اشتراک هفته‌نامه شنبه


اشتراک  هفته نامه شنبه

ورود اطلاعات و پرداخت

توجه
  • هزینه اشتراک کاغذی همراه با هزینه ارسال محاسبه می‌شود
  • تفاوت مبلغ برای تهران و شهرستان صرفا برای هزینه‌ی ارسال است
  • پیک موظف به تحویل بسته تا درب ساختمان میباشد و امکان تحویل بسته تا درب واحد و داخل طبقات وجود ندارد
  • تلفن بخش اشتراک : 09902288854
  • شماره‌های تماس : 09907914915, 09902288854