادر شاغل و خانه‌داره که همیشه از بالا و پایین‌های زندگیش توی پیج اینستاگرام برای دنبال کننده‌هاش میگه ولی یه چیز توی داستان زندگیش میتونه توجه هر کسی رو جلب کنه، امیدی که به زندگی داره. Shanbe Magazine 2:12
بدترین کامنت ها بهترین معلم های من بودن https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 06:49:45 +0000 https://shanbemag.com/?p=31892 سامان گلریز به عنوان یک سرآشپز بین المللی از سختی های حضور به عنوان اولین آشپز مرد در تلویزیون ایران می گوید. سامان گلریز به عنوان یک سرآشپز بین المللی از سختی های حضور به عنوان اولین آشپز مرد در تلویزیون ایران می گوید.

]]>
سامان گلریز به عنوان یک سرآشپز بین المللی از سختی های حضور به عنوان اولین آشپز مرد در تلویزیون ایران می گوید. Shanbe Magazine 1:23
داستان مبارزه یک پزشک کارآفرین https://shanbemag.com/%da%af%d9%84%d8%b1%d8%ae-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 06:44:09 +0000 https://shanbemag.com/?p=31888 وقتی یه پزشک رو می‌بینیم حتی حدس نمی‌زنیم به جز بیمارستان و مطب جای دیگه ای کار بکنه. اما داستان گلرخ متفاوته! گلرخ یه پزشکه که تصمیم می‌گیره به جای کمک کردن به چند نفر محدود بتونه همزمان به هزاران نفر کمک کنه. داستان گلرخ رو توی این ویدیو از زبون خودش بشنوید.

]]>
وقتی یه پزشک رو می‌بینیم حتی حدس نمی‌زنیم به جز بیمارستان و مطب جای دیگه ای کار بکنه. اما داستان گلرخ متفاوته! Shanbe Magazine 2:22
خودم که خودم رو قبول دارم https://shanbemag.com/%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Fri, 20 Dec 2019 06:39:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=31885 دیگران منو نمی‌پذیرفتن خودم که خودم رو قبول دارم و از استعدادهای خودم خبر دارم... در این ویدیو داستان مبارزه وحید رجبلو بنیانگذار توانیتو رو می‌بینید. دیگران منو نمی‌پذیرفتن خودم که خودم رو قبول دارم و از استعدادهای خودم خبر دارم…
در این ویدیو داستان مبارزه وحید رجبلو بنیانگذار توانیتو رو می‌بینید.

]]>
دیگران منو نمی‌پذیرفتن خودم که خودم رو قبول دارم و از استعدادهای خودم خبر دارم... در این ویدیو داستان مبارزه وحید رجبلو بنیانگذار توانیتو رو می‌بینید. در این ویدیو داستان مبارزه وحید رجبلو بنیانگذار توانیتو رو می‌بینید.]]> Shanbe Magazine 4:07
خیلی لحظه اولش دلسرد کننده بود https://shanbemag.com/%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:31:16 +0000 https://shanbemag.com/?p=31880 حتی اجازه ندادن ما وارد ساختمان بیمه مرکزی بشیم خیلی لحظه اولش دلسرد کننده بود کنترل کردن چنین شکی توی اون مرحله خیلی سخت بود... در این ویدیو داستان مبارزه حامد ولی‌پوری مدیرعامل بیمیتو رو می‌بینید.

]]>
حتی اجازه ندادن ما وارد ساختمان بیمه مرکزی بشیم خیلی لحظه اولش دلسرد کننده بود کنترل کردن چنین شکی توی اون مرحله خیلی سخت بود... Shanbe Magazine 1:26
به خاطر یک اشتباه محاسباتی ورشکسته شدیم https://shanbemag.com/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:27:25 +0000 https://shanbemag.com/?p=31877 سال ۸۰ یک جوان ۲۵ ساله بودم که ۱۶ میلیون بدهی داشتم. کل موهای من به خاطر فشارهای عصبی ریخت اما ... عادل طالبی مدیرعامل استارتاپ تیزلند در این ویدیو در مورد مبارزه‌هایی که در کسب و کار و زندگی شخصی اش تجربه کرده صحبت می‌کند.

]]>
سال ۸۰ یک جوان ۲۵ ساله بودم که ۱۶ میلیون بدهی داشتم. کل موهای من به خاطر فشارهای عصبی ریخت اما ... Shanbe Magazine 3:36
سالار امینی در این ویدیو از تجربه از دست دادن استارتاپش و دوباره بلند شدن می گوید https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:24:50 +0000 https://shanbemag.com/?p=31873 در این ویدیو داستان سالار امینی و تجربه از دست دادن استارتاپش را می‌بینید. در این ویدیو داستان سالار امینی و تجربه از دست دادن استارتاپش را می‌بینید.

]]>
در این ویدیو داستان سالار امینی و تجربه از دست دادن استارتاپش را می‌بینید. Shanbe Magazine 2:01
حورا وکیلی از تجربه های متفاوت سال های کاری اش می گوید https://shanbemag.com/%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:19:38 +0000 https://shanbemag.com/?p=31870 یه دومینو رو فرض کنید که هی داره میوفته و وضعیت داره بدتر میشه حتی مشاوره هایی که داشتم هم بهم پولش رو نمیدادن ولی در نهایت این اتفاق عجیب و جذاب افتاد ... در این ویدیو داستان مبارزه حورا وکیلی مشاوره دیجیتال مارکتینگ رو می‌بینید.

]]>
یه دومینو رو فرض کنید که هی داره میوفته و وضعیت داره بدتر میشه حتی مشاوره هایی که داشتم هم بهم پولش رو نمیدادن ولی در نهایت این اتفاق عجیب و جذاب افتاد ... Shanbe Magazine 5:50
نیما اشرف‌زاده از مبارزه‌اش در مسیر کارآفرینی میگوید – مصاحبه شنبه تی‌وی با مدیر اجرایی شیپور https://shanbemag.com/%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:17:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=31867 در این ویدیو داستان نیما اشرف‌زاده و مبارزه‌اش در مسیر کارآفرینی را می‌بینید. در این ویدیو داستان نیما اشرف‌زاده و مبارزه‌اش در مسیر کارآفرینی را می‌بینید.

]]>
در این ویدیو داستان نیما اشرف‌زاده و مبارزه‌اش در مسیر کارآفرینی را می‌بینید. Shanbe Magazine 3:00
مانوئل اوهانجانیانس از مبارزه‌اش در مسیر کارآفرینی میگوید https://shanbemag.com/%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a6%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:07:31 +0000 https://shanbemag.com/?p=31863 سال 95 تصمیم گرفتم به همراه خانوادم از کشور خارج بشم و تنها دارایی من که میتونستم به پول تبدیلش کنم ای سمینار بود... در این ویدیو داستان مبارزه مانوئل بنیانگذار ای سمینار رو می‌بینید. سال 95 تصمیم گرفتم به همراه خانوادم از کشور خارج بشم و تنها دارایی من که میتونستم به پول تبدیلش کنم ای سمینار بود…
در این ویدیو داستان مبارزه مانوئل بنیانگذار ای سمینار رو می‌بینید.

]]>
سال 95 تصمیم گرفتم به همراه خانوادم از کشور خارج بشم و تنها دارایی من که میتونستم به پول تبدیلش کنم ای سمینار بود... در این ویدیو داستان مبارزه مانوئل بنیانگذار ای سمینار رو می‌بینید. در این ویدیو داستان مبارزه مانوئل بنیانگذار ای سمینار رو می‌بینید.]]> Shanbe Magazine 3:11
ما خودمون باید مسیر رو طی میکردیم https://shanbemag.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 15:05:10 +0000 https://shanbemag.com/?p=31860 کسی نبود که مارو هدایت کنه ما خودمون باید این مسیر رو طی میکردم ولی این خودش یه کار خیلی سخت بود که بلاخره ما موفق شدیم این کار رو انجام بدیم... در این ویدیو داستان مبارزه الهام رمضانی دبیر سازمان لیگ اسکواش رو می‌بینید.

]]>
کسی نبود که مارو هدایت کنه ما خودمون باید این مسیر رو طی میکردم ولی این خودش یه کار خیلی سخت بود که بلاخره ما موفق شدیم این کار رو انجام بدیم... Shanbe Magazine 4:47
میزان زیادی حقوق به بچه هامون بدهکار بودیم https://shanbemag.com/%d9%81%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:58:23 +0000 https://shanbemag.com/?p=31857 ۵ماه حقوق عقب افتاده کارکنان و طلب شرکت های همکار و یک بغض سنگین و ... فرزین فردیس عضو هیات مدیره صباسل از یکی از سخت ترین مبارزه های زندگیش میگه.

]]>
۵ماه حقوق عقب افتاده کارکنان و طلب شرکت های همکار و یک بغض سنگین و ... Shanbe Magazine 5:25
میان مرگ و زندگی، زندگی را انتخاب کردیم https://shanbemag.com/%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:55:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=31854 در شرایط بین مرگ و زندگی قرار داشتیم و خب زندگی را انتخاب کردیم و کاری کردیم که نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه توانستیم نیرو هم اضافه کنیم... گفتگو با نیما محسنی، مدیر عامل همگردی

]]>
در شرایط بین مرگ و زندگی قرار داشتیم و خب زندگی را انتخاب کردیم و کاری کردیم که نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم بلکه توانستیم نیرو هم اضافه کنیم... Shanbe Magazine 3:39
بعد از هر زمین خوردنی، ادامه دهید https://shanbemag.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:51:44 +0000 https://shanbemag.com/?p=31850 در این ویدیو داستان آرش سروری مشاور و برنامه ساز ایده‌پردازان را می‌بینید. در این ویدیو داستان آرش سروری مشاور و برنامه ساز ایده‌پردازان را می‌بینید.

]]>
در این ویدیو داستان آرش سروری مشاور و برنامه ساز ایده‌پردازان را می‌بینید. Shanbe Magazine 3:13
من به این باور رسیدم که با اطمینان قدم بردارم هرچند پیش‌روم ناشناخته‌ها وجود داشته باشه https://shanbemag.com/%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:49:23 +0000 https://shanbemag.com/?p=31846 در این ویدیو داستان بابک کبیری مدیرعامل ریحون رو می‌بینید. در این ویدیو داستان بابک کبیری مدیرعامل ریحون رو می‌بینید.

]]>
در این ویدیو داستان بابک کبیری مدیرعامل ریحون رو می‌بینید. Shanbe Magazine 3:13
اولین باری بود که در زندگیم بابت یک چیزی بغضم ترکید https://shanbemag.com/%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:45:31 +0000 https://shanbemag.com/?p=31843 اولین باری بود که در زندگیم بابت یک چیزی بغضم ترکید چون حس کردم تمام وجود من رو یکی زیر سوال قرار داده بود ولی ... در این ویدیو داستان آیت حسینی مشاور بازآفرینی کسب و کار رو می‌بینید.

]]>
اولین باری بود که در زندگیم بابت یک چیزی بغضم ترکید چون حس کردم تمام وجود من رو یکی زیر سوال قرار داده بود ولی ... Shanbe Magazine 2:54
همه چیزهایی که براشون تلاش کرده بودم از بین رفته بود اما … https://shanbemag.com/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d8%a7/ Thu, 19 Dec 2019 14:35:11 +0000 https://shanbemag.com/?p=31840 هادی فرنود بنیانگذار کاموا در این ویدیو در مورد مبارزه‌هایی که در کسب و کار و زندگی شخصی اش تجربه کرده صحبت می کند. هادی فرنود بنیانگذار کاموا در این ویدیو در مورد مبارزه‌هایی که در کسب و کار و زندگی شخصی اش تجربه کرده صحبت می کند.

]]>
هادی فرنود بنیانگذار کاموا در این ویدیو در مورد مبارزه‌هایی که در کسب و کار و زندگی شخصی اش تجربه کرده صحبت می کند. Shanbe Magazine 2:04
مکان برگزاری یلدا سامیت تغییر کرد https://shanbemag.com/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%db%b9%db%b8/ Wed, 11 Dec 2019 07:33:57 +0000 https://shanbemag.com/?p=30035 به دلیل مسائل پیش آمده در کشور، به دستور مسئولان و نهادهای انتظامی، همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران (یلدا سامیت) به تالاربزرگ وزارت کشور منتقل شد. تاریخ همایش و برنامه‌های همایش هیچ تغییری نکرده است. یلدا‌ سامیت در تاریخ ۲۷ آذرماه در تالار بزرگ وزارت کشور با حضور حداکثری خانواده اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار می‌گردد. لینک ثبت‌نام: evand.com/events/yalda98 به دلیل مسائل پیش آمده در کشور، به دستور مسئولان و نهادهای انتظامی، همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران (یلدا سامیت) به تالاربزرگ وزارت کشور منتقل شد.
تاریخ همایش و برنامه‌های همایش هیچ تغییری نکرده است. یلدا‌ سامیت در تاریخ ۲۷ آذرماه در تالار بزرگ وزارت کشور با حضور حداکثری خانواده اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار می‌گردد.

لینک ثبت‌نام:

evand.com/events/yalda98

]]>
به دلیل مسائل پیش آمده در کشور، به دستور مسئولان و نهادهای انتظامی، همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران (یلدا سامیت) به تالاربزرگ وزارت کشور منتقل شد. تاریخ همایش و برنامه‌های همایش هیچ تغییری نکرده است. تاریخ همایش و برنامه‌های همایش هیچ تغییری نکرده است. یلدا‌ سامیت در تاریخ ۲۷ آذرماه در تالار بزرگ وزارت کشور با حضور حداکثری خانواده اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار می‌گردد.

لینک ثبت‌نام:
evand.com/events/yalda98]]>
Shanbe Magazine clean 1:55
پاسخ رضا کلانتری‌نژاد به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Wed, 20 Nov 2019 09:39:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=31831 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با کلانتری نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با کلانتری نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با کلانتری نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:06
پاسخ توحید علی اشرفی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:52:09 +0000 https://shanbemag.com/?p=31833 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با توحید علی‌اشرفی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با توحید علی‌اشرفی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با توحید علی‌اشرفی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:06
پاسخ میلاد منشی‌پور به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:52:05 +0000 https://shanbemag.com/?p=31826 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با میلاد منشی‌پور مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با میلاد منشی‌پور مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با میلاد منشی‌پور مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 56
پاسخ سلمان جریری به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:51:59 +0000 https://shanbemag.com/?p=31824 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با سلمان جریری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با سلمان جریری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با سلمان جریری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 50
پاسخ مجید حسینی‌نژاد به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:51:52 +0000 https://shanbemag.com/?p=31821 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با مجید حسینی‌نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با مجید حسینی‌نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با مجید حسینی‌نژاد مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 43
پاسخ حورا وکیلی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:51:42 +0000 https://shanbemag.com/?p=31820 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حورا وکیلی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حورا وکیلی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حورا وکیلی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 54
پاسخ حامد ساجدی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:51:34 +0000 https://shanbemag.com/?p=31818 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حامد ساجدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حامد ساجدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با حامد ساجدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 45
پاسخ ناصر غانم‌زاده به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:51:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=31816 پاسخ ناصر غانم‌زاده، موسس سایت Techly و مدیرعامل استارتاپ نیوُ به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران  پاسخ ناصر غانم‌زاده، موسس سایت Techly و مدیرعامل استارتاپ نیوُ به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران 

]]>
پاسخ ناصر غانم‌زاده، موسس سایت Techly و مدیرعامل استارتاپ نیوُ به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران  Shanbe Magazine 39
پاسخ آیت حسینی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:50:38 +0000 https://shanbemag.com/?p=31808 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آیت حسینی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آیت حسینی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آیت حسینی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:15
پاسخ حمید رضا اعتدال مهر به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:50:14 +0000 https://shanbemag.com/?p=31804 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با اعتدال مهر مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با اعتدال مهر مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با اعتدال مهر مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:00
پاسخ آرش سروری به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:50:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=31802 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آرش سروری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آرش سروری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با آرش سروری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:12
پاسخ علی حاجی محمدی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:49:56 +0000 https://shanbemag.com/?p=31799 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی حاجی‌محمدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی حاجی‌محمدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی حاجی‌محمدی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 59
پاسخ علی امیری به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:49:05 +0000 https://shanbemag.com/?p=31797 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی امیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی امیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با علی امیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 28
پاسخ رادمان ربیعی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Tue, 19 Nov 2019 12:47:54 +0000 https://shanbemag.com/?p=31828 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با رادمان ربیعی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با رادمان ربیعی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با رادمان ربیعی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:08
پاسخ محمدرضا فرحی به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ Mon, 18 Nov 2019 12:50:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=31814 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با محمدرضا فرجی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با محمدرضا فرجی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با محمدرضا فرجی مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 1:11
پاسخ بابک کبیری به بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی ایران چیست؟ https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%da%a9%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c/ Mon, 18 Nov 2019 12:50:43 +0000 https://shanbemag.com/?p=31811 در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با بابک کبیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با بابک کبیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم.

]]>
در حاشیه رویداد گره گشایی، شنبه تی‌وی با بابک کبیری مصاحبه کرده است. در این مصاحبه به بررسی مشکلات اکوسیستم استارتاپی ایران پرداخته ‌ایم. Shanbe Magazine 39
جگوار، مرغ مرسدس بنز را خورد! https://shanbemag.com/%d8%ac%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d9%86%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af/ Mon, 07 Oct 2019 14:05:55 +0000 https://shanbemag.com/?p=28781 فضای تبلیغات شهری این روزها درتصرف استارتاپ‌هاست. استارتاپ هایی که می‌کوشند تا روی بیلبوردها قدرت‌نمایی و فضای تازه‌ای از رقابت در عرصه تبلیغات را روکنند. به همین مناسبت کوشیدیم تا با نگاهی به رقابت بزرگان برندهای جهان، به گوشه‌ای از این رویارویی چالش‌برانگیز و جذاب بپردازیم. رقابت در فضای برندسازی و تبلیغاتی دنیای امروز به حدی قوی است که مصرف‌کنندگان، نام برند را قبل از محصول خریداری می‌کنند. بازاریابی رقابتی یکی از ارکان مهم برندسازی به شمار می‌رود و با پیشرفت فناوری و نفوذ گسترده تکنولوژی دیجیتال، به صورت پررنگ‌تری نیز مطرح شده است.

برندها با چاشنی‌هایی از طنز و شوخی، محتوای بازاریابی رقیب خود را به چالش می‌کشند و در این میان، حتی ممکن است رگه‌هایی از جدی‌بودن را هم در جنگ‌های رقابتی خود به نمایش گذاشته و یک روند خصمانه را در پیش بگیرند.

استراتژی مقایسه‌ای و تقلیدی، یکی از راهکارهایی است که رقبا برای شوخی و حتی مسخره‌کردن همتای خود از آن استفاده می‌کنند. برندی از طریق یک پوستر یا ویدئو، محصول خود را تبلیغ می‌کند و در این میان ممکن است یک برند مشهور و رقیب، تصویر و یا ویدئوی مذکور را که عموما وایرال شده است، به چالش بکشد.

وجود چنین سازوکاری در فضای تبلیغاتی و برندسازی جهان معمول بوده و بسیاری از برندهای مشهور با استفاده از رویکرد Ambush Marketing (بازاریابی غافلگیرانه)، در کمین رقبای خود می‌نشینند و با رصدکردن برنامه‌ بازاریابی آنها، سعی در تولید محتوایی دارند که در عین طنزآمیز بودن، رقیب را به چالش بکشد.

هر برند در فرایند مقایسه‌ای، تمایل به اثبات این نکته دارد که محصولش از دیگر رقبا بهتر است و به همین منظور نیز با استفاده از ابزارهای بیانی مختلف، موقعیتی طنزآمیز را نسبت به برند رقیب ایجاد می‌کند. در ادامه ۵ کمپین تبلیغاتی برندهای رقیب را بررسی خواهیم کرد که رویکرد اصلی آنها چالش، جنگ و حملات غافلگیرانه است.

جگوار، مرغ مرسدس بنز را خورد!

در سپتامبر سال‌۲۰۱۳ مرسدس‌بنز ویدئوی تبلیغاتی جالبی را منتشر کرد که تمرکز اصلی آن روی کشف مشترکات مرسدس‌بنز و مرغ بود. این کمپین که با هدف برجسته‌کردن کنترل و ثبات بدنه این ماشین ارائه شد، مرغی را در دستان یک انسان نشان می‌دهد که علی‌رغم حرکات متعددی که در جهات مختلف دارد، ثبات خود را حفظ می‌کند.

شعار «ثبات در همه زمان‌ها»، در کنار عبارت «کنترل جادویی» قرار گرفته و با هم‌ردیف قراردادن ثبات و استحکام ماشین مرسدس‌بنز و مرغی که در همه جهات حرکت کرده و در عین حال ثابت است و صورتش رو به جلو قرار دارد، قدرت کنترل و ثبات این برند را به صورت برجسته‌ای بیان می‌کند.

۳ماه بعد از انتشار این تبلیغ، برند جگوار از طریق ارائه یک ویدئوی تبلیغاتی با عنوان «جگوار و مرغ»، تبلیغ مرسدس بنز را به چالش کشید. بیننده در آغاز اینطور تصور می‌کند که دوباره دستانی با دستکش سفید می‌خواهند انعطاف و ثبات مرغ را نشان دهند، اما مردی که هدایت مرغ را به صورت کامل در اختیار دارد و حرکاتی که از خود بروز می‌دهد، جنبه طنزآمیز این ویدئو را به بیننده گوشزد می‌کند و در نهایت حضور ناگهانی یک جگوار و حمله به مرغ و دیدن پرهایی که در اطراف پراکنده شده‌اند، نشان از این دارند که جگوار مرغ را خورده است!

در ادامه نیز نوشته «کنترل بدنه جادویی؟! ما انعطاف‌های گربه‌سان را ترجیح می‌دهیم!»، به وضوح تبلیغ سابق مرسدس‌بنز را به چالش می‌کشد؛ یعنی این ثبات و کنترل، در مقابل برند جگوار نه‌تنها جادویی نیست، بلکه در یک چشم بر‌هم‌زدن نابود می‌شود!

همچنین در مقابل مفهوم ثبات و کنترل، مفهوم انعطاف‌پذیری را قرار می‌دهد، به این معنا که برند جگوار، دقیقا مانند نام خود، انعطاف‌پذیری و نرمش گربه‌سانان را دارد. پیچ‌وتاب جگوار در مقابل ثبات مرغ قرار داده شده و در نهایت برتری جگوار بیان می‌شود.

حمله مایکروسافت به گوگل‌کروم

کمپین موسوم به Scroogled یک حمله انتقادی بود که از سوی مایکروسافت علیه تبلیغ ویدئویی مرورگر گوگل‌کروم انتشار پیدا کرد. در مارس سال۲۰۱۳ تبلیغ ویدئویی از سوی گوگل منتشر شد که بر اهمیت حضور گوگل‌کروم در همه جا و قابلیت استفاده از آن روی همه دستگاه‌های موبایل، تبلت و لپ‌تاپ تأکید داشت.

ویدئوی مذکور، آیکون مرورگر کروم را نشان می‌داد که سفری را آغاز کرده ‌و می‌تواند روی همه دستگاه‌ها و سرویس‌ها و برای همه افراد قابل استفاده باشد. در ادامه نیز شعارهایی مانند «برای هر کسی، در هر جایی، یک مرورگر برای لپ‌تاپ، موبایل و تبلت»، قابلیت کاربردی کروم را به صورت برجسته‌ای بیان می‌کنند.

۲ماه بعد، حمله مایکرسافت از طریق کمپین Scroogled آغاز شد که به کاربران کروم هشدار می‌داد که گوگل از حریم شخصی آنها استفاده می‌کند! بر همین مبنا، یک ویدئوی مشابه ارائه داد که به گونه‌ای تمسخرآمیز از ویدئوی گوگل تقلید می‌کرد و درست مانند همان ویدئو، مرورگر کروم را در همه جا و توسط همه دستگاه‌ها به کار می‌گرفت، اما نکات طنزآمیزی نیز در آن وجود داشت؛ مانند اینکه این مرورگر در خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی افراد سرک می‌کشید.

نکته متمایز در کلیپ انتقادی مایکروسافت این است که قادر به نفوذ در یک کاربر انسانی نیست، به طوری که کاربر از آن فرار می‌کند، زیرا امکان شکستن حریم خصوصی وجود دارد. نشان‌دادن اسکناس‌های دلار نیز بر این نکته تأکید دارند که گوگل با فرایند تجاری‌سازی حرکت کرده و پول را هدف عمده خود قرار داده است، به طوری که حاضر به نفوذ در حریم شخصی و ردیابی کاربران است. مایکروسافت در انتهای ویدئو تیر خلاص را زده و با قرار‌دادن علامت ممنوع توسط یک انگشت روی دایره کروم، خط قرمزی روی این مرورگر می‌کشد.

جنگ بین دو غول فناوری

کاربرد استراتژی‌‌های مقایسه‌ای در فرایند تبلیغاتی را می‌توان در فرایند بازاریابی دو غول برجسته در صنعت فناوری جهان، سامسونگ و اپل، مشاهده کرد که به منظور دستیابی به بازار گوشی‌های هوشمند، بازاریابی کمینی و غافلگیرانه را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

در اواخر سال ۲۰۱۱، سامسونگ، یک کمپین بازاریابی به منظور ترویج محصول جدید خود گلکسی S II راه‌اندازی کرد و در قالب یک ویدئو، به صف‌های عریض و طویل مردم برای خرید گوشی‌های‌ آیفون، کنایه زد. روایت از آنجا آغاز می‌شود که طرفداران اپل برای رونمایی از نسخه جدید آیفون در صف ایستاده‌اند، اما یک موقعیت طنزآمیز و آیرونیک این توازن را بر هم می‌زند، زیرا افرادی که در صف ایستاده‌اند، گوشی‌های سامسونگ عابرانی را که در حال عبور هستند، بررسی می‌کنند!

سامسونگ برای تبلیغ گلکسی S4 خود نیز از تعریض و کنایه به برند رقیب دست برنمی‌دارد و به صورت مقایسه‌ای و کاملا مستقیم این دو تلفن همراه را در یک جشن کنار هم قرار می‌دهد. عکسی که با گوشی سامسونگ گرفته می‌شود، به‌راحتی و با در کنار هم قرار دادن دو گوشی، به گوشی همراه دیگران منتقل می‌شود، اما در این میان کسی که گوشی آیفون در دست دارد، نمی‌تواند از این قابلیت استفاده کند.

مچنین موقع غذا‌خوردن نیز فردی که گوشی سامسونگ در دست دارد، می‌تواند بدون لمس گوشی و تنها با اشاره روی آن، به تلفن خود جواب دهد؛ این در حالی است که کاربر آیفون می‌خواهد حین پاسخ‌دادن به گوشی خود همین کار را انجام دهد، اما تنها یک تقلید خنده‌دار نصیبش می‌شود!

نکته‌ای که در بازاریابی رقابتی سامسونگ در مقابل اپل وجود دارد، این است که برند سامسونگ مستقیما اپل را مورد هجوم قرار داده و از طریق به رخ‌کشیدن قابلیت‌های سامسونگ و برجسته‌کردن محدودیت‌های اپل، کاربران اپل را مغموم و زیان‌دیده نشان می‌دهد؛ به طوری که مخاطب می‌تواند بفهمد که کاربر اپل واقعا دوست دارد یک گوشی سامسونگ داشته باشد!

جنگ‌های افسانه‌ای کوکاکولا و پپسی

اگر بخواهیم از بازاریابی رقابتی و رجز‌خوانی برندها برای یکدیگر حرف بزنیم، قطعا نباید از ۲ برند مشهور نوشابه جهان، پپسی و کوکاکولا، غافل شویم. فرمول کوکاکولا در سال ۱۸۸۶ اختراع شده و در سال ۱۹۰۲ نیز به محبوب‌ترین نوشیدنی در ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.

در مقابل، دستورالعمل پپسی در سال ۱۸۹۸ اختراع شد و نام برند پپسی‌کولا در سال ۱۹۰۳ به ثبت رسید! به این معنا که برند پپسی، زمانی تجارت خود را آغاز کرد که کوکاکولا، به عنوان معروف‌ترین برند نوشیدنی آمریکا، شناخته می‌شد. علاوه بر اینها، پپسی طعم مشابهی با کوکا داشت و بنابراین از همان آغاز فعالیت خود، وارد یک روند رقابتی بزرگ و به قول معروف چشم ‌و هم‌چشمی با کوکاکولا شد که تا امروز نیز این روند ادامه دارد. در ادامه به چند نمونه موردی از حملات پپسی به کوکاکولا اشاره می‌کنیم.

با توجه به اینکه برند کوکاکولا به ارزش‌های سنتی پرداخته و قابلیت نوشیدنی خود را برجسته می‌کند، روند بازاریابی رقابتی پپسی بر جوانگرایی تأکید دارد و بسیاری از کمپین‌های تبلیغاتی که در یک فضای مقایسه‌ای با کوکاکولا می‌سازد، بر همین نکته تأکید دارند.

در ویدئوهای تبلیغاتی پپسی، طرفداران برند کوکاکولا، عموما افراد مسن، مربوط به نسل گذشته و میانسالانی هستند که آهنگ‌های قدیمی گوش می‌دهند و در مقابل آنها جوانانی قرار دارند که به سبک روز زندگی کرده و نوشابه‌های پپسی را در دست دارند که برخلاف طعم سنتی کوکاکولا، طعم‌های میوه‌ای مختلفی دارند.

حتی می‌توان گفت این تنوع طعم نیز به نوعی یک تعریض به سنتی بودن برند رقیب محسوب می‌شود. شاید یکی از تندروترین کمپین‌های تبلیغاتی که پپسی در مقابل رقیب خود ارائه کرده است، یک ویدئوی کوتاه از پسربچه‌ای است که در حال خرید نوشابه از دستگاه‌های هوشمند است، ابتدا دو قوطی کوکاکولا سفارش می‌دهد، اما به جای نوشیدن آنها، دو قوطی مذکور را زیر پای خود قرار می‌دهد تا دستش به دکمه‌ای که مربوط به پپسی است، برسد و یک قوطی پپسی می‌خرد‍!

کمپین دیگری به نام «هیچ چیز به جز پپسی» نیز ۲ برند را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. ۲فرد که هر یک کلاه‌های برند پپسی و کوکا را بر سر داشته و فروشنده برندهای مذکور هستند، در یک اغذیه‌فروشی‌ کنار هم می‌نشینند.

علی‌رغم اینکه در مقابل هر یک از آنها قوطی نوشابه شرکت خودشان قرار دارد، رفتار دوستانه‌ای نشان می‌دهند، به طوری که نماینده کوکا از نوشابه خود به طرف مقابل می‌دهد و او هم پس از نوشیدن، تشکر می‌کند و آن را پس می‌دهد؛ روند رقابتی و تهاجمی برند پپسی در این تبلیغ زمانی برجسته می‌شود که نماینده پپسی نوشابه خود را به نماینده کوکا تعارف می‌کند و او پس از نوشیدن، نوشابه را پس نمی‌دهد! یعنی نماینده و فروشنده این برند هم در مقابل نوشابه پپسی تسلیم می‌شود!

رقابت افسانه‌ای بین کوکاکولا و پپسی تبدیل به جنگی شده که چندین دهه ادامه داشته و طبیعتا به حیات خود ادامه خواهد داد و در این میان ابزارهای نوین فناوری در فضای دیجیتال نیز امکانات بیشتری را در اختیار این دو برند، به منظور تقویت فرایند رقابتی خود، قرار داده‌اند.

جنگ بیلبوردی بین ب‌‌ام‌و و آئودی

در سی‌وپنجمین سری مسابقات رالی، برند ب‌ام‌و بیلبوردی را منتشر کرد که به نوعی آغازکننده یک جنگ بین برند آئودی با ب‌‌ام‌و شد. بیلبورد اولیه ب‌‌ام‌و درباره انتخاب درست یک موتور در این مسابقات بود و برای بیان این مفهوم نیز از استعاره صفحه شطرنج استفاده کرده و موتورها را به مهره شطرنج تشبیه کرده بود، با این شعار که برای پیروزی در این بازی باید از مهره مناسب استفاده کرد.

اگرچه در این بیلبورد هیچ تعریضی به برند آئودی دیده نمی‌شد، اما آئودی یک بازی تبلیغاتی جالب را شروع کرد که در نهایت فضای تبلیغات چاپی این دو برند را به یک صحنه جنگ تبدیل کرد! آئودی خیلی زود بیلبوردی را برای معرفی مدل A4 نصب کرد با این شعار «شطرنج؟ من ترجیح می‌دهم رانندگی کنم!» و حتی در بیلبورد دیگری به منظور تحریک ب‌ام‌و برای شرکت در این رقابت، مستقما به ب‌‌ام‌و اشاره کرد و نوشت: «منتظر حرکت بعدی آنهاست!»

ب‌‌ام‌و نیز بیلبوردی سه برابر اندازه بیلبورد آئودی را در طرف دیگر جاده قرار داد، با عبارت میخکوب‌کننده: «کیش‌و‌مات!»

قرار گرفتن بیلبورد بزرگ آئودی درست در کنار بیلبورد ب‌‌ام‌و که عکس خودرو R8 روی آن قرار داشت، پاسخ دندان‌شکنی به ب‌ام‌و بود، با این مضمون که شما همان مهره پیاده شطرنج هستید که توان مقابله با شاه ما را ندارد!

در نهایت نیز ب‌‌ام‌و در پاسخ به این جنگ تصویری و متنی، بالونی را بالای سر بیلبورد آئودی قرار داده و تصویری از خودرو‌ F1 خود را روی آن نمایش می‌دهد. روی بالون نیز عبارت Game Over نوشته می‌شود که به نوعی بیان‌کننده پایان بازی است.

اگرچه این بازی جنجالی به ظاهر به اتمام رسید، اما جنگ بیلبوردی ب‌ام‌و و آئودی کماکان ادامه داشت و رجز‌خوانی‌ها و قدرت‌نمایی‌های این ۲ برند در بزرگراه‌های شهرهای معروف دنیا، ادامه پیدا کرد.

منابع:

payspacemagazine.com/tech/the-most-intense-brand-wars-of-all-time

www.youtube.com

beyourgoogle.com/famous-advertisement-war-between-bmw-and-audi-who-nailed-it

hongkiat.com/blog/advertising-war-campaigns-between-rivals

]]>
فضای تبلیغات شهری این روزها درتصرف استارتاپ‌هاست. استارتاپ هایی که می‌کوشند تا روی بیلبوردها قدرت‌نمایی و فضای تازه‌ای از رقابت در عرصه تبلیغات را روکنند. به همین مناسبت کوشیدیم تا با نگاهی به رقابت بزرگان برندهای جهان، به گوشه‌ای از این رویارویی چالش‌... Shanbe Magazine clean 2:21
گفتگو با فضلی هم بنیانگذار نیکزی در حاشیه الکامپ https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b2%db%8c/ Tue, 06 Aug 2019 09:30:51 +0000 https://shanbemag.com/?p=27539 نیکزی تولید کننده فیلم های آموزشی بر پایه تکنولوژی آموزش و فیلمسازی حرفه ای، و عرضه آن در بستر اینترنت به صورت دوره های آموزشی و مشاهده آنلاین نیکزی تولید کننده فیلم های آموزشی بر پایه تکنولوژی آموزش و فیلمسازی حرفه ای، و عرضه آن در بستر اینترنت به صورت دوره های آموزشی و مشاهده آنلاین

]]>
نیکزی تولید کننده فیلم های آموزشی بر پایه تکنولوژی آموزش و فیلمسازی حرفه ای، و عرضه آن در بستر اینترنت به صورت دوره های آموزشی و مشاهده آنلاین Shanbe Magazine 6:24
گفتگو با سینا نشاط مدیرعامل هلدینگ برازمان https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7/ Mon, 05 Aug 2019 10:08:46 +0000 https://shanbemag.com/?p=27531 Shanbe Magazine 5:15 صحبت‌های جدید رییس‌جمهور درباره استارتاپ‌ها https://shanbemag.com/%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ Wed, 24 Jul 2019 13:20:34 +0000 https://shanbemag.com/?p=27243 صحبت‌های تازه رییس جمهور در مورد کمک گرفتن از استارتاپ‌ها برای حل کردن مشکلات صنعت نفت، کشاورزی و دیگر مشکلات بزرگ کشور در جلسه هیئت دولت صحبت‌های تازه رییس جمهور در مورد کمک گرفتن از استارتاپ‌ها برای حل کردن مشکلات صنعت نفت، کشاورزی و دیگر مشکلات بزرگ کشور در جلسه هیئت دولت

]]>
صحبت‌های تازه رییس جمهور در مورد کمک گرفتن از استارتاپ‌ها برای حل کردن مشکلات صنعت نفت، کشاورزی و دیگر مشکلات بزرگ کشور در جلسه هیئت دولت Shanbe Magazine 1:07
گفتگو با امیر حسین رضایی‌نژاد بنیانگذار بازرگام https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0/ Wed, 24 Jul 2019 12:12:21 +0000 https://shanbemag.com/?p=27236 در حاشیه الکامپ ۹۸ و گفتگو با امیر حسین رضایی‌نژاد بنیانگذار بازرگام در حاشیه الکامپ ۹۸ و گفتگو با امیر حسین رضایی‌نژاد بنیانگذار بازرگام

]]>
در حاشیه الکامپ ۹۸ و گفتگو با امیر حسین رضایی‌نژاد بنیانگذار بازرگام Shanbe Magazine 2:52
سخنرانی معاون اول رئیس جمهوری https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c/ Mon, 15 Jul 2019 12:32:02 +0000 https://shanbemag.com/?p=27111 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در رویداد نوآفرین۹۸ گفت: پیامی که از جمع شما به جامعه باید اعلام شود زمینه جدید کار و فعالیت است که نباید از آن غفلت کنیم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در رویداد نوآفرین۹۸ گفت: پیامی که از جمع شما به جامعه باید اعلام شود زمینه جدید کار و فعالیت است که نباید از آن غفلت کنیم.

]]>
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در رویداد نوآفرین۹۸ گفت: پیامی که از جمع شما به جامعه باید اعلام شود زمینه جدید کار و فعالیت است که نباید از آن غفلت کنیم. Shanbe Magazine 26:19
سخنرانی تبسم لطیفی در مراسم نوآفرین۹۸ https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%85-%d9%84%d8%b7%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%b9%db%b8/ Mon, 15 Jul 2019 12:18:51 +0000 https://shanbemag.com/?p=27107 تبسم لطفی، بنیانگذار مامان پز: تا الان ۱۵۰۰ خانم خانه دار در مامان پز فعالیت می‌کنند. تبسم لطفی، بنیانگذار مامان پز: تا الان ۱۵۰۰ خانم خانه دار در مامان پز فعالیت می‌کنند.

]]>
تبسم لطفی، بنیانگذار مامان پز: تا الان ۱۵۰۰ خانم خانه دار در مامان پز فعالیت می‌کنند. Shanbe Magazine 7:58
سخنرانی محسن حاتمی، هم بنیانگذار استادکار https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ Mon, 15 Jul 2019 11:20:12 +0000 https://shanbemag.com/?p=27085 محسن حاتمی: استاکار به دنبال باز توزیع فرصت‌ها است. محسن حاتمی: استاکار به دنبال باز توزیع فرصت‌ها است.

]]>
محسن حاتمی: استاکار به دنبال باز توزیع فرصت‌ها است. Shanbe Magazine 5:21
طرح نوآفرین برای چه کسانی است؟ https://shanbemag.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ Mon, 15 Jul 2019 09:31:21 +0000 https://shanbemag.com/?p=27075 امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در رویداد طرح نوآفرین‌۹۸ درباره جزئیات طرح نوآفرین توضیح داد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در رویداد طرح نوآفرین‌۹۸ درباره جزئیات طرح نوآفرین توضیح داد.

]]>
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در رویداد طرح نوآفرین‌۹۸ درباره جزئیات طرح نوآفرین توضیح داد. Shanbe Magazine 19:18
سخنرانی محمد قائم‌پناه بنیانگذار استارتاپ کشمون https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%e2%80%8c%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ Mon, 15 Jul 2019 07:50:15 +0000 https://shanbemag.com/?p=27067 محمد قائم پناه در رویداد نوآفرین۹۸ از استارت‌آپ کشمون که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کند گفت. محمد قائم پناه در رویداد نوآفرین۹۸ از استارت‌آپ کشمون که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کند گفت.

]]>
محمد قائم پناه در رویداد نوآفرین۹۸ از استارت‌آپ کشمون که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کند گفت. Shanbe Magazine 7:10
سخنرانی بنیان‌گذار علی‌بابا در همایش نوآفرین ۹۸ https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c/ Sat, 13 Jul 2019 18:01:43 +0000 https://shanbemag.com/?p=27009 صحبت‌های مجید حسینی‌نژاد در رویداد رونمایی از طرح نوآفرین ۹۸ صحبت‌های مجید حسینی‌نژاد در رویداد رونمایی از طرح نوآفرین ۹۸

]]>
صحبت‌های مجید حسینی‌نژاد در رویداد رونمایی از طرح نوآفرین ۹۸ Shanbe Magazine 9:59
عوامل موثر در موفقیت کار تیمی چیست؟ https://shanbemag.com/the-impact-of-teamwork-on-startup-success/ Sat, 08 Jun 2019 10:59:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=26176 وقتی اسم کار تیمی می­‌آید بیشتر آدم‌ها ذوق‌زده می ­شوند و حس مثبتی از درگروه‌بودن دارند. اگر بخواهیم به تعریف کار گروهی تیمی موفق اکتفا کنیم، باید بگوییم که تیم از جمع ۲ نفر و بیشتر تشکیل شده است؛ اما آیا می‌توان کار گروهی را اینگونه، ساده، تعریف کرد؟ در این مقاله برآنیم که شما را با چندوچون کار تیمی آشنا کنیم. یک سازمان یا یک مجموعه روی اعضا و یا به اصطلاح تیم می‌چرخد. اعضای مجموعه مثل یک چرخ‌دنده در یک سیستم مکانیکی بزرگ هستند. اگر یکی از این چرخ دنده‌ها خوب کار نکند کار سیستم مختل می‌شود. اینجاست که اهمیت کار تیمی موفق در سازمان و یا مجموعه به چشم می‌آید. کار تیمی موفق می‌تواند یک مجموعه را قدرتمند‌تر و حرفه‌ای‌تر جلو ببرد. مشکلات را کمتر کند و مسیر رشد مجموعه و اعضای آن را هموارتر کند. اما کار تیمی موفق چیست؟ اصلا تعریفی برای آن وجود دارد؟ چگونه می‌توان کار تیمی در سازمان را رواج داد تا اعضا بتوانند راحت‌تر و هدفمند‌تر فعالیت کنند. تعریف کار گروهی چیست در بوم کسب و کار بخشی به نام فعالیت‌های سازمان وجود دارد. این فعالیت‌ها شامل تمام کارهایی است که در یک مجموعه انجام می‌شود تا مجموعه را به هدف‌هایش نزدیک کند. هر کسب و کاری اهداف خاص خودش را دارد. کار گروهی در حقیقت به این معناست که این فعالیت‌ها به صورت منظم و هدفمند توسط اعضای مجموعه انجام شود. دقیق مثل چرخ دنده‌هایی که چرخش هر کدام از آن‌ها باعث چرخش دیگری می‌شود و سیستم به کار می‌افتد. به زبان ساده‌تر کار تیمی یعنی همکاری چندجانبه از سوی اعضای سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص. به جرات می‌توان گفت کار تیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان است؛ اگر هر کدام از اعضا به صورت منزوی و جداگانه کار کنند هرچقدر هم که در کارشان حرفه‌ای باشند عملا رشدی صورت نمی‌گیرد. چرا کار تیمی برای استارتاپ‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود! چه قبول کنید چه نه شما به عنوان فردی که ایده‌های خوب و خلاقانه زیادی دارد و قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارد، نمی‌توانید به تنهایی همه کارها را به دوش بکشید و همه مهارت‌های لازم برای پیشبرد کارهایتان را به دست آورید. تیم کاری شما می‌تواند تنها از ۲ نفر تشکیل شود و یا از مجموعه افرادی با توانایی‌های مختلف باشد که هر کدام کاری را مطابق با توانایی‌های خودشان انجام می‌دهند، در هر صورت باید بدانید که هماهنگی و هم بستگی تیم شما اهمیت زیادی دارد. هر یک از افراد تیم باید از هدفی که همگی به دنبال آن هستید آگاه باشند و با تمام قوا در مسیر رسیدن به آن هدف تلاش کنند. از مهم‌ترین عوامل موثر در موفقیت کار تیمی این است که افراد گروه شما منسجم و هماهنگ باشند و در محیطی سرشار از صمیمیت و آرامش مشغول به کار شوند. از طرف دیگر کار تیمی به افراد یک گروه این امکان را می‌دهد تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و بتوانند نوآوری‌های بیشتری را تجربه کنند. هدف از کار گروهی چیست همانطور که پیش‌تر ذکر شد از عوامل موفقیت در استارتاپ‌ها این است که افراد به جای اینکه تک نفره همه کارهای یک کسب و کار را به دوش بکشند، اقدام به تیم سازی کنند و مجموعه افراد با استعداد و با پشتکار دیگری را نیز به عنوان هم گروهی‌های خود وارد کار کنند. برای موفقیت در کار گروهی قبل از هر چیزی باید بدانید که برای پیشبرد کارهایتان به چه افرادی و با چه خصوصیاتی نیاز دارید و این افراد باید چه توانایی‌ها و خصوصیاتی داشته باشند. در ابتدای کار به جای اینکه به اضافه‌کردن چندین فرد به اعضای تیمتان فکر کنید، بهتر است روی افرادی سرمایه گذاری کنید که چندین کار و مهارت را یکجا دارند. سعی کنید به نیروهایی که به عنوان هم تیمی انتخاب می‌کنید، به خوبی آموزش دهید و سطح مهارت‌های آنها را ارتقا دهید. وظایف هر فرد را مشخص کنید و سعس کنید برای هر هدف کوتاه مدتی در تیمتان یک برنامه زیری زمانی داشته باشید و زمانیکه هر کس به خوبی به وظیفه خود عمل کرد برای او پاداشی در نظر بگیرید و انگیزه تیم را هر لحظه بیشتر و بیشتر کنید این کار اثر بخش در عوامل موفقیت در استارتاپ شما خواهد بود. مهمترین چالش کار گروهی اینکه یک کسب و کار یا سازمان چگونه کار گروهی را وارد فرهنگ سازمانی کند بسیار مهم است. کار تیمی مهم‌ترین بخش فرهنگ سازمانی است. ارتباطی که بین اعضا شکل می‌گیرد ایده‌های جدیدی را وارد کار می‌کند. بحث‌ها، گفتگوها و جلسات، مشکلات و گره‌های سازمان را باز می‌کند و به زبان ساده‌تر مسیر رسیدن مجموعه به اهدافش را هموارتر می‌کند. در ادامه مهمترین چالش کار گروهی را نام می بریم و به بررسی هر یک می‌پردازیم و تاثیر روحی و روانی آن‌ها را بر فضای کار تشریح می‌کنیم. ارتباطات وقتی اسم کار تیمی می­‌آید بیشتر آدم‌ها ذوق‌زده می ­شوند و حس مثبتی از درگروه‌بودن دارند. اگر بخواهیم به تعریف کار گروهی تیمی موفق اکتفا کنیم، باید بگوییم که تیم از جمع ۲ نفر و بیشتر تشکیل شده است؛ اما آیا می‌توان کار گروهی را اینگونه، ساده، تعریف کرد؟ در این مقاله برآنیم که شما را با چندوچون کار تیمی آشنا کنیم.

یک سازمان یا یک مجموعه روی اعضا و یا به اصطلاح تیم می‌چرخد. اعضای مجموعه مثل یک چرخ‌دنده در یک سیستم مکانیکی بزرگ هستند. اگر یکی از این چرخ دنده‌ها خوب کار نکند کار سیستم مختل می‌شود. اینجاست که اهمیت کار تیمی موفق در سازمان و یا مجموعه به چشم می‌آید. کار تیمی موفق می‌تواند یک مجموعه را قدرتمند‌تر و حرفه‌ای‌تر جلو ببرد. مشکلات را کمتر کند و مسیر رشد مجموعه و اعضای آن را هموارتر کند.

اما کار تیمی موفق چیست؟ اصلا تعریفی برای آن وجود دارد؟ چگونه می‌توان کار تیمی در سازمان را رواج داد تا اعضا بتوانند راحت‌تر و هدفمند‌تر فعالیت کنند.

تعریف کار گروهی چیست

در بوم کسب و کار بخشی به نام فعالیت‌های سازمان وجود دارد. این فعالیت‌ها شامل تمام کارهایی است که در یک مجموعه انجام می‌شود تا مجموعه را به هدف‌هایش نزدیک کند. هر کسب و کاری اهداف خاص خودش را دارد. کار گروهی در حقیقت به این معناست که این فعالیت‌ها به صورت منظم و هدفمند توسط اعضای مجموعه انجام شود. دقیق مثل چرخ دنده‌هایی که چرخش هر کدام از آن‌ها باعث چرخش دیگری می‌شود و سیستم به کار می‌افتد.

به زبان ساده‌تر کار تیمی یعنی همکاری چندجانبه از سوی اعضای سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص. به جرات می‌توان گفت کار تیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان است؛ اگر هر کدام از اعضا به صورت منزوی و جداگانه کار کنند هرچقدر هم که در کارشان حرفه‌ای باشند عملا رشدی صورت نمی‌گیرد.

چرا کار تیمی برای استارتاپ‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود!

چه قبول کنید چه نه شما به عنوان فردی که ایده‌های خوب و خلاقانه زیادی دارد و قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارد، نمی‌توانید به تنهایی همه کارها را به دوش بکشید و همه مهارت‌های لازم برای پیشبرد کارهایتان را به دست آورید. تیم کاری شما می‌تواند تنها از ۲ نفر تشکیل شود و یا از مجموعه افرادی با توانایی‌های مختلف باشد که هر کدام کاری را مطابق با توانایی‌های خودشان انجام می‌دهند، در هر صورت باید بدانید که هماهنگی و هم بستگی تیم شما اهمیت زیادی دارد.

هر یک از افراد تیم باید از هدفی که همگی به دنبال آن هستید آگاه باشند و با تمام قوا در مسیر رسیدن به آن هدف تلاش کنند. از مهم‌ترین عوامل موثر در موفقیت کار تیمی این است که افراد گروه شما منسجم و هماهنگ باشند و در محیطی سرشار از صمیمیت و آرامش مشغول به کار شوند.

از طرف دیگر کار تیمی به افراد یک گروه این امکان را می‌دهد تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و بتوانند نوآوری‌های بیشتری را تجربه کنند.

هدف از کار گروهی چیست

هدف از کار گروهی چیست

همانطور که پیش‌تر ذکر شد از عوامل موفقیت در استارتاپ‌ها این است که افراد به جای اینکه تک نفره همه کارهای یک کسب و کار را به دوش بکشند، اقدام به تیم سازی کنند و مجموعه افراد با استعداد و با پشتکار دیگری را نیز به عنوان هم گروهی‌های خود وارد کار کنند. برای موفقیت در کار گروهی قبل از هر چیزی باید بدانید که برای پیشبرد کارهایتان به چه افرادی و با چه خصوصیاتی نیاز دارید و این افراد باید چه توانایی‌ها و خصوصیاتی داشته باشند.

در ابتدای کار به جای اینکه به اضافه‌کردن چندین فرد به اعضای تیمتان فکر کنید، بهتر است روی افرادی سرمایه گذاری کنید که چندین کار و مهارت را یکجا دارند. سعی کنید به نیروهایی که به عنوان هم تیمی انتخاب می‌کنید، به خوبی آموزش دهید و سطح مهارت‌های آنها را ارتقا دهید. وظایف هر فرد را مشخص کنید و سعس کنید برای هر هدف کوتاه مدتی در تیمتان یک برنامه زیری زمانی داشته باشید و زمانیکه هر کس به خوبی به وظیفه خود عمل کرد برای او پاداشی در نظر بگیرید و انگیزه تیم را هر لحظه بیشتر و بیشتر کنید این کار اثر بخش در عوامل موفقیت در استارتاپ شما خواهد بود.

مهمترین چالش کار گروهی

اینکه یک کسب و کار یا سازمان چگونه کار گروهی را وارد فرهنگ سازمانی کند بسیار مهم است. کار تیمی مهم‌ترین بخش فرهنگ سازمانی است. ارتباطی که بین اعضا شکل می‌گیرد ایده‌های جدیدی را وارد کار می‌کند. بحث‌ها، گفتگوها و جلسات، مشکلات و گره‌های سازمان را باز می‌کند و به زبان ساده‌تر مسیر رسیدن مجموعه به اهدافش را هموارتر می‌کند.

در ادامه مهمترین چالش کار گروهی را نام می بریم و به بررسی هر یک می‌پردازیم و تاثیر روحی و روانی آن‌ها را بر فضای کار تشریح می‌کنیم.

 1. ارتباطات

ارتباط موثر مهم‌ترین چالش در کار گروهی است. چرا که اطلاعات و داده‌های افراد به اشتراک گذاشته می‌شوند. هیچ دو نفری در دنیا مثل هم فکر نمی‌کنند. حتی دوقلوهای همسان. کار و مخصوصا کارهایی که با تکنولوژی‌های جدید در ارتباطند به مهارت‌های مختلفی نیاز دارند. هر کدام از اعضای تیم مهارت‌های خودشان را دارند. این مهارت‌ها در ارتباط با هم معنا پیدا می‌کنند. از این جهت اگر افراد یک مجموعه با هم در ارتباط باشند راحت‌تر می‌توانند کارها را مدیریت کنند.

نکته بعدی در ارتباط موثر، ایده‌ها و ساختارهای جدید کاری است. هر کس نقطه نظرات خاص خودش را دارد. هر کس از دریچه‌ی خاصی به موضوعات نگاه می‌کند. این نگرش‌های مختلف باعث می‌شوند ایده‌های جدیدی شکل بگیرد. ایده‌هایی که باعث رشد کسب و کار می‌شود. این رشد لزوما به معنای بالا رفتن درآمد و سود نیست (هر چند به صورت غیرمستقیم تاثیر زیادی دارد). روتین‌های جدید در مدیریت کسب و کار، جریان بخشیدن به فرایند کاری، مدیریت صحیح منابع انسانی، استفاده از استعدادهای پنهان در کسب و کار و … از دل این گفتگوها و ارتباطات پیدا می‌شوند.

ارتباط یک فرهنگ سازمانی است. فرهنگی که مبتنی بر احترام است. وقتی افراد حرف‌هایشان را می‌زنند و سایر اعضای مجموعه این حرف‌ها را گوش می‌دهند و نظرات خودشان را بیان می‌کنند احترامی بین اعضای گروه ایجاد می‌شود. این احترام فرهنگ سازمانی را ارتقا می‌دهد و کارکنان شرکت را نسبت به اهداف شرکت دغدغه‌مند می‌کند.

 1. مدیریت صحیح منابع انسانی

کار گروهی موفق خودبخود شکل نمی‌گیرد. مدیران کسب و کارها هستند که این فرهنگ را وارد کار سازمان می‌کنند. اگر منابع انسانی یک کسب و کار که مهم‌ترین دارایی‌های شرکت هستند به خوبی مدیریت شوند کار گروهی هم به عنوان نتیجه کار روی یک روال و روتین می‌افتد.

اما مدیریت صحیح منابع انسانی به چه معناست؟

 • اصل اول که بسیاری از مدیران فراموش می‌کنند استفاده از استعدادهای افراد است. برخی اعضای مجموعه مهارت‌های خاص خودشان را دارند. علایق مشخصی دارند و دوست دارند در یک بخش یا زمینه بخصوص کار کنند. اگر به این استعداد و علایق بهایی داده نشود شور و شوق اعضای مجموعه تا حد زیادی افت می‌کند. افراد از کارشان لذت نمی‌برند و کار تیمی هم به سختی در سازمان جا می‌گیرد.
 • شیوه‌ی دیگر مدیریت صحیح، ایجاد کردن امکانی برای ارتباط موثر است. برخی کسب و کارها جلسات طولانی چندساعته دارند. آیا این کار درست است؟ جلسه جایی برای ارتباط موثر است. اما نه به شیوه‌ای که در حال حاضر اجرا می‌شود. ارتباط موثر تنها در جلسات شکل نمی‌گیرد. ایجاد محیط کاری فعال و پویا و حتی جای نشستن افراد در یک محیط هم می‌تواند در ایجاد ارتباط کلامی موثر باشد.
 • باز کردن فضا برای نقد به نحوه‌ی مدیریت
 • داشتن رابطه‌ی صمیمی با اعضای گروه
 • و …

این نوع از مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم روی بازده و کارایی گروه تاثیر می‌گذارد.

 1. بازده و کارایی

زمان مسئله‌ی مهمی است. مخصوصا برای کسب و کارهایی که حجم کاری زیادی دارند. کار تیمی موفق مستقیما روی این زمان تاثیر می‌گذارد. اینکه افراد به چه شکل و با چه مکانیزمی با هم کار کنند زمان اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌ها را بالا و پایین می‌برد.

کار تیمی موفق یعنی توسعه‌ی یک سیستم کاری برای فعالیت موثر و با بازده و کارایی بالا. هر تیمی به یک ساختار منسجم نیاز دارد تا فعالیت‌ها روی یک روال کاری مشخص اجرا شوند. چیزی که به آن روند کاری یا Workflow می‌گویند. اینکه داده‌ها به چه شکل بین افراد رد و بدل شوند بسیار مهم است. اگر سیستمی به صورت متوالی کار می‌کند و اطلاعات یک بخش در اختیار بخش دیگر قرار می‌گیرد باید این جریان به یک نظم برسد. این نظم را خود اعضای گروه می‌سازند.

کار گروهی موفق به معنای اجرا کردن کامل فعالیت‌ها در زمان مشخص و با نظم و دقتی بالاتر است.

 1. ایده‌ها

کار گروهی موفق زمانی شکل می‌گیرد که همکاران مجموعه در فضای کاری احساس راحتی داشته باشند تا بتوانند ایده‌ها و پیشنهادات‌شان را بیان کنند. احترام اولین عنصر در ایجاد چنین فضایی است. هر فردی در یک مجموعه رفتارهای خاص خودش را دارد، برخی خجالتی هستند، برخی اضطراب دارند، برخی از بیان حرف‌هایشان می‌ترسند و برخی هم از تحقیر شدن توسط همکاران احساس بدی پیدا می‌کنند.

چنین برخوردهایی فضای کسب و کار را مسموم می‌کند. این مسمومیت باعث می‌شود تا هیچ ایده‌ی جدیدی وارد کسب و کار نشود. کسب و کاری که ایده ندارد مرده است. مثل یک باتلاق که ایستا و بدون هیچ حرکتی باقی مانده است.

ایجاد فضای اعتماد هم مسئله‌ی مهمی است. اگر بی‌اعتمادی در فضای کاری وجود داشته باشد مستقیما روی خلاقیت اعضای مجموعه تاثیر دارد. اعتماد حس امنیت ایجاد می‌کند، در محیط امن و فضای امن همیشه خلاقیت وجود دارد. اما در محیطی که تنش وجود داشته باشد بیشتر نیروی مجموعه صرف برطرف کردن تنش‌ها می‌شود. به هیچ وجه نباید اجازه دهید این حس بی‌اعتمادی به بدنه‌ی تیم رخنه کند.

و نکته‌ی مهم اینکه شوق به یادگیری چیزهای جدید باید در میان اعضا وجود داشته باشد، این شوق باید به نحوی تزریق شود. اکثر ماها دوست داریم چیزهای جدید یاد بگیریم و مهارت‌های جدیدی را خودمان ایجاد کنیم. این احساس کشف چیزهای ناشناخته در درون همه‌ی ما وجود دارد. (قاره امریکا همینجوری کشف شد) فقط نیاز به یک جرقه دارد.

حالا به این فکر کنید اگر تمام اعضای مجموعه به فکر یادگیری و کشف چیزهای ناشناخته باشند چه اتفاقی می‌افتد؟ ایده‌های تازه به وجود می‌آیند. ساختارهای جدید ایجاد می‌شوند و کسب و کار در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد.

احتمالا فکر می‌کنید کارگاه‌های آموزشی می‌توانند در این زمینه موفق عمل کنند. اما کارگاه این حس کشف کردن را ندارد. بیشتر شبیه یک کار اجباری است اما وقتی این حس کشف و یادگیری را به اعضای مجموعه تزریق کنید خود اعضا، حتی در تایم غیرکاری سعی می‌کنند مهارت‌هایشان را ارتقا دهند، یاد بگیرند و رشد کنند.

کار تیمی موفق

 1. پشتیبانی و حمایت

چالش‌های زیادی در کسب و کار وجود دارند. اعضای مجموعه مشکلات خاص خودشان را دارند مشکلات شخصی که می‌توانند مستقیما روی عملکرد آن‌ها تاثیر داشته باشد، به همین دلیل اعضای مجموعه و مخصوصا مدیران باید نقش حامی و پشتیبان را داشته باشند. این پشتیبانی لزوما به معنای کمک مالی نیست.

برخی اعضای مجموعه به حمایت عاطفی نیاز دارند، مشکلات روحی و روانی در دنیای امروز بیشتر از مشکلات مالی گریبانگیر افراد می‌شود. حل کردن این مشکلات و دغدغه‌ها باعث می‌شود تا افراد با انرژی و ایده‌های جدیدتری سر کار حضور پیدا کنند.

کمک کردن به یکدیگر در حل مشکلات یک فضای تعاملی و مبتنی بر احترام ایجاد می‌کند. هر چقدر پیوند میان اعضای مجموعه قوی‌تر باشد کار تیمی هم با قدرت بیشتری اجرا می‌شود حتی افراد می‌توانند به هم کمک کنند تا مهارت‌های کاری‌شان را ارتقا دهند. بسیاری از مدیران کسب و کارها و یا مدیران میانی که یک بخش از مجموعه را می‌گرداند به فکر ارتقای مهارت‌های اعضای مجموعه نیستند در حالی که پیشرفت اعضا مستقیما در راندمان کار تاثیر دارد.

با توجه به پیچیدگی که یک تیم دارد، انجام فعالیت مؤثر ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما با شناخت تک تک اعضای گروه و توانایی و ضعف‌هایی که هر کدام دارند می‌توان به راحتی یک کار گروهی موفق راه انداخت.

هر تیم یک سری نیاز را در درون خود احساس می‌کند که اگر این نیازها برآورده شود قدرت کار تیمی معنا میابد. روش‌هایی برای موفقیت در کار تیمی وجود دارد که باید تمام اعضای تیم به خصوص رئیس تیم به آن واقف باشد.

 1. شفافیت مأموریت کار تیمی

عوامل موثر در موفقیت کار تیمی همکاری و تعامل اعضا، سنگ بنای ایجاد تیم کارآمد و پربازده است. اولین اصلی که در این بین وجود دارد و باید به آن دقت شود، اهداف تیم است. تیم باید هدف اصلی خود را درک کند و برای دستیابی به آن‌ متعهد باشد و برای شروع کار باید هر کدام از اعضا این هدف را به طور کامل بشناسد و مأموریت کلی معرفی شده باشد.

شفافیت تیم زمانی تقویت می‌شود که سازمان، انتظارات روشنی برای کار تیم، مسئولیت پذیری، اهداف و نتایج تیم داشته باشد و هم چنین در این بین باید زمان رسیدن به اهداف کاملاً مشخص باشد و بازه زمانی رسیدن به هر سطح از هدف تعیین شده باشد.

 1. تشویق انتقادات معقول

تیم باید بتواند محیطی را ایجاد کند که اعضا به خوبی بتوانند در برقراری ارتباط، دفاع از مواضع خود و انجام فعالیت‌های ریسک پذیر معقول اقدام کنند. اعضای تیم باید به همدیگر اعتماد داشته باشند و بتوانند در مواقعی که نیاز است از هم کمک بگیرند.

اعضای تیم نباید به علت عدم توافق با همدیگر یا اختلافات سلیقه‌ای توبیخ شوند بلکه کار درست این است که اختلاف نظرها مورد قدردانی واقع شود؛ زیرا در اکثر مواقع همین اختلاف نظرها است که باعث رشد یک تیم می‌شود و اعضا با قرار دادن اختلافات رفتاری و فعالیتی، در کنار هم یک تیم کامل می‌سازند.

یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کار تیمی ارتباط محترمانه است

رابطه بین افراد تیم باید صادقانه و با احترام باشد. مردم زمانی که عقاید، راه حل‌ها و افکار خود را به راحتی بیان می‌کنند احساس آرامش بیشتری دارند در این شرایط افراد احساس می‌کنند که از طرف اعضای تیم که در تلاش برای درک شرایط هستند، مورد حمایت هستند.

برای این کار باید اعضای تیم در طی جلساتی سؤالاتی را برای شفاف سازی بپرسند و زمانی را برای گوش دادن به مسائل، مشکلات و کمبودهای کاری و حتی شخصی افراد در نظر گرفته شود تا اعضای تیم بتوانند این مسائل را به صورت بهینه برطرف کنند و آن‌ها را سر و سامان دهند؛ در این صورت دیدگاه همدیگر را بهتر درک می‌کنند و ارتباط محترمانه‌تری با هم خواهند داشت و کارها با برنامه ریزی بهینه‌تری به افراد محول می‌شود.

بهتر است هر یک از اعضا تکنیک‌های ارتباطی در کارهای گروهی را آموزش ببینند و آن‌ها را در موارد متعدد مورد استفاده قرار دهند.

 1. احساس تعهد گروهی

افراد باید تعهد عمیقی نسبت به تصمیمات و اقدامات گروه احساس کنند. هنگامی که تیم وقت خود را صرف هنجارهای تیمی یا دستورالعمل روابط کند، قطعاً حس تعلق تقویت می‌شود.

اعضای تیم هر کدام دارای یک شخصیت منحصر به فرد است که باید با هم مشارکت کنند جادوی کارگروهی در این است که میتواند افراد مختلف را با وجود تمام تفاوت‌ها کنار هم قرار دهد بخاطر داشته باشید زمانیکه که احساس تعهد در گروه وجود داشته باشد هر کس وظیفه‌ای که بر عهده دارد را به طور کامل انجام می‌دهد.

 1. شناسایی عادت‌های سالم و مخرب

رهبر گروه باید با توجه به رفتارهای تک تک اعضا یک سری عادت‌های مفید یا مخرب را شناسایی کند، عادت‌های فردی ممکن است و در شبکه تیمی گسترش پیدا کند. از این رو با تقویت عادت‌های خوب در اعضا و تشویق این عادت‌ها باعث می‌شوید تا به مرور ارتباط اعضا گروه با یکدیگر پیشرفت کند و روز به روز ارتقا پیدا کند.

بشر به صورت ذاتی به سمت راحت طلبی پیش می‌رود از این رو عادت‌های غلطی که ممکن است ناشی از راحت طلبی باشد در عدم موفقیت در کار گروهی مؤثرند. این عادت‌ها به مرور فراگیر می‌شوند برای جلوگیری از سرایت این رفتار باید در همان ابتدای بروز توبیخ شود تا به دیگر اعضا نیز سرایت نکند در این هنگام هر کس خود را موظف می‌داند که رشد فردی خود را در اولویت قرار دهد.

 1. خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها

ممکن است یک روش بارها توسط افراد قدیمی گروه امتحان شده باشد اما عضو جدید باز هم ترجیح ‌دهد با خلاقیت‌هایی که دارد این روش را امتحان کند؛ باید دقت داشته باشید که با گفتن اینکه بارها این روش را امتحان کردیم اما کار نمی‌کند فقط باعث می‌شوید که کار تیمی در همان سطحی که قبلاً بوده است بماند.

اعضای تیم باید بدانند که قدرت یک تیم در این است که هر یک اعضا بتواند تلاش خود را برای حل یک مشکل، رسیدن به یک هدف یا بهبود یک روند انجام دهد و یک نتیجه هر چند اندک به دست آورد. این نتیجه ممکن است فقط در حد یک تجربه باشد ولی باز هم به پیشرفت کار گروهی کمک شایانی می‌کند.تعریف کار گروهی چیست

 1. به صورت مداوم در کار گروهی به دنبال بهبود نتایج باشید

یک تیم باید به طور مداوم عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهد و روندها، تعاملات اعضای تیم را بهبود دهد، بهتر است هر چند وقت یک بار جلساتی با حضور اعضای گروه برگزار شود و کاملاً واضح هنجارهای تیم و دلایلی که مانع از پیشرفت تیم می‌شود، استعدادها و استراتژی‌ها و عوامل مؤثر در موفقیت کار تیمی به صورت جز به جز مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت تیم باید جلسات را هدایت و تیم را ارزیابی کند هم‌چنین پیشرفت و روند انجام مأموریت را به اعضا گوشزد کند. هر مرحله باید نسبت به مرحله قبلی ارزیابی و درصد موفقیت کار گروهی نیز بررسی شود؛ با این کار دلایل کاهش عملکرد یا افزایش آن شناسایی می‌شود و می‌توان برنامه ریزی‌های آینده را بر همین اساس انجام داد تا به موفقیت بیشتر نائل آمد.

 1. حل مشکلات و درگیری‌های احتمالی

عوامل موثر در موفقیت کار تیمی رفع مسائلی است که مانع از ارتباطات قوی بین افراد می‌شود. تیم باید رویه مشخصی برای حل مشکلات و اختلافات بین اعضا داشته باشد.

تیم نمی‌تواند با وجود درگیری بین اعضا به خوبی جلو برود و نباید یک اختلاف نظر جزئی راهی برای صدمه زدن به بدنه یک تیم بزرگ شود. از این رو اختلافات بهتر است در همان زمان ایجاد، رفع شوند.

اعضا در جهت حل متقابل مشکلات و اختلاف نظرها باید تلاش کنند و اجازه ندهند مسائل جزئی روز به روز بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شوند. قطعاً موفقیت در کار گروهی باعث موفقیت تک تک اعضا خواهد شد و شکست آن به شکست تمامی افراد منجر می‌شود.

 1. رهبری مشارکتی

رهبری مشارکتی در جلسات تیمی، تعیین تکلیف برای هر فرد، ثبت تصمیمات و تعهدات، ارزیابی پیشرفت، مسئولیت پذیری اعضای تیم و فراهم کردن ابزار و خدمات مورد نیاز تیم عمل می‌شود. این بدان معنی است که هر شرکت کننده در تیم باید به طور فعال در هدایت تیم به نتایج مشارکت‌های موفقیت آمیز کمک کند.

در یک کار تیمی فقط نتیجه عاید رهبر اصلی نمی‌شود اگر هر کدام از اعضا خود را یک رهبر و صاحب کار بداند قطعاً احساس مسئولیت بیشتری دارد و روز به روز موفقیت‌ بیشتری به سراغ تیم و اهداف آن‌ها می‌آید.

 1. تصمیمات با کیفیت بالا

اعضای تیم با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند باید سعی کنند همیشه بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. حمایت سایر اعضا از تصمیمات فرد باعث می‌شود تا موفقیت در کار تیمی بدست آید و ارتباط مؤثر بین افراد تصمیم گیرنده ایجاد شود هم‌چنین ارائه گزارش و روند کار باعث می‌شود تا این تصمیمات عملی شوند.

البته باید دقت داشته باشید که تصمیمات نباید خودسرانه گرفته شوند و حتی جزئی‌ترین تصمیم باید در جلسات مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تأیید به مرحله اجرا برسد.

 1. توانمندسازی کارمندان

رشد فردی هریک از اعضا سبب می‌شود تا به صورت کلی تیم نیز پیشرفت‌هایی را در خود احساس کند. از این رو بهتر است هر چند وقت یک بار پروسه‌هایی برای توانمند سازی اعضا انجام گیرد.

اعزام افراد به کارگاه‌های افزایش مهارت در حیطه کاری آنها یکی از بهترین عوامل مؤثر در موفقیت کار تیمی است؛ هنگامی که توانمند سازی گروه انجام شود رسیدن به اهداف نیز سریع‌تر و با موفقیت بیشتر انجام می‌گیرد.

کار تیمی موفق

۸ استراتژی برای عملکرد بهتر قدرت کار تیمی شما!

شما به هر نحوی و با هر مهارت‌ها و خصوصیت‌هایی که ترجیح می‌دادید، اقدام به انتخاب هم تیمی برای خود کردید، اما حال باید بدانید که هدف از کار گروهی چیست و چه استراتژی‌هایی برای پیشبرد کارتان لازم است.

 1. خودتان الگوی خوبی باشید!

اگر واقعا به دنبال این هستید که اعضای گروه شما با یکدیگر به خوبی ارتباط برقرار کنند، سخت کار کنند و نتایج بهتری از کارتان به دست آورید، بهتر است که همانطوری رفتار کنید که دوست دارید بقیه افراد باشند، نقش خود را به خوبی اجرا کنید، مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهید و از طرفی ارتباط خوبی با اعضای گروه خود برقرار کنید و درست همانطوری باشید که دوست دارید سایر افراد دیگر در گروه شما رفتار کنند.

 1. اعتماد و احترام را فراموش نکنید!

اگر بین کارمندان و واقع هم گروهی‌های شما اعتماد و احترام متقابل وجود نداشته باشد، یقینا هیچ کاری نیز به درستی انجام نخواهد شد. یکی از مهم‌‌ترین عوامل موفقیت در استارتاپ داشتن اعتماد به هم تیمی‌ها و همکاران است و اینکه افراد بتوانند به سرپرستان گروه نیز اعتماد کنند و پذیرای راهنمایی‌هایی که می‌شوند، باشند.

 1. هم تیمی‌هایتان را به معاشرت با هم تشویق کنید!

اعضای گروه شما قرار است ساعت‌ها در کنار هم کار کنند و با هم باشند و موفقیت در کار گروهی نیز بدون احساس راحتی و امنیت خاطر امکان پذیر نخواهد بود. بهتر است شرایطی را فراهم کنید تا هم تیمی‌های شما زمان بیشتری را با هم صرف کنند و بیشتر از هم شناخت پیدا کنند و به آنها امکان دهید تا بتوانند بیشتر با هم صحبت کنند و تعامل داشته باشند.

به علاوه یکی دیگر از عوامل موثر در موفقیت کار تیمی تشویق اعضای تیم به آزادانه صحبت کردن و اشتراک گذاری نظرها و پیشنهادات است. خودتان نیز باید سعی کنید تا ارتباطی دو طرفه و دوستانه با هم تیمی‌هایتان داشته باشید و به آنها این اطمینان را بدهید که دوستانه به حرف‌های هم تیمی‌های خود گوش می‌دهید.

 1. اهداف و مسئولیت‌ها را به وضوح مشخص کنید!

از عوامل موثر در موفقیت کار تیمی این است که همه اعضای گروه از وظایف و عملکردهای خود  درک خوبی داشته باشند و بدانند که هر یک از افراد هم تیمی چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند. این موضوع به هم تیمی‌های شما کمک می‌کند که کار خود را نیز بهتر مدیریت کنند و بتوانند با خیالی آسوده روی مسئولیت خود تمرکز کنند و در صورت نیاز از هم تیمی‌های خود کمک بگیرند. از طرفی تعیین نقش‌های روشن هر فرد، فرآیند‌های کاری هر فرد را مشخص می‌کند و روال کار را تسریع می‌بخشد.

به علاوه شما باید به همه هم تیمی‌های خود اعلام کنید که به دنبال چه هدفی هستید و موفقیت در کار گروهی نیز زمانی حاصل می‌شود که همگی در راه رسیدن به هدفی مشخص در مدت زمانی محدود تلاش کنید. برای هر بازه زمانی هدفی کوتاه مدت مشخص کنید و تعیین کنید که هر فرد برای دستیابی به این هدف چه مسئولیتی دارد و اینگونه انگیزه افراد را برای داشتن همکاری و پیشرفت کاری بیشتر کنید.

 1. از هم تیمی‌های خود تقدیر کنید!

از مهم‌ترین عوامل موثر در موفقیت کار تیمی انگیزه دادن به هم تیمی‌هایتان است و اینکه با تشویق و ستایش آنها اعتماد به نفس و روحیه بیشتری به تیم دهید و آنها را برای انجام بهتر کارها ترغیب کنید. به هم تیمی‌های خود اجازه دهید تا در مورد تصمیمات مهم با شما هم فکری کنند و با این کار ارتباط خود را با سایر هم تیمی‌ها تقویت کنید و اجازه دهید آنها نیز بدانند که بخشی از این پازل هستند و بدون آنها کار شما ناکامل است.

فراموش نکنید که از عوامل موفقیت در استارتاپ این است که همه افراد گروه احساس خوبی داشته باشند و از انجام کارها و محیطی که در آن کار می‌کنند احساس رضایت کنند، پس سعی کنید که به ایجاد انگیزه و حس رضایت در میان هم گروهی‌های خود اهمیت زیادی دهید.

 1. برای مدیریت تیم از یک نرم افزار مدیریتی استفاده کنید!

شرح وظایف و زمان بندی کارها، میزان پیشرفت و مهلت هر فرد برای رسیدن به هر یک از اهداف و همچنین به روز رسانی همه این اطلاعات نیاز به یک نرم‌ افزار مدیریتی دارد که با وجود نرم افزارهای زیادی که در این زمینه وجود دارد بهتر است بهترین گزینه را با توجه به نوع کارتان انتخاب کنید و فراموش نکنید که موفقیت در کار گروهی بدون برنامه ریزی دقیق و مطمئن امکان پذیر نخواهد بود.

مهم‌ترین و رایج‌ترین این نرم افزارها عبارتند از Notion، Trello، Basecamp، Azendoo، Asana.

 1. مرتبا با هم تیمی‌های خود جلسه برقرار کنید!

برگزاری جلسات مکرر و هم فکری با اعضای گروه یکی محسوب می‌شود. هدف از برگزاری این جلسن اتلاف وقت نیست اما موجب می‌شود تا روند پیشرفت و اهداف اعضا نیز بررسی شوند و ایده‌های جدیدی برای پیشبرد بهتر کارها ارائه شود و هر کس در مورد روال کاری خود اطلاعاتی در اختیار سایر هم تیمی‌ها قرار دهید و پیشنهادات خود را برای بهبود کارها اعلام نماید.

 1. تیمی با توجه به نیاز خود تشکیل دهید!

داشتن تیم‌های بزرگ و کوچک هر کدام مزیت‌ها و مضرات خاص خودش را دارد. تیم‌های بزرگ‌تر معمولا از نیروی انسانی بیشتری تشکیل شده‌اند و تیم‌های کوچک معمولا افرادی با مسئولیت‌ها و مهارت‌های بیشتر را برای انجام امور انتخاب می‌کنند. شما باید با توجه به شرایط شرکت و نوع کارهایی که با آن سر و کار دارید، اندازه تیم خود را تعیین کنید و از این موقعیت به نفع خودتان استفاده کنید.

فراموش نکنید که از عوامل موفقیت در استارتاپ ایجاد هماهنگی و یک دستی بین افراد گروه است و زمانی که فرد جدید به تیم شما اضافه می‌شود باید مهارت، نگرش، اخلاق و خصوصیات او را در نظر بگیرید و بدانید که رفتار او می‌تواند روی سایر افراد تیمتان نیز تاثیر بگذارد به همین دلیل باید افرادی متناسب با گروهتان را برای هم تیمی شدن انتخاب کنید.

مهارت کار تیمی موفق چگونه تعریف می‌­شود

بیشتر کارفرمایان با کارکنان‌شان در موقعیت‌های مختلفی کار می‌کنند. آنها می‌توانند محیط را برای کارمندان‌شان سرشار از صمیمیت و دوستی کنند یا اینکه به هیچ‌ یک از آنها اجازه نفس‌کشیدن ندهند. امروز، با مطالعه کسب‌وکارهای مختلف در می‌یابیم که قله‌های مطرح‌شدن را آنهایی فتح می‌کنند که فضای گرم و دوستانه‌ای را در محیط کار مهیا کرده‌اند.

کار تیمی در عمل برقراری تعامل میان کارکنان یک سازمان است. مفهوم تعامل هسته اصلی کار تیمی است. تعامل باید در عین رعایت روابط حرفه‌ای کارکنان را به هم نزدیک کرده، کار هر کارمند بستر را برای کار دیگری مهیا کند.

کار تیمی عبارت است از کمک‌رسانی به هم‌تیمی برای کامیابی در راه هدفی مشترک.

در کار گروهی موفق نقش آدم‌ها مشخص است و مهارت‌های ارتباطی گسترش و توسعه می‌یابد و افراد نقششان را بهتر ایفا می‌کنند. اهمیت کار تیمی به قدری است که می‌توان گفت تا حدی ضامن انجام تکلیف‌های گروه است.

تیم‌ ورک ها چند دسته‌اند؟

مدیران باید گروه موردنظرشان را با توجه به نوع مجموعه و نیازهای آن در ذهن مجسم یا روی کاغذ طراحی کنند و بعد به اجرای طرح بپردازند. مسئولیت مدیر پیاده‌سازی صرف الفبای کار تیمی نیست، او باید روند تیم ورک را بی‌وقفه بررسی و بر اجرای آن نظارت کند و درصدد رفع هر گونه نقصانی برآید.

عدم نظارت بر کار تیم به این معنی است که بخشی از فرایند مزبور چنان که باید کارآمد نبوده یا فشار کار روی بخشی از گروه بوده و بخش دیگر وظایفش را انجام نداده است. فقدان عدالت در تقسیم وظایف موجب فرسودگی برخی از اعضای تیم و فروپاشی آن و همچنین از دست دادن اعضا ضربه‌ای کاری به تیم وارد می‌کند.

تیم های سنتی در مقابل تیم های غیررسمی و صمیمی

مبنای طراحی بیشتر تیم‌های غیررسمی اهداف اجتماعی است، در حالی که برنامه تیم‌های سنتی یا رسمی بر اساس هدف مشخصی ریخته شده است. مثلاً اعضای گروه‌های غیررسمی حین صرف غذا درباره مشکلات کاری تبادل نظر می‌کنند.

چنین تیمی بر مبنای ساختار واضح و مشخصی تأسیس نشده است؛ ولی ظرفیت بسیاری در حرکت به سوی هدف دارد. در مقابل، تیم‌های رسمی و سنتی با ساختاری سفت‌وسخت طراحی شده‌اند. در تیم‌های رسمی هدف پیش از تفویض وظایف مشخص شده است و همه قدم‌ها در جهت رسیدن به آن برداشته می‌شود که می توان گفت فرهنگ کار تیمی را نوع تیم مشخص می‌کند.

تیم های شخص محور

تیم های شخص محور هدف را شناسایی می‌کنند و همه کارکنان در راستای نیل به آن دست به تلاش می‌زنند. اعضای چنین تیمی با اشتیاق بیشتری کار می‌کنند و نسبت به تیم‌های سنتی متعهدترند. اعضای تیم‌های شخص‌محور مسئولیت‌پذیرتر و وفادارترند. این گروه‌ها نوآور و خلاق‌اند.

در اینگونه تیم‌ها روابط رئیس و مرئوسی به چشم نمی‌خورد و از هرگونه پیشنهاد نو و خلاقانه‌ای استقبال می‌شود و اعضا احساس می‌کنند که مجموعه متعلق به خودشان است.

گروه‌های رهبری و گروه‌های حل مسئله

در کارهای تیمی از نوع رهبری دو گروه رهبری و حل مسئله وجود دارد. تیم‌های رهبری را گروهی از مدیران یا رهبران سازمان تشکیل می‌دهند که با هدف تشویق کارکنان به کار تیمی دور هم جمع شده‌اند. تیم‌های حل مسئله نیز به تیم‌های رهبری شباهت دارند، چرا که اعضای مختلف را به‌منظور حل مسائل سازمان دور هم جمع می‌کنند.

عملکرد مؤثر تیم‌های رهبری و حل مسئله در گرو این است که به کارکنانشان بقبولانند هزینه کناره‌گیری از تیم بیش از هزینه مشارکت گروهی است.

گروه‌های مجازی

استفاده از تکنولوژی روز (نرم‌افزارها و گزینه‌های چندرسانه‌ای) بسیار افزون‌تر شده است. به همین دلیل، سازمان‌ها از این پلتفرم‌ها بیشتر بهره می‌گیرند و همین موجب افزایش گروه‌های مجازی شده است. شاید گروه‌های مجازی سنتی، غیررسمی یا شخص‌محور باشند؛ این گروه‌ها با چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مثلاً افراد از فضاها به یک اندازه استفاده نمی‌کنند یا اعضایی که با یکدیگر ملاقات نمی‌کنند در برقراری ارتباط مؤثر ناتوانند.

مدیریت صحیح کار تیمی حرکت افراد گروه را در جهت رسیدن به هدف مشخص تسریع می‌کند.

و در آخر…

همانطور که پیشتر ذکر شد، نوع گروه را فعالیت و کسب‌وکار آن تعیین می‌کند. استارتاپ‌ها بالذات پرچمدار کاری نو و بکرند و بقایشان در گرو حل‌وفصل گروهیِ امور است.

مطالعه کسب‌وکارهای استارتاپی روشن می‌کند که گروه انتخابی آنها برای کار گروهی‌شان آمیخته‌ای از گروه‌های غیر‌رسمی، شخص‌محور و مجازی است؛ آنها کسب‌وکارهای استارتاپیشان را به یُمن استفاده از ابزارهای اینترنتی و شبکه‌های مجازی معرفی می‌کنند و بقای بسیاری از این مشاغل به اینترنت مربوط است.

کمتر استارتاپی در فضای گروه‌های سنتی حضور دارد. بنیانگذاران استارتاپ‌ها غالباً جوان هستند و به دنبال فضایی که در آن حس بهتر و خیال آسوده‌تری داشته باشند.

]]>
وقتی اسم کار تیمی می­‌آید بیشتر آدم‌ها ذوق‌زده می ­شوند و حس مثبتی از درگروه‌بودن دارند. اگر بخواهیم به تعریف کار گروهی تیمی موفق اکتفا کنیم، باید بگوییم که تیم از جمع ۲ نفر و بیشتر تشکیل شده است؛ اما آیا می‌توان کار گروهی را اینگونه، ساده، تعریف کرد؟ ...
یک سازمان یا یک مجموعه روی اعضا و یا به اصطلاح تیم می‌چرخد. اعضای مجموعه مثل یک چرخ‌دنده در یک سیستم مکانیکی بزرگ هستند. اگر یکی از این چرخ دنده‌ها خوب کار نکند کار سیستم مختل می‌شود. اینجاست که اهمیت کار تیمی موفق در سازمان و یا مجموعه به چشم می‌آید. کار تیمی موفق می‌تواند یک مجموعه را قدرتمند‌تر و حرفه‌ای‌تر جلو ببرد. مشکلات را کمتر کند و مسیر رشد مجموعه و اعضای آن را هموارتر کند.

اما کار تیمی موفق چیست؟ اصلا تعریفی برای آن وجود دارد؟ چگونه می‌توان کار تیمی در سازمان را رواج داد تا اعضا بتوانند راحت‌تر و هدفمند‌تر فعالیت کنند.
تعریف کار گروهی چیست
در بوم کسب و کار بخشی به نام فعالیت‌های سازمان وجود دارد. این فعالیت‌ها شامل تمام کارهایی است که در یک مجموعه انجام می‌شود تا مجموعه را به هدف‌هایش نزدیک کند. هر کسب و کاری اهداف خاص خودش را دارد. کار گروهی در حقیقت به این معناست که این فعالیت‌ها به صورت منظم و هدفمند توسط اعضای مجموعه انجام شود. دقیق مثل چرخ دنده‌هایی که چرخش هر کدام از آن‌ها باعث چرخش دیگری می‌شود و سیستم به کار می‌افتد.

به زبان ساده‌تر کار تیمی یعنی همکاری چندجانبه از سوی اعضای سیستم برای رسیدن به یک هدف مشخص. به جرات می‌توان گفت کار تیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمان است؛ اگر هر کدام از اعضا به صورت منزوی و جداگانه کار کنند هرچقدر هم که در کارشان حرفه‌ای باشند عملا رشدی صورت نمی‌گیرد.
چرا کار تیمی برای استارتاپ‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود!
چه قبول کنید چه نه شما به عنوان فردی که ایده‌های خوب و خلاقانه زیادی دارد و قصد راه اندازی یک استارتاپ را دارد، نمی‌توانید به تنهایی همه کارها را به دوش بکشید و همه مهارت‌های لازم برای پیشبرد کارهایتان را به دست آورید. تیم کاری شما می‌تواند تنها از ۲ نفر تشکیل شود و یا از مجموعه افرادی با توانایی‌های مختلف باشد که هر کدام کاری را مطابق با توانایی‌های خودشان انجام می‌دهند، در هر صورت باید بدانید که هماهنگی و هم بستگی تیم شما اهمیت زیادی دارد.

هر یک از افراد تیم باید از هدفی که همگی به دنبال آن هستید آگاه باشند و با تمام قوا در مسیر رسیدن به آن هدف تلاش کنند. از مهم‌ترین عوامل موثر در موفقیت کار تیمی این است که افراد گروه شما منسجم و هماهنگ باشند و در محیطی سرشار از صمیمیت و آرامش مشغول به کار شوند.

از طرف دیگر کار تیمی به افراد یک گروه این امکان را می‌دهد تا تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهند و بتوانند نوآوری‌های بیشتری را تجربه کنند.


هدف از کار گروهی چیست
همانطور که پیش‌تر ذکر شد از عوامل موفقیت در استارتاپ‌ها این است که افراد به جای اینکه تک نفره همه کارهای یک کسب و کار را به دوش بکشند، اقدام به تیم سازی کنند و مجموعه افراد با استعداد و با پشتکار دیگری را نیز به عنوان هم گروهی‌های خود وارد کار کنند. برای موفقیت در کار گروهی قبل از هر چیزی باید بدانید که برای پیشبرد کارهایتان به چه افرادی و با چه خصوصیاتی نیاز دارید و این افراد باید چه توانایی‌ها و خصوصیاتی داشته باشند.

در ابتدای کار به جای اینکه به اضافه‌کردن چندین فرد به اعضای تیمتان فکر کنید، بهتر است روی افرادی سرمایه گذاری کنید که چندین کار و مهارت را یکجا دارند. سعی کنید به نیروهایی که به عنوان هم تیمی انتخاب می‌کنید، به خوبی آموزش دهید و سطح مهارت‌های آنها را ارتقا دهید. وظایف هر فرد را مشخص کنید و سعس کنید برای هر هدف کوتاه مدتی در تیمتان یک برنامه زیری زمانی داشته باشید و زمانیکه هر کس به خوبی به وظیفه خود عمل کرد برای او پاداشی در نظر بگیرید و انگیزه تیم را هر لحظه بیشتر و بیشتر کنید این کار اثر بخش در عوامل موفقیت در استارتاپ شما خواهد بود.
مهمترین چالش کار گروهی
اینکه یک کسب و کار یا سازمان چگونه کار گروهی را وارد فرهنگ سازمانی کند بسیار مهم است. کار تیمی مهم‌ترین بخش فرهنگ سازمانی است. ارتباطی که بین اعضا شکل می‌گیرد ایده‌های جدیدی را وارد کار می‌کند. بحث‌ها، گفتگوها و جلسات، مشکلات و گره‌های سازمان را باز می‌کند و به زبان ساده‌تر مسیر رسیدن مجموعه به اهدافش را هموارتر می‌کند.

در ادامه مهمترین چالش کار گروهی را نام می بریم و...]]>
Shanbe Magazine 12:54
چیکی؛ خالق کتاب‌های آنلاین یک دلاری https://shanbemag.com/%da%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/ Sun, 02 Jun 2019 06:55:45 +0000 https://shanbemag.com/?p=26162 چیکی سرکار بنیانگذار «کتاب‌های جاگرنات» است و انتشار کتاب‌های دیجیتالی را برعهده دارد. سایت کتاب‌های جاگرنات کمک می‌کند که آثار نویسنده‌های تازه‌کار خوانده شود. در سایت کتاب‌های جاگرنات بخشی وجود دارد که نویسندگان می‌توانند آثار خود را منتشر کنند. «کتاب‌های جاگرنات» علاوه بر وب‌سایت اپلیکیشنی برای تلفن همراه دارد که خوانندگان می‌توانند کتاب‌های مورد نظرشان را آنجا پیدا کنند و بخوانند. سرکار پیش از آنکه به همراه دورگاراگوناث نشر کتاب‌های جاگرنات را تأسیس کند، هفت سال در انتشارات بلومزبریِ لندن کار کرده بود و بعد از آن (سال ۲۰۰۶) به رندوم هاوس دهلی پیوست. سال ۲۰۱۱ چیکی سرکار یکی از ناشران مؤسسه پنگوئن در هند بود.

سال ۲۰۱۳ رندوم هاوس و پنگوئن ادغام شدند و سرکار به فکر تأسیس مؤسسه‌ی نشر کتاب افتاد. بالاخره، سال ۲۰۱۵ رؤیای چیکی سرکار به حقیقت پیوست و کتاب‌های جاگرنات کار خود را آغاز کرد. نام چیکی سرکار در جدول اقتصاد جهانی به عنوان یکی از رهبران جوان دنیا آمده است.

ناندان نیلکانی، از سرمایه‌گذاران مشهور هندی، در کتاب‌های جاگرنات سرمایه‌گذاری کرده است. مؤسسه انتشاراتی هارپرکالینز به‌تازگی (ماه مارس ۲۰۱۹) همکاری خود را با کتاب‌های جاگرنات آغاز کرده است. کتاب روزهای جزمین، نوشته‌‌ی بنیامین، نویسنده‌ی پاکستانی، اولین بار توسط کتاب‌های جاگرنات منتشر شد و جایزه‌ی جی‌سی‌بی را ازآن خود کرد.

این جایزه مخصوص نویسندگان هندی‌ای است که داستان‌هایشان را به انگلیسی نوشته‌اند. جایزه جی‌سی‌بی هم به داستان‌های کوتاه ترجمه‌شده‌ای تعلق می‌گیرد که نویسنده‌های هندی نوشته‌اند. از دیگر دستاوردهای کتاب‌های جاگرنات برنده‌شدن سواتی چاتورودی، روزنامه‌نگار «ایندین پرس»، در رقابت لندن پرس است.

سواتی چاتورودی جایزه‌ی لندن پرس را برای کتاب من تروی هستم دریافت کرد. او کتاب خود را در سایت کتاب‌های جاگرنات منتشر کرده بود. در زمانه‌ای که مردم تمام وقت خود را با تلفن‌های هوشمند سپری می‌کنند، چیکی سرکار راهی یافت تا فرهنگ ادبیات هوشمند را به مردم بیاموزد.

او تلفن‌های هوشمند را ابزار قدرتمندی برای انتشار کتاب می‌دانست. در واقع، چیکی سرکار انقلابی در ادبیات نوین هند به وجود آورد. اگرچه او نویسنده نیست، به نویسندگان کمک می‌کند تا آثار خود را به دست خوانندگان برسانند و حتی در مسابقات جهانی ادبیات شرکت کنند.

برنامه‌نویسی سایت کتاب‌های جاگرنات به گونه‌ای است که هر فردی می‌تواند با آن کار کند. با اینکه دغدغه‌ی اصلی سرکار نمایش کتاب‌های تازه است از ادبیات کلاسیک هم غافل نشده. اگر کسی به کتاب‌های جین آستین علاقه داشته باشد امکان دریافت رایگان کتاب‌های محبوبش در سایت کتاب‌های جاگرنات فراهم شده است.

کتاب‌های دیگر را نیز می‌توان با قیمتی بین ۱۰ تا ۲۵۰ روپیه خریداری کرد. در نمونه‌ی آزمایشی سایت بیش از یک میلیون دانلود صورت گرفت. سپس اپلیکیشن کتاب‌های جاگرنات برای اندروید و آی‌اواس ساخته شد. چیکی سرکار بعد از آغاز به کار اپلیکیشن کتاب‌های جاگرنات گفت: «مطمئنم این اپلیکیشن همان چیزی است که خواننده‌ها می‌خواستند.

اکنون می‌دانم که کتابخوان‌های بمبئی شب‌ها کتاب می‌خوانند و بیشترین خرید از سایت کتابخوان‌های بنگلور انجام شده است. حالا متوجه شده‌ام که پروفایل مشتریان به تجارتشان کمک زیادی می‌کند.» در حقیقت، کتاب‌های جاگرنات انقلابی در تلفن‌های هوشمند هندی است. چیکی سرکار در هشتم ژانویه سال جاری سخنرانی‌ای در تد داشت. او در این سخنرانی درباره‌ی نسل جدید نویسندگان و کتابخوان‌ها و چگونگی تأسیس شرکتش صحبت کرد.

او در قسمتی از سخنرانی خود در تد گفت: «به اطراف خود نگاه کنید، مترو، پارک، فرودگاه، رستوران و حتی به این کنفرانس! همه در دست خود یا توی جیب‌شان تلفن هوشمند دارند. چند نفر از شما کتاب همراه خود دارد؟ خیلی کم، درست است؟ زمانی که برای پیاده‌روی از دفترم خارج می‌شدم، خودم را در محاصره‌ی دریایی از متخصصان وابسته به تلفن‌های هوشمند می‌دیدم. حتی یک نفر از آنها کتابی در دست نداشت. دیدن این منظره ناراحتم می‌کرد.

من در تمامی زندگی فردی کتابخوان بوده‌ام. پایه و اساس زندگی من کتاب است. اولین مردی که عاشقش شدم آقای دارسی بود. در ۲۱ سالگی برای اولین بار کتاب هری پاتر را در تعطیلات تابستانی خواندم. خیلی به خودم افتخار می‌کردم.

تمامی آن شب مشغول خواندن کتاب رمز داوینچی بودم. می‌خواهم اعتراف کنم حتی اکنون که حالم خوش نیست با کتاب جنگ و صلح تولستوی به رختخواب می‌روم. من هم مثل همه کسانی که در اطرافم می‌دیدم با تلفن همراهم زندگی می‌کردم. موادغذایی را آنلاین سفارش می‌دادم و بلیت سینما را با تلفن همراهم رزرو می‌کردم.»

بلیت هواپیما را نیز. مثل تمامی هندی‌ها بعد از طی مسیری طولانی و گیرکردن در ترافیک به خانه برمی‌گشتم و وقتم با واتس‌اپ و ویدئوچت با خواهر دوقلویم سپری می شد. من بخشی از انقلابی فوق‌العاده بودم که در هند اتفاق افتاد. هندی‌ها رتبه‌ی دوم را در استفاده از تلفن همراه دارند. قیمت اینترنت در هند کاهش یافته است.

نیمی از هندی‌های شهرنشین و حتی بخشی از مناطق روستایی هند دارای تلفن هوشمند متصل به اینترنت هستند. اگر چیزی در مورد هند بدانید، متوجه خواهید شد که نصف هند چیزی شبیه به کل آمریکاست. این عدد قابل توجهی است.

این اعداد کماکان در حال گسترش هستند، تا حدی که دارند منفجر می شوند و نقش آنها تقویت و تشویق هندی‌ها به اتخاذ روش‌های خارق‌العاده است. اما هیچکدام از این تغییرات به دنیای من مربوط نمی‌شد، دنیای کتاب‌های من. درکشوری به وسعت اروپا زندگی می‌کنم.

اما در این کشور تنها ۵۰ کتابفروشی مناسب وجود دارد. به نظر نمی‌رسد که هندی‌ها برای سرگرمی کتاب بخوانند. اگر به لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های هند نگاه کنید کتاب‌های تخصصی و راهنمای امتحانات را همیشه آنجا می‌بینید. تصورکنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر کتاب راهنمای آزمون رتبه‌ی نخست نیویورک تایمز را به دست آورد.

انقلاب تلفن‌های هوشمند نوع جدیدی از خوانندگان و نویسندگان را به وجود می‌آورد. فیس‌بوک یا واتس‌اپ فرقی نمی‌کرد، هندی‌ها چیزهایی را که می‌نوشتند به اشتراک می‌گذاشتند. از خودم تعجب می‌کردم که این مطالب را می‌خوانم و به اشتراک می‌گذارم. آیا می‌توانستم به این نویسندگان و خوانندگان دسترسی داشته باشم؟

آیا می‌توانم آنها را به خوانندگان خودم تبدیل کنم؟ بنابراین دفتر لوکس و شغلم را به عنوان ناشر بهترین شرکت انتشاراتیِ هند رها و شرکت خودم را راه‌اندازی کردم. به همراه گروه کوچکم به اتاق بزرگی در محله‌ای ارزان و دورافتاده در دهلی نقل مکان کردم. ما دنبال خانه‌ی نشر نوین، خواننده‌ی جدید و کتاب‌های تازه بودیم.

از خودم پرسیدم، این خوانندگان جدید چه می‌خواهند؟ آیا آنها به ضرورت، مربوط‌بودن، به‌موقع‌بودن و تمامی چیزهایی که در خدمات آنلاین موجود است نیاز دارند؟ می‌دانستم که آنها افرادی عجولند و مجبورم از سبک زندگی آنها پیروی کنم. آیا خوانندگان جدید واقعاً کتابی دویست صفحه‌ای را می‌خوانند یا چیزی کوتاه‌تر و ساده‌تر می‌خواهند؟

هندی‌ها روی قیمت حساس هستند، مخصوصاً اگر به کتابی آنلاین مربوط باشد. می‌دانستم باید کتابی به آنها بدهم که قیمتش از یک دلار کمتر باشد. شرکتم بالاخره متولد شد: محلی برای گوشی‌های هوشمند که به نویسندگان تازه‌کار امکان بارگذاری داستان‌هایشان را می‌داد.»

]]>
چیکی سرکار بنیانگذار «کتاب‌های جاگرنات» است و انتشار کتاب‌های دیجیتالی را برعهده دارد. سایت کتاب‌های جاگرنات کمک می‌کند که آثار نویسنده‌های تازه‌کار خوانده شود. در سایت کتاب‌های جاگرنات بخشی وجود دارد که نویسندگان می‌توانند آثار خود را منتشر کنند. Shanbe Magazine clean 8:17
چطور تنوع جنسیتی شرکت ها را خلاق تر می کند؟ https://shanbemag.com/%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9/ Wed, 15 May 2019 10:19:32 +0000 https://shanbemag.com/?p=25851 آیا شرکت‌های مختلط واقعا خلاق‌تر هستند؟ روسیو لورنزو و تیمش ۱۷۱ شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند. جواب یک بله قاطعانه بود. در یک گفتگو که به شما کمک می‌کند تا یک شرکت بهتر و قدرتمندتر تشکیل بدهید. لورنزو داده‌ها را بررسی می‌کند و این مسئله را روشن می‌کند که چطور شرکت شما می‌تواند تولید بهتر را آغاز کند و با قبول تنوع به عنوان یک مزیت رقابتی، خلاق‌تر شود.

]]>
آیا شرکت‌های مختلط واقعا خلاق‌تر هستند؟ روسیو لورنزو و تیمش ۱۷۱ شرکت را بررسی کردند تا این را بفهمند. جواب یک بله قاطعانه بود. Shanbe Magazine 10:53
تحریم‌ها به ما کمک کرد! https://shanbemag.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af/ Sun, 24 Mar 2019 11:33:50 +0000 https://shanbemag.com/?p=24994 در گفتگو با بنیانگذار متریکس در گفتگو با بنیانگذار متریکس

]]>
در گفتگو با بنیانگذار متریکس Shanbe Magazine 3:23
کتاب دیجیتال فرصت حضور در عرصه بین‌الملل https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%db%8c/ Fri, 22 Mar 2019 11:30:34 +0000 https://shanbemag.com/?p=24975 سید مهدی شجاعی حدود هشت سال مسؤولیت صفحه‌های فرهنگی و هنری روزنامهٔ جمهوری اسلامی و سردبیری ماهنامهٔ صحیفه را به عهده داشت. سال‌های متمادی مسؤولیت سردبیری مجله رشد جوان به عهده او بود. همچنین در سمت مدیر انتشارات برگ به انتشار حدود ۳۰۰ کتاب از نویسندگان و هنرمندان و محققان کشور پرداخت. سیدمهدی شجاعی هم‌اکنون مدیرمسئول انتشارات کتاب نیستان است. کتاب نیستان علاوه بر پروژه «گزیده ادبیات معاصر»، حدود ۴۰۰ عنوان در حوزه‌های ادبیات، ادبیات دینی، مذهب و کودک و نوجوان منتشر کرده‌است.

با او درباره جهت‌گیری فرهنگ کتابخوانی به سمت کتاب‌های صوتی و ای‌بوک صحبت می‌کنیم.

]]>
سید مهدی شجاعی حدود هشت سال مسؤولیت صفحه‌های فرهنگی و هنری روزنامهٔ جمهوری اسلامی و سردبیری ماهنامهٔ صحیفه را به عهده داشت. سال‌های متمادی مسؤولیت سردبیری مجله رشد جوان به عهده او بود. همچنین در سمت مدیر انتشارات برگ به انتشار حدود ۳۰۰ کتاب از نویسندگا... Shanbe Magazine clean 4:20
امسال هزارسال پیر شدم https://shanbemag.com/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%85/ Thu, 21 Mar 2019 07:30:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=24969 اکبر هاشمی سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه شنبه از مسیری که طی کرده است می گوید اکبر هاشمی سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه شنبه از مسیری که طی کرده است می گوید

]]>
اکبر هاشمی سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه شنبه از مسیری که طی کرده است می گوید Shanbe Magazine 2:39
مدیر ایوند خیلی کلیشه ای از کلیشه می نالید! https://shanbemag.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c/ Wed, 20 Mar 2019 12:30:36 +0000 https://shanbemag.com/?p=24966 Shanbe Magazine clean 2:03 مشکلات به وجود آمده برای اپلیکیشن‌های iOS ایرانی از سوی اپل https://shanbemag.com/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c/ Thu, 28 Feb 2019 14:53:40 +0000 https://shanbemag.com/?p=24460 Shanbe Magazine clean 1:36 گزارش ویدیویی یلدا سامیت ۲۰۱۸ – قسمت دوم https://shanbemag.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85/ Wed, 09 Jan 2019 14:44:00 +0000 https://shanbemag.com/?p=22539 کاری از ایده‌پردازان یلدا سامیت ۲۰۱۸ روز ۲۸ آذر در مرکز همایش های برج میلاد برگذار شد و ایده پردازان به عنوان حامی رسانه ای این رویداد وظیفه پوشش دهی این مراسم را برعهده داشت.

در یلدا سامیت ۲۰۱۸ اتفاق ها و بحث‌های جنجالی رخ داد این برنامه و قسمت بعد آن را از دست ندهید …

قسمت اول برنامه ۳۶ ایده پردازان از یلدا سامیت ۲۰۱۸

]]>
کاری از ایده‌پردازان Shanbe Magazine clean 38:48
گزارش ویدیویی یلدا سامیت ۲۰۱۸ – قسمت اول https://shanbemag.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/ Wed, 09 Jan 2019 14:42:15 +0000 https://shanbemag.com/?p=22534 کاری از ایده‌پردازان یلدا سامیت ۲۰۱۸ روز ۲۸ آذر در مرکز همایش های برج میلاد برگذار شد و ایده پردازان به عنوان حامی رسانه ای این رویداد وظیفه پوشش دهی این مراسم را برعهده داشت.

در یلدا سامیت ۲۰۱۸ اتفاق ها و بحث‌های جنجالی رخ داد این برنامه و قسمت بعد آن را از دست ندهید …

قسمت دوم برنامه ۳۶ ایده پردازان از یلدا سامیت ۲۰۱۸

]]>
کاری از ایده‌پردازان Shanbe Magazine clean 33:27
گزارش ویدیویی یلدا سامیت ۲۰۱۸ https://shanbemag.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8/ Tue, 08 Jan 2019 14:41:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=22526 چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۷ سومین دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با حمایت هفته نامه استارتاپی شنبه برگزار شد. کاری از ucan.ir در رویداد کارآفرینی یلدا سامیت ۲۰۱۸ جمعی از مدیران استارتاپ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فعالان حوزه استارتاپی ایران با هدف ایجاد ارتباطات موثر گرد هم آمده بودند تا از فضای تعاملی موجود برای گسترش فعالیت‌ها و جذب سرمایه و ارائه ایده‌های نویی که دارند استفاده کنند.

در خلال برگزاری این همایش و پنل‌های سخنرانی سراغ شرکت‌کنندگان این همایش رفتیم و سوالاتمان را درباره اینکه کسب و کارشان چیست و استارتاپ‌شان در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند پرسیدیم.

با یوکن همراه باشید و کمی از آنچه در یلدا سامیت ۲۰۱۸ گذشت را تماشا کنید.

]]>
چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۷ سومین دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با حمایت هفته نامه استارتاپی شنبه برگزار شد. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean
یوکن در یلدا سامیت ۲۰۱۸ https://shanbemag.com/%db%8c%d9%88%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8/ Mon, 07 Jan 2019 14:46:02 +0000 https://shanbemag.com/?p=22521 چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۷ سومین دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با حمایت هفته‌نامه استارتاپی شنبه برگزار شد. کاری از ucan.ir در یلدا سامیت ۲۰۱۸ تعدادی از مدیران استارتاپ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فعالان حوزه استارتاپی ایران با هدف ایجاد ارتباطات موثر گرد هم آمدند تا از فضای تعاملی موجود برای گسترش فعالیت‌ها و جذب سرمایه و ارائه ایده‌های نویی که دارند استفاده کنند.

رسانه موفقیت یوکن هم با هدف معرفی رسانه یوکن و محصولات یوکن آکادمی، مصاحبه و گفت‌وگو با مدیران استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران و سخنرانان شرکت‌کننده در همایش، ایجاد انگیزه برای صاحبان ایده و گسترش شبکه ارتباطی با فعالان اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینان در این همایش و دورهمی شرکت کرد.

در این ویدئو بخش‌های کوتاهی از آنچه در غرفه یوکن در یلدا سامیت ۲۰۱۸ گذشت را مرور می‌کنیم.

 

]]>
چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۷ سومین دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با حمایت هفته‌نامه استارتاپی شنبه برگزار شد. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean
گفتگو با آرش سروری، مشاور و برنامه‌ساز فناورانه https://shanbemag.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ Mon, 07 Jan 2019 09:35:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=22387 آرش سروری، دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر، مجری، نویسنده، مترجم، مدرس، کارآفرین، کارشناس و سردبیر برنامه‌های علمی و تخصصی است. کاری از ucan.ir در یلدا سامیت ۲۰۱۸ با آرش سروری، فعال حوزه کسب و کار و مجری و مشاور رویدادهای استارتاپی کشور گفت‌وگویی داشتیم. سروری در این گفت‌وگو از زندگی تحصیلی و حرفه‌ای خود، اینکه چرا در حوزه استارتاپ فعال است و ویژگی‌های مشترک افرادی که در حوزه استارتاپ فعالیت دارند می‌گوید.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با آرش سروری را ببینید.

]]>
آرش سروری، دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر، مجری، نویسنده، مترجم، مدرس، کارآفرین، کارشناس و سردبیر برنامه‌های علمی و تخصصی است. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean 17:57
گفتگوی یوکن با اکبر هاشمی https://shanbemag.com/%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/ Sun, 06 Jan 2019 04:22:19 +0000 https://shanbemag.com/?p=22385 اکبر هاشمی، یکی از فعالان مطبوعاتی حوزه استارتاپ است. او بیش از ۲۰ سال سابقه روزنامه‌نگاری در رسانه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه استارتاپی شنبه است. کاری از ucan.ir در یلدا سامیت ۲۰۱۸ که با حمایت هفته‌نامه شنبه برگزار شد، دیدیم خالی از لطف نیست که گپ و گفتی هم با اکبر هاشمی باعث و بانی این رویداد استارتاپی مهم داشته باشیم از این رو پای صحبت‌های اکبر هاشمی نشستیم.

او در این گفت‌وگو برایمان از هفته‌نامه شنبه، یلدای کارآفرینان استارتاپی و چشم‌اندازی که در آینده برای آنها متصور است صحبت می‌کند و از ویژگی‌های استارتاپ‌های موفق و تأثیر اوضاع اقتصادی بر استارتاپ‌ها می‌گوید.

با یوکن همراه باشید و در ادامه مصاحبه با اکبر هاشمی، سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه استارتاپی شنبه را ببینید.

]]>
اکبر هاشمی، یکی از فعالان مطبوعاتی حوزه استارتاپ است. او بیش از ۲۰ سال سابقه روزنامه‌نگاری در رسانه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون سردبیر و مدیرمسئول هفته‌نامه استارتاپی شنبه است. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean 10:32
حمایت از استارتاپ‌های حوزه املاک و مستغلات https://shanbemag.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ba/ Fri, 04 Jan 2019 09:52:14 +0000 https://shanbemag.com/?p=22392 استارتاپ استودیو کلید طلایی کاشانه از استارتاپ‌های حوزه املاک و مستغلات و فعالان پرانرژی این حوزه استقبال و حمایت می‌کند. کاری از B Titr استارتاپ استودیو کلید طلایی کاشانه از استارتاپ‌های حوزه املاک و مستغلات و فعالان پرانرژی این حوزه استقبال و حمایت می‌کند.
کاری از B Titr

]]>
استارتاپ استودیو کلید طلایی کاشانه از استارتاپ‌های حوزه املاک و مستغلات و فعالان پرانرژی این حوزه استقبال و حمایت می‌کند. کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 3:30
هم‌بنیانگذار استادکار: از بستنی فروشی شروع کردم https://shanbemag.com/%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/ Fri, 04 Jan 2019 05:04:51 +0000 https://shanbemag.com/?p=22116 محسن حاتمی هم‌بنیانگذار استادکار از مسیری که طی کرده است می‌گوید. کاری از B Titr محسن حاتمی هم‌بنیانگذار استادکار از مسیری که طی کرده است می‌گوید.

کاری از B Titr

]]>
محسن حاتمی هم‌بنیانگذار استادکار از مسیری که طی کرده است می‌گوید. - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 6:25
گفتگو با علیرضا صادقیان بنیانگذار هلدینگ نوین ایرانیان https://shanbemag.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86/ Thu, 03 Jan 2019 16:38:06 +0000 https://shanbemag.com/?p=22372 در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی مصاحبه‌ای داشتیم با آقای علیرضا صادقیان، بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ نوین ایرانیان، شرکت مادر استارتاپ‌هایی همچون نت‌برگ، چیلیوری، تیک۸، سرمیز و دکتر دکتر. کاری از ucan.ir حوزۀ فعالیت نت‌برگ، ارائه خدمات و محصولات شرکت‌های تجاری به صورت آنلاین است. در نت برگ با شیوه‌های نوین تبلیغاتی و استفاده از قدرت خرید گروهی این امکان ایجاد می‌شود که هم برای صاحبان کالاها و خدمات و هم مشتریان و خریداران صرفه اقتصادی بالایی ایجاد شود و خریدار و فروشنده به یک اندازه سود ببرند.

سامانه سفارش آنلاین غذای چیلیوری هم امکان سفارش آنلاین غذا در ۲۰ ساعت از شبانه روز (۸ صبح تا ۴ نیمه شب) در بیش از ده شهر ایران را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

علیرضا صادقیان در این مصاحبه درباره سوابق تحصیلی و حرفه‌ای خود، اهمیت نیروی انسانی و تیم حرفه‌ای در موفقیت استارتاپ‌ها و نکاتی که در جذب سرمایه اهمیت دارد صحبت می‌کند.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ‌های موفق نت‌برگ، چیلیوری و… را ببینید.

]]>
در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی مصاحبه‌ای داشتیم با آقای علیرضا صادقیان، بنیانگذار و مدیرعامل هلدینگ نوین ایرانیان، شرکت مادر استارتاپ‌هایی همچون نت‌برگ، چیلیوری، تیک۸، سرمیز و دکتر دکتر. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean 9:39
گردشگری با روشی جذاب https://shanbemag.com/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8/ Thu, 03 Jan 2019 14:38:37 +0000 https://shanbemag.com/?p=22123 بافکر هم بنیانگذار استارتاپ تیشینه از مسیری که طی کرده می گوید. کاری از B Titr بافکر هم بنیانگذار استارتاپ تیشینه از مسیری که طی کرده می گوید.

کاری از B Titr

]]>
بافکر هم بنیانگذار استارتاپ تیشینه از مسیری که طی کرده می گوید. - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 3:06
گفت‌وگو با نیما محسنی موسس و بنیانگذار همگردی https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7/ Thu, 03 Jan 2019 09:35:30 +0000 https://shanbemag.com/?p=22093 همگردی یک اپلیکیشن جامع و کامل گردشگری و راهنمای ایرانگردی، جهانگردی، خرید بلیط هواپیما، راهنمای اخذ ویزا، رزرو هتل و مکان‌های اقامتی، مکان‌های گردشگری است. کاری از ucan.ir «همگردی» یک سرویس نو و جدید بین صفحه‌های اجتماعی پرطرفدار با قابلیت‌های هوشمند و خاص است که در خدمت جامعه بزرگ ایرانی قرار گرفته. هدف همگردی این است که با فراهم کردن اطلاعات مناسب به شما کمک کند تا بتوانید بهترین مکان‌ها و رویدادهای مورد علاقه‌تان را پیدا کنید و یک برنامه‌ریزی خوب برای زمان‌های خالی و اوقات فراغتتان داشته باشید.

اینها چکیده جملاتی است که در قسمت درباره ما سایت همگردی آمده است. همگردی یک اپلیکیشن جامع و کامل گردشگری و راهنمای ایرانگردی، جهانگردی، خرید بلیط هواپیما، راهنمای اخذ ویزا، رزرو هتل و مکان‌های اقامتی، مکان های گردشگری است. به عبارتی همگردی پلی ارتباطی است بین صاحبان کسب و کار در زمینه گردشگری و مشتریانی که می‌خواهند بهترین خرید رو داشته باشند، بهترین جاها غذا بخورند، به بهترین شکل بگردند و خلاصه خوش باشند.

در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی مصاحبه‌ای داشتیم با آقای نیما محسنی، موسس و بنیانگذار سایت همگردی.

بنیانگذار سایت همگردی در این گفت‌وگو درباره سوابق تحصیلی و حرفه‌ای خود، ایده اولیه و خدماتی که همگردی ارائه می‌دهد و چالش‌هایی که تاکنون همگردی با آن مواجه بوده صحبت کرده است.

با یوکن همراه باشید و مصاحبه‌ی ما با نیما محسنی، بنیانگذار و موسس همگردی را ببینید.

]]>
همگردی یک اپلیکیشن جامع و کامل گردشگری و راهنمای ایرانگردی، جهانگردی، خرید بلیط هواپیما، راهنمای اخذ ویزا، رزرو هتل و مکان‌های اقامتی، مکان‌های گردشگری است. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean 6:00
دوست داری کدوم مسیر رو بری؟ مسیر خودتو برو https://shanbemag.com/%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%9f-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d9%88-%d8%a8/ Thu, 03 Jan 2019 04:35:40 +0000 https://shanbemag.com/?p=22134 میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپ‌سی از مسیری که طی کرده می‌گوید کاری از B Titr   میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپ‌سی از مسیری که طی کرده می‌گوید

کاری از B Titr

 

]]>
میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپ‌سی از مسیری که طی کرده می‌گوید - کاری از B Titr -  
کاری از B Titr

 ]]>
Shanbe Magazine 2:49
هدف بلند و هدف کوتاهم مشخصه https://shanbemag.com/%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%87%d8%af%d9%81-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%87/ Wed, 02 Jan 2019 15:07:37 +0000 https://shanbemag.com/?p=22127 روح‌الله رحمانی رئیس هیات‌‌مدیره دیجی‌کالا نکست، از راهی که طی کرده، می‌‌گوید کاری از B Titr روح‌الله رحمانی رئیس هیات‌‌مدیره دیجی‌کالا نکست، از راهی که طی کرده، می‌‌گوید

کاری از B Titr

]]>
روح‌الله رحمانی رئیس هیات‌‌مدیره دیجی‌کالا نکست، از راهی که طی کرده، می‌‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 4:19
گفتگو با محسن حاتمی، هم بنیانگذار استادکار https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/ Wed, 02 Jan 2019 09:57:47 +0000 https://shanbemag.com/?p=22114 اپلیکیشن استادکار بازار آنلاین خدمات است؛ از طریق استادکار مشتریان می‌توانند به‌صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز، متخصصان و سرویس‌کاران را برای انجام کارها و خدماتی که نیاز دارند انتخاب کنند و خدماتی با قیمتی شفاف دریافت کنند. استادکار پلی ارتباطی است بین مشتریان و متخصصان از تعمیر موبایل و تبلت گرفته تا نصب کامپیوتر، دکوراسیون و خدمات منزل و خدمات آرایشی و پزشکی و حتی دامپزشکی. در یلدا سامیت ۲۰۱۸ گفت‌وگویی داشتیم با محسن حاتمی یکی از بنیانگذاران استادکار. او در این گفت‌وگو درباره ایده‌ی اولیه استادکار، جذب سرمایه و نیروی انسانی حرفه‌ای که استارتاپ‌ها با آن مواجه‌اند صحبت کرده است. با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگو با محسن حاتمی را ببینید. کاری از ucan.ir اپلیکیشن استادکار بازار آنلاین خدمات است؛ از طریق استادکار مشتریان می‌توانند به‌صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز، متخصصان و سرویس‌کاران را برای انجام کارها و خدماتی که نیاز دارند انتخاب کنند و خدماتی با قیمتی شفاف دریافت کنند.

استادکار پلی ارتباطی است بین مشتریان و متخصصان از تعمیر موبایل و تبلت گرفته تا نصب کامپیوتر، دکوراسیون و خدمات منزل و خدمات آرایشی و پزشکی و حتی دامپزشکی. در یلدا سامیت ۲۰۱۸ گفت‌وگویی داشتیم با محسن حاتمی یکی از بنیانگذاران استادکار.

او در این گفت‌وگو درباره ایده‌ی اولیه استادکار، جذب سرمایه و نیروی انسانی حرفه‌ای که استارتاپ‌ها با آن مواجه‌اند صحبت کرده است.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگو با محسن حاتمی را ببینید.

کاری از ucan.ir

]]>
اپلیکیشن استادکار بازار آنلاین خدمات است؛ از طریق استادکار مشتریان می‌توانند به‌صورت آنلاین در هر ساعت از شبانه‌روز، متخصصان و سرویس‌کاران را برای انجام کارها و خدماتی که نیاز دارند انتخاب کنند و خدماتی با قیمتی شفاف دریافت کنند. -
استادکار پلی ارتباطی است بین مشتریان و متخصصان از تعمیر موبایل و تبلت گرفته تا نصب کامپیوتر، دکوراسیون و خدمات منزل و خدمات آرایشی و پزشکی و حتی دامپزشکی. در یلدا سامیت ۲۰۱۸ گفت‌وگویی داشتیم با محسن حاتمی یکی از بنیانگذاران استادکار.

او در این گفت‌وگو درباره ایده‌ی اولیه استادکار، جذب سرمایه و نیروی انسانی حرفه‌ای که استارتاپ‌ها با آن مواجه‌اند صحبت کرده است.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگو با محسن حاتمی را ببینید.

کاری از ucan.ir]]>
Shanbe Magazine 19:51
مهارت‌های زندگی را توسعه دهیم https://shanbemag.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/ Tue, 01 Jan 2019 15:15:29 +0000 https://shanbemag.com/?p=22144 محمد آهنگری از یادگیری توسعه مهارت‌های زندگی و شغلی در استارتاپ یوکن می‌گوید کاری از B Titr محمد آهنگری از یادگیری توسعه مهارت‌های زندگی و شغلی در استارتاپ یوکن می‌گوید

کاری از B Titr

]]>
محمد آهنگری از یادگیری توسعه مهارت‌های زندگی و شغلی در استارتاپ یوکن می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 2:54
گفت‌وگو با عادل طالبی مدرس حوزه کسب‌وکار دیجیتال https://shanbemag.com/%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/ Tue, 01 Jan 2019 09:46:56 +0000 https://shanbemag.com/?p=22112 عادل طالبی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت کسب و کار الکترونیک است. چند سالی است که در حوزه کسب‌وکار دیجیتال فعالیت دارد. در زمینه تولید نرم‌افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون، طراحی سایت، تولید نرم‌افزارهای سنجش و آزمون و بازاریابی دیجیتال تجربه دارد. درحال حاضر چندین فروشگاه و وب‌سایت دارد و مجری تعدادی کسب‌وکار در حوزه نشر و آموزش در فضای دیجیتال است. عادل طالبی یک کانال تلگرامی به اسم کار و کسب دارد که در آن فایل‌های صوتی آموزشی با فضایی خودمانی منتشر می‌کند. محتوای فایل‌های آموزشی او برای افرادی که دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی و استارتاپی هستند مناسب است. در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دیدیم خالی از لطف نیست که در کنار مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ‌ها با عادل طالبی که خیلی از فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال او را به عنوان مدرس می‌شناسند و از آموزش‌های او استفاده کرده‌اند گفت‌وگویی داشته باشیم. اگر می‌خواهید عادل طالبی را بیشتر بشناسید، با فعالیت‌های او آشنا شوید و توصیه‌هایی که به مخاطبان کرده را بشنوید با یوکن همراه باشید و دیدن این گفت‌وگو را از دست ندهید. کاری از ucan.ir عادل طالبی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت کسب و کار الکترونیک است. چند سالی است که در حوزه کسب‌وکار دیجیتال فعالیت دارد. در زمینه تولید نرم‌افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون، طراحی سایت، تولید نرم‌افزارهای سنجش و آزمون و بازاریابی دیجیتال تجربه دارد. درحال حاضر چندین فروشگاه و وب‌سایت دارد و مجری تعدادی کسب‌وکار در حوزه نشر و آموزش در فضای دیجیتال است.

عادل طالبی یک کانال تلگرامی به اسم کار و کسب دارد که در آن فایل‌های صوتی آموزشی با فضایی خودمانی منتشر می‌کند. محتوای فایل‌های آموزشی او برای افرادی که دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی و استارتاپی هستند مناسب است.

در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دیدیم خالی از لطف نیست که در کنار مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ‌ها با عادل طالبی که خیلی از فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال او را به عنوان مدرس می‌شناسند و از آموزش‌های او استفاده کرده‌اند گفت‌وگویی داشته باشیم.

اگر می‌خواهید عادل طالبی را بیشتر بشناسید، با فعالیت‌های او آشنا شوید و توصیه‌هایی که به مخاطبان کرده را بشنوید با یوکن همراه باشید و دیدن این گفت‌وگو را از دست ندهید.

کاری از ucan.ir

]]>
عادل طالبی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد MBA با گرایش مدیریت کسب و کار الکترونیک است. چند سالی است که در حوزه کسب‌وکار دیجیتال فعالیت دارد. در زمینه تولید نرم‌افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون، طراحی سایت، تولید نرم‌افزارهای سنجش و آزمون و بازاریابی دیجیتا...
عادل طالبی یک کانال تلگرامی به اسم کار و کسب دارد که در آن فایل‌های صوتی آموزشی با فضایی خودمانی منتشر می‌کند. محتوای فایل‌های آموزشی او برای افرادی که دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی و استارتاپی هستند مناسب است.

در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دیدیم خالی از لطف نیست که در کنار مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ‌ها با عادل طالبی که خیلی از فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال او را به عنوان مدرس می‌شناسند و از آموزش‌های او استفاده کرده‌اند گفت‌وگویی داشته باشیم.

اگر می‌خواهید عادل طالبی را بیشتر بشناسید، با فعالیت‌های او آشنا شوید و توصیه‌هایی که به مخاطبان کرده را بشنوید با یوکن همراه باشید و دیدن این گفت‌وگو را از دست ندهید.

کاری از ucan.ir]]>
Shanbe Magazine 8:12
چگونه با فضای استارتاپی آشنا شدید؟ https://shanbemag.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af%d8%9f/ Tue, 01 Jan 2019 05:05:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=22141 آشنایی فرزان فلاحت با فضای استارتاپی کاری از B Titr آشنایی فرزان فلاحت با فضای استارتاپی

کاری از B Titr

]]>
آشنایی فرزان فلاحت با فضای استارتاپی - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 2:19
بنیانگذار علی بابا از فروش لوازم آرایشی شروع کرد https://shanbemag.com/%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4/ Mon, 31 Dec 2018 14:43:15 +0000 https://shanbemag.com/?p=22136 مجید حسینی‌نژاد موسس علی بابا از مسیری که طی کرده می‌گوید کاری از B Titr مجید حسینی‌نژاد موسس علی بابا از مسیری که طی کرده می‌گوید

کاری از B Titr

]]>
مجید حسینی‌نژاد موسس علی بابا از مسیری که طی کرده می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 3:05
گفت‌وگو با میلاد منشی‌پور، بنیانگذار تپ‌سی https://shanbemag.com/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7/ Mon, 31 Dec 2018 10:21:13 +0000 https://shanbemag.com/?p=22099 اپلیکیشن درخواست خودرو تپ‌سی برای افراد زیادی در سراسر ایران ایجاد شغل کرده و بسیاری از هموطنان برای درخواست تاکسی این اپلیکیشن را روی گوشی‌هایشان نصب کرده‌اند. در یلدا سامیت ۲۰۱۸ مصاحبه‌ای داشتیم با آقای میلاد منشی‌پور، بنیانگذار سامانه هوشمند درخواست خودرو تپ سی که در دو سال اخیر به‌شدت بازار تاکسی‌های درون‌شهری را قبضه کرده. او در این مصاحبه درباره چالش‌هایی که تپ‌سی از ابتدا تاکنون با آن مواجه شده، جذب سرمایه، نیروی انسانی و سرویس جدید تپ سی لاین صحبت کرده‌است. با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با بنیانگذار تپ‌سی را ببینید. کاری از ucan.ir اپلیکیشن درخواست خودرو تپ‌سی برای افراد زیادی در سراسر ایران ایجاد شغل کرده و بسیاری از هموطنان برای درخواست تاکسی این اپلیکیشن را روی گوشی‌هایشان نصب کرده‌اند.

در یلدا سامیت ۲۰۱۸ مصاحبه‌ای داشتیم با آقای میلاد منشی‌پور، بنیانگذار سامانه هوشمند درخواست خودرو تپ سی که در دو سال اخیر به‌شدت بازار تاکسی‌های درون‌شهری را قبضه کرده. او در این مصاحبه درباره چالش‌هایی که تپ‌سی از ابتدا تاکنون با آن مواجه شده، جذب سرمایه، نیروی انسانی و سرویس جدید تپ سی لاین صحبت کرده‌است.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با بنیانگذار تپ‌سی را ببینید.

کاری از ucan.ir

]]>
اپلیکیشن درخواست خودرو تپ‌سی برای افراد زیادی در سراسر ایران ایجاد شغل کرده و بسیاری از هموطنان برای درخواست تاکسی این اپلیکیشن را روی گوشی‌هایشان نصب کرده‌اند. - در یلدا سامیت ۲۰۱۸ مصاحبه‌ای داشتیم با آقای میلاد منشی‌پور، بنیانگذار سامانه هوشمند درخو...
در یلدا سامیت ۲۰۱۸ مصاحبه‌ای داشتیم با آقای میلاد منشی‌پور، بنیانگذار سامانه هوشمند درخواست خودرو تپ سی که در دو سال اخیر به‌شدت بازار تاکسی‌های درون‌شهری را قبضه کرده. او در این مصاحبه درباره چالش‌هایی که تپ‌سی از ابتدا تاکنون با آن مواجه شده، جذب سرمایه، نیروی انسانی و سرویس جدید تپ سی لاین صحبت کرده‌است.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با بنیانگذار تپ‌سی را ببینید.

کاری از ucan.ir]]>
Shanbe Magazine 5:58
چرا وارد فضای استارتاپی شدی؟ https://shanbemag.com/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%9f/ Mon, 31 Dec 2018 04:48:38 +0000 https://shanbemag.com/?p=22138 محمداحسان صادقی مدیر محصول استادکار، از مسیری که طی کرده، می گوید. کاری از B Titr محمداحسان صادقی مدیر محصول استادکار، از مسیری که طی کرده، می گوید.

کاری از B Titr

]]>
محمداحسان صادقی مدیر محصول استادکار، از مسیری که طی کرده، می گوید. - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 4:06
دیجی‌کالا چجوری شروع کرد؟ https://shanbemag.com/%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%da%86%d8%ac%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d8%b1%d8%af/ Sun, 30 Dec 2018 15:21:26 +0000 https://shanbemag.com/?p=22121 دیجی‌کالا مسیری که سخت پیموده شد و همچنان سخت در تلاش است برای هموار کردن مسیرهای نرفته. سعید محمدی به همراه برادرش حمید محمدی دیجی‌کالا را راه انداخت که الان یکی از اثرگذارترین بسترها برای تجارت دیجیتال است. دیجی‌کالا مسیری که سخت پیموده شد و همچنان سخت در تلاش است برای هموار کردن مسیرهای نرفته. ]]> دیجی‌کالا مسیری که سخت پیموده شد و همچنان سخت در تلاش است برای هموار کردن مسیرهای نرفته. Shanbe Magazine clean 5:55 گفتگو با رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران https://shanbemag.com/%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%ae%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%88%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ Sun, 30 Dec 2018 10:06:43 +0000 https://shanbemag.com/?p=22096 رضا زرنوخی در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تفاوت آن با دیگر انواع سرمایه‌‌گذاری توضیحاتی می‌دهد. کاری از ucan.ir اکوسیستم استارتاپ‌ها از یک سو ایده‌پردازان نوپا و اغلب جوانی هستند که فکرها و ایده‌های بکر و نویی در سر می‌پرورانند اما سرمایه و بودجه لازم برای رشد کردن را دارند و از سوی دیگر سرمایه‌گذارانی هستند که سرمایه و بودجه لازم را دارند و حاضرند ریسک کنند و برای تحقق ایده‌های نوی ایده‌پردازان جوان روی آنها سرمایه‌گذاری کنند؛ یعنی همان سرمایه گذاری خطرپذیر.

از آنجا که این روزها بازار استارتاپ‌ها حسابی داغ است چند سالی است که در ایران به شکل جدی به موضوع سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا همان وی‌سی هم پرداخته می‌شود. از این رو در این گفت‌وگو در یلدا سامیت ۲۰۱۸ خدمت فرد ویژه‌ای هستیم؛ رضا زرنوخی رئیس انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مدیرعامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران.

رضا زرنوخی در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تفاوت آن با دیگر انواع سرمایه‌‌گذاری توضیحاتی می‌دهد، ویژگی‌‌های استارتاپ‌های دارای پتانسیل را نام می‌برد، صحبت‌هایی درباره ادغام استارتاپ‌ها می‌کند و در انتها هم توصیه‌هایی به جوانان کارآفرین که ایده‌های نویی در سر می‌پروراند می‌کند.

با یوکن همراه باشید و در ادامه گفت‌وگوی ما با رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و مدیرعامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران را ببینید.

]]>
رضا زرنوخی در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تفاوت آن با دیگر انواع سرمایه‌‌گذاری توضیحاتی می‌دهد. کاری از ucan.ir کاری از ucan.ir]]> Shanbe Magazine clean 11:54
راهکاری برای تعمیر وسایل خانه https://shanbemag.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/ Sun, 30 Dec 2018 04:30:51 +0000 https://shanbemag.com/?p=22130 امین بهرادمهر از استارتاپ وی‌سرویس و مسیری که طی کرده می‌گوید کاری از B Titr امین بهرادمهر از استارتاپ وی‌سرویس و مسیری که طی کرده می‌گوید

کاری از B Titr

]]>
امین بهرادمهر از استارتاپ وی‌سرویس و مسیری که طی کرده می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 2:48
در زیرساخت هم می‌توانیم https://shanbemag.com/%d8%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85/ Fri, 28 Dec 2018 15:06:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=21892 احمدی‌پژوه هم‌بنیانگذار پوشه از استارتاپش می‌گوید و امکانی که برای دیگران فراهم آورده کاری از B Titr احمدی‌پژوه هم‌بنیانگذار پوشه از استارتاپش می‌گوید و امکانی که برای دیگران فراهم آورده

کاری از B Titr

]]>
احمدی‌پژوه هم‌بنیانگذار پوشه از استارتاپش می‌گوید و امکانی که برای دیگران فراهم آورده - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 4:04
تبلیغات دیجیتال تحولی در تاثیر تبلیغ https://shanbemag.com/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba/ Fri, 28 Dec 2018 10:12:08 +0000 https://shanbemag.com/?p=21894 محمد جلالیان از دنیای تبلیغات و مسیری که مدیااد طی کرده می‌گوید کاری از B Titr محمد جلالیان از دنیای تبلیغات و مسیری که مدیااد طی کرده می‌گوید

کاری از B Titr

]]>
محمد جلالیان از دنیای تبلیغات و مسیری که مدیااد طی کرده می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 3:46
مسیر سخته ولی هموار میشه https://shanbemag.com/%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87/ Fri, 28 Dec 2018 04:58:34 +0000 https://shanbemag.com/?p=21889 محمد مهدی باریده از مسیری که با پی‌پینگ طی کرد می‌گوید کاری از B Titr محمد مهدی باریده از مسیری که با پی‌پینگ طی کرد می‌گوید

کاری از B Titr

]]>
محمد مهدی باریده از مسیری که با پی‌پینگ طی کرد می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 3:53
همکارم باید دغدغه داشته‌باشه برای کشور https://shanbemag.com/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%ba%d8%af%d8%ba%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/ Thu, 27 Dec 2018 14:51:29 +0000 https://shanbemag.com/?p=21885 محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از مسیری که طی کرده می‌گوید کاری از B Titr محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران از مسیری که طی کرده می‌گوید - کاری از B Titr
کاری از B Titr]]>
Shanbe Magazine 2:19
گفت‌وگو با محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن https://shanbemag.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%b5%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af/ Thu, 27 Dec 2018 10:40:02 +0000 https://shanbemag.com/?p=21847 شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن برای سه سال متوالی به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان فعال‌ترین شرکت تأمین سرمایه کشور انتخاب شده‌است. این صندوق با بهره‌گیری از کارکنانی متخصص و خلاق نقش موثری در تقویت بخش خصوصی از طریق هدایت جریان سرمایه در بازار داخلی و بین‌المللی دارد. شرکت تأمین سرمایه تمدن خدماتی در زمینه مشاوره در امور تأمین مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد. در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی گفت‌وگوی ویژه‌ای با آقای محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن داشتیم. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری، حوزه‌های استارتاپی که برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند و فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه تمدن توضیحاتی می‌دهند. درباره فاصله زیادی که بین استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذارها ایجاد شده صحبت می‌کنند و به استارتاپ‌ها و نوپاها توصیه‌هایی برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت می‌کند. گفت‌وگوی ویژه‌ی یوکن با محمودرضا خواجه‌ نصیری، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن را از دست ندهید. کاری از ucan.ir شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن برای سه سال متوالی به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان فعال‌ترین شرکت تأمین سرمایه کشور انتخاب شده‌است. این صندوق با بهره‌گیری از کارکنانی متخصص و خلاق نقش موثری در تقویت بخش خصوصی از طریق هدایت جریان سرمایه در بازار داخلی و بین‌المللی دارد. شرکت تأمین سرمایه تمدن خدماتی در زمینه مشاوره در امور تأمین مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد.

در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی گفت‌وگوی ویژه‌ای با آقای محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن داشتیم. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری، حوزه‌های استارتاپی که برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند و فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه تمدن توضیحاتی می‌دهند. درباره فاصله زیادی که بین استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذارها ایجاد شده صحبت می‌کنند و به استارتاپ‌ها و نوپاها توصیه‌هایی برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت می‌کند.

گفت‌وگوی ویژه‌ی یوکن با محمودرضا خواجه‌ نصیری، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن را از دست ندهید.

کاری از ucan.ir

]]>
شرکت تأمین‌ سرمایه تمدن برای سه سال متوالی به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان فعال‌ترین شرکت تأمین سرمایه کشور انتخاب شده‌است. این صندوق با بهره‌گیری از کارکنانی متخصص و خلاق نقش موثری در تقویت بخش خصوصی از طریق هدایت جریان سرمایه در بازار د...
در سومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی گفت‌وگوی ویژه‌ای با آقای محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن داشتیم. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن در این گفت‌وگو درباره صنعت سرمایه‌گذاری، حوزه‌های استارتاپی که برای سرمایه‌گذاری مناسب‌ترند و فعالیت‌های شرکت تأمین سرمایه تمدن توضیحاتی می‌دهند. درباره فاصله زیادی که بین استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذارها ایجاد شده صحبت می‌کنند و به استارتاپ‌ها و نوپاها توصیه‌هایی برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت می‌کند.

گفت‌وگوی ویژه‌ی یوکن با محمودرضا خواجه‌ نصیری، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن را از دست ندهید.

کاری از ucan.ir]]>
Shanbe Magazine 19:34
همواره امیدوار https://shanbemag.com/%d9%87%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1/ Thu, 27 Dec 2018 05:27:26 +0000 https://shanbemag.com/?p=21880 وحید رجبلو بنیانگذار استارتاپ توانیتو از مسیری که طی کرده، می‌گوید کاری از B Titr وحید رجبلو بنیانگذار استارتاپ توانیتو از مسیری که طی کرده، می‌گوید کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 2:02 رویای من تحقق رویای دیگرانه https://shanbemag.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ Wed, 26 Dec 2018 15:21:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=21878 رضا کلانتری‌نژاد مدیر شتابدهنده شزان از کجا شروع کرد و چرا از تیم‌های استارتاپی حمایت می‌کند کاری از B Titr رضا کلانتری‌نژاد مدیر شتابدهنده شزان از کجا شروع کرد و چرا از تیم‌های استارتاپی حمایت می‌کند کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 2:08 بعد ۱۲۰ سال به‌راحتی می‌رسی https://shanbemag.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%db%b1%db%b2%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%db%8c/ Wed, 26 Dec 2018 08:16:48 +0000 https://shanbemag.com/?p=21875 فریدون کورنگی مدیر و موسس شتابدهنده مپس از زندگیش می‌گوید و مسیری که پیموده کاری از B Titr فریدون کورنگی مدیر و موسس شتابدهنده مپس از زندگیش می‌گوید و مسیری که پیموده کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 3:32 حالم عالیه. عالی که بهتر نمیشه! https://shanbemag.com/%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87/ Tue, 25 Dec 2018 15:10:19 +0000 https://shanbemag.com/?p=21872 مجید حسینی‌نژاد مدیرعامل و بنیانگذار علی بابا از حال خوبش میگه کاری از B Titr مجید حسینی‌نژاد مدیرعامل و بنیانگذار علی بابا از حال خوبش میگه کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 2:06 من مطمئنم تغییر در راهه https://shanbemag.com/%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b7%d9%85%d8%a6%d9%86%d9%85-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%87/ Tue, 25 Dec 2018 05:20:09 +0000 https://shanbemag.com/?p=21864 محسن حاتمی مدیرعامل و هم‌بنیانگذار استادکار می‌گوید کاری از B Titr محسن حاتمی مدیرعامل و هم‌بنیانگذار استادکار می‌گوید کاری از B Titr کاری از B Titr]]> Shanbe Magazine 2:18 داشتن زیرساخت خوب نیاز ماست https://shanbemag.com/%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ Mon, 24 Dec 2018 06:12:16 +0000 https://shanbemag.com/?p=21837 محمدحسین احمدی‌پژوه بنیان‌گذار استارتاپ پوشه از دغدغه‌هایش در زیست بوم استارتاپی می‌گوید کاری از B-Titr محمدحسین احمدی‌پژوه بنیان‌گذار استارتاپ پوشه از دغدغه‌هایش در زیست بوم استارتاپی می‌گوید کاری از B-Titr کاری از B-Titr]]> Shanbe Magazine 2:07 بامزه‎ترین اتفاق اکوسیستم استارت‎آپی به روایت فعالان https://shanbemag.com/%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%b2%d9%87%e2%80%8e%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8e%d8%a2/ Sun, 23 Dec 2018 16:24:01 +0000 https://shanbemag.com/?p=21841 در حاشیه یلدای کارآفرینان استارت‎آپی از فعالان این حوزه پرسیدیم، بامزه‎ترین اتفاقی که امسال در اکوسیستم استارت‎آپی افتاده چیست؟ جواب‎ها بسیار متفاوت و بامزه است. از شما دعوت می‎کنیم که این ویدئو را انتها مشاهده کنید. کاری از راه‌پرداخت در حاشیه یلدای کارآفرینان استارت‎آپی از فعالان این حوزه پرسیدیم، بامزه‎ترین اتفاقی که امسال در اکوسیستم استارت‎آپی افتاده چیست؟ جواب‎ها بسیار متفاوت و بامزه است. از شما دعوت می‎کنیم که این ویدئو را انتها مشاهده کنید.
کاری از راه‌پرداخت
]]>
در حاشیه یلدای کارآفرینان استارت‎آپی از فعالان این حوزه پرسیدیم، بامزه‎ترین اتفاقی که امسال در اکوسیستم استارت‎آپی افتاده چیست؟ جواب‎ها بسیار متفاوت و بامزه است. از شما دعوت می‎کنیم که این ویدئو را انتها مشاهده کنید. کاری از راه‌پرداخت کاری از راه‌پرداخت]]> Shanbe Magazine 12:58
حال خوب رو انتخاب باید کرد https://shanbemag.com/%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af/ Sun, 23 Dec 2018 13:10:44 +0000 https://shanbemag.com/?p=21831 سعید محمدی مدیر و هم‌بنیانگذار دیجی‌کالا از اینکه چه‌ جوری حال مردم رو خوب می‌کنه، می‌گوید کاری از B-Titr سعید محمدی مدیر و هم‌بنیانگذار دیجی‌کالا از اینکه چه‌ جوری حال مردم رو خوب می‌کنه، می‌گوید کاری از B-Titr کاری از B-Titr]]> Shanbe Magazine 3:10 تامین قطعات خام وارداتی چالش بزرگ استارتاپ‌های سخت‌افزاری https://shanbemag.com/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/ Tue, 18 Dec 2018 14:40:30 +0000 https://shanbemag.com/?p=21543 مهراد معین، مدیرعامل استارتاپ لوکسین تک اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: با قوانین ارزی و گمرکی که در کشور حاکم است نه تنها روند برای استارتاپ‌ها تسهیل نشده که کارها به سختی انجام می‌شود.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
مهراد معین، مدیرعامل استارتاپ لوکسین تک اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: Shanbe Magazine 52
حتما باید اتفاقی بیفتد تا عده‌ای به فکر بیفتند و واکنش نشان‌دهند https://shanbemag.com/%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%81%d8%aa%d8%af-%d8%aa%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%81%da%a9/ Tue, 18 Dec 2018 09:13:33 +0000 https://shanbemag.com/?p=21538 محمدباقر سیف اللهی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ پانچ کارت اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: اگر برای برآورده‌کردن نیازهای استارتاپ‌ها برنامه‌ای ندارید، لطفا به آنها وعده وعید ندهید چون این کار باعث می‌شود استارتاپ‌ها از برنامه‌ریزیشان عقب بیفتند.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
محمدباقر سیف اللهی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ پانچ کارت اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: Shanbe Magazine 51
مسئولین قدر شور و اشتیاق جوانان را بدانند https://shanbemag.com/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a7%d9%82-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86/ Tue, 18 Dec 2018 05:47:03 +0000 https://shanbemag.com/?p=21533 مجتبی رضایی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ کوانسنس اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: با وضعیت کنونی و نبود ثبات اقتصادی در کشور، استارتاپ‌ها موانع زیادی پیش‌رو دارند؛ اگر از ما حمایت نشود نخواهیم توانست از این موانع عبور کنیم.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
مجتبی رضایی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ کوانسنس اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:18
قوانین کسب‌وکارها یکی از بزرگترین مشکلات استارتاپ‌هاست https://shanbemag.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be/ Mon, 17 Dec 2018 13:43:39 +0000 https://shanbemag.com/?p=21530 آرمان فاطمی، بنیان‌گذار استارتاپ واکاویک اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: قوانین موجود کسب و کار برای استارتاپ‌ها بهینه نیست و در برخی موارد در مسیر رشدشان موانعی ایجاد می‌کند.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
آرمان فاطمی، بنیان‌گذار استارتاپ واکاویک اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 59
علیرضا مجاهدی در کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c/ Wed, 12 Dec 2018 05:03:21 +0000 https://shanbemag.com/?p=20963 برای حل مشکلات استارتاپ‌ها در این روزهای سخت، حرکت و پویشی برمبنای همدلی و همراهی آغاز کرده‌ایم. از تمامی فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران، دعوت می‌کنیم که با ضبط ویدیوی ۱دقیقه‌ای، اعلام کنند که چند ساعت از وقت خود را طی یک‌روز به‌صورت رایگان برای مشاوره حضوری به استارتاپ‌ها اختصاص دهند.

در پایان هر ویدیو فرد می‌تواند یک یا چند نفر دیگر را به شرکت در این کمپین دعوت کند.

در مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی ۹۷، افراد می‌توانند زمان مشاوره خود را با افرادی که برای هماهنگی در سالن مستقر هستند، رزرو کنند.

در زمستان ۹۷ طی رویدادی یک‌روزه به‌نام «روز گره‌کشایی» تمامی افراد داوطلب برای مشاوره حضوری و متقاضیان آن، گردهم خواهند آمد و به‌صورت تک‌به‌تک (One-on-one) از راهنمایی صاحبان تجربه و تخصص، بهره‌مند خواهندشد.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
برای حل مشکلات استارتاپ‌ها در این روزهای سخت، حرکت و پویشی برمبنای همدلی و همراهی آغاز کرده‌ایم. Shanbe Magazine clean 1:13
مهاجرت نیروی کار استارتاپی به خارج از کشور https://shanbemag.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9/ Mon, 10 Dec 2018 10:22:09 +0000 https://shanbemag.com/?p=20934 سپهر محمد، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی پاتوق، اگر روی سن یلدای استارتاپی در مقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: مهاجرت جوانان با استعداد به خارج از کشور معضل بزرگی است که باید سریع‌تر ریشه‌یابی شود.

به این دلیل که یک استارت‌اپ با ایده معمولی یا بودجه کم می‌تواند موفق شود ولی بدون تیم قوی موفقیتش ممکن نیست.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
سپهر محمد، بنیان‌گذار شبکه اجتماعی پاتوق، اگر روی سن یلدای استارتاپی در مقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 40
سنگ‌اندازی برخی سازمان‌ها و اتحادیه‌ها در افزایش سهم بازار استارتاپ‌ها https://shanbemag.com/%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be/ Thu, 06 Dec 2018 06:19:25 +0000 https://shanbemag.com/?p=20699 محمدمهدی پاکدامن، مدیر توسعه استارتاپ واش لین اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: به دلیل عدم تبلیغات مناسب از سوی رسانه های گروهی از جمله صداوسیما، هنوز اعتماد کافی نسبت به شرکت‌های استارتاپی به‌وجود نیامده است.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
محمدمهدی پاکدامن، مدیر توسعه استارتاپ واش لین اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:00
روند طولانی جذب سرمایه گذار https://shanbemag.com/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/ Wed, 05 Dec 2018 12:06:47 +0000 https://shanbemag.com/?p=20696 حسین کریمیان، مدیرعامل استارتاپ اسمارتی پات اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: علی رغم علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روی استارتاپ ما، شرایط موجود باعث شده تا این روند بسیار طولانی شود.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حسین کریمیان، مدیرعامل استارتاپ اسمارتی پات اگر روی سن یلدای استارتاپی درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه‌هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:02
برخوردهای نگران‌کننده و خطرناک برخی نهادهای حاکمیتی و ساختارهای سنتی https://shanbemag.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa/ Tue, 04 Dec 2018 15:39:21 +0000 https://shanbemag.com/?p=20673 سعید امینیان، بنیان‌گذار و مدیرعامل استارتاپ الوپارک اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: پیش کسوتان و فعالان اکوسیستم استارتاپی با تقویت ساختارهای موجود و ارتباط تنگاتنگ با ساختار حاکمیتی، باید الگوی مناسبی برای رفع این معضل بیندیشند.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
سعید امینیان، بنیان‌گذار و مدیرعامل استارتاپ الوپارک اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:17
نگاه بلندمدت؛ رمز موفقیت نازنین دانشور https://shanbemag.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%88%d8%b1/ Mon, 03 Dec 2018 10:26:18 +0000 https://shanbemag.com/?p=20583 یکی از نقاط تمایز ما تصمیم گیری درست در زمان‌های حساسی بود که پیش رو داشتیم. سعی کردیم نگاه بلندمدتی به کارمان داشته باشیم که به نظرم این مهمترین رمز موفقیت ما بود. در نشست خبری تخفیفان نازنین دانشور بنیان‌گذار این مجموعه، با اصحاب رسانه به مناسبت کسب مقام اول کارآفرین جوان کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه به گفت‌وگو پرداخت.

نازنین دانشور در این نشست ابتدا به روند رشد در مجموعه تخفیفان پرداخت و گفت: ما جزو اندک مجموعه‌هایی هستیم که با وضع اقتصادی فعلی هدف‌گذاری رشد ۱۰۰ درصدی را انجام داده‌ایم و در سال‌های اخیر معمولا رشد ۱۰۰ یا بالاتر از آن را تجربه کرده‌ایم که برای سال ۹۷ و با تمام مشکلاتش هم قسم شدیم تا بتوانیم این رشد را محقق کنیم و برای سال ۹۸ نیز به دنبال کسب این مقدار از رشد هستیم.

دولت و بسیاری از نهادها هنوز با اکوسیستم غریبه هستند

نازنین دانشور در نشست خبری تخفیفان این جایزه را  افتخاری برای اکوسیستم استارتاپی ایران عنوان کرد و گفت: وقتی صحبت از این جایزه و مسابقه شد فکر نمی‌کردم که به این مقدار بزرگ باشد و بتواند توجهات را به سمت من و ایران جلب کند ولی بعد از اینکه توانستم این جایزه را از آن خود کنم به این فکر کردم که این جایزه در شرایط بد اقتصادی فعلی به عنوان یک بارقه امید عمل خواهد کرد و به همین جهت باید به کل اکوسیستم تبریک گفت.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر بیش از ۱۷۰ نیروی مستقیم داریم که البته در ۸ ردیف شغلی جدید نیز در حال جذب نیرو هستیم. ما در مدت فعالیت خود بیش از ۴۰ هزار کسب و کار مختلف را درگیر کار خود کردیم و توانستیم فروش‌های بسیار زیادی را برایشان ایجاد کنیم. ما عملا تبدیل به یک هاب برای ارائه خدمات شدیم و تمرکز ویژه‌ای در حوزه گردشگری خواهیم داشت.

علیرغم وجود رقبای بسیار در زمینه فعالیت تخفیفان، دانشور اعتقاد دارد که یکی از نقاط تمایز تخفیفان تصمیم گیری درست در زمان‌های حساس بوده است. موسس تخفیفان توضیح می‌دهد: ما سعی کردیم در هر مرحله از فعالیت به درستی اوضاع را مدیریت کنیم و تصمیم‌هایی را بر اساس اصول و روش‌های درست اتخاذ کنیم و نگاه بلندمدتی به کارمان داشته باشیم که به نظرم این مهمترین رمز موفقیت ما بود.

ما سعی کردیم در هر مرحله از فعالیت به درستی اوضاع را مدیریت کنیم و تصمیم‌هایی را بر اساس اصول و روش‌های درست اتخاذ کنیم و نگاه بلندمدتی به کارمان داشته باشیم که به نظرم این مهمترین رمز موفقیت ما بود.

نازنین دانشور موسس تخفیفان

نازنین دانشور در گفت و گوی اختصاصی با شنبه درباره این جایزه گفته بود: این یک جایزه بین‌المللی است که از طرف کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی صنعت، معدن و تجارت منطقه آسیا و اقیانوسیه به برندگان اهدا شد. این کنفدراسیون هر دو سال یک بار این کنفرانس را برگزار می‌کند تا برندگان را معرفی کند. دوره اخیر هم سی‌و‌دومین دوره بود و برای نخستین‌بار است که ایران در بخش کارآفرین جوان، صاحب عنوان نخست و برنده جایزه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار شنبه که آیا  تمرکز روی دستاوردها و اتفاق‌های مثبت چه ریز باشد و چه درشت، می‌تواند به کمرنگ‌شدن فضای ناامیدی‌ها در ایران کمک کند، گفت: در همین شرایط سخت کنونی که جوانان کیف‌شان را دست‌شان گرفته‌اند و به امید یافتن موقعیتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار از ایران می‌روند، دریافت این جایزه می‌تواند پیامی برای ماندن در خودش داشته باشد. اعتقاد خود من هم این است که باید روی دستاوردها تمرکز کنیم. دستاوردها را تبلیغ کنیم و نمایش بدهیم تا مردم ببینند که در همین شرایط، آدمی از جنس خودشان توانسته کاری بکند، موفقیتی به دست بیاورد و کسب‌وکاری داشته باشد، در این صورت امید از بین نمی‌رود.

نازنین دانشور نازنین دانشور و آرش سروری نشست خبری تخفیفان

دانشور در پایان نشست خبری تخفیفان از برنامه ورود این مجموعه در سرمایه گذاری روی کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفت که به زودی خبرهای جدیدی از تخفیفان خواهیم شنید.

 

گفتگوهای شنبه با نازنین دانشور:

مجبورم برای ماندن در بازار بجنگم

جذب سرمایه خارجی باید بر پایه انتقال دانش و تکنولوژی باشد

نازنین دانشور در یلدای استارتاپی ۹۵ (به همراه ویدیو):

استارتاپ‌ها از کمبود‌ها فرصت می‌سازند

]]>
یکی از نقاط تمایز ما تصمیم گیری درست در زمان‌های حساسی بود که پیش رو داشتیم. سعی کردیم نگاه بلندمدتی به کارمان داشته باشیم که به نظرم این مهمترین رمز موفقیت ما بود. Shanbe Magazine 16
پاسخ مجید برقی به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c/ Sat, 01 Dec 2018 18:20:50 +0000 https://shanbemag.com/?p=20574 در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند. در مراسم روز گره‌گشایی هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌اپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اق... Shanbe Magazine clean 55
پاسخ حمیدرضا سعادتی از دیجی‌کالا به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87-%da%af/ Tue, 27 Nov 2018 12:49:45 +0000 https://shanbemag.com/?p=20401 در مراسم روز گره‌گشایی هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند. در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌آپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign

]]>
در مراسم روز گره‌گشایی هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند. Shanbe Magazine clean 39
محمدرضا سبحان مدیر تیوان به کمپین روز گره‌گشایی پیوست https://shanbemag.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87/ Tue, 27 Nov 2018 12:27:30 +0000 https://shanbemag.com/?p=20402 در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند. در مراسم روز گره‌گشایی هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌اپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اق... Shanbe Magazine clean 42
پاسخ توحید علی‌اشرفی به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87/ Sat, 24 Nov 2018 05:40:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=20318 روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. توحید علی‌اشرفی مدیر بازاریابی علی‌بابا هم به کمپین روز گره‌گشایی پیوست. در کمپین روز گره‌گشایی برای حل مشکلات استارتاپ‌ها در این روزهای سخت، حرکت و پویشی برمبنای همدلی و همراهی آغاز کرده‌ایم. از تمامی فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران، دعوت می‌کنیم که با ضبط ویدیوی ۱دقیقه‌ای، اعلام کنند که چند ساعت از وقت خود را طی یک‌روز به‌صورت رایگان برای مشاوره حضوری به استارتاپ‌ها اختصاص دهند. در پایان هر ویدیو فرد می‌تواند یک یا چند نفر دیگر را به شرکت در این کمپین دعوت کند.

در مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی ۹۷، افراد می‌توانند زمان مشاوره خود را با افرادی که برای هماهنگی در سالن مستقر هستند، رزرو کنند.

در زمستان ۹۷ طی رویدادی یک‌روزه به‌نام «روز گره‌کشایی» تمامی افراد داوطلب برای مشاوره حضوری و متقاضیان آن، گردهم خواهند آمد و به‌صورت تک‌به‌تک (One-on-one) از راهنمایی صاحبان تجربه و تخصص، بهره‌مند خواهندشد.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. توحید علی‌اشرفی مدیر بازاریابی علی‌بابا هم به کمپین روز گره‌گشایی پیوست. Shanbe Magazine 58
ابراهیم هاشمی به سوالات شما در روز گره‌گشایی پاسخ می‌دهد https://shanbemag.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87/ Sat, 24 Nov 2018 05:02:31 +0000 https://shanbemag.com/?p=20315 روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در کمپین روز گره‌گشایی برای حل مشکلات استارتاپ‌ها در این روزهای سخت، حرکت و پویشی برمبنای همدلی و همراهی آغاز کرده‌ایم. از تمامی فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران، دعوت می‌کنیم که با ضبط ویدیوی ۱دقیقه‌ای، اعلام کنند که چند ساعت از وقت خود را طی یک‌روز به‌صورت رایگان برای مشاوره حضوری به استارتاپ‌ها اختصاص دهند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. Shanbe Magazine clean 29
چالش جذب سرمایه برای سال ۱۴۰۰ قسمت ۳ https://shanbemag.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b3/ Wed, 21 Nov 2018 10:43:44 +0000 https://shanbemag.com/?p=19872 حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ پنل سرمایه‌گذاران با حضور امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد.

امیر هامونی در این پنل گفت:

من باید اعتراف بکنم که در این چند‌ساله‌ای که در فرابورس و بازار سرمایه بودم، چنین جمعیت خوش‌ذوقی با حال‌وهوای استارتاپی که در این همایش می‌بینیم بی‌نظیر است. در این چند‌ساله در جلساتی که در پارک پردیس برای بررسی اوضاع استارتاپ‌ها داشتیم هنوز همه‌چیز مبهم بود و معلوم نبود که استارتاپ‌ها بتوانند نظر سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اما تابلو دانش‌بنیان هم در بورس طراحی شد.

الان به لحاظ مقرراتی اوضاع خوبی دارد. در حال حاضر پتنت هم در بورس معامله می‌شود؛ ‌‌۵ میلیارد تومان پتنت معامله شده بدون اینکه محصولی موجود باشد.

حتی در زمان آغاز به کار پارک پردیس هم فضا مبهم بود؛ اینکه ارتباط بین استارتاپ‌ها و بازار سرمایه شکل بگیرد و اینکه چه ابزارهایی برای این ورود وجود دارد و … هم مبهم بود و هم دور از ذهن. چندین سال طول کشید و در سال ۹۱ کار جدی شروع شد و بحث‌هایی چون وی‌سی‌‌ها در قالب صندوق به بورس جذب شده‌اند.

حتی تابلوی دانش‌بنیان را طراحی کردیم و شروع به کار کرده است. شرکت‌ها و استارتاپ‌ها حتی قبل از اینکه به بلوغ برسند، می‌توانند وارد این بازار شوند. باید بگویم وضعیت امروز، وضعیت خوبی است.

قسمت اول پنل

قسمت دوم پنل

خلاصه گفتگو را در اینجا بخوانید

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس تهیه و تدوین اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
چالش جذب سرمایه برای سال ۱۴۰۰ قسمت ۲ https://shanbemag.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b2/ Wed, 21 Nov 2018 10:42:40 +0000 https://shanbemag.com/?p=19871 حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ پنل سرمایه‌گذاران با حضور امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد.

رضا زرنوخی در این پنل گفت:

اکوسیستم در یکی دو سال اخیر اتفاقات خوبی داشته و من می‌خواهم از پنجره انجمن وی‌سی تصویری به شما بدهم. از ۵ سال پیش که این انجمن تشکیل شده، قصد بر این بوده که سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در آن حضور داشته باشند که تبادل دانش و همکاری شود. این اتفاقات درون گروهی بود و در ادامه به سمت استارتاپ‌ها حرکت کرد.

الان حدود ۶۰ عضو داریم. با این ترکیب که ۲۰ آر‌اند‌دی فاند داریم که در کنار پارک‌های علم و فناوری شکل معادل گرفته‌اند و به توسعه فضای استارتاپی کمک می‌کنند. ۱۲ عضو هم از بخش خصوصی و سنتی عضو انجمن شده‌اند، همچنین ۳ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر داریم که وارد بورس هم شده‌اند و از ۱۰ مرکز شتاب‌دهنده که از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری تایید شده‌اند ۶ تا در این انجمن حضور دارند. سه چهار صندوق دولتی هم عضو شده‌اند.

قسمت اول پنل

قسمت سوم پنل

خلاصه گفتگو را در اینجا بخوانید

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس تهیه و تدوین اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
چالش جذب سرمایه برای سال ۱۴۰۰ قسمت ۱ https://shanbemag.com/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%db%b1/ Wed, 21 Nov 2018 10:41:28 +0000 https://shanbemag.com/?p=19870 حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ پنل سرمایه‌گذاران با حضور امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد.

سعید رحمانی در این پنل گفت:

پیش‌بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۰، حداقل ۱۴۰۰ استارتاپ در ایران خواهیم داشت. البته این عدد بزرگ نیست.

اگر تصور کنید که ۱۳۰۰ استارتاپ در مرحله بذری یا اولیه باشند، حداقل سرمایه موردنیازشان برای ۳ تا ۴ سال آینده، حدود یک میلیارد تومان است. پس این استارتاپ‌ها ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول می‌‌خواهند.

اگر فرض کنیم که ۱۰۰ استارتاپ هم در مرحله میانی داشته باشیم و حداقل سرمایه موردنیاز هرکدام ۲۰ میلیارد تومان باشد، ۲هزار میلیارد تومان هم برای این استارتاپ‌ها نیاز داریم.

همچنین به تجربه به ما ثابت شده که استارتاپ‌ها برای یونیکورن‌شدن که الان حدود ۵ استارتاپ با این وضعیت در ایران داریم، حداقل به ۱۵۰ میلیون دلار یعنی حدود ۶۰۰میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند. ۳هزار میلیارد تومان سرمایه برای این ۵یونیکورن هم نیاز داریم.

‌پس جمع کل سرمایه موردنیاز برای ۴ سال آینده اکوسیستم می‌شود ۶هزار میلیارد تومان یا ۱٫۴میلیارد دلار.

اگر شرکت‌های استارتاپی بخواهند مدل چین را در پیش بگیرند و بخش عمده سرمایه از داخل کشور بیاید، پیش‌بینی اولیه این است که در مرحله اول سرمایه‌گذاری هیچ نوع سرمایه خارجی نباید جذب شود، در مرحله میانی ۷۰درصد داخلی و ۳۰ درصد خارجی و در مرحله نهایی ۵۱درصد داخلی و ۴۹درصد خارجی باید جذب شود.

بنابراین کل سرمایه داخلی که نیاز داریم نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان است و سرمایه خارجی موردنیاز هم تا ۲ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۹۰۰میلیون دلار سرمایه داخلی نیاز داریم و ۵۰۰میلیون دلار جذب سرمایه از خارج.

من به جرات می‌توانم بگویم که چالش اصلی ما الان در ایران جذب سرمایه داخلی است. چون جذب ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی اصلا کار پیچیده‌ای نیست.

قسمت دوم پنل

قسمت سوم پنل

خلاصه گفتگو را در اینجا بخوانید

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حاضران پنل: امیر هامونی، سعید رحمانی، محمودرضا خواجه‌نصیری و رضا زرنوخی، رئیس انجمن وی‌سی ایران و به مدیریت اکبر هاشمی برگزار شد. تهیه و تدوین اینوتاکس تهیه و تدوین اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
یلدای کارآفرینان، یلدای امید و سرمایه‌گذاری https://shanbemag.com/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c/ Tue, 20 Nov 2018 15:16:29 +0000 https://shanbemag.com/?p=19862 حاضران پنل: حمید محمدی، حسام میرآرمندهی، میلاد منشی‌پور، مجید حسینی‌نژاد و محمدجواد شکوری‌مقدم با مدیریت اکبر هاشمی تهیه و تدوین از اینوتاکس یکی از پنل‌های همایش یلدای استارتاپی ۹۶ پنل «امیدبخشی» بود. مدیریت این پنل را اکبر هاشمی برعهده داشت و حمید محمدی هم‌بنیان‌گذار دیجی‌کالا و حسام میرآرمندهی بنیان‌گذار کافه‌بازار و دیوار، میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپ‌سی، مجید حسینی‌نژاد بنیان‌گذار علی‌بابا و محمدجواد شکوری‌مقدم بنیان‌گذار آپارات در آن حضور داشتند.

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

 

]]>
حاضران پنل: حمید محمدی، حسام میرآرمندهی، میلاد منشی‌پور، مجید حسینی‌نژاد و محمدجواد شکوری‌مقدم با مدیریت اکبر هاشمی تهیه و تدوین از اینوتاکس تهیه و تدوین از اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
محمدرضا فرحی به کمپین روز گره‌گشایی پیوست https://shanbemag.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be/ Mon, 19 Nov 2018 11:53:47 +0000 https://shanbemag.com/?p=19998 روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند.

از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند.

در این مراسم هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌اپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در این رویداد از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign

]]>
روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. Shanbe Magazine clean 1:00
ویدیو پنل ارزش آفرینان : سه استارتاپ موفق در یک قاب https://shanbemag.com/%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%be-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a8/ Sun, 18 Nov 2018 15:05:46 +0000 https://shanbemag.com/?p=19840 حاضران پنل: مهدی نایبی، سعید لطفی و تبسم لطیفی با مدیریت اکبر هاشمی تهیه و تدوین اینوتاکس در نخستین پنل یلدای استارتاپی ۹۶ مهدی نایبی مدیرعامل الوپیک، سعید لطفی مدیرعامل اسنپ‌فود و تبسم لطیفی بنیانگذار مامان‌پز حضور داشتند و مدیریت پنل بر عهده اکبر هاشمی مدیرمسئول هفته‌نامه شنبه  بود.

در این پنل بیشتر در مورد آمار و ارقامی که این استارتاپ‌ها به دست آورده‌اند، صحبت شد و البته از جذب سرمایه و اینکه سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها چه کسانی هستند.

خلاصه متن گفتگو را از اینجا بخوانید

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حاضران پنل: مهدی نایبی، سعید لطفی و تبسم لطیفی با مدیریت اکبر هاشمی تهیه و تدوین اینوتاکس تهیه و تدوین اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
ویدیو پنل مهاجرت معکوس : در ایران فرصت کار کردن زیاد است! https://shanbemag.com/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ Sat, 17 Nov 2018 14:45:30 +0000 https://shanbemag.com/?p=19832 حاضران پنل: حسین اخلاق‌پور، محسن حاتمی و ایمان عقیلیان با مدیریت رضا جمیلی تهیه و تدوین اینوتاکس یکی از پنل‌های همایش یلدای استارتاپی ۹۶ پنل «مهاجرت معکوس» بود. مدیریت این پنل را رضا جمیلی برعهده داشت و حسین اخلاق‌پور و محسن حاتمی، هم‌بنیانگذاران استارتاپ «استادکار» و ایمان عقیلیان، بنیانگذار «وادا» در آن حضور داشتند.

این سه نفر تجربه کار و زندگی در آمریکا را داشتند و در این پنل از چرایی برگشت به ایران و چالش‌ها و فرصت‌های اکوسیستم استارتاپی برای جذب نخبگان ایرانی خارج کشور گفتند.

قرار بود در این پنل بنیان‌گذار شتاب‌دهنده‌ مپس نیز حضور داشته‌باشد که متاسفانه به‌دلیل جابه‌جایی برنامه‌‌ها از حضور ایشان محروم شدیم.

خلاصه گفتگو را از اینجا بخوانید

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
حاضران پنل: حسین اخلاق‌پور، محسن حاتمی و ایمان عقیلیان با مدیریت رضا جمیلی تهیه و تدوین اینوتاکس تهیه و تدوین اینوتاکس]]> Shanbe Magazine clean
ویدیو سورنا ستاری : مشکلات‌تان را در اتحادیه خودتان حل کنید! https://shanbemag.com/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%84-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ Fri, 16 Nov 2018 14:45:47 +0000 https://shanbemag.com/?p=19849 سورنا ستاری، معاونت علمی ریاست جمهوری در همایش بزرگ کارآفرینان استارتاپی کشور «یلدای استارتاپی ۹۶» با بیان اینکه همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دورهمی بخش خصوصی است و جای ما دولتی‌ها نیست، اشاره کرد که از سال گذشته تاکنون در اکوسیستم اتفاقات مثبتی افتاده است: «در اکوسیستمی که من دوستش دارم، ارزشش به وجود آدم‌های آن است. کما اینکه با نخستین مطالعاتی که تیم تحقیقاتی ما روی پدیده «سیلیکون‌ولی» انجام داد، متوجه شدیم که وجود افراد و فعالان این حوزه است که سیلیکون‌ولی را ایجاد کرده است. کما اینکه مثلا در دوبی چنین پدیده‌ای وجود ندارد.» حتما بخوانید: خلاصه این سخنرانی را از اینجا بخوانید تهیه و تدوین از اینوتاکس ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷: https://shanbemag.com/yalda97/ سورنا ستاری، معاونت علمی ریاست جمهوری در همایش بزرگ کارآفرینان استارتاپی کشور «یلدای استارتاپی ۹۶» با بیان اینکه همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دورهمی بخش خصوصی است و جای ما دولتی‌ها نیست، اشاره کرد که از سال گذشته تاکنون در اکوسیستم اتفاقات مثبتی افتاده است:

«در اکوسیستمی که من دوستش دارم، ارزشش به وجود آدم‌های آن است. کما اینکه با نخستین مطالعاتی که تیم تحقیقاتی ما روی پدیده «سیلیکون‌ولی» انجام داد، متوجه شدیم که وجود افراد و فعالان این حوزه است که سیلیکون‌ولی را ایجاد کرده است. کما اینکه مثلا در دوبی چنین پدیده‌ای وجود ندارد.»

حتما بخوانید:

خلاصه این سخنرانی را از اینجا بخوانید

تهیه و تدوین از اینوتاکس

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
سورنا ستاری، معاونت علمی ریاست جمهوری در همایش بزرگ کارآفرینان استارتاپی کشور «یلدای استارتاپی ۹۶» با بیان اینکه همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی دورهمی بخش خصوصی است و جای ما دولتی‌ها نیست، اشاره کرد که از سال گذشته تاکنون در اکوسیستم اتفاقات مثبتی اف...
«در اکوسیستمی که من دوستش دارم، ارزشش به وجود آدم‌های آن است. کما اینکه با نخستین مطالعاتی که تیم تحقیقاتی ما روی پدیده «سیلیکون‌ولی» انجام داد، متوجه شدیم که وجود افراد و فعالان این حوزه است که سیلیکون‌ولی را ایجاد کرده است. کما اینکه مثلا در دوبی چنین پدیده‌ای وجود ندارد.»حتما بخوانید:
خلاصه این سخنرانی را از اینجا بخوانید

تهیه و تدوین از اینوتاکس

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/]]>
Shanbe Magazine
نگاهی کوتاه به یلدای استارتاپی ۹۶ https://shanbemag.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be%db%8c-%db%b9%db%b6/ Thu, 15 Nov 2018 16:44:46 +0000 https://shanbemag.com/?p=19830 در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ بیش از ۷۰۰ فعال استارتاپی حضور داشتند. یکی از مهمانان این همایش سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که در سخنانش مهم‌ترین داشته‌های اکوسیستم را نیروی انسانی و خود فعالان این زیست‌بوم دانست. تهیه و تدوین اینوتاکس ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷: https://shanbemag.com/yalda97/

در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ بیش از ۷۰۰ فعال استارتاپی حضور داشتند. یکی از مهمانان این همایش سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که در سخنانش مهم‌ترین داشته‌های اکوسیستم را نیروی انسانی و خود فعالان این زیست‌بوم دانست.

تهیه و تدوین اینوتاکس

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
در همایش یلدای استارتاپی ۹۶ بیش از ۷۰۰ فعال استارتاپی حضور داشتند. یکی از مهمانان این همایش سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که در سخنانش مهم‌ترین داشته‌های اکوسیستم را نیروی انسانی و خود فعالان این زیست‌بوم دانست. -
تهیه و تدوین اینوتاکس

ثبت‌نام در یلدای استارتاپی ۹۷:

https://shanbemag.com/yalda97/]]>
Shanbe Magazine
مجید حسینی‌نژاد به کمپین روز گره‌کشایی پاسخ می‌دهد https://shanbemag.com/%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%d8%a7/ Wed, 14 Nov 2018 06:54:59 +0000 https://shanbemag.com/?p=19583 روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند.

در این مراسم هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌اپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]> روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. Shanbe Magazine clean 40 موانع قانونی و حاکمیتی https://shanbemag.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%db%8c/ Tue, 13 Nov 2018 15:04:33 +0000 https://shanbemag.com/?p=19534 محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ آنابیز اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: تمام نهادهای مختلف که در تلاش هستند تا به اکوسیستم استارتاپی کمک کنند، به دنبال پیدا کردن راه‌های پیچیده برای کمک و حمایت نباشند؛ عدم دخالت و سخت‌گیری، مهمترین کمک به استارتاپ‌هاست.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

 

]]>
محمد کی ارسلان، هم‌بنیان‌گذار استارتاپ آنابیز اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:01
افزایش سرسام آور هزینه‌ها به خاطر نرخ ارز https://shanbemag.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d8%ae/ Mon, 12 Nov 2018 14:03:03 +0000 https://shanbemag.com/?p=19511 محسن براتی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ کارلیب اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: علی رغم افزایش نرخ ارز، برای باقی ماندن در بازار رقابتی نتوانستیم تعرفه خدمات سایتمان را از زمان دلار ۴ هزار تومانی تا امروز افزایش دهیم.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
محسن براتی، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ کارلیب اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 57
مهدی صداقت مدیر خانه نوآوری از دغدغه‌اش می‌گوید https://shanbemag.com/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%ba%d8%af%d8%ba%d9%87%e2%80%8c/ Mon, 12 Nov 2018 09:32:20 +0000 https://shanbemag.com/?p=19512 مهدی صداقت مدیر خانه نوآوری اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: آماده نبود تیم‌ها و بچه‌های بدنه اکوسیستم استارت‌‌آپی برای مواجهه با چالش‌ها و سختی‌های کسب‌وکار استارتاپی، مهمترین مشکل ماست.

یلدای استارتاپی ۹۷ را دنبال کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/

]]>
مهدی صداقت مدیر خانه نوآوری اگر روی سن یلدای استارتاپی 97 درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگویید، خواهد گفت: Shanbe Magazine clean 1:13
پاسخ رضا کلانتری‌نژاد به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1/ Wed, 07 Nov 2018 08:08:59 +0000 https://shanbemag.com/?p=19309 در روز مراسم گره‌گشایی هر فرد از 15 تا 30 دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند. روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه۹۷ برگزار خواهد شد. عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند.

در روز مراسم گره‌گشایی هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند. روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتاپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
در روز مراسم گره‌گشایی هر فرد از 15 تا 30 دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند. Shanbe Magazine clean 1:14
پاسخ رضا زرنوخی به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c/ Tue, 06 Nov 2018 14:17:58 +0000 https://shanbemag.com/?p=19295 روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. در روز گره‌گشایی عده‌ای که تجربه و تخصص دارند اعلام آمادگی می‌کنند به صورت رایگان به فعالان استارتاپی مشاوره بدهند. از طرفی کسانی که نیاز به مشاوره دارند، می توانند با ارائه درخواست حضوری در همایش یلدا؛ برای شرکت در روز گره‌گشایی و دریافت وقت مشاوره اقدام کنند.

در این مراسم هر فرد از ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌تواند به‌صورت خصوصی با فرد مشاور مورد نظرش صحبت و مشاوره دریافت کند.

روز گره‌گشایی با هدف حل مشکلات جوانان استارتٰ‌اپی توسط تیم هفته‌نامه شنبه پایه‌گذاری شده‌است. کسانی‌که تمایل دارند در روز گره‌گشایی از فرصت مشاوره رایگان استفاده کنند، می‌توانند در مراسم یلدا زمان مشاوره‌شان را نهایی کنند.

https://shanbemag.com/yalda97/campaign

]]>
روز گره‌گشایی ایونتی است که با حضور فعالان استارتاپی ایران در بهمن‌ماه 1397 برگزار خواهد شد. Shanbe Magazine clean 49
دعوت به کمپین روز گره‌گشایی https://shanbemag.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c/ Tue, 06 Nov 2018 11:12:13 +0000 https://shanbemag.com/?p=19265 دعوت اکبر هاشمی از فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران برای اختصاص چند ساعت از وقت خود در یک روز برای مشاوره رایگان حضوری به استارتاپ‌ ها با عنوان روز گره‌گشایی روز گره‌گشایی چیست؟

برای حل مشکلات استارتاپ‌ها در این روزهای سخت، حرکت و پویشی برمبنای همدلی و همراهی آغاز کرده‌ایم.

از تمامی فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران، دعوت می‌کنیم که با ضبط ویدیوی ۱دقیقه‌ای، اعلام کنند که چند ساعت از وقت خود را طی یک روز به صورت رایگان برای مشاوره حضوری به استارتاپ‌ها اختصاص دهند.

در پایان هر ویدیو فرد می‌تواند یک یا چند نفر دیگر را به شرکت در این کمپین دعوت کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد کمپین روز گره‌گشایی به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://shanbemag.com/yalda97/campaign/

]]>
دعوت اکبر هاشمی از فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران برای اختصاص چند ساعت از وقت خود در یک روز برای مشاوره رایگان حضوری به استارتاپ‌ ها با عنوان روز گره‌گشایی Shanbe Magazine 55
وضعیت استارتاپ‌ها با افزایش قیمت دلار https://shanbemag.com/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84/ Sun, 02 Sep 2018 14:00:08 +0000 http://shanbemag.ir/?p=17369 قسمت ۳۴ برنامه اینترنتی ایده پردازان از سری برنامه های اسرار کارآفرینی به سراغ هفته نامه شنبه آمده. درباره Paperها صحبت شده این که آیا همچنان به عنوان یک خبرگزاری هنوز به این صنف بها داده می‌شود یا خیر؟ قسمت ۳۴ برنامه اینترنتی ایده پردازان از سری برنامه های اسرار کارآفرینی به سراغ هفته نامه شنبه آمده. درباره Paperها صحبت شده این که آیا همچنان به عنوان یک خبرگزاری هنوز به این صنف بها داده می‌شود یا خیر؟

یک هفته‌نامه‌ای مثل شنبه الان در شرایط فعلی کشور آیا خوب کار می‌کند یا خیر؟ چطور می‌توان در این حوزه با قدرت ظاهر شد؟ و…

 

]]>
قسمت ۳۴ برنامه اینترنتی ایده پردازان از سری برنامه های اسرار کارآفرینی به سراغ هفته نامه شنبه آمده. درباره Paperها صحبت شده این که آیا همچنان به عنوان یک خبرگزاری هنوز به این صنف بها داده می‌شود یا خیر؟ Shanbe Magazine 39:39
یلدای امید و سرمایه‌گذاری https://shanbemag.com/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/ Sat, 23 Dec 2017 03:46:34 +0000 http://shanbemag.ir/%db%8c%d9%84%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/ دومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در سالن همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. دومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در سالن همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

سال گذشته نخستین دوره این دورهمی استارتاپی در کتابخانه ملی برگزار شده بود.

همایش سال گذشته در حالی برگزار شد که شاید استفاده از لغت استارتاپ هم با نوعی ترس و دودلی همراه بود.

فضایی که بسیاری متغیرها بر علیه فعالیت استارتاپ‌ها بود و فشار زیادی از جاهای مختلف بر اکوسیستم استارتاپی سنگینی می‌کرد.

اما در همایش امسال انگار باورمندی قابل‌توجهی به این حوزه ایجاد شده باشد، شور و حال دیگری بر فضای همایش حاکم بود.

در پنل‌های پنج‌گانه همایش امسال صحبت از آمار و ارقام رشد بود. جذب سرمایه خارجی و نیاز اکوسیستم به سرمایه‌های چند‌صد‌میلیون دلاری تا سال ۱۴۰۰ از دیگر محورهای مطرح شده در این همایش بود.

توجه به ترندهای روز جهان و پرهیز از تکرار ایده‌ها از دیگر بحث‌های مهم بود که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در جامعه وجود دارد، راهکارهای استارتاپی می‌تواند تا حدود زیادی گره‌گشا باشد.

در این همایش بیش از ۷۰۰ فعال استارتاپی حضور داشتند. یکی از مهمانان این همایش سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که در سخنانش مهم‌ترین داشته‌های اکوسیستم را نیروی انسانی و خود فعالان این زیست‌بوم دانست.

مدیران عامل شرکت‌های بزرگ اکوسیستم از دیجی‌کالا گرفته تا کافه‌بازار، آپارات، علی‌بابا و … نیز در این همایش و در پنل کارآفرینان حضور داشتند.

همچنین در این همایش تندیس یلدا به پاس تلاش برای توسعه اکوسیستم استارتاپی به برخی از چهره‌های مطرح این حوزه اهدا شد.

سورنا ستاری، حمیدرضا احمدی، هادی فرنود، برادران محمدی، محمدجواد شکوری‌مقدم، آرش میلانی و ناصر غانم‌زاده  افرادی بودند که تندیس یلدا را دریافت کردند.

]]>
دومین همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته از ساعت ۱۴ تا ۲۱ در سالن همایش‌های بین‌المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. Shanbe Magazine 11:59
سرمایه‌گذاران کارآفرینی نیازمند فضای امن هستند https://shanbemag.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7/ Tue, 27 Dec 2016 04:47:12 +0000 http://shanbemag.ir/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7/ یکی از مهم‌ترین موضوعات اکوسیستم استارتاپی ایران، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، تهدید‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حجم بازار و میزان سرمایه‌گذاری در این زیست‌بوم و... از موضوعات مهمی بود که در همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی در آخرین پنل با موضوع تامین منابع مالی استارتاپ‌ها به آن پرداخته شد، که به اعتقاد شرکت‌کنندگان داغ‌ترین پنل این همایش بزرگ بود.  مدیرعامل سرآوا شفافیت را در فضای استارتاپ‌ها تشویق کنیم  سیدسعید رحمانی خضری، مدیرعامل سرآوا، صحبت‌های خود را در پنل منابع مالی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها با پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌ترین مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی آغاز کرد و گفت: «برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا هیچ نوع وام یا مدل‌های قدیمی جذب سرمایه کارساز نیست، به همین دلیل بزرگ‌ترین دستاورد امسال این بود که برای نخستین‌بار در ایران به همت سازمان بورس و معاونت علمی قوانین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شکل گرفته است.» رحمانی با اشاره به اینکه شرکت سرآوا عملا جذب سرمایه‌گذار را از بخش سنتی بازار ایران آغاز کرده گفت: «در سال ۱۳۹۰ که ما سرآوا را شکل دادیم جذب سرمایه را از سرمایه‌گذاران سنتی انجام دادیم و سرمایه‌گذاران ما بانک تجارت، بانک سامان، بانک خاورمیانه، شرکت تدبیرگران فردای امید (متعلق به ۲۰ هزار کارمند بانک تجارت)، شرکت توسعه صنعتی ایران (دارای بیشترین تعداد سهام‌دار در یک شرکت در بورس ایران) و شرکت‌های آرا و دینا و... بود که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند.» به گفته رحمانی، سرآوا زمانی شروع به جذب سرمایه‌گذاری کرد که کاهش شدیدی در زمینه ارزش پول ملی کشور در برابر دلار اتفاق افتاده بود، تحریم‌ها شدت گرفته بود و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نبود. با این حال به گفته رحمانی بزرگ‌ترین فرصت سرآوا همکاری با تیم‌هایی متشکل از جوانان باپشتکار، متعهد و بااستعداد بود. مدیرعامل سرآوا با اشاره به اینکه راه افتادن پنج صندوق جسورانه شروعی مناسب اما ناکافی است و تعداد این صندوق‌ها باید به ۱۰۰ عدد برسد گفت: «هم‌اکنون صندوق پارتیان ۲۰ میلیارد، صندوق آرمانی ۵۰ میلیارد، صندوق سلامت پارسیان ۵۰ میلیارد، آرمان آتیه ۱۰ میلیارد و سرآوا ۵۰ میلیارد تومان تعهد به جذب سرمایه کرده‌اند که مجموع آن‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان (برای ۱۰ سال آینده) نمی‌رسد.» وی افزود: «اگر فرض کنیم تا به حال ۳۰۰ میلیارد تومان هم در این بخش از قبل سرمایه‌گذاری شده باشد، مجموع این میزان نسبت به درآمد سرانه ناخالص ایران نزدیک به ۰۳/۰ درصد است.» به گفته رحمانی در آمریکا با درآمد ناخالص ملی ۱۷ تریلیون دلار این میزان سرمایه‌گذاری در بخش جسورانه به ۳/۰ درصد می‌رسد و این یعنی سرمایه‌گذاری جسورانه می‌بایست ۱۰۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد. مدیرعامل سرآوا با تاکید بر لزوم امنیت خاطر و قانون در این عرصه گفت: «باید شفافیت را تشویق کنیم. سرآوا تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ اما این مسئله به صورت عمومی اعلام نشده است.» سیدسعید رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمبود مدل‌های قانونی مورد نیاز در بخش سرمایه‌گذاری استارتاپی که منجر به شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه شد گفت: «طبق قوانین سنتی تجارت ایران مالکیت و مدیریت از هم جدا نیستند. این بزرگ‌ترین مشکل پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌هاست، در حالی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه میزان سرمایه بین سرمایه‌گذاران متعدد تقسیم می‌شود؛ در عین اینکه تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار مدیریت شرکت است.» وی افزود: «اگر این مدل مدرن سرمایه‌گذاری در خارج متداول نبود دنیا تاکنون به هم ریخته بود چراکه مثلا گوگل یا اوبر را سرمایه‌گذاران آن‌ها اداره می‌کردند، نه مدیران آن‌ها.» به گفته رحمانی با جدا کردن سرمایه‌گذاری از مدیریت امکان جذب راحت‌تر سرمایه از سرمایه‌گذار سنتی و یا حتی خارجی فراهم می‌شود، بدون آنکه به آن‌ها اجازه دخالت در امور شرکت داده شود. مدیرعامل سرآوا همچنین به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از استارتاپ‌ها در مراحل اولیه رشد و یا در حین حضور در شتاب‌دهنده‌ها نیاز به سرمایه‌ ندارند؛ اگر هم داشته باشند، می‌توانند از سرمایه‌گذاران داخلی جذب سرمایه کنند و در این مرحله از رشد واقعا نیازی به سرمایه خارجی نیست. تجربه نشان داده است بهترین استارتاپ‌ها آن‌هایی هستند که مراحل اولیه خود را با پول خودشان، و با پایین نگه‌ داشتن مخارج و افزایش درآمدزایی طی کرده‌اند و از این روش استارتاپ خود را گسترش داده‌اند.» رحمانی همچنین به فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «ما در دوران تحریم‌ها با اتکای کامل‌ به تجربه مدیریتی، دانش ... یکی از مهم‌ترین موضوعات اکوسیستم استارتاپی ایران، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، تهدید‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حجم بازار و میزان سرمایه‌گذاری در این زیست‌بوم و… از موضوعات مهمی بود که در همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی در آخرین پنل با موضوع تامین منابع مالی استارتاپ‌ها به آن پرداخته شد، که به اعتقاد شرکت‌کنندگان داغ‌ترین پنل این همایش بزرگ بود.

 •  مدیرعامل سرآوا

شفافیت را در فضای استارتاپ‌ها تشویق کنیم 

سیدسعید رحمانی خضری، مدیرعامل سرآوا، صحبت‌های خود را در پنل منابع مالی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها با پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌ترین مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی آغاز کرد و گفت: «برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا هیچ نوع وام یا مدل‌های قدیمی جذب سرمایه کارساز نیست، به همین دلیل بزرگ‌ترین دستاورد امسال این بود که برای نخستین‌بار در ایران به همت سازمان بورس و معاونت علمی قوانین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شکل گرفته است.» رحمانی با اشاره به اینکه شرکت سرآوا عملا جذب سرمایه‌گذار را از بخش سنتی بازار ایران آغاز کرده گفت: «در سال ۱۳۹۰ که ما سرآوا را شکل دادیم جذب سرمایه را از سرمایه‌گذاران سنتی انجام دادیم و سرمایه‌گذاران ما بانک تجارت، بانک سامان، بانک خاورمیانه، شرکت تدبیرگران فردای امید (متعلق به ۲۰ هزار کارمند بانک تجارت)، شرکت توسعه صنعتی ایران (دارای بیشترین تعداد سهام‌دار در یک شرکت در بورس ایران) و شرکت‌های آرا و دینا و… بود که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند.»

به گفته رحمانی، سرآوا زمانی شروع به جذب سرمایه‌گذاری کرد که کاهش شدیدی در زمینه ارزش پول ملی کشور در برابر دلار اتفاق افتاده بود، تحریم‌ها شدت گرفته بود و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نبود. با این حال به گفته رحمانی بزرگ‌ترین فرصت سرآوا همکاری با تیم‌هایی متشکل از جوانان باپشتکار، متعهد و بااستعداد بود. مدیرعامل سرآوا با اشاره به اینکه راه افتادن پنج صندوق جسورانه شروعی مناسب اما ناکافی است و تعداد این صندوق‌ها باید به ۱۰۰ عدد برسد گفت: «هم‌اکنون صندوق پارتیان ۲۰ میلیارد، صندوق آرمانی ۵۰ میلیارد، صندوق سلامت پارسیان ۵۰ میلیارد، آرمان آتیه ۱۰ میلیارد و سرآوا ۵۰ میلیارد تومان تعهد به جذب سرمایه کرده‌اند که مجموع آن‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان (برای ۱۰ سال آینده) نمی‌رسد.» وی افزود: «اگر فرض کنیم تا به حال ۳۰۰ میلیارد تومان هم در این بخش از قبل سرمایه‌گذاری شده باشد، مجموع این میزان نسبت به درآمد سرانه ناخالص ایران نزدیک به ۰۳/۰ درصد است.» به گفته رحمانی در آمریکا با درآمد ناخالص ملی ۱۷ تریلیون دلار این میزان سرمایه‌گذاری در بخش جسورانه به ۳/۰ درصد می‌رسد و این یعنی سرمایه‌گذاری جسورانه می‌بایست ۱۰۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد. مدیرعامل سرآوا با تاکید بر لزوم امنیت خاطر و قانون در این عرصه گفت: «باید شفافیت را تشویق کنیم. سرآوا تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ اما این مسئله به صورت عمومی اعلام نشده است.» سیدسعید رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمبود مدل‌های قانونی مورد نیاز در بخش سرمایه‌گذاری استارتاپی که منجر به شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه شد گفت: «طبق قوانین سنتی تجارت ایران مالکیت و مدیریت از هم جدا نیستند. این بزرگ‌ترین مشکل پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌هاست، در حالی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه میزان سرمایه بین سرمایه‌گذاران متعدد تقسیم می‌شود؛ در عین اینکه تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار مدیریت شرکت است.» وی افزود: «اگر این مدل مدرن سرمایه‌گذاری در خارج متداول نبود دنیا تاکنون به هم ریخته بود چراکه مثلا گوگل یا اوبر را سرمایه‌گذاران آن‌ها اداره می‌کردند، نه مدیران آن‌ها.» به گفته رحمانی با جدا کردن سرمایه‌گذاری از مدیریت امکان جذب راحت‌تر سرمایه از سرمایه‌گذار سنتی و یا حتی خارجی فراهم می‌شود، بدون آنکه به آن‌ها اجازه دخالت در امور شرکت داده شود. مدیرعامل سرآوا همچنین به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از استارتاپ‌ها در مراحل اولیه رشد و یا در حین حضور در شتاب‌دهنده‌ها نیاز به سرمایه‌ ندارند؛ اگر هم داشته باشند، می‌توانند از سرمایه‌گذاران داخلی جذب سرمایه کنند و در این مرحله از رشد واقعا نیازی به سرمایه خارجی نیست. تجربه نشان داده است بهترین استارتاپ‌ها آن‌هایی هستند که مراحل اولیه خود را با پول خودشان، و با پایین نگه‌ داشتن مخارج و افزایش درآمدزایی طی کرده‌اند و از این روش استارتاپ خود را گسترش داده‌اند.» رحمانی همچنین به فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «ما در دوران تحریم‌ها با اتکای کامل‌ به تجربه مدیریتی، دانش و سرمایه داخلی حرکت کردیم و بعد از کاهش تحریم‌ها با آگاهی به نیاز به آماده‌سازی کسب‌وکارهای ملی برای رقابت با شرکت‌های چندملیتی که قصد ورود به بازار کشورمان را دارند، برای دسترسی و انتقال دانش مدیریتی تراز جهانی جذب سرمایه خارجی را در نظر گرفتیم. اما حتی یک سهم از دیجی‌کالا را نه به روس‌ها، نه به آمریکایی‌ها، نه سوئدی‌ها و نه به هیچ کس دیگر منتقل نکردیم.» مدیرعامل سرآوا ادامه داد: «جذب سرمایه‌گذار خارجی تنها زمانی مقبول است که با تعهد انتقال دانش مدیریتی و در مرحله‌ای از رشد باشد که تجربه‌اش در کشورمان موجود نیست و نکته این است که این تجربه را نمی‌شود خرید چون تنها قابل‌انتقال از طریق کسانی است که آن را در دیگر نقاط دنیا به صورت عملی تجربه کرده‌اند.» به گفته رحمانی، مدیران شرکت پامگرنت که گروهی کارآفرین سوئدی هستند در دوران تحریم و در سال ۱۳۹۳ به ایران آمدند و به سرمایه‌گذاری در این زمینه علاقه داشتند. آن‌ها تجربه انتقال دانش مدیریتی به شرکت اویتو (بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی در روسیه و منطقه) و یا بلابلا را در فرانسه داشتند. رحمانی افزود: «ما در دوران تحریم با این شرکت به توافق رسیدیم اما به خاطر‌‌ همان تحریم‌ها موفق به انتقال سرمایه نشدیم ولی انتقال تجربه صورت گرفت.» رحمانی یکی از ضعف‌های فضای سرمایه‌گذاری را فقدان قوانین در میزان مالکیت سرمایه‌گذار خارجی برشمرد و گفت: «این یک خطر است که سرمایه‌گذاری خارجی کل اکوسیستم استارتاپی ایران را با پرداخت مبلغی از آن خود کند. این خطری است که هم فضای سرمایه‌گذاری داخلی و هم فضای کارآفرینی را تهدید می‌کند.» وی همچنین فقدان قانون حفاظت از داده‌های کاربران را از دیگر مشکلات قانونی در این بخش برشمرد و گفت: «مشکل داده‌ها فقط مشکل سرمایه‌گذار خارجی نیست ما باید قانونی داشته باشیم که حفاظت از داده‌های کاربران را الزامی کند و دسترسی به آن را محدود به قرارداد فی‌مابین کاربر و شرکت سازد.» رحمانی با اشاره به نوشته شدن مطالبی علیه استارتاپ‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفت: «آیا اینکه امشب به خاطر یلدا در تهران ترافیک شده تقصیر استارتاپ‌هایی مثل اسنپ و تپ‌سی است؟» رحمانی کسب‌وکارهای استارتاپی را بخشی از اقتصاد مقاومتی کشور دانست و گفت: «در کار ما هیچ سوالی نیست که جواب روشن و واضحی نداشته باشد. ما باید پایبندی به اقتصاد مقاومتی، اصول اخلاقی و امنیت ملی را از اصول خود قرار دهیم و از طرفی فرهنگ‌سازی مهم‌ترین چیزی است که به آن در اکوسیستم کارآفرینی نیاز داریم. به گفته رحمانی، باید تلاش کرد فضایی ایجاد شود که به شفافیت در این اکوسیستم منجر شود.» وی ادامه داد: «مسائل پیش‌آمده در شبکه‌های اجتماعی و تهمت زدن به کارآفرینان و کسب‌وکارهای موفق، امنیت خاطر فعالان اکوسیستم و سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند و این انرژی و تمرکز ما را هدف می‌گیرد و باعث وارد شدن ضرر به اکوسیستم کارآفرینی می‌شود.» رحمانی تاکید کرد: «باید برای بیان واقعیت و شفاف‌سازی فضا ایجاد کنیم و البته نسبت به مسائل امنیتی و حساس آگاهی خود را بالا ببریم.»

رئیس هیئت مدیره انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه

 • سرمایه‌گذار خارجی؛ پول، تجربه و دانش

رضا زرنوخی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، در این پنل گفت: «بحث تامین سرمایه استارتاپی خیلی پیچیده است. ابزار سرمایه به‌تنهایی کافی نیست و تضمین وجود ندارد بلکه نیاز به هوشمندی و همراهی با تیم‌های استارتاپی دارند.» وی ادامه داد: «هنوز به قدر کافی نتوانسته‌ایم موفقیت‌های این اکوسیستم را برای سرمایه‌گذاران به تصویر بکشیم. اگر تعداد بیشتری از موقعیت‌ها را نشان دهیم، سرمایه‌گذار بیشتری جذب می‌شود و این فرصتی در این حوزه است.» زرنوخی گفت: «انتظارات از طرف سرمایه‌گذاران خیلی بالا می‌رود و این یک تهدید محسوب می‌شود. افرادی که پول زیادی دارند به این اکوسیستم حسادت می‌ورزند و برای همین انگ و تهمت می‌زنند چون نمی‌توانند مانند این حوزه رشد کنند. به نظر می‌رسد ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم اما مراحل تصمیم‌گیری پروسه کمی طولانی شده و استارتاپ‌ها فکر می‌کنند سرمایه‌گذار خارجی بهتر عمل می‌کند. در حال حاضر پول و سرمایه در کشور وجود دارد و نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم.»  رئیس هیئت‌مدیره انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه ادامه داد: «اما با سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر پول، تجربه و دانش نیز وارد می‌کنیم و از این لحاظ بسیار مفید است. بخش سرمایه‌گذار محافظه‌کار است و بحث امنیت اهمیت بسیاری دارد. اکوسیستم خود می‌تواند ضربه‌گیر پالس‌های منفی باشد. می‌توانیم اخبار منفی را منعکس نکنیم، باید با حوصله حرکت کنیم. قانون‌گذار هم باید برای سرمایه‌گذاران اطمینان را ایجاد کند تا حمایت خود را کامل کنند. معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان بورس و… در تلاش برای وضع این قوانین و ایجاد اطمینان خاطر هستند. کل قابلیت‌های اکوسیستم را بر روی حوزه آی‌تی متمرکز کرده‌ایم. باید کمک کنیم تا اکوسیستم متوازن رشد کند.» زرنوخی ‌گفت: «طی دو سال اخیر اکوسیستم استارتاپی ایران رشد کرده و شتاب‌دهنده‌ها خوب وارد شده‌اند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خوب وارد شدند اما نتوانستیم موفقیت‌های این اکوسیستم را به بازار سرمایه نشان دهیم و به همین دلیل است که سرمایه‌گذار سنتی خیلی راحت وارد این حوزه نمی‌‌شود.» وی با بیان اینکه بازدهی سایر حوزه‌های مالی در کشور در حال افت است، ادامه داد: «خلاقیت می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری در این بخش شود.» زرنوخی با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی غیررسمی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی رسمی در کشور گفت: «برخی به این سیستم حسادت می‌کنند و به آن انگ می‌زنند اما باید حوصله و صبر به خرج داد و تعامل کرد.» رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با تاکید بر اینکه نیاز به پول خارجی نداریم و به اندازه ظرفیت غربال‌شده این حوزه، پول داخلی وجود دارد، گفت: «برخی استارتاپ‌ها فکر می‌کنند با پول خارجی زود‌تر به نتیجه می‌رسند که این درست نیست.» وی با بیان اینکه صندوق‌های جسورانه در ذیل قانون به درستی شکل گرفته‌اند و آماده تزریق پول هستند، ادامه داد: «به این پول دسترسی وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. اما از طرفی باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاران خارجی برای ما تجربه می‌آورند و حرفه‌ای‌تر هستند و از این جهت سرمایه آن‌ها می‌تواند مزیت باشد.» زرنوخی با تاکید بر اینکه نگران دخالت پول غیرهوشمند در این کسب‌و‌کار زیر چتر دانش‌بنیان و دولتی هستیم، توضیح داد: «این موضوع منجر به پاشیده‌شدن تیم‌ها خواهد شد، چراکه بازیگران با پول بزرگ می‌آیند و قیمت‌گذاری بزرگی انجام می‌دهند که باعث ایجاد حباب می‌شود. پول وحشی و غیرهوشمند در این اکوسیستم همه چیز را می‌خرد و فضا از دست می‌رود. این پول می‌تواند از سوی سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی تزریق شود که یک تهدید است.»

 • مدیرعامل حرکت اول

نظام اقتصادی کشور جلوی فعالیت ما را می‌گیرد!

علی فیاض‌بخش، مدیرعامل حرکت اول، به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری اپراتور همراه اول، با اشاره به مدل سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارزش بازار این بخش را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این در حالی است که توانایی این بازار ۹۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. ۱۵ درصد این بازار را استارتاپ‌ها در اختیار دارند و کل اکوسیستم کارآفرینی این امکان را می‌دهد که استارتاپ‌ها ۸ هزار میلیارد تومان فروش جدید را تجربه کنند.» وی با بیان اینکه هر ۱۰ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۵/۲ درصد GDP را افزایش می‌دهد، گفت: «میزان GDP سالانه ایران ۱۳۰۰ میلیارد تومان، خاورمیانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان و اروپا ۱۴ هزار میلیارد تومان است.» فیاض‌بخش ادامه داد: «مسئله این نیست که چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنیم، مسئله این است که سرمایه‌گذاری ما چقدر کارآمد است.» وی میانگین هزینه اشتغالزایی یک نفر در ایران را ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد که این هزینه در حوزه نفت و گاز یک میلیارد تومان برآورد می‌شود و این در حالی است که این هزینه در استارتاپ‌ها چند هزارم این ارقام است. برای مثال ۵ استارتاپ بر‌تر ۳ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند که اگر با ارقام متوسط هزینه اشتغال آنها را محاسبه کنیم، سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی برای کشور رقم زده‌اند. این اتفاق با بهره‌وری بالا و هزینه بسیار کم ممکن شده است.

فیاض‌بخش با بیان اینکه میانگین سنی کسب‌و‌کارهای نوپا حدود ۱۰ سال است، گفت: «صندوق سرمایه‌گذاری حرکت اول به بزرگ‌تر‌شدن بازار فناوری ارتباطات با هدف کسب منافع مادی از طریق سرمایه‌گذاری قوی اقدام می‌کند‌.» وی با تاکید بر لزوم تامین سرمایه خارجی گفت: «ویژگی مارکت‌بیس بودن کسب‌و‌کارهای نوپا این است که سرمایه‌گذاری خارجی تنها در کسب‌و‌کار و اشتراک منافع اتفاق می‌افتد و این موضوع به نوعی ضربه‌گیر سیاسی و اقتصادی است. اما در هر صورت در این فضا قانون‌گذاری نیاز است.» فیاض‌بخش ادامه داد: «باید معترض نظام اقتصادی کشور شویم که جلوی فعالیت ما را می‌گیرد و به جای گارد دفاعی باید گارد تهاجمی داشته باشیم. قانون اجازه می‌دهد در فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی جذب شود و اجازه می‌دهد تا ۲۰ درصد ارزش بازار سرمایه ایران در اختیار سرمایه‌گذار خارجی باشد. پس قوانین وجود دارد و این قوانین با حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده، دست و پای ما را نمی‌بندد.» فیاض‌بخش با اشاره به اینکه نظامات حقوقی کشور ۴۱ سال از نظامات اداری عقب‌تر است، افزود: «در همراه اول با اپراتور فرانسوی اورنج در ۳ سطح یکپارچه‌سازی شبکه ثابت و همراه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سطح نوآوری در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های مختلف وارد مذاکره شده‌ایم که هنوز ۱۰۰ درصد به نتیجه نرسیده است.» به گفته وی، هرنظام اقتصادی با اشتباهاتی همراه است و نیازمند اصلاح اشتباهات هستیم. در مورد دغدغه‌های امنیتی نیز نیازمند مشاوره و مدیریت هستیم تا برای این کسب‌و‌کار پروپاگاندا ایجاد نشود.  فیاض‌بخش با بیان اینکه علاقه‌مند به ایجاد استقلال مالی و نظامات ارزشی برای احترام گذاشتن به کسب‌و‌کار هستیم، گفت: «برمبنای نظریه یکی از نظریه‌پردازان راه سوم، پس از نسل‌های مختلف، درگیر پارادایم تله بنیان‌گذار می‌شویم و ممکن است به لحاظ سیاسی و اقتصادی این اتفاق بیفتد. بر این اساس نباید انتظار داشت که اختلاف‌نظر‌ها سریع برطرف شود بلکه نیازمند ایجاد شورای گفت‌وگو برای حل مسائل هستیم. همان‌طور که اتاق بازرگانی ایران امروز به جایی رسیده است که وزرای دولت را وادار به پاسخگویی به بخش خصوصی می‌کند، این اتفاق در اکوسیستم استارتاپ‌ها نیز دور از ذهن نخواهد بود.»

 • مدیرعامل فناپ:

بازار روبه‌رشد استارتاپ‌ها در ایران

شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ، نیز گفت: «جامعه استارتاپی و فعالان این حوزه به حوزه فرهنگ‌سازی و جذابیت‌های آن تمایل نشان داده‌اند اما با اینکه کارهایی انجام شده، کافی نیست. روش موفقیت یک کسب‌وکار در همه کسب‌وکار‌ها یکسان است ولی این حوزه موارد اضافی مانند دانش و تکنولوژی و… هم دارد.»

جوانمردی درباره تقابل جامعه استارتاپی و سرمایه‌گذاران سنتی گفت: «جامعه استارتاپی باید دست سرمایه‌گذار سنتی را بگیرد و وارد این حوزه کند. بنیان‌گذاران و سیاستمداران باید برای سرمایه‌گذار سنتی اطمینان خاطر فراهم کنند تا نگران تهدید و مشکلات اقتصادی و سیاسی نباشند. ما در یک اقتصاد آزاد شاهد این هستیم که سرمایه به دنبال بهترین فرصت‌ها می‌گردد و جذب آن می‌شود.» وی ادامه داد: «ما فرصت‌هایی داریم که ممکن است سرمایه‌گذار بیرونی به آن علاقه‌مند شود. قوانین تعیین می‌کنند که این سرمایه‌گذار می‌تواند وارد شود یا نه. در لایه اول تصمیم‌گیری، آنچه درباره دیگر صنایع سرمایه‌گذاری داریم در این حوزه هم باید داشته باشیم. ما در این حوزه تاثیرگذاری‌های اجتماعی و فرهنگی بیشتری داریم. بنابراین به قوانین خاص‌تری نیاز داریم چون اقتصاد دیجیتالی شرایط خاص خودش را دارد.»

شهاب جوانمردی با بیان اینکه بازار استارتاپ‌ها هنوز بازار بزرگی نیست، در مورد امید به توسعه این بازار تاکید کرد: «بیشترین تنش‌ها در این بازار از این جهت است که بازار آنلاین ایران بازار جذابی است و به‌زودی بخشی جدی از بازار سنتی را به خود اختصاص می‌دهد.» وی با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری در حوزه استارتاپ‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است، ادامه داد: «در زمینه اینکه ارزش این میزان سرمایه‌گذاری چقدر است، هنوز آماری در دست نیست. همه ما با یک امید برای بازار بزرگی در افق ۱۰ ساله که حجم زیادی از GDP را به خود اختصاص می‌دهد، فعالیت می‌کنیم. هم‌اکنون در دنیا خدمات ۸۰ درصد GDP را در اختیار دارد اما در ایران بیش از ۵۰ درصد GDP به صنعت و کشاورزی اختصاص دارد و کمتر از ۵۰ درصد از GDP به خدمات مربوط می‌شود.»

به گفته جوانمردی، در حوزه اکوسیستم استارتاپ سه ضلع این مثلث شامل کارآفرین، شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذار، همه یا در کم‌کاری‌اند و یا در گام‌های اولیه قرار دارند، این در حالی است که باید سیستمی شکل بگیرد تا سرمایه‌گذاران سنتی وارد شوند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران سنتی وارد این حوزه نشده‌اند و یا بخش اندکی از سرمایه خود را وارد کرده‌اند، چرا‌که به دلیل عدم شناخت ممکن است ترس این را داشته باشند که سرمایه‌شان به خطر بیفتد. این‌ها نیازمند فضای امن برای سرمایه‌گذاری هستند تا شاهد بازده بالا و ریسک قابل محاسبه و مدیریت باشند. وی با بیان اینکه نشناختن جامعه استارتاپی به دلیل آن است که حرکت‌های کافی برای معرفی این بخش انجام نشده، ادامه داد: «ادبیات ما ادبیات جداگانه‌ای است و ما این بازیگران را وارد این عرصه نمی‌کنیم. طوری این کسب‌و‌کار را معرفی کرده‌ایم که انگار فرمول ویژه‌ای دارد و این روش اشتباه است، چرا‌که این حوزه تنها یک چیز اضافه‌تر از سایر کسب‌و‌کار‌ها دارد و آن این است که مدل کسب‌و‌کار و تغییر فضای اقتصادی کشور با تکنولوژی همراه است.»

جوانمردی با تاکید براینکه قانون‌گذار نیز باید اطمینان خاطر ایجاد کند تا سرمایه‌گذار مطمئن شود که سرمایه‌گذاری بی‌دردسر و بدون تهدیدی خواهد داشت، در مورد نیاز به مدل سرمایه‌گذاری خارجی در فضای استارتاپی ایران با توجه به طرح موضوعاتی از قبیل نفوذ جریان‌های خارجی و سرقت داده‌های ایرانی گفت: «در یک اقتصاد آزاد شاهد این مسئله هستیم که سرمایه به دنبال فرصت می‌گردد و شعاع پیرامونی آن را بیشتر می‌کند. هم‌اکنون فرصت سرمایه‌گذاری در خاورمیانه روبه‌رشد است و محدود به ایران نیست. اگر فرصت در ایران باشد سرمایه‌گذار بیرونی ترغیب می‌شود. این حوزه‌ها به واسطه اینکه در فضایی از اقتصاد هستند که تاثیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند برای سرمایه‌گذار جذاب هستند. اما اقتصاد دیجیتالی باید به‌گونه‌ای باشد که منافع ما هم تهدید نشود و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی از سوی قانون‌گذار تبیین شود تا به جذب سرمایه بینجامد.» وی ترغیب سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها را ایده‌های استارتاپی عنوان کرد: «برخی از آن‌ها به حدی تاثیرگذار بوده که کسب‌و‌کارهای سنتی را تهدید کرده است. در این بازار به داستان‌های موفقیت بیشتری برای ترغیت سرمایه‌گذار نیاز داریم. باید با مدیریت سرمایه‌گذاری به رشد این بخش کمک کنیم و با ارائه داستان‌های موفقیت این کسب‌و‌کار‌ها، ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاری باشیم.»

جوانمردی تاکید کرد: «نسل جدید و جوان ما به دنبال موفقیت‌های ساده، آسان و بزرگ است و دامنه آرزو‌هایش این نیست که ۱۰ سال انتظار بکشد؛ بلکه انتظار دارد در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. این تهدیدی درونی است. اما باید توجه داشت که به دنبال تنظیم بدنه اکوسیستم استارتاپی‌، در کوتاه‌مدت نمی‌توان عایدی مالی بزرگی داشت و در صورتی که نتوانیم سرمایه‌گذار را ترغیب کنیم ممکن است دلزدگی در جامعه سرمایه‌گذاری ایجاد شود.» وی در این عرصه حمایت دولت وسرمایه دولتی را باعث برهم خوردن تنظیم بازار عنوان کرد که اثرگذاری منفی دارد و در مورد تاثیر فضای امنیتی در این کسب‌و‌کار گفت: «یک اتفاق امنیتی ساده همانقدر که نرخ ارز، طلا و بورس را تغییر می‌دهد، در کسب‌و‌کارهای نوپا نیز تاثیرگذار است. بعضی اتفاقات هجمه شدیدی به کسب‌و‌کار وارد می‌کند اما باید در این اکوسیستم ضربه‌گیر باشیم.»

جوانمردی از ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری با پوشش ریسک سخن گفت و تاکید کرد: «باید بخشی از خسارت‌های این حوزه را پذیرفت تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. در این حوزه شاهد هستیم که معاونت علمی، سازمان بورس و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نگرانی فعالان این اکوسیستم را می‌شنوند و از آنها حمایت می‌کنند.» وی یکی دیگر از چالش‌های این کسب‌و‌کار را این دانست که کل قابلیت‌های اکوسیستم استارتاپ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز شده است که باید آن را متوازن کرد تا رشد تمامی بخش‌ها به یک اندازه باشد.

 

]]>
یکی از مهم‌ترین موضوعات اکوسیستم استارتاپی ایران، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، تهدید‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حجم بازار و میزان سرمایه‌گذاری در این زیست‌بوم و... از موضوعات مهمی بود که در همایش یلدای کارآفرینان اس...
 مدیرعامل سرآوا

شفافیت را در فضای استارتاپ‌ها تشویق کنیم 
سیدسعید رحمانی خضری، مدیرعامل سرآوا، صحبت‌های خود را در پنل منابع مالی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها با پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌ترین مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی آغاز کرد و گفت: «برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا هیچ نوع وام یا مدل‌های قدیمی جذب سرمایه کارساز نیست، به همین دلیل بزرگ‌ترین دستاورد امسال این بود که برای نخستین‌بار در ایران به همت سازمان بورس و معاونت علمی قوانین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شکل گرفته است.» رحمانی با اشاره به اینکه شرکت سرآوا عملا جذب سرمایه‌گذار را از بخش سنتی بازار ایران آغاز کرده گفت: «در سال ۱۳۹۰ که ما سرآوا را شکل دادیم جذب سرمایه را از سرمایه‌گذاران سنتی انجام دادیم و سرمایه‌گذاران ما بانک تجارت، بانک سامان، بانک خاورمیانه، شرکت تدبیرگران فردای امید (متعلق به ۲۰ هزار کارمند بانک تجارت)، شرکت توسعه صنعتی ایران (دارای بیشترین تعداد سهام‌دار در یک شرکت در بورس ایران) و شرکت‌های آرا و دینا و... بود که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند.»

به گفته رحمانی، سرآوا زمانی شروع به جذب سرمایه‌گذاری کرد که کاهش شدیدی در زمینه ارزش پول ملی کشور در برابر دلار اتفاق افتاده بود، تحریم‌ها شدت گرفته بود و چشم‌انداز اقتصادی مثبت نبود. با این حال به گفته رحمانی بزرگ‌ترین فرصت سرآوا همکاری با تیم‌هایی متشکل از جوانان باپشتکار، متعهد و بااستعداد بود. مدیرعامل سرآوا با اشاره به اینکه راه افتادن پنج صندوق جسورانه شروعی مناسب اما ناکافی است و تعداد این صندوق‌ها باید به ۱۰۰ عدد برسد گفت: «هم‌اکنون صندوق پارتیان ۲۰ میلیارد، صندوق آرمانی ۵۰ میلیارد، صندوق سلامت پارسیان ۵۰ میلیارد، آرمان آتیه ۱۰ میلیارد و سرآوا ۵۰ میلیارد تومان تعهد به جذب سرمایه کرده‌اند که مجموع آن‌ها به ۲۰۰ میلیارد تومان (برای ۱۰ سال آینده) نمی‌رسد.» وی افزود: «اگر فرض کنیم تا به حال ۳۰۰ میلیارد تومان هم در این بخش از قبل سرمایه‌گذاری شده باشد، مجموع این میزان نسبت به درآمد سرانه ناخالص ایران نزدیک به ۰۳/۰ درصد است.» به گفته رحمانی در آمریکا با درآمد ناخالص ملی ۱۷ تریلیون دلار این میزان سرمایه‌گذاری در بخش جسورانه به ۳/۰ درصد می‌رسد و این یعنی سرمایه‌گذاری جسورانه می‌بایست ۱۰۰ برابر میزان فعلی افزایش یابد. مدیرعامل سرآوا با تاکید بر لزوم امنیت خاطر و قانون در این عرصه گفت: «باید شفافیت را تشویق کنیم. سرآوا تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ اما این مسئله به صورت عمومی اعلام نشده است.» سیدسعید رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کمبود مدل‌های قانونی مورد نیاز در بخش سرمایه‌گذاری استارتاپی که منجر به شکل‌گیری صندوق‌های جسورانه شد گفت: «طبق قوانین سنتی تجارت ایران مالکیت و مدیریت از هم جدا نیستند. این بزرگ‌ترین مشکل پیش روی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌هاست، در حالی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه میزان سرمایه بین سرمایه‌گذاران متعدد تقسیم می‌شود؛ در عین اینکه تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در اختیار مدیریت شرکت است.» وی افزود: «اگر این مدل مدرن سرمایه‌گذاری در خارج متداول نبود دنیا تاکنون به هم ریخته بود چراکه مثلا گوگل یا اوبر را سرمایه‌گذاران آن‌ها اداره می‌کردند، نه مدیران آن‌ها.» به گفته رحمانی با جدا کردن سرمایه‌گذاری از مدیریت امکان جذب راحت‌تر سرمایه از سرمایه‌گذار سنتی و یا حتی خارجی فراهم می‌شود، بدون آنکه به آن‌ها اجازه دخالت در امور شرکت داده شود. مدیرعامل سرآوا همچنین به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از استارتاپ‌ها در مراحل اولیه رشد و یا در حین حضور در شتاب‌دهنده‌ها نیاز به سرمایه‌ ندارند؛ اگر هم داشته باشند، می‌توانند از سرمایه‌گذاران داخلی جذب سرمایه کنند و در این مرحله از رشد واقعا نیازی به سرمایه خارجی نیست. تجربه نشان داده است بهترین استارتاپ‌ها آن‌هایی هستند که مراحل اولیه خود را با پول خودشان، و با پایین نگه‌ داشتن مخارج و افزایش درآمدزایی طی کرده‌اند و از این روش استارتاپ خود را گسترش داده‌اند.» رحمانی همچنین به فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «ما در دوران تحریم...]]>
Shanbe Magazine clean 1:51:48
همه چالش‌های اکوسیستم استارتاپی ایران‌ https://shanbemag.com/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be%db%8c-%d8%a7%db%8c/ Mon, 26 Dec 2016 05:37:09 +0000 http://shanbemag.ir/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be%db%8c-%d8%a7%db%8c/ همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی در آخرین روز پاییز ۱۳۹۵ در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران با حضور و استقبال گسترده کارآفرینان، فعالان استارتاپی‌، اهالی رسانه و علاقه‌مندان به اکوسیستم کارآفرینی ایران برگزار شد. دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با سخنرانی اکبر هاشمی، دبیر این همایش‌ و سردبیر هفته‌نامه شنبه، آغاز شد. اکبر هاشمی با اشاره به اینکه سنت شب یلدای ایرانیان شب دورهمی خانواده‌هاست، گفت: «در شب یلدا بزرگ و کوچک گرد هم می‌آیند و از کسب‌وکار و زندگی روزمره می‌گویند و می‌شنوند. ما نیز به عنوان جمعی از فعالان اکو‌سیستم‌ بر آن شدیم در این شب ایرانی، خانواده بزرگ کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی ایران را گرد هم آوریم و در فضایی دوستانه فارغ از رقابت‌های روزمره به گفت و شنود بپردازیم و از بیم‌ها و امید‌هایمان به آینده‌ روشن سخن بگوییم. به شکرانه نزدیک به یک‌ سال فعالیت، موفقیت‌ها و شکست‌هایمان را با انار و هندوانه مزه‌مزه کنیم و تفألی به حضرت حافظ بزنیم و بر همدلی‌ها بیفزاییم.» دبیر این همایش همچنین از ادامه برگزاری این دورهمی در سال‌های آتی خبر داد و گفت: «تصمیم داریم مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی را هر‌ساله در شب یلدا برای فعالان اکوسیستم و علاقه‌مندان به این حوزه برگزار کنیم.» یلدای کارآفرینان استارتاپی در سه پنل برگزار شد: در پنل اول که پنل «کارآفرینان‌، قهرمانان ملی» نام گرفته بود، مدیران مطرح‌ترین و بزرگ‌ترین استارتاپ‌های ایران حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. مدیریت این پنل را میلاد صابری، مدیر عامل کار بانک و برگزارکننده رویداد بانی، برعهده داشت. در این پنل محمدجواد شکوری‌مقدم‌ مدیر‌عامل آپارات، سعید محمدی‌ بنیان‌گذار دیجی‌کالا، شهرام شاهکار‌ مدیرعامل اسنپ، علی‌رضا صادقیان‌ مدیرعامل نت‌برگ و نازنین دانشور‌ مدیرعامل تخفیفان با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند. در پنل دوم نیز مدیران و بنیان‌گذاران مراکز نوآوری و شتاب‌دهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. رضا کلانتری‌نژاد، بنیان‌گذار شتاب‌دهنده شزان این پنل را مدیریت کرد و آقایان محمدامین صمیمی مدیرعامل شفق، محسن ملایری مدیرعامل آواتک، حمزه قطبی‌نژاد مدیرعامل نوتک‌، ناصر غانم‌زاده مدیرعامل فینوا و احمدرضا مسرور مدیرعامل دیموند در آن حضور داشتند. در پنل سوم هم که با مدیریت شهرام شریف، روزنامه‌نگار و از فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران‌ برگزار‌ شد، شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، رضا زرنوخی رئیس هیئت مدیره انجمن صندوق‌های جسورانه و علی فیاض‌بخش مدیرعامل شرکت حرکت اول حضور داشتند و درباره تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا به بحث پرداختند. این همایش توسط جمعی از فعالان اکو‌سیستم استارتاپی ایران برگزار شد و همفکر مشهد، کانون کارآفرینی دانشگاه تهران، آی‌تی ایران، هفته‌نامه شنبه، نواوردگاه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، ایوند، کنسرسیوم کسب‌وکار اینترنتی ایران، رویداد کارآفرینان ایرانی (بانی)، روزنامه ایران، روزنامه فناوران، راه پرداخت، روزنامه اصفهان امروز، باشگاه موفقان، همفکر تهران، کلوب مدیران، سینما مدیر، باشگاه استارتاپ هادی، فناوری به وقت تبریز (تبریزایو)، کارآفرینان موفق، مامان‌پز و میوا از حامیان این رویداد بودند. همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی در آخرین روز پاییز ۱۳۹۵ در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران با حضور و استقبال گسترده کارآفرینان، فعالان استارتاپی‌، اهالی رسانه و علاقه‌مندان به اکوسیستم کارآفرینی ایران برگزار شد.

دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با سخنرانی اکبر هاشمی، دبیر این همایش‌ و سردبیر هفته‌نامه شنبه، آغاز شد. اکبر هاشمی با اشاره به اینکه سنت شب یلدای ایرانیان شب دورهمی خانواده‌هاست، گفت: «در شب یلدا بزرگ و کوچک گرد هم می‌آیند و از کسب‌وکار و زندگی روزمره می‌گویند و می‌شنوند. ما نیز به عنوان جمعی از فعالان اکو‌سیستم‌ بر آن شدیم در این شب ایرانی، خانواده بزرگ کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی ایران را گرد هم آوریم و در فضایی دوستانه فارغ از رقابت‌های روزمره به گفت و شنود بپردازیم و از بیم‌ها و امید‌هایمان به آینده‌ روشن سخن بگوییم. به شکرانه نزدیک به یک‌ سال فعالیت، موفقیت‌ها و شکست‌هایمان را با انار و هندوانه مزه‌مزه کنیم و تفألی به حضرت حافظ بزنیم و بر همدلی‌ها بیفزاییم.»

دبیر این همایش همچنین از ادامه برگزاری این دورهمی در سال‌های آتی خبر داد و گفت: «تصمیم داریم مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی را هر‌ساله در شب یلدا برای فعالان اکوسیستم و علاقه‌مندان به این حوزه برگزار کنیم.»

یلدای کارآفرینان استارتاپی در سه پنل برگزار شد: در پنل اول که پنل «کارآفرینان‌، قهرمانان ملی» نام گرفته بود، مدیران مطرح‌ترین و بزرگ‌ترین استارتاپ‌های ایران حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. مدیریت این پنل را میلاد صابری، مدیر عامل کار بانک و برگزارکننده رویداد بانی، برعهده داشت. در این پنل محمدجواد شکوری‌مقدم‌ مدیر‌عامل آپارات، سعید محمدی‌ بنیان‌گذار دیجی‌کالا، شهرام شاهکار‌ مدیرعامل اسنپ، علی‌رضا صادقیان‌ مدیرعامل نت‌برگ و نازنین دانشور‌ مدیرعامل تخفیفان با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

در پنل دوم نیز مدیران و بنیان‌گذاران مراکز نوآوری و شتاب‌دهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. رضا کلانتری‌نژاد، بنیان‌گذار شتاب‌دهنده شزان این پنل را مدیریت کرد و آقایان محمدامین صمیمی مدیرعامل شفق، محسن ملایری مدیرعامل آواتک، حمزه قطبی‌نژاد مدیرعامل نوتک‌، ناصر غانم‌زاده مدیرعامل فینوا و احمدرضا مسرور مدیرعامل دیموند در آن حضور داشتند.

در پنل سوم هم که با مدیریت شهرام شریف، روزنامه‌نگار و از فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران‌ برگزار‌ شد، شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، رضا زرنوخی رئیس هیئت مدیره انجمن صندوق‌های جسورانه و علی فیاض‌بخش مدیرعامل شرکت حرکت اول حضور داشتند و درباره تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا به بحث پرداختند.

این همایش توسط جمعی از فعالان اکو‌سیستم استارتاپی ایران برگزار شد و همفکر مشهد، کانون کارآفرینی دانشگاه تهران، آی‌تی ایران، هفته‌نامه شنبه، نواوردگاه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، ایوند، کنسرسیوم کسب‌وکار اینترنتی ایران، رویداد کارآفرینان ایرانی (بانی)، روزنامه ایران، روزنامه فناوران، راه پرداخت، روزنامه اصفهان امروز، باشگاه موفقان، همفکر تهران، کلوب مدیران، سینما مدیر، باشگاه استارتاپ هادی، فناوری به وقت تبریز (تبریزایو)، کارآفرینان موفق، مامان‌پز و میوا از حامیان این رویداد بودند.

]]>
همایش یلدای کارآفرینان استارتاپی در آخرین روز پاییز ۱۳۹۵ در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران با حضور و استقبال گسترده کارآفرینان، فعالان استارتاپی‌، اهالی رسانه و علاقه‌مندان به اکوسیستم کارآفرینی ایران برگزار شد. دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با سخنرانی اکبر هاشمی، دبیر این همایش‌ و سردبیر هفته‌نامه شنبه، آغاز شد. اکبر هاشمی با اشاره به اینکه سنت شب یلدای ایرانیان شب دورهمی خانواده‌هاست، گفت: «در شب یلدا بزرگ و کوچک گرد هم می‌آیند و از کسب‌وکار و زندگی روزمره می‌گویند و می‌شنوند. ما نیز به عنوان جمعی از فعالان اکو‌سیستم‌ بر آن شدیم در این شب ایرانی، خانواده بزرگ کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی ایران را گرد هم آوریم و در فضایی دوستانه فارغ از رقابت‌های روزمره به گفت و شنود بپردازیم و از بیم‌ها و امید‌هایمان به آینده‌ روشن سخن بگوییم. به شکرانه نزدیک به یک‌ سال فعالیت، موفقیت‌ها و شکست‌هایمان را با انار و هندوانه مزه‌مزه کنیم و تفألی به حضرت حافظ بزنیم و بر همدلی‌ها بیفزاییم.»

دبیر این همایش همچنین از ادامه برگزاری این دورهمی در سال‌های آتی خبر داد و گفت: «تصمیم داریم مراسم یلدای کارآفرینان استارتاپی را هر‌ساله در شب یلدا برای فعالان اکوسیستم و علاقه‌مندان به این حوزه برگزار کنیم.»

یلدای کارآفرینان استارتاپی در سه پنل برگزار شد: در پنل اول که پنل «کارآفرینان‌، قهرمانان ملی» نام گرفته بود، مدیران مطرح‌ترین و بزرگ‌ترین استارتاپ‌های ایران حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. مدیریت این پنل را میلاد صابری، مدیر عامل کار بانک و برگزارکننده رویداد بانی، برعهده داشت. در این پنل محمدجواد شکوری‌مقدم‌ مدیر‌عامل آپارات، سعید محمدی‌ بنیان‌گذار دیجی‌کالا، شهرام شاهکار‌ مدیرعامل اسنپ، علی‌رضا صادقیان‌ مدیرعامل نت‌برگ و نازنین دانشور‌ مدیرعامل تخفیفان با یکدیگر به گفت‌وگو پرداختند.

در پنل دوم نیز مدیران و بنیان‌گذاران مراکز نوآوری و شتاب‌دهی به بحث و تبادل نظر پرداختند. رضا کلانتری‌نژاد، بنیان‌گذار شتاب‌دهنده شزان این پنل را مدیریت کرد و آقایان محمدامین صمیمی مدیرعامل شفق، محسن ملایری مدیرعامل آواتک، حمزه قطبی‌نژاد مدیرعامل نوتک‌، ناصر غانم‌زاده مدیرعامل فینوا و احمدرضا مسرور مدیرعامل دیموند در آن حضور داشتند.

در پنل سوم هم که با مدیریت شهرام شریف، روزنامه‌نگار و از فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران‌ برگزار‌ شد، شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ، سعید رحمانی مدیرعامل سرآوا، رضا زرنوخی رئیس هیئت مدیره انجمن صندوق‌های جسورانه و علی فیاض‌بخش مدیرعامل شرکت حرکت اول حضور داشتند و درباره تامین مالی کسب‌وکارهای نوپا به بحث پرداختند.

این همایش توسط جمعی از فعالان اکو‌سیستم استارتاپی ایران برگزار شد و همفکر مشهد، کانون کارآفرینی دانشگاه تهران، آی‌تی ایران، هفته‌نامه شنبه، نواوردگاه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، ایوند، کنسرسیوم کسب‌وکار اینترنتی ایران، رویداد کارآفرینان ایرانی (بانی)، روزنامه ایران، روزنامه فناوران، راه پرداخت، روزنامه اصفهان امروز، باشگاه موفقان، همفکر تهران، کلوب مدیران، سینما مدیر، باشگاه استارتاپ هادی، فناوری به وقت تبریز (تبریزایو)، کارآفرینان موفق، مامان‌پز و میوا از حامیان این رویداد بودند.]]>
Shanbe Magazine 1:46
شتاب‌دهنده‌ها از ایده‌های استارتاپی محافظت می‌کنند https://shanbemag.com/%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c/ Sat, 24 Dec 2016 06:00:12 +0000 http://shanbemag.ir/%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c/ در پنل دوم همایش یلدای کارآفرینان، شش مدیر مرکز شتابدهنده استارتاپی مطرح کشورمان از چالش‌های موفقیت یک ایده و ابهاماتی که در مورد نحوه صیانت از نخبگان و محافظت از ایده جوانان ایرانی وجود دارد، سخن گفتند. در پنل دوم همایش یلدای کارآفرینان، شش مدیر مرکز شتابدهنده استارتاپی مطرح کشورمان از چالش‌های موفقیت یک ایده و ابهاماتی که در مورد نحوه صیانت از نخبگان و محافظت از ایده جوانان ایرانی وجود دارد، سخن گفتند.

 مدیرعامل آواتک: تیم به مراتب مهم‌تر از ایده است

محسن ملایری، مدیرعامل شتاب‌دهنده آواتک، در پنل دوم درباره اهمیت بیشتر تیم نسبت به ایده صحبت کرد و گفت: «بازار فعلی پر است از ایده‌های مشابه، اما چیزی که کسب‌وکار‌ها را از هم متمایز می‌کند تیم‌ها هستند. شتاب‌دهنده‌ها ماموریت دارند تیم‌ها را پیدا کنند، به آن‌ها شکل و هویت بدهند و از آن‌ها تیمی بسازند با محصول و خدماتی با قابلیت رقابت در بازار.»

وی با بیان اینکه آواتک براساس اعتماد به کارآفرینان داخلی دو سال پیش شکل گرفت، گفت: «انجام دادن چندین کار به طور همزمان یکی از موانع موفقیت در هر کاری است. ماموریت ما پیدا کردن تیم‌های خوب و تمرکز دادن آن‌ها در یک ایده خوب است.»

محسن ملایری با تاکید بر اینکه در موفقیت یک استارتاپ داشتن تیم قوی مهم‌تر از ایده است، گفت: «برای مثال ما در چرخه چهارم فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استارتاپ‌ها، با تیمی مواجه شدیم که ایده تهیه کارت ویزیت آنلاین داشت. با توجه به اینکه تیمی قوی پشت این استارتاپ بود توانست این ایده را به یک پلتفرم طراحی آنلاین برای شبکه‌های اجتماعی تبدیل کند و این تیم موفق به جذب سرمایه‌گذار شد.»

وی یکی دیگر از عوامل موفقیت تیم استارتاپی را داشتن روحیه قوی برای مواجهه با مشکلات عنوان کرد و گفت: «تیم‌ها نباید از فرازونشیب‌ها فرار کنند و باید مسیر موفقیت را با سختی‌ها طی کنند.»

وی با تاکید بر آینده رو به رشد استارتاپ‌ها در ایران گفت: «دو سال پیش تنها شش سرمایه‌گذار استارتاپی داشتیم و سال پیش این تعداد به چهار برابر افزایش یافت و ما روزی را می‌بینیم که تعداد سرمایه‌گذارانمان به ۲۴۰ نفر برسد و این دور از دسترس نیست.»

 مدیرعامل شفق: از استارتاپ‌های حوزه مذهبی حمایت می‌کنیم

محمدامین صمیمی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شتاب‌دهنده شفق، نیز در این پنل درباره اهمیت تیم صحبت کرد و گفت: «ما از تجربه استارتاپ‌ها در حوزه فرهنگی و مذهبی که در سایر کشور‌ها ایجاد شده بود، استفاده کردیم و این جرقه‌ای برای راه‌اندازی شتاب‌دهنده شفق شد.»

وی ادامه داد: «در جهت ارائه خدمات به مشتریان این بخش را راه‌اندازی کردیم. چون در این حوزه عرصه مهجور مانده بود ضمن اینکه شرکت‌ها استقلال مالی در این بخش نداشتند. بر این اساس از این تجربه استارتاپی در این فضا استفاده کردیم. با بررسی استارتاپ‌های مذهبی در دنیا به این نتیجه رسیدیم که در آمریکا، هند و آفریقای جنوبی شتاب‌دهنده‌های خوبی وجود دارد و رویدادهای استارتاپی با دغدغه فرهنگی-مذهبی و روحیه ارزش‌آفرینی و کارآفرینی شکل گرفته است.»

صمیمی افزود: «مهم‌ترین نکته در به موفقیت رسیدن هر استارتاپ، تیم قوی و اجرایی است، نه ایده چراکه اکثر ایده‌های ما در لبه دانش و فناوری نیستند پس نمی‌توان گفت این ایده‌ها هستند که ناب و خاص‌اند بلکه باید بگوییم این تیم‌های اجرایی هستند که استارتاپی را موفق یا با شکست مواجه می‌کنند. ما در کشور هم انباشت سرمایه داریم هم نیروی انسانی که سبب رشد کارآفرینی در کشور می‌شود.»

صمیمی درباره خدمات‌محور ‌بودن استارتاپ‌ها ادامه داد: «در حال حاضر اقتصاد به سمت اقتصاد خدمات‌محور در جهان پیش می‌رود و این به‌نظر من چیز بدی نیست. شما وقتی از محصول فرهنگی استفاده نمی‌کنید از محصولات فرهنگی دیگران استفاده خواهید کرد پس چه بهتر که خودمان تولید‌کننده فرهنگ اسلامی-ایرانی خود باشیم.»

وی با بیان اینکه کسب‌و‌کاری موفق است که وارد روابط بین‌الملل شود، گفت: «اما متاسفانه در نظام نوآوری کشور در مورد شتاب‌دهنده‌ها، سوء‌برداشت دیده می‌شود و فلسفه وجودی شتاب‌دهنده‌ها را زیر سوال می‌برند‌.»

عضو هیئت مدیره شتاب‌دهنده شفق با تاکید بر اینکه راه‌اندازی استارتاپ متناسب با نیاز مشتری بومی و سبک زندگی ایرانی است، ادامه داد: «هر نوع تولید بومی در سبک زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و نباید جلوی آن را گرفت. البته این خوب است که فرهنگ کارآفرینی نوین در کشور ایجاد شده است.»

 مدیرعامل نوتک: جلوی فرار نخبگان را گرفته‌ایم

در این پنل حمزه قطبی‌نژاد، مدیر شتاب‌دهنده نوتک، نیز گفت: «از ۱۵ سال پیش در تلاشیم فعالیت‌های دانشگاهی را به نیاز صنعت و بازار نزدیک کنیم و فعالیت‌های پژوهشی صرف را به سمت تقاضا‌محور ‌شدن سوق دهیم.»

وی افزود: «در موفقیت یک استارتاپ چیزی که خیلی مهم است اجرای ایده است که به واسطه توانایی ذاتی و استعداد هر فرد متفاوت می‌شود. ما باید جوانان مستعد را از طریق بسترسازی‌های لازم و کافی راضی نگه داریم تا در کشور بمانند‌ و گمان نکنند ظرفیت‌های خارجی به‌رغم تمام چالش‌ها برایشان مقدور‌تر از ظرفیت‌ها و دسترسی‌های داخلی است.»

به گفته قطبی‌نژاد، خیلی اوقات نیز دسترسی به ظرفیت‌ها در خارج از کشور فراهم‌تر است و به همین دلیل ما می‌خواهیم از هر ظرفیتی که در خارج از کشور وجود دارد، برای کمک به رشد استارتاپ‌ها استفاده کنیم گرچه در این مسیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم.

قطبی‌نژاد درخصوص فرار نخبگان تاکید کرد: «در صورتی که بستر اثرگذاری فراهم شود، انگیزه‌ای ایجاد خواهد شد که نخبگان در کشور بمانند. هستند کسانی که امکان پذیرش از دانشگاه‌های معتبر آمریکایی داشته‌اند اما به دلیل افق رویکرد استارتاپی و با سرمایه کم ماندند و هم‌اکنون دارای یک استارتاپ موفق هستند.»

وی با بیان اینکه دسترسی به یک سری ظرفیت‌ها در فضای تکنولوژی «های‌تک» در خارج از کشور است، گفت: «در برخی مواقع از آنجایی که مشتری داخلی به ظرفیت‌های داخلی اعتماد نمی‌کند، بهتر است به واسطه یک صاحب برند خارجی، اعتماد ایجاد شود. این مسئله یکی از چالش‌های استارتاپ‌های حوزه های‌تک است.»

وی گفت: «تا پیش از این دانشگاهیان فکر می‌کردند زمینه برای شکوفایی استعداد‌ها کم است اما هم‌اکنون نگرش‌ها عوض شده و آینده بسیار امیدبخش است.»

 مدیرعامل دیموند: شتاب‌دهنده‌ها «دزد» نیستند!

احمدرضا مسرور، مدیرعامل دیموند، با اشاره به اینکه ۶۰۰ استارتاپ را بررسی کرده و هم‌اکنون ۳۳ استارتاپ در مرحله پیش‌شتاب‌دهی هستند، گفت: «تاکنون ۸ استارتاپ انتخاب شده که سرمایه‌گذاری جذب کرده‌اند.»

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرقت ایده‌ها توسط شتاب‌دهند‌ها گفت: «برخی صاحبان ایده می‌ترسند که مبادا ایده‌شان توسط شتاب‌دهنده به سرقت برود، ولی به نظر من دزدیدن ایده یک بهانه است. دلیل ترس تیم‌های استارتاپی عدم آگاهی و شناخت از نوع فعالیت شتاب‌دهنده است؛ لذا باید این فضا را از طریق شفاف‌سازی صفر تا صد و دادن قدرت انتخاب به آن‌ها تغییر دهیم. فضای امیدواری و فراهم ‌کردن زمینه‌ها برای فعالیت جوانان در این عرصه از مهم‌ترین و بهترین کار‌ها برای جذب جوانان و نخبگان کشور به ماندن در کشور است. ایده‌های اولیه ایده‌های عجیب و غریبی نیستند که بخواهند دزدیده شوند.»

مدیرعامل فینوا: استارتاپ‌ها امید را به فضای دانش‌آموختگی کشور آوردند

ناصر غانم‌زاده، مدیرعامل شتاب‌دهنده فینوا، در پاسخ به سوال تاثیر کسب‌و‌کارهای نوپا بر سبک زندگی گفت: «دنیا در هر صورت تغییر می‌کند. باید سعی کنیم این تغییر را به صورت مثبت در جهت تسهیل زندگی مردم و بالا‌تر بردن سطح زندگی ایجاد کنیم. بهتر استت خودمان دست‌اندرکار این تغییر مثبت باشیم تا اینکه اجازه دهیم کسی از بیرون این کار را برای ما انجام دهد.»

وی با بیان اینکه بسیاری از ایده‌هایی که امروز به دست ما می‌رسد کپی‌شده از سیلیکون‌ولی است، ادامه داد: «در هر ردیف از یک جنس ایده، چند مورد مشابه دیدهه می‌شود چرا که ممکن است ایده همزمان در ذهن دیگری هم باشد.»

غانم‌زاده با بیان اینکه در فینوا ۱۵۶ ایده مطرح و بررسی شده است، افزود: «آنچه مهم است اجرای ایده است و اگر استارتاپ شکل بگیرد دیگر دغدغه دزدیدن مطرح نیست بلکه درست شدن بیزینس مدل، جذب سرمایه‌گذاری، خرج‌کرد درست برای رشد در مرحله اهمیت قرار دارد.»

غانم‌زاده در مورد این موضوع که آیا شتاب‌دهنده‌ها پلی برای انتقال نخبه‌های ایرانی به خارج از کشور هستند، تاکید کرد: «موضوع کاملا برعکس است؛ ما شاهد هستیم که بسیاری حتی با داشتن بلیت، اینجا مانده و موفق شده‌اند. برای مثال، ما در میان تیم‌های استارتاپی افرادی را داشتیم که پذیرش دانشگاه استنفورد و برکلی را گرفته بودند اما در این فضا باقی ماندند و هم‌اکنون دارای یکی از استارتاپ‌های موفق این حوزه هستند.»

وی گفت: «استارتاپ امید را وارد فضای دانش‌آموختگان کرد تا بتوانند ایده‌ها را محقق کنند. ایجاد امید و فضای امیدواری مهم‌ترین اتفاقی است که از سوی شتاب‌دهنده‌ها برای استارتاپ‌ها رخ داده است.»

وی از پذیرش ۷۰ تیم استارتاپی در شتاب‌دهنده‌های فعلی خبر داد و گفت: «با وجود اینکه ضریب مهاجرت نخبگان در حوزه‌های های‌تک و هاردتک بالاست، طی چند سال اخیر شتاب‌دهنده‌ها موفق شده‌اند این ضریب مهاجرت را کاهش دهند.»

غانم‌زاده با اشاره به اینکه دنیا در حال تغییر است و ۵ سال پیش اپراتور‌ها با این میزان و کیفیت اینترنت ارائه نمی‌کردند، گفت: «ما نیز خودمان می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم و یا از تغییرات استفاده کنیم. باید سبک زندگی را بالا ببریم و با ایجاد تغییر مثبت در این بخش، خودمان دست‌اندرکار این تغییر باشیم. استارتاپ کسب‌و‌کاری ۱۰ ساله است و برای موفقیت آن باید امید داشت.»

]]>
در پنل دوم همایش یلدای کارآفرینان، شش مدیر مرکز شتابدهنده استارتاپی مطرح کشورمان از چالش‌های موفقیت یک ایده و ابهاماتی که در مورد نحوه صیانت از نخبگان و محافظت از ایده جوانان ایرانی وجود دارد، سخن گفتند. Shanbe Magazine 1:00:20
امید، بزرگ‌ترین هدیه استارتاپ ها به مردم ایران https://shanbemag.com/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87/ Sat, 24 Dec 2016 02:55:50 +0000 http://shanbemag.ir/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%e2%80%8c%d8%a2%d9%be-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87/ کارآفرینان استارتاپی پنل اول همایش را با بیان تجربیات خود آغاز کردند؛ تجربیاتی که شنیدن آن‌ها برای بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را جوانان فعال در حوزه استارتاپی تشکیل می‌دادند، حس خوبی ایجاد کرد. کارآفرینان حاضر در این پنل همچنین از روند فعلی وضعیت اکوسیستم، از مشکلات و موانع،تهدیدها و فرصت ها  و اتفاقات اخیر صحبت کردند.

 مدیرعامل اسنپ: بیشترین امنیت ممکن را ایجاد کرده‌ایم

در این نشست شهرام شاهکار، مدیرعامل اسنپ و کارآفرین حوزه استارتاپ، با اشاره به ایده‌هایی که پس از اجرا تبدیل به کسب‌و‌کار نوپا می‌شوند، بر لزوم توسعه ایده و داشتن منابع مالی در گسترش کسب‌و‌کار تاکید کرد و گفت: «گسترش کسب‌و‌کار منجر به خلق ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی می‌شود.»

وی کسب تجربه را یکی از مهم‌ترین مواردی دانست که سبب می‌شود کسب‌و‌کار‌ها از اشتباهات قبلی خود درس بگیرند و رشد کنند و گفت: «‌در حوزه استارتاپ‌ها نباید یک اشتباه را دوبار تکرار کرد ولی می‌توان اشتباهات جدیدی مرتکب شد.»

شاهکار توانایی خلق یک تصویر از آنچه قصد خلقآن را دارید به علاوه توان رهبری در اجرای ایده را از جمله ویژگی‌های موفقیت عنوان کرد و افزود: «در بررسی زندگی‌نامه افراد موفق، آنچه نقطه اشتراک تمامی این افراد است این است که آنچه را در ذهن دارند به تصویر کشیده‌اند.»

وی با تاکید بر اینکه باید جسور بود و نترسید و از حاشیه امن دوری کرد، ادامه داد: «هیچ تغییری نباید برای ما احساس ناراحتی ایجاد کند و یاد گرفتن در حین انجام کار، مهم است چراکه ۹/۹۹ درصد موفقیت اکتسابی است.»

مدیرعامل اسنپ هدف اصلی کارآفرینی را ارزش‌آفرینی دانست و گفت: «اشتغال‌زایی تنها بخشی از کارآفرینی است.»

شاهکار همچنین درباره تقابل کسب‌و‌کارهای نوپا و کسب‌و‌کارهای سنتی گفت: «کسب‌و‌کارهای جدید در راستای حمایت از مردم و ایجاد کیفیت بهتر می‌توانند ارزش بسیار بیشتری نسبت به کسب‌و‌کارهای سنتی خلق کنند. همین امر گاهی باعث می‌شود نوعی تقابل شکل بگیرد، اما من معتقدم کسب‌و‌کارهای نوپا و سنتی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و ارزش‌آفرینی کنند.»

وی با بیان اینکه تقابل با بازار سنتی چالش همه است و تقریبا تجربه مشترکی در این زمینه داریم، ادامه داد: «این موضوع مختص ایران نیست و به دلیل ماهیت کسب‌و‌کارهای مبتنی بر تکنولوژی، کسب‌و‌کارهای سنتی جلوی آن می‌ایستند. گاه ایستادگی منجر به متوقف‌کردن مدل جدید کسب‌و‌کار می‌شود و گاه برعکس کسب‌و‌کارهای سنتی بازار را باخته‌اند. از سوی دیگر برخی مواقع کسب‌و‌کارهای سنتی سعی کرده‌اند خودشان را تغییر دهند و در نتیجه موفق‌تر بوده‌اند.»

شاهکار با بیان اینکه اسنپ هم از این موضوع مستثنا نیست، گفت: «ما بازاریابی چندانی در ابعاد وسیع انجام ندادیم و عملا بیشترین رشدمان دهان به دهان و یا از سوی ارزش ایجادشده کاربر و راننده صورت گرفته است. این الزاما جایگزین روش سنتی نیست. این تهدید نیست و سیستم‌های سنتی را از بین نمی‌برد. در دنیا هم در شکل‌های مشابه سیستم‌های سنتی ‌کار می‌کنند و ارزشی برای کسب‌و‌کارهای دیگر قائل هستند.»

وی با اشاره به اینکه فروش آنلاین فقط ۵ درصد کل فروش کالا در دنیا را به خود اختصاص داده است و این نشان می‌دهد که بازار آفلاین همچنان قدرتمند است، خاطرنشان شد: «در کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم که فروشگاه‌های آفلاین سعی کردند از مزیت فروش آنلاین هم استفاده کنند و برای مثال سرویس خارجی اوبر با سرویس‌های راننده تاکسی آفلاین در حال کار است.»

شاهکار عدم شناخت ‌ماهیت کسب‌و‌کار را ازجمله دلایلی عنوان کرد که باعث برچسب‌زدن به کسب‌و‌کار می‌شود و گفت: «با وجود اینکه درهای این کشور مدت‌ها به روی اقتصاد جهانی بسته شده بود، برای سرمایه‌گذار خارجی شرایط بهتری ایجاد شده و جذب بازار را نباید با این برچسب‌ها خراب کرد، بلکه باید به دنبال ایجاد ارزش با توجیه اقتصادی باشیم.»

به گفته مدیرعامل اسنپ، استارتاپ پدیده جدیدی است و به دلیل آنکه شناخت درستی از آن وجود ندارد، به آن برچسب می‌زنند. شاهکار درباره امنیت اطلاعات کاربران در کسب‌و‌کار اسنپ نیز گفت: «تمام سرورهای ما در ایران میزبانی می‌شوند و با وجود سرمایه‌گذاران خارجی، ما طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنیم و بیشترین امنیت ممکن را از لحاظ دیتا فراهم آورده‌ایم.»

 موسس دیجی‌کالا: تهمت نفوذ، خیانت به کشور است

سعید محمدی، بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیره دیجی‌کالا نیز در این پنل از نقش مهم و اثرگذاری کارآفرینی در کشور سخن گفت و ادامه داد: «کارآفرینی به‌ویژه اگر ارزش‌آفرین باشد، علاج بسیاری از مسائل و مشکلاتی است که امروز گریبانگیر جامعه شده، و به نوعی کارآفرینی می‌تواند مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی را یک ضرب حل کند لذا کارآفرینی هدیه به جامعه نیست بلکه لازمه رشد و توسعه کشور است.»

وی یکی از مشکلات بزرگ کارآفرینی را نداشتن امید و خودباوری جوانان عنوان کرد و افزود: «کارآفرینی نیازمند کمی خوش‌بینی، امید و باور است.» محمدی همچنین با اشاره به ده ساله شدن دیجی‌کالا از اشتغالزایی دیجی‌کالا برای بیش از ۲ هزار نفر در کشور خبر داد و گفت: «کسب‌وکار باید از همه عناصر استفاه کند تا بقا داشته باشد و رشد کند؛ امروز بقای کسب‌وکار مشروط به استفاده از تکنولوژی است. برای رشد خدمات باید از تکنولوژی استفاده کرد تا به بهره‌وری رسید. بهره‌وری نیز لازمه ارزش‌آفرینی است. هر کسب‌وکار به میزانی که از تکنولوژی استفاده کند می‌تواند ارزش‌آفرین باشد.»

وی درباره تقابل کسب‌و‌کارهای نوپا و سنتی نیز گفت: «هم‌اکنون در دوران گذار از مرحله سنتی به مدرن هستیم به طوری که کسب‌و‌کارهای جدید در راستای حمایت از افراد و ایجاد کیفیت بهتر می‌توانند ارزش بسیاری نسبت به کسب‌و‌کارهای سنتی خلق کنند درنتیجه بهتر است هردو طرف برای افزایش بهره‌وری به جای تعارض یا تقابل به تعامل برسند و با کمک یکدیگر از تکنولوژی برای خدمت‌رسانی بهتر استفاده کنند حتی روش‌های جدید‌تر، کامل‌تر و با کیفیت‌تری را به وجود بیاورند.»

بنیان‌گذار دیجی‌کالا با اشاره به الگوهای موفقیت در حوزه استارتاپ با بیان اینکه راز موفقیت را نمی‌توان از جیب بیرون آورد و به اشتراک گذاشت، ادامه داد: «برآیند موقعیت‌های مختلف باید تبدیل به موقعیتی شود که موفقیت به وجود آورد. در این زمینه یکی از مشکلات فضای کارآفرینی نبود امید و خودباوری است، چیزی که سال‌هاست با آن برخورد می‌کنیم. برآورد‌ها نشان می‌دهد بسیاری در مورد موفقیت تردید دارند. کارآفرینی کمی خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی را می‌طلبد.»

وی افزود: «در برهه زمانی مناسبی هستیم، زمانی که فرصت‌های زیادی در بازار وجود دارد. بازار ایران بازار بزرگ و خوبی است و پتانسیل زیادی دارد. کارآفرینان باید بتوانند در این زمان کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، این فرصت شاید در سال‌های آتی به این شکل وجود نداشته باشد. فضای کسب‌وکار و شرایط جامعه برای شما به اندازه کافی فرصت‌هایی ایجاد می‌کند که بدبینی و یاس را کنار بگذارید.»

به گفته وی بسیاری از موارد در حوزه کارآفرینی یادگرفتنی و قابل‌بهبود است، آنچه اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت این است که مسیر کارآفرینی مسیر ساده‌ای نیست، طی کردن این مسیر نیازمند انگیزه بالاست.‌‌ رها شدن از فضای امن انگیزه بسیار بالایی می‌خواهد، داشتن انگیزه بالا، توانایی تشخیص نیاز بازار، درک مشتری و توانایی تیم‌سازی، شناخت موضوعات و فرصت‌ها، توان حل مسائل در حوزه‌های مختلف برای کار، رهبری و مدیریت پروژه از عوامل اصلی قدم گذاشتن در مسیر کارآفرینی است.

سعید محمدی با بیان اینکه تقسیم‌بندی کسب‌وکار‌ها به مدرن و سنتی یا آفلاین و آنلاین درست نیست، به دلیل اینکه تنها وجه تمایز کسب‌وکارهای سنتی با آنلاین در میزان استفاده از تکنولوژی است، تاکید کرد:

«واقعیت این است که اگر کسب‌وکار را موجود زنده‌ای در نظر بگیریم که نیازمند رشد و بقاست، کسب‌وکار نیز همین‌طور است. در واقع کسب‌وکار هم باید مانند موجودی زنده از تمامی عناصر جامعه برای به‌روزرسانی استفاده کند. این کسب‌وکار می‌تواند سرویس و خدمات باشد و یا هر چیز دیگر، تفاوتی نمی‌کند. برای بقا و رشد نیازمند استفاده از تکنولوژی است. امروز در فضای اقتصادی سهم خدمات هرروز افزایش می‌یابد و در کشورهای پیشرفته نسبت خدمات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که این رقم در ایران کمتر از ۵۰ درصد است.»

به گفته وی خدمات برای رشد، نیاز مبرمی به استفاده از تکنولوژی دارد، استفاده از تکنولوژی در خدمات باعث افزایش بهره‌وری شده و بهره‌وری موجب ارزش‌آفرینی می‌شود. این را نباید تقابل در نظر گرفت. همه کسب‌وکار‌ها با توجه به میزان استفاده از تکنولوژی می‌توانند ارزش‌آفرینی کنند. از طرفی گاهی به خاطر موجی که سبب تغییر فضای کسب‌وکار‌ها می‌شود تعارضاتی به وجود می‌آید که باید مدیریت شوند.

ایده‌های مختلف برای برطرف کردن این تعارض و تقابل وجود دارد که در دیجی‌کالا مدل جدید ما در این زمینه «market place» یا بازار مکانی است. این امکان شرایطی را فراهم می‌کند که سایر خرده‌فروشان نیز بتوانند از این پلتفرم استفاده کرده و کالای خود را از این طریق عرضه کنند.

موسس دیجی‌کالا با اشاره به اینکه این فرصت برای کسب‌وکارهای قدیمی وجود دارد و همکاری می‌تواند سرویس بهتر و خدمات بهتر ایجاد کند، خاطرنشان کرد:

«نکته اصلی افزایش بهره‌وری است که باعث استقبال مشتری و ایجاد ارزش بیشتر است. به جای آنکه این مسئله را تقابل احساس کنیم دو طرف می‌توانند آن را یک فرصت تلقی کنند و برای دوران گذار به سمت تکنولوژی از آن استفاده کنند.»

محمدی با تاکید بر اینکه متهم کردن فضای کارآفرینی کشور در این شرایط درست نیست، ادامه داد: «معنی نفوذ را کسی نمی‌داند و بدون آنکه این کسب‌وکار‌ها را از نزدیک بشناسیم متهم کردن آن‌ها بزرگ‌ترین خیانتی است که می‌توان در حق کشور کرد. باید از کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند پرسید که نگران چه هستند و چرا مثل همه دغدغه‌شان را مطرح نمی‌کنند تا اگر نیازمند شفاف‌سازی بود شفاف‌سازی کنیم وگرنه برای آن راه‌حلی پیدا کنیم.»

وی با بیان اینکه فضای کسب‌وکارهای اینترنتی جزو شفاف‌ترین، روشن‌ترین و مشخص‌ترین کسب‌وکار‌ها در کشور است گفت: «چشم‌انداز این کسب‌وکار‌ها، ترنور مالی آن‌ها، مسائل مالیاتی و کلیه کارهایی که انجام می‌دهند کاملا مشخص است. این فضا در شرایط سخت و در فضای تحریم‌ها و با این حجم مشکلات ایجاد شده و نباید آن را به آسانی نابود کرد.»

محمدی درباره حواشی و شایعات اخیر به‌وجودآمده حول کسب‌و‌کارهای نوپا و امنیت این فضا نیز گفت:

«این دغدغه مسئله مهمی است و باید قطعا به آن پرداخت، دیتاسنترهای دیجی‌کالا همگی داخلی و در فضای امن هستند. هیچ گونه سروری در خارج از کشور نداریم و نفوذی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد. در کشور در حال حاضر روزانه میلیون‌ها داده کاربران در شبکه‌هایی مانند تلگرام در سرورهای خارجی مبادله می‌شود، سرویس‌های ایمیلی که محرمانه‌ترین اطلاعات توسط آن‌ها جابه‌جا می‌شود، هیچ‌کدام سرور‌هایشان در داخل کشور نیست، و در این شرایط نگرانی از دیتایی که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی داخلی قرار می‌گیرد بسیار عجیب است. هم‌اکنون کاربران ایرانی محرمانه‌ترین اطلاعاتشان را در سرورهای خارجی جابه‌جا می‌کنند و نگران درز اطلاعاتشان نیستند اما نگران دیتایی هستند که در اختیار آپارات، دیجی‌کالا و اسنپ است!»

محمدی گفت: «تمامی دیتاسنترهای دیجی‌کالا در داخل کشور است و در امنیت کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نگرانی بابت اطلاعات در دیجی‌کالا وجود ندارد. وظیفه ما محافظت از اطلاعات هموطنان است. ما در دیجی‌کالا این تضمین را می‌دهیم که هیچ‌کدام از سرمایه‌گذارانمان هم هیچ‌گونه دسترسی به داده‌های کاربران ندارند.»

 بنیان‌گذار آپارات: امید، بزرگ‌ترین هدیه است

محمدجواد شکوری مقدم، بنیان‌گذار آپارات، در این پنل گفت: «استارتاپ‌ها باید قدرت انعطاف‌پذیری زیادی داشته باشند تا بتوانند در مسیر رشد کسب‌وکارشان به حرکت خود ادامه دهند. هر چیزی که به جامعه امید دهد، بزرگ‌ترین هدیه به جامعه ماست، فعالیت‌های استارتاپی نیز از این دست هستند.»

وی با بیان اینکه تقابل با کسب‌و‌کارهای نوپا باعث ریزش مخاطب می‌شود و آفتی برای کسب‌و‌کار است، ادامه داد: «هم‌اکنون اینستاگرام در حال راه‌اندازی سرویس ویدئو زنده استریم است که می‌تواند به صورت رایگان به ۸۰۰ هزار نفر در آن واحد سرویس دهد. وقتی این مدل سرویس‌ها در کمتر از آنچه فکر می‌کنیم وارد فضای تکنولوژی شده است، نقش سرویس‌دهنده‌ای مثل آپارات چه خطری می‌تواند برای سازمان‌هایی مانند صداوسیما داشته باشد؟»

شکوری‌مقدم با تاکید بر اینکه نقش جدید کسب‌و‌کارهای نوپا را باید در اکوسیستم خدمات کشور دید، گفت: «برای مثال سرویس‌دهنده‌ای مثل نت‌فیلیکس در حال ارائه خدمات سینمای خانگی آنلاین است، در این شرایط اگر جلوی فعالیت ما را در حوزه محتوا، شبکه و پرداخت سد کنند، چه دردی را دوا می‌کند؟ بر این اساس پیشنهادمان این است که برای قشر سنتی در این بازار هم نقشی تعبیه شود تا مانع فعالیت کسب‌و‌کارهای نوپا نشوند. این پیشنهاد زمانی می‌تواند موثر واقع شود که در زمان خود به آن پرداخته شود و آنطور نباشد که صدای ترک بیزینس را بشنویم بعد به فکر این پیشنهاد‌ها بیفتیم.»

وی با اشاره به برخی اصطلاحات نسبت داده‌شده به فضای کارآفرینی کسب‌و‌کارهای نوپا در کشور گفت: «واژه‌هایی مانند نفوذ را خودمان درست می‌کنیم درحالی‌که ما صنعت هستیم و در صنعت نفوذپذیری معنایی ندارد.»

بنیانگذار تخفیفان:  استارتاپ‌ها از کمبود‌ها فرصت می‌سازند

نازنین دانشور، بنیان‌گذار استارتاپ تخفیفان، نیز در این پنل با بیان اینکه در مسیر حرکت کسب‌و‌کار و کارآفرینی نباید مسافر باشیم، بلکه لازم است راهبر باشیم و ریسک خطرات را بپذیریم، گفت:

«وقتی برای طی کردن مسیر در نقش مسافر حضور داریم دغدغه‌های مربوط به خرابی، خستگی راننده و سایر مسائل به صورت مستقیم به ما مربوط نمی‌شود، اما زمانی که تصمیم می‌گیریم در نقش راننده حضور داشته باشیم باید پذیرای مسئولیت‌ها و ریسک‌های زیادی باشیم. هستند افرادی که حاضر نیستند حقوق کارمندی را‌‌ رها کنند و به ایده‌شان بپردازند. در حالی که در مسیر می‌توان مسائل مختلف را آموخت و با ریسک‌پذیری و پشتکار بسیاری مسائل را پشت سر گذاشت.»

وی با تاکید بر اینکه کارآفرینی ورود در مسیر انجام دادن کارهایی است که شما آن‌ها را هدایت می‌کنید و براساس تجربیاتی که در این مسیر به‌دست می‌آورید، راه را می‌پیمایید، خاطرنشان کرد:

«باید معمول‌ها را دور زد و از کمبود‌ها فرصت ساخت. به طور مثال، اگر جنسیت‌ محدودیت به حساب می‌آید فرصت بهترین بودن را باید خلق کرد. استارتاپ یک صنعت است و در این مسیر همانند صنایع دیگر در حال حرکت و رشد است.» وی با اشاره به توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا ظرف مدت ۱۰ سال خاطرنشان کرد: «هر آنچه به جامعه امید دهد یک هدیه محسوب می‌شود و کارآفرینی نیز به دلیل این مزیت، نقطه امید کسب‌و‌کار خواهد بود.»

موسس تخفیفان در مورد تفاوت تیم بزرگ و کوچک نیز گفت: «فرهنگ کاری را باید تسری داد و اگرچه ممکن است سرعت رشد کم شود، اما نگاه‌ها متفاوت است. ما در حوزه استارتاپ یک صنعت هستیم و درحال رشدیم.» به گفته وی، مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی الزاما منجر به افزایش ریسک نفوذ نمی‌شود بلکه سرمایه خارجی در بسیاری از صنایع نقطه مثبتی در آن صنعت محسوب می‌شود و بارقه امید به وجود می‌آورد‌ و اینکه سرمایه‌گذاری نفوذ معنی شود، اشتباه است.

صادقیان بنیانگذار نت‌برگ: از حاشیه امن بگذریم، یاد بگیریم و انجام دهیم

علی‌رضا صادقیان، موسس استارتاپ نت‌برگ، نیز در بخشی از سخنانش در این پنل گفت: «هیچ راز موفقیتی که بتوان آن را با دیگران به اشتراک گذاشت وجود ندارد بلکه برآیند یکسری عوامل است که موفقیت می‌آفریند.»

وی گفت: «به نظر من نقطه اشتراک تمام کارآفرینان جهان این است: نکاتی که دیگران نمی‌دیدند را دیدند و آن را به شکل ساده برای افرادی که قرار بود با آن‌ها همراه شوند اعم از مشتری، سرمایه‌گذار و تیم اجرایی در میان گذاشتند.»

صادقیان خطاب به استارتاپ‌های نوپا و افراد دارای ایده گفت: «از آنچه قرار است خلق کنید تصویری درست و شفاف بسازید تا بتوانید به بهترین و ساده‌ترین شکل برای دیگران تعریف کنید؛‌‌ همان کاری که ما در ابتدا انجام دادیم و به دنبال افرادی رفتیم که تصویر ذهنی ما را بشنوند و البته به درستی اجرایی کنند. البته این را هم بدانید که باید جسور بود و از چارچوب‌های معمول گذشت. سعی کنیم به‌زور از حاشیه‌های امنمان بگذریم، یاد بگیریم و انجام دهیم.»

وی با بیان اینکه مدیریت یک پلتفرم ۱۵۰ نفره بسیار سخت است و کار گروهی مهم‌ترین مسئله در این کسب‌و‌کار‌ها تلقی می‌شود، افزود: «تیم‌های مختلف مسئولیت مشخص دارند. باید آدم‌هایی را پیدا کنیم که کار را برایشان توضیح دهیم. هر ونچر یک تفکر خاص می‌طلبد. برای مثال در خرید گروهی نت‌برگ، تیم فروش بالا‌ترین تاثیر را دارد اما در چیلیوری اهمیت محصول بیشتر از تیم فروش است.»

]]> کارآفرینان استارتاپی پنل اول همایش را با بیان تجربیات خود آغاز کردند؛ تجربیاتی که شنیدن آن‌ها برای بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را جوانان فعال در حوزه استارتاپی تشکیل می‌دادند، حس خوبی ایجاد کرد. Shanbe Magazine 1:30:19