لین‌بورد

اکوسیستم کارآفرینی ایران را کشف کنید

آخرین اطلاعات مربوط به استارتاپ‌ها

startup

در چه زمینه ای به دنبال استارتاپ هستید؟

فناوری اطلاعات استارتاپ های ثبت شده : 357
فروشگاه آنلاین استارتاپ های ثبت شده : 325
آموزش استارتاپ های ثبت شده : 158
خدمات عمومی استارتاپ های ثبت شده : 146
اتوماسیون و هوشمندسازی استارتاپ های ثبت شده : 143
گردشگری استارتاپ های ثبت شده : 71
ورزش و سلامت استارتاپ های ثبت شده : 65
برنامه نویسی استارتاپ های ثبت شده : 59

آخرین اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران

شما هم در لین‌بورد حضور داشته باشید!

اگر در اکوسیستم استارتاپی به عنوان استارتاپ، شتابدهنده یا سرمایه گذار مشغول فعالیت هستید ثبت اطلاعات شما در این سامانه باعث رشد شبکه ارتباطی و توسعه کسب وکارتان خواهد شد

همین حالا ثبت‌نام کنید.
ثبت‌نام در لینبورد

آخرین اطلاعات مربوط به شتابدهندگان

startup
flash_on آخرین شتابدهنده ثبت شده
ردیف نام شتابدهنده
# 1 فردوسی
# 2 سامسونگ امیرکبیر
# 3 فارابی
# 4 امید
# 5 شزان
بیشتر